Daily Archives: September 11, 2013

Đừng ác với dân

 

Đừng ác với dân

Lê Quang Liêm (Hội Trưởng Trung Ương GHPGHH Thuần Túy) – Theo dõi tình hình biến cố ở Giáo xứ Mỹ yên (Nghệ An) trong mấy ngày qua tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
Là một công dân già, 94 tuổi, tôi đã từng sống thời Pháp thuộc và trải qua mấy chế độ (Đệ Nhất và Đệ Nhị Công Hòa) tôi có thể khẳng định rằng: Không có một chế độ nào bạo ngược như chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).
Cái điều đáng nói là trong thời Pháp thuộc, một thời kỳ bị trị dưới ách thực dân của ngoại bang dị chủng cũng không thể xảy ra một việc như biến cố Giáo xứ Mỹ Yên, cũng không hề có những vi phạm tự do tín ngưỡng trắng trợn như chế độ CHXHCNVN ngày nay.
PGHH Thuần Túy chúng tôi trong 38 năm sau cùng này (1975-2013) cũng đã từng gánh chịu không biết bao nhiêu hành vi bạo ngược tàn ác của chế độ CHXHCNVN do đảng csVN (CS) lãnh đạo.
Ghê tởm nhất là công an (ca). Theo nguyên tắc căn bản CA là cơ quan quyền lực duy trì luật pháp, bảo đảm an ninh trật tự xã hội… nhưng công an của chế độ CHXHCNVN thì không phải vậy mà là một thành phần quyền lực có súng đạn, có dùi cui, có roi điện… sẵn sàng quất lên đầu dân nếu ai làm trái ý họ. Nằm mọp cho cs dẫm lên đầu, hay làm tay sai cho cs thì sống, ai làm ngược lại đường lối, chủ trương của cs hay chống đối cs thì phải bị đánh đập, bắt bớ tù đày, hay phải chết và nát cửa tan nhà… CA mà sử dụng xã hội đen trà trộn trong hàng ngũ để kiếm chuyện đánh đập những người có xu hướng chống cộng. Thật là một chủ trương ghê tởm/
PGHH xin chia sẻ nổi thống khổ của đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên.
PGHH xin hoan nghinh tinh thần bất khuất, kiên cường của đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên, Mỹ Phương, Nghi Lộc, Nghệ An.
“Máu chảy ruột mềm”, trong tinh thần tương liên, tương ái, PGHH xin hiệp thông với Giáo Phận Mỹ Yên, nói riêng, và các Giáo Phẩm, Giáo xứ của Công Giáo trên con đường đòi hỏi công lý và Tự Do Tôn Giáo, nói chung.
Chúng ta là những người thấp cổ bé miệng trước họa “độc tài toàn trị”, chúng ta chỉ còn một niềm tin duy nhất là cầu nguyện các Đấng Chí Tôn cứu vớt chúng ta.
Ngày 08/9/2013 Giáo Hội PGHH Thuần Túy có tổ chức buổi lễ cầu an cho Giáo xứ Mỹ Yên.
PGHH Thuần Túy kêu gọi nhà cầm quyền cs hãy ngừng tay đồ tể “ĐỪNG QUÁ ÁC VỚI DÂN”.
– Hãy để cho Giáo xứ Mỹ Yên, Mỹ Phương, Nghi Lộc, Nghệ An được yên.
– Hãy trả tự do cho Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải.
Hằng ngàn công an, bộ đội các ông sử dụng để đàn áp đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên cũng như đã vô số lần đàn áp PGHH Thuần Túy thật là hùng hậu, oai vệ, sát khí đằng đằng… Phải chi các ông sử dụng lực lượng hùng hậu đó để bảo vệ quê hương đất tổ thì đâu có mất Trường Sa, Hoàng Sa… 6 tỉnh phía Bắc VN đâu có bị xâm lấn… bauxite Tây Nguyên đâu có bị khai thác… v.v… và v.v…
Các ông lãnh đạo cộng sản ơi!
ĐỪNG QUÁ HÈN VỚI GIẶC… ĐỪNG QUÁ ÁC VỚI DÂN.
“HÃY QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ”
PGHH Thuần Túy tha thiết và thành khẩn kêu gọi Thế Giới Tự Do, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và các nhân vật yêu chuộng Tự Do, Công Lý và Hòa Bình hãy dùng uy tín và khả năng của mình để chấm dứt những sự lộng hành của đảng csVN đã trắng trợn chà đạp các Công Ước Quốc Tế về Quyền Làm Người.
“Mắt Lấp Tai Ngơ’ của Thế Giới Tự Do là mặc nhiên khuyến khích chế độ CHXHCNVN tiếp tục chà đạp quyền làm người của 90 triệu dân con Hồng cháu Lạc, và mở đường cho những nước độc tài bạo ác khác.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
Ngày 09 tháng 9 năm 2913.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Tuyên bố của Giáo sư Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hôi PGHH.

Luật Sư Lê Hiếu Đằng và Dân Biểu VNCH Hồ Ngoc Nhuận muốn lập Đảng Dân Chủ Xã Hội và

Tuyên bố của Giáo sư Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hôi PGHH.

xxxxxxxxxxxxx

1.Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH ngày 18 tháng 5 năm Kỹ Mão nhầm 4 tháng 7 năm 1939, và

thành lập Đảng Dân Chủ Xã Hôi Viêt Nam, ngày 21 tháng 9 năm 1946 ( gọi tắt là Việt Nam Dân Xã Đảng –

VNDXĐ). Cương lĩnh và Chương trình của VNDXĐ đã được Đức Huỳnh công bố ngày 21 tháng 9 năm

1946 phổ biến nơi trang 467, 468, 469, 470, 471, 472, Quyển SẤM GIẢNG THI VĂN TOÀN BỘ CỦA ĐỨC

HUỲNH GIÁO CHỦ. Ngài đã trịêu thỉnh những anh tài ái quóc đứng ra lãnh đạo Trung Ương Đảng Bộ

Việt Nam Dân Xã Đảng mặc dù không cần phải có ai trong số nầy là PGHH – như Ô. Nguyễn Bảo Toàn là

người công giáo làm Tỏng Bí Thư, như Khâm sai Nguyễn văn Sâm làm Uỷ viên quân sự, Lê van Thu làm

Uỷ Viên Tuyên huấn, Trần van Ân làm Uỷ viên Chánh trị. Đức Giáo Chủ PGHH chỉ giử nhiêm vụ Uỷ Viên

Đặc biệt để nói lên tinh thần bảo trợ VNDXĐ đồng thời quyết định giúp Việt Nam Dân Xã Đảng có thể

trưc tiếp huy động đại khối tín đồ PGHH dấn thân vào sứ mạng và cương lĩnh của Việt Nam Dân Xã Đảng

– bằng cách bổ nhiệm Ô. Lương Trong Tường, môt tín đồ PGHH trí thức, kỳ cựu và tín cẩn giữ trọng

nhiêm Trưởng Ban Chấp Hành Lịên Tỉnh Miền Tây Nam Bộ, sau nầy Cụ Luơng Trong Tuờng, đươc toàn

thể tín đồ PGHH thuộc các khuynh hướng khác nhau bầu làm Hội Truởng BTSTU mà Đai Hôi Toàn Quốc

PGHH biến đổi ra thành HDTSTU) khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sụp đổ năm 1963.

2.Cách nay hơn mười năm, các Đài Phát Thanh Quôc Tế nghe được tai Hoa Kỳ loan truyền rằng tại Viẹt

Nam có khuynh huớng hô hào thành lập đảng Dân Chủ Xã Hôi. Trong lúc đó, tôi và các cấp lãnh đạo

PGHH-VNDXĐ kỳ cựu và chủ chốt từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu, thoả thuân với đề nghị của

đồng đạo Nguyễn Long Thành Nam, Trần Kiều Bùi Văn Mạnh, Đoàn Văn Cương, Hồng Văn Hoạnh, Dương

Thanh Tồn, Huỳnh Bá Thanh, Hồ Thiện Chí cùng thật nhiều đồng đạo qui tụ về Trụ Sở BTSTU, GHPGHH

tại 585 University Blvd, Silver Spring, MD 20901, cạnh Thủ Đô Hoa Thinh Đốn, do Tu sĩ Tháí Hoà làm Hội

Truởng. Nguyễn Long Thanh Nam mở đầu trình bày trước Đai Hội rằng PGHH có nhu cầu phải thành lập

BCHTU Đảng Dân Chủ Xã Hội Viet Nam và giới thiệu đồng đạo LêPhước Sang như người có đủ điều kiện

thích họp để làm Tổng Bí Thư. Tất cả đều cùng nhau tận tình thảo luân mọi việc và kết cuôc đều quyết

đinh “bầu cử TS Lê Phước Sang vào vai trò Tổng Bí Thư, lãnh đao Việt Nam Dân Chủ Xã Hôi Đảng, gọi tắt

là Việt Nam Dân Xã Đảng để thi hành nhiệm vụ mà Đức Huỳnh qui định, để nối tiếp con đường đã đi

của các Tỏng Bí Thư tiền nhiệm như Nguyễn Bảo Toàn, Phan bá Cầm và Trình Quốc Khánh…”. Đai Hôi

chấp thuân đề nghị của đồng đao Nguyễn Long Thành Nam rằng, vì lợi ích chung, chỉ có Tổng Bí Thư

phải lấy tên thật là Lê Phước Sang, trong khi tât cả cán bộ khác đều phải mang bí danh khởi sự bằng”

Huỳnh”, như Huỳnh Nguyễn, Huỳnh Chính, Huỳnh Kim, Huỳnh Phjuớc Long… Sau nầy, khi xét thấy cần

thiết , với sự đông ý của Trung Ương Đảng Bộ, tôi đã soan thảo và phổ bién rộng rãi một Tuyên Bố dài

nhièu trang đánh máy với mục đích lên tiếng để đáp ứng với du luận tai Quốc Nội rằng đảng Việt Nam

Dân Chủ Xã Hội đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ chánh thức thành lập ngày 21 tháng 9 năm 1946 và vẫn

luôn hoạt động tại Viêt Nam và tại Hãi Ngoại , với các tâm ý long trọng làm nổi bật lên các trọng đỉem

chánh yếu sau đây :

a/ Trình bày quá trình và lich sữ đấu tranh của VNDXĐ với nhièu triêu tín đồ PGHH từ 21 tháng 9

năm 1946 đến ngày 16 tháng 4 nâm 1947, là ngày Đức Huỳnh vắng mặt, taị Ba Răng, Đốc Vàng, Đồng

Tháp Mười cũng như quá trình và lịch sữ đấu tranh của PGHH-VNDXĐ khởi đi từ ngày 16 tháng 4

nâm 1947 cho đến nay và mãi về sau – để theo đuổi muc tiêu phụng sự Quốc Gia Dân Tộc như mô tả

trong Tuyên Ngôn lập Đảng do Đức Huỳnh công bố . Dĩ nhiên là đại khối đệ tử của Đức Huỳnh Giáo

Chủ hoạt động trong VNDXĐ có bổn phận trung thành với giáo thuyết HOC PHẬT TU NHÂN và TỨ

ÂN TRỌNG ĐẠI của đao PGHH…

b/ Trình bày sự hi sinh và đống góp bằng tinh thần, bằng vât chất, và cả bằng sanh mạng, thường trực

dâng hiến bởi PGHH-VNDXĐ, có thể nói được là “máu sông xương núi “, vô tận vô cùng cho sự sống còn

của Quôc Dân Đồng Baò và cho cường thinh của Viêt Nam, của Quê Cha Đất Tổ – mặc dù tự thân PGHHVNDXD luôn luôn bíết mình bị ngược đải và chà đạp một cách vô cùng tồi tàn và khắc nghiệt. Trong phần

nầy, tôi vô cùng khâm phục và xúc động khi tự mình cảm thấy có bổn phải thành tậm ca tụng Đức

Huỳnh trên các đạo hạnh tuyêt vời của Ngài, thật là vô tiền khoáng hậu, thật là bất khả đo lường, và

không có đối tượng để so sánh… Xin mọi người hãy nhìn Đúc Huỳnh Giáo Chủ, đứng trên căn bản

PHONG HÓA VÀ DÂN SINH CỦA QUỐc ĐỘ VIỆT NAM THỜI KỲ PHÁP THUỘC mà nhìn qua các tiêu chuẩn

YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, HÀI HOÀ, ĐOÀN KẾT, NHƯỜNG NHỊN, NHẨN NHỤC vì các mục tiêu đai cuôc

thống họp toàn lực quốc gia, trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiể của Việt nam – mặc dù Trần Vân Giàu ,

ngay từ sau thế chiế II là người quá khích nhứt và cực đoan nhứt mà PGHH-VNDXĐ đươc thấy trong đời .

O. Trần Văn Giàu đã đơn phương, tự động đứng ra chuyên quyền thành lập Uỷ Ban Hành Kháng Nam

Bộ, không hề chấp nhận “có bất cứ sự hiện diện nhỏ nhoi nào của Cao Đài, của PGHH hay của bất cứ Tập

Thể đông đảo quần chúng nào khác tại Nam Bộ”, hoàn toàn độc quyền cai trị và sanh sát trong tay. Đức

Huỳnh trước sự hiện diện của hai Ông Hoàng Quốc Việt và Ung Văn Khiêm từ Miền Bắc vào dự hop, xác

nhận rằn g Đức Huỳnh là Đại Diện cho Tổng Bộ Việt Minh tại Nam Bô. Đức Huỳnh khẩn khoản kêu gọi

mọi người phải biêt tự chế, phải biết nhường nhịn và đoàn kết để đối phó với xâm lược Pháp. Tràn Van

Giàu đã đối xử rất tệ với Đúc Huỳnh, không phải môt lần, mà rất nhiều lần. Bất cứ ai nghiền ngẩm lich sữ

trên toàn thế giới cũng đều biết rằng không có dân tộc nào có thể sống còn nếu ngườ dân trong nước

tiếp tục “không đội chung trời với nhau ” đến vô cùng vô tận”. Có lẽ đó là lý do mà tín đồ PGHH hiểu

được lời dạy và đao lý thâm trầm huyền diệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ :” Thương Nước, Thương Dân,

Hài Hoà, Đoàn Kết, Nhường Nhịn, Nhảa Nhục,” Trên căn bản đó, trong hi vọng rằng moi người đều cần

rút ưu khuyết điểm, khi nhìn lại quá khứ cũng như khi nghĩ đến tương lai, PGHH-VNDXĐ thấy rằng Ô.

Trần Văn Giàu, trong khi viết Hồi Ký, đáng lẽ nên có “thái đô xét lại mình một cách tủ tế hơn để tạo ra

tác dụng hoá giải, nhứt là không bao giò nên ngang nhiên kết luận bừa bãi rằng Đức Huỳnh có tham

vọng muốn làm Minh vương thống trị Việt Nam…”. Xử sự với Đúc Huỳnh như đã nhiều lần xữ sự, rồi ra

linh cho Bửu Vinh mời Đức Huỳnh họp khẩn cấp, và ra lịnh cho Bửu Vinh ám hại Đức Huỳnh khi Ngài đến

họp- chỉ với 3 nguời chèo ghe. Những lời kêt luân của Trần Văn Giàu vừa là không khả tín một chút nào,

vừa là rõ rang mang tính công khai xuyên tạc và công khai vu khống…” PGHH-VNDXĐ xin trân trọng kể

ra đây mấy hành đông ngang tàng và trich thượng quá đáng của Trần Văn Giàu, không phải để tăng

thêm hiềm khích mà chỉ mong mỏi để Nhà Nước CSVN và Đảng CSVN tạo ra không khí cải tiến tốt đẹp

hơn; PGHH-VNDXĐ mơ hồ nghĩ rằng hê thống lãnh đạo tối cao của CSVN vì bất mãn với hành động mất

nhân tâm tối đa củaTrần Văn Giàu tại Nam Bộ nên đã quyết định giải nhiệm và đem ông ta ra Bắc:

