NÓI VỀ MỘT PHẬT HỌC VIỆN

 1. Nói về một phật học viện

  Nửa tháng trở lại đây những vùng đông dân cư Phật Giáo Hòa Hảo như: An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang… đã ầm lên chuyện một Phật Học Viện ở số 750, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh mở khóa đào tạo cử nhân Phật Học và đã chấm đậu cho tăng sinh Thích Thiện Huệ qua một luận đề “Thực Chất Của Đạo Hòa Hảo”. Nội dung luận đề hoàn toàn xằng bậy, dối trá, đảo điên. Tôi cố gắng đọc bản văn mà Giáo Sư Minh Chi của Học Viện Phật Giáo Việt Nam đã phê chuẩn là “Luận Văn Đạt Yêu Cầu”. Có đọc mới biết, thì ra “yêu cầu” của chứng chỉ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học do Phật Học Viện tổ chức là phải chưởi tan nát Đức Huỳnh Giáo Chủ và Đạo Phật Giáo Hòa Hảo sao?Tại sao Đạo Phật ngày nay lại biến chất đến đổi để có một Phật Học Viện mà đề tài Học Phật trong Phật Học Viện lại đầy sân si nhơn ngã, công kích, đả kích một tôn giáo và giáo lý của tôn giáo khác là “Đạt Yêu Cầu”? Chưởi bới giỏi mà Giáo Sư Minh Chi của trường cũng chấm đậu Cử Nhân Phật Học, tôi không biết Phật Học Viện này sao vậy? Đầy những lời lẽ thô lỗ, xúc phạm tôn giáo khác một cách nghiêm trọng, ứng xử còn thấp thỏi hơn… người không biết chút đạo đức là gì.Phải chi đừng có cái nhãn hiệu “Phật” trong Học Viện mà là học viện gì gì đó, ước chi đừng phải tăng sinh mà cái gì gì đó sinh, thì cái bản văn được chấm đậu cũng đâu đến đổi làm cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo khó chịu. Đàng này giữa tôn giáo và tôn giáo cùng một cội nguồn Đạo Phật, cùng chịu trách nhiệm bản thân qua sự thọ trì Tam Qui Ngũ Giới. Mở Phật Học Viện sao lại không dạy Pháp của Phật mà dạy pháp thế gian hết sức là tồi tệ. Đức Phật dạy người tu là phải xóa sạch cống cao ngã mạn để tiếp nhận Từ Bi Trí Tuệ, Chân Như Bình Đẳng. Dù chập chững làm Tăng cũng phải có sự khôn khéo để biết mình là đệ tử Phật Môn.Tôi tiếc là đã để mắt đọc hết bài luận văn tốt nghiệp của một tăng sinh thiếu giáo dục từ phía nhà trường và sự tiếc rẻ ấy khiến tôi không thể trích đoạn gõ vào bàn phím Computer nhằm lập lại những lời xằng bậy dối trá của tăng sinh mà Giáo Sư Minh Chi đề cao cho quí độc giả xem, nhưng nếu quý vị đọc bản Tuyên Cáo của Cụ Lê Quang Liêm sẽ thấy biết được lời lẽ nặng nề mà Thích Thiện Huệ đã giành cho PGHH và Đức Thầy yêu kính của chúng ta như thế nào.Xưa nay Phật Giáo Hòa Hảo đã đóng góp rất nhiều công sức, tiền tài cho nước non dân tộc, cho đạo Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào thời Việt Nam Cộng Hòa chính phủ cũng đã chứng nhận tư cách pháp nhân cho PGHH sinh hoạt tôn giáo bình đẳng với các tôn giáo. Năm ất dậu 1945 Đức Tôn Sư Phật Giáo Hòa Hảo còn sáng lập một tổ chức với danh xưng “Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội”, theo đó tôn chỉ của hội nhằm đề cao công cuộc bảo tồn Phật Pháp, nâng cao kiến thức Phật học bằng sự dấn thân của các tăng sư, ghi rằng: “Liên hiệp các tôn phái đạo Phật, các nhà sư, các tín đồ, các nhà trí thức có xu hướng về Phật Giáo để:1). Tìm cách nâng cao tinh thần đạo Phật.2). Tìm những phương tiện cứu giúp kẻ nguy nàn vì thời cuộc gây ra.3). Giúp đỡ lẫn nhau trong việc quan, hôn, tang, tế.4). Binh vực lẫn nhau trong sự tín ngưỡng tự do.f). Khi các Ban Trị Sự cử xong, phải khẩn cấp lập thêm 3 ban:1. Ban nghiên cứu Đạo Phật.2. Ban huấn luyện và truyền bá Đạo Phật.3. Ban Chẩn Tế, lo tìm phương cứu giúp kẻ khốn cùng.1.- Ban nghiên cứu đạo Phật: gồm các nhà sư, những nhà thông thái, để hằng ngày tra cứu kinh điển, dịch sách hay viết sách nói về Đạo Phật.2.- Ban huấn luyện và truyền bá: gồm các nhà sư, cư sĩ, trí thức hoạt động, đặng hội phái đi các nơi giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật.3.- Ban Chẩn Tế: gồm các nhà hảo tâm từ thiện nam nữ hoạt động, chuyên lo cứu giúp kẻ nghèo nàn đói khó, tật bệnh hoặc giả thành lập nhà dưỡng lão, nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật, nếu có thể được, nên mua trữ thuốc men, vải bô, lúa gạo để dành cho cuộc phước thiện”.Được lời chỉ giáo của đấng Tôn Sư, người tín đồ chuyên sức hành trì qua thiện nguyện, công tác rất tốt về xã hội từ thiện cũng như giáo dục cho nhân sanh cải ác làm lành, cải tà qui chánh, cải tội thành phước, và tinh thần đoàn kết với những người cùng đạo Phật: 

  “Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực,
  Khua giọng vàng đánh thức bốn phương.
  Chấn hưng Phật Giáo Học Đường,
  Dưới trên hòa thuận chọn đường qui nguyên.”


  Gắn bó giữa PGHH với các tôn giáo nhất là Phật Giáo, ý tưởng như ruột rà. Nay Phật Học Viện của Phật Giáo Việt Nam quận Phú Nhuận, Giáo Sư Minh Chi, tăng sinh Thích Thiện Huệ lẽ nào chẳng hay biết sự thân thiện ruột rà của hai phía cùng là đạo Phật mà các vị cố làm cho mất lòng cắt đứt cội nguồn Phật Giáo với nhau sao?
  Hay quý vị dám nghĩ rằng: ruột rà lúc xưa giữa đạo Phật và Phật Giáo Hòa Hảo trong thời kỳ chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa là không chấp nhận, nhưng PGHH chúng tôi vẫn còn tồn tại trong pháp luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì sao?Kính thưa quý Phật Học Viện, không phải là học viện đã cấp chứng chỉ tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học cho tăng sinh Thích Thiện Huệ trong toàn nước Việt! Chúng tôi biết quí Phật Học Viện tận tâm vì Đạo Phật, dốc sức hoằng truyền chánh pháp của Phật Đà, quý Tăng sư trao giồi giới hạnh trí tuệ từ bi, nhưng sự biến chất Phật Giáo trong một Phật Học Viện, đào tạo tăng tài cho tương lai của đạo Phật như sự xuất hiện của Giáo sư Minh Chi, tăng sinh Thích Thiện Huệ là một tệ nạn đối với Đạo Phật. Vì Đạo Phật, chúng ta không muốn có một Phật Học Viện nào nữa dạy đạo mà thốt ra những lời không còn có chút pháp Phật như vậy.Để chữa lành vết thương mà tăng sinh Thích Thiện Huệ đã gây cho Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi đưa ra những phương cách như sau:1. Phật Học Viện ở quận Phú Nhuận nói trên và Giáo Sư Minh Chi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về một đề tài xằng bậy, làm hại uy tín của Đạo Phật mà phê chuẩn là “Luận văn đạt yêu cầu”.2. Tôi trân trọng ủng hộ Cụ Lê Quang Liêm qua bản tuyên cáo bốn bước và một trong bốn bước là bước thứ hai. Cho hai bên gặp nhau, phía Phật Học Viện, Giáo Sư Minh Chi, tăng sinh Thích Thiện Huệ. Phía bị hại, Phật Giáo Hòa Hảo có Cụ Lê Quang Liêm và những đồng đạo cùng đối thoại về đề tài “Thực Chất Của Đạo Hòa Hảo” và luận văn đạt yêu cầu do Giáo Sư Minh Chi phê chuẩn.3. Nếu tăng sinh Thích Thiện Huệ sợ tội không dám đến gặp thì tăng sinh hãy tạ tội cùng Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ và xin lỗi với toàn thể tín đồ.4. Phật Giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ký nhận, tính pháp luật của nhà nước có trong Hiến Chương PGHH, Thích Thiện Huệ viết bài bôi nhọ PGHH, nếu Ông cố tránh trách nhiệm, chúng ta đề nghị cơ quan luật pháp nhà nước phát lệnh truy nã và truy tố ông này về tội chà đạp tôn giáo khác.Trong khi còn chờ đợi sự ăn năn hối cải của Thích Thiện Huệ, yêu cầu chư đồng đạo hãy bình tỉnh, mỗi việc chu đáo để không bị sa hầm sụp hố của những kẻ chủ mưu còn đứng đâu đây.

  12/12/2012
  Lê Minh Triết

Chọn nhanh Tin Tức PGHH Lên trên

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình

Nội quy – Quy định

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: