Tuyết Nga thương mến,

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Gardem Grove, CA 92840
2013/7/22 Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>

Tuyết Nga thương mến,
1.Thầy năm nay 82 tuổi, sanh năm nhâm thân, 1932. Thầy cám ơn con đã đến dự Đại Lễ Kỹ Niệm 74 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng PGHH. Thầy thấy con  chạy tói chạy lui, cực khổ, chăm lo dọn dẹp tiep với may anh em trong Ban Tổ Chức, trước khi khai mac. cũng như sau khi bế mac. Thầy tự nghĩ thầm trong lòng :” con nhỏ nầy thiệt là vô cùng la lùng xuất sắc. Có tài trí, có tấm lòng, có khả năng và tân tuy. Ơn Trên Trời Phât và Đức Thầy chắc sẽ hộ độ cho Tuyết Nga được thành công, đem vinh quang rực rỡ về cho  muc tiêu và lý tưởng của Tổ Đình Sân Khấu Cải Lương  và cho những anh chị em cùng nghề nghiệp. Thầy cảm kich với hoài bảo của con, với nỗt lực thiết tha của con, với duyên dáng của con, với đẹp đẽ và bản lãnh của con để làm  nên đai sự. Thầy rất vui mừng và cảm tạ Ơn TrênTrời Phật đã an bày dể cho Thầy và con gập nhau nhân kỳ Đại Lễ nầy để chúng ta trở thành Tíá-Con với nhau.
2.Tía là một Ông già tín đò PGHH 82 tuổi đã thọ ơn của Đức Thầy giáo hoá, thọ ơn đồng đạo khuyến khích Thầy hoc hành dù là quá trễ  vào lúc Thầy 17 tuổi,  sau khi Tía cua Thầy chết năm 1939,  lúc 32 tuổi  còn Thầy thì chỉ mới 7 tuỏi, phải sống cực khổ trong đồng ruộng  suốt 10 năm trời. Biết than phận mình, thầy ráng sức hoc, không kể sống kể chết gì hết. Thầy đậu Cử nhân luật 1963 năm 31 tuổi tai Saigon, đậu Master Bang Giao Quốc Tế và Công quyền học năm 1969, đậu PH.D đầu năm 1977 tai Univesity of   Pittsbugg, Tiẻu Bang Pa, sau khi lưu vong.Thầy có lời thề phảii tận lực phụng sự PGHH va Tổ Quốc tới khi tắt thở, phải tiếp tuc nổ lực nhiều hơn nữa để nhớ ơn hiền nội là bà Lê Phước Sang, đáp ứng lời dặn dò, trối trăn của bà nhiều lần trước khi từ trần ngày 3 tháng 5, 2013 tai Sugar Land, Tx. Hôm nay, tự dưng Thầy phát tâm cam kết sẽ cùng với anh chi em trị sự viên cao cấp trong HDTSTU PGHH hết lòng quí mến và yểm trợ công việc con làm. Thầy có đọc Tập San ÁNH ĐÈN SÂN KHÂU của con, rất có giá trị, bài viết về Út Bach Lan nghien cứu rất công phu, với nhiều tài liêu. Hơn 38 năm nay, Thầy toản thì lo cho PGHH va Viet Nam, không hề làm môt viêc gì có lương bỗng, ngoại trừ mỗi tháng lãnh  SSI 850 mỹ kim. Thầy muốn bày tỏ tình nghĩa và hoan nghênh con và anh chi em thân thiết làm viêc với con. Xin cho Thầy gởi tậng  con một trăm mỹ kim để ủng hô Tập San của con. Tuyết Nga là con gái giỏi của Thầy nên Thầy làm như vậy để khuýên khích và ca ngơi. Con không được nói :” Sao mà Tía keo kiệt quá vậy? Môt trăm mỹ kim thì con làm đuọc viêc gì?” Con gái à, mot trăm nầy đáng giá là 10 ngàn đó nghen con. Chừng nào khá lên, Tía sẽ nhớ tới viêc đó.” Như con đã nói, TIA LÀM TRÁCH NHIỆM  CỦA TÍA, CON LAM TRÁCH NHIÊM. CỦA CON, BẰNG LƯƠNG TÂM VA LÒNG THÀNH.”
Tía LePhuoc Sang thuong con gái Tuyet Nga và tất ca ban hửu của con  lephuocsang
cell 8ù-397-9813
TS. LêPhước Sang
Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Gardem Grove, CA 92840
Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: