Sinh Hoạt của HĐTSTƯ

wd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Inbox
x
Sang Lephuoc
Oct 13 (6 days ago)

to Ton, minhquang4429, Lactan, nhatquang, me, vantran200991, giaccodo, Tan, Tan, dieuchipham53, hienvnguyen
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2013/10/13
Subject: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.
To: thongnhat@aol.com

ONG TBT NGV NAM,

ĐÃ NHAN ĐUOC.
RAT TOT.
CAU CHUC TBT SUC KHOE CA THANH CONG TOT DEP.
LEPHUOCSANG

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
2013/10/11 Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>

Kính gởi; TS Le Phuoc Sang,
Sau khi nhận được xin cho biết.
Cám ơn.
Mr. Nam Van Nguyen
thongnhat@aol.com

—–Original Message—–
From: Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>
To: lephuocsangpghh <lephuocsangpghh@gmail.com>; thongnhat <thongnhat@aol.com>
Sent: Fri, Oct 11, 2013 7:17 pm
Subject: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

lephuocsangpghh@
Mr. Nam Van Nguyen
thongnhat@aol.com

—–Original Message—–
From: Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>
To: “””Sang Lephuoc lephuocsang.pghh”” <”Sang Lephuoc lephuocsang.pghh””@gmail.com
Cc: thongnhat <thongnhat@aol.com>
Sent: Mon, Oct 7, 2013 1:45 am
Subject: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Kính gởi;   
  
Quý Đồng Đạo PGHH, Chủ Tịch Sáng Lập và Tổng Giám Đốc Sáng Lập,
Ts. Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH vừa cho tôi hay tin Cụ Bà Lê Thị Khế
thân mẫu của Đồng Đạo vừa từ trần, hưởng thọ 91 tuổi. Ngày thứ Bảy này 5 tháng 10/2013, vào lúc 5 giờ chiều
Hội Trưởng Lê Phước Sang cùng Phái Đoàn Trị Sự Trung Ương đến Chùa Khánh Hỉ đường Orange Wood để
cầu nguyện và phân ưu. Tôi rất tiếc không thể cùng Hội Trưởng Lê Phước Sang và Phái Đoàn HĐTSTU đến 
tại Chùa Khánh Hỉ một lược để gặp gở Đồng Đạo, nhưng tôi chắc chắn sẽ cùng với Hội Trưởng Lê Phước Sang
sắp đặt thời giờ để sớm đến thăm viếng và thảo luận công việc với Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh mà TS
Lê Phước Sang đến nay vẫn thường xuyên thông tin cho tôi biết rõ mọi việc..
TS Lê Phước Sang và Tôi rất tình sâu nghĩa trọng từ trước thời kỳ 1970 thành lập Viện Đại Học Hòa Hảo tại Long
Xuyên cho nên không có vấn đề gì chúng tôi không hiểu nhau, và quyết đi về một hướng chống kẻ thù của Dân tộc.
Tôi, gia đình tôi cùng với Hội Trưởng Lê Phước Sang và anh em đồng đạo trong HĐTSTƯ hệ thống Giáo Hội, cùng
với Ban Chấp Hành Trung Ương VNDCXHĐ xin cầu nguyện cho Cụ Bà Lê Thị Khế được “Ơn Trên” tiếp độ về miền
Cực Lạc…
Cầu chúc Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh thân tâm an lạc, thành công trên đường phụng sự Quốc Gia Dân Tộc
theo như giáo Học Phận Tu Nhân,-Tứ Ân Trọng Đại của Đức Huỳnh Giáo Chủ. “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Kính thư,
               Viết ngày 4 tháng 10/2013
     Nguyễn Văn Nam Cưu Đại Tá QL/VNCH
Tổng Bí Thư, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng       
             Bí Danh /Đặng Xuân Nguyên
Sang Lephuoc
Oct 13 (6 days ago)

to Tamhienvnguyen714, Ton, minhquang4429, Lactan, nhatquang, me, vantran200991, giaccodo, Tan, Tan, dieuchipham53, hienvnguyen
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: The USIM <freeusim@yahoo.com>
Date: 2013/10/11
Subject: Re: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.
To: “Nam Nguyen <thongnhat@aol.com” <thongnhat@aol.com>
Cc: “lephuocsang.pghh@gmail.com” <lephuocsang.pghh@gmail.com>

Kinh DD/ Tong Bi Thu !
Thanh that cam on Dong Dao va gia dinh ,da chia buon ve su mat mat to lon doi voi toi .mot nguoi ME cho doi tung ngay nguoi con TRUONG NAM tro ve suot 38 nam luu lac o xu nguoi .
Thoi thi danh phai chiu dung tinh canh ngo vi DAT NUOC & DAN TOC ….
De khong phu long nguoi ME hy vong con minh hanh nguyen TU AN phai den dap , toi se tiep tuc LEN DUONG MUU TIM GIAI PHAP CHO MOT VIET NAM THAT SU TU DO .
Hy vong nhung dong gop NHO BE trong nhung ngay thang nam 2014 toi day .
Kinh cam on DD/ Gia Dinh nhieu suc khoe va binh an .
NGUYEN HUU CHANH
Categories: Sinh Hoạt của HĐTSTƯ | Leave a comment

Phân Ưu với đồng đạo Nguyễn Hữu Chánh

PHÂN  ƯU

NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN

THÂN MẪU CỦA ĐỒNG ĐẠO

NGUYỄN HỮU CHÁNH LÀ

CỤ BÀ LÊ THỊ KẾ

ĐÃ MÃN PHẦN TẠI VIỆT NAM, HƯỞNG THỌ 93 TUỔI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

XIN THÀNH THẬT

CHIA BUỒN CÙNG ĐỒNG ĐẠO NGUYỄN HỮU CHÁNH

VÀ GIA ĐÌNH

XIN CẦU CHÚC HƯƠNG LINH CỤ LÊ THỊ KẾ SỚM YÊN VUI

MIỀN VĨNH CỬU

TM. HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

TS LÊ PHƯỚC SANG

Categories: Sinh Hoạt của HĐTSTƯ | Leave a comment
 
 

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Kỷ Niệm 74 Năm Khai Sáng Đạo PGHH

GIÁO  HỘI  PHẬT  GIÁO  HÒA  HẢO
HỘI  ĐỒNG  TRỊ  SỰ  TRUNG  ƯƠNG

12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
Tel: 832-397-9813 *
www.tandanhoa.com

pghhlogo

THƯ  MỜI

Trân trọng kính mời Ô/Bà: __________________________________________________

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 74 NĂM ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO.

Thời gian và dịa điểm như sau:

2:00 chiều ngày 21 tháng 7, năm 2013 tại
PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
(Trung Tâm Văn Lang cũ)

14861 Moran St., Westminster, Tel: 714-891-8142

an hoa tu2

Tổ Đình An Hòa Tự

_______________________________________________________________________

CHƯƠNG  TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM

      Quan Khách và đồng đạo đến

II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM

 • Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm
 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Diễn văn của Ban Tổ Chức

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

 • Nghi Thức Hành Lễ
 • Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của
  Đức Huỳnh Giáo Chủ
 • Đọc 8 Điều Răn Cấm

IV.- Phát Biểu của Quan Khách và
Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý: 4:00 PM

V.- Văn Nghệ Giúp Vui

VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức

VII.- Bế Mạc 6:00 PM
________________________________________

Liên Lạc:
TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;
Trần Văn Vui, 619-278-9758;
Nguyễn Tấn Lạc, 714-261-6490;
Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;
Đào Bích Ty, 714-726-4002;
Nguyễn Thanh Tân, 714-805-1716;
Ô. Ba Định, 714-837-4857.

________________________________________

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và
Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

 • Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự
 • TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng
 • DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng
 • DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách
 • Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức
 • Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức
 • GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức
 • Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký
 • Thiền Sư Nguyên Linh
 • Bà Phạm Diệu Chi
 • Ông Hồ Phi
 • Ô.Bà Ba Định
 • Bà Đào Bích Ty
 • Ô. Mai Bá Điển
 • Ô. Nguyễn Thanh Tân
 • Ô. Nguyễn Văn Hiền
 • Bà Phạm Mai
 • Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà

CỐ VẤN ĐẶC BIỆT BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ

 • Cụ PHAN NHƯ TOẢN, Lãnh Tụ Đa Số Quốc Hội Lập Hiến, Chủ Tịch Danh Dự Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Trị Sư Trung Ương GHPGHH
 • TRẦN SINH CÁT BÌNH, Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động và Nông Dân, Chủ Tịch Danh Dự Hội Đồng Đồng Cố Vấn Hội Đồng Trị Sự Trung Ương HGPGHH
  __________________________________________

  Bấm vào đây để đem xuống Thư Mời này: Thư Mời Đại Lễ năm thứ 74

Categories: Sinh Hoạt của HĐTSTƯ, Sinh Hoạt Tôn Giáo, Đức Huỳnh Giáo Chủ | Leave a comment

thư-mời Đại-Lễ 18-5

Kính anh TS Lê Phước Sang,
Thưa anh,
Đọc mấy bức thư của anh và thấy
 
việc anh làm bao nhiêu năm nay,
 
 
 
 
 tôi cảm động và khâm phục. Sự
 
quyết tâm và sự làm việc không
 
mệt mỏi của anh cho sự lớn mạnh
 
của PGHH và tập thể những tín đồ
 
của đạo là gương sáng về sự hi
 
sinhmà mọi người cần noi theo.
 
Tôi ở xa xôi, không có dịp gũi
 
 
người VN chung quanh (cách khu
 
Phước Lộc Thọ hon 100 miles)
 
nhưng sẽ đi với vợ đến dự lễ 74
 
năm lập đạo PGHH do anh tổ chức
 
vì nhiều lý do, trong đó có lòng
 
kính phục anh, thân thiết với anh
 
từ bao lâu nay…
 
Còn lên phát biểu thì xin anh cho
 
thôi, chuyện đó nên để cho người
 
trong đạo, những vị tuổi cao đức
 
trọng và biết nhiều về PGHH hơn
 
tôi.
 
Kính thăm anh với tình thân.
 
 
 
Nguyê n v n Sâm  
Categories: Sinh Hoạt của HĐTSTƯ | Leave a comment

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.