Chúng tôi xin phép nói đén 3 lần Trần Van Giàu phá hoại đại cuộc, gây hấn và xỉ nhục PGHH-VNDXD, mở

a/ lần đầu tiên là lần Trần Văn Giàu ra lịnh bắn giết tín đồ PGHH tai Cần Thơ, bắt giam và xử tử hinh tất

cả 03 người Đại Diện cho Đức Huỳnh Giáo Chủ trong đó có bào đệ Huỳnh Thạnh Mậu của Ngài, có Thi sĩ

màn sự chia rẻ cực kỳ to lớn :

Viêt Châu tín cẩn của Ngài, có Trưởng nam Ô. Trần Văn Soái là Trần Ngọc Oành – vậy mà Trần Van Giàu

không hề thấy cần có một lời nói nào với Đức Huỳnh.

b/lần thứ hai là khi Đức Huỳnh kêu gọi Trần Văn Giàu đùng tạo ra chia rẻ quá đà khi chuyên quyền

thành lập Uỷ Ban Hành Kháng Nam Bộ, và chuyên quyền tuyển chọn thành phần “nội các”, Trần Văn

Giàu nổi giận trong lòng, âm thầm cho binh sĩ và mật vụ bao vây chặc chẻ chung quanh trụ sở của Đức

Huỳnh tai Saigòn. Trần Văn Giàu gọi điện thoại đến trụ sở Đức Huỳnh để nói chuyện với Ngài, khi biết

chắc rằng Đức Huỳnh có mặt tai trụ Sở, Trần Văn Giàu liền ra lịnh cho binh sĩ trong nháy mắt tràn vào lục

soát Trụ sở tìm bắt Đức Huỳnh , nhưng không hề tìm gặp được Ngài nơi đâu cả.

c/ lần thứ ba là lầ không thể nào tưởng tượng nỗi được: Với tâm nguyện “YEU NƯỚC, THƯƠNG DÂN,

HÀI HOÀ, ĐOÀN KẾT, NHUỜNG NHỊN, NHẨN NHỤC” VÀ”TA CHỊU KHỔ, KHIỔ CHO BÁ TÁNH”, Đức Huỳnh

đã tiếp xúc với Cụ Pham Thiều mà đại khối PGHH-VNDXĐ luôn kính trọng vì phong thái, vì lời lẽ và

ngôn từ mà Cụ giải bày với Ngài qua thi văn xướng họa. Sau khi lắng nghe Pham Thiều thiết thiết that

tha, Đức Huỳnh

chấp nhận tham gia Uỷ Ban Hành Kháng Nam Bộ để tỏ bày tinh thần hài hoà đoàn kết nhưng Đức Huỳnh

chỉ xin giữ một nhiệm vụ khiêm tốn là Uỷ viên đăc biệt mà thôi. Dưới sự lãnh đạo chuyên chế và toàn

trị của Trần Văn Giàu, khắp Miền Tây đèu nổi lên phong trào triệt để đàn áp và tàn sát PGHH-VNDXĐ

khiến cho giữa đệ tử của Đức Huỳnh và VMCS càng ngày càng thêm chém giết nhau một cách hết sức

khủng khiếp…Trần Van Giàu hô hào lập các Uỷ Ban Hoà Giải. Đức Huỳnh cấp tốc về Đồng Tháp Mười

với Quân Đội Phòng Vê. Của Trằn Văn Soai, tìm cách chấm dứt tình trạng “nồi da xaó thit”, nhưng Trân

Văn Giàu ra linh cho Bửu Vinh mời Đức Huỳnh họp khẩn cấp ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Ba Râng Đốc

Vàng. Đức Huỳnh đi họp với 4 ngừoi chèo ghe, và không cho phép một đơn vị võ trang nào theo hộ tống

và bảo vệ, trong khi tất cả các Quân Đôi PGHH của Năm Lửa Trần Văn Soái, của Hai Ngoán Lâm Thành

Nguyên, của ba Cụt Lê Quang Vinh và của Nguyễn Giác Ngộ đều có mặt bên cạnh Đức Huỳnh…Trong

đêm hop với Bửu Vinh, có bíến cố xảy ra, 4 nguòi đi theo như thị giả và người chèo ghe cho Đưc Huỳnh,

3 ngườ bi chết, I người chạy về báo cáo, Đức Huỳnh thì vắng mặt từ đó đến nay, tạo nên vô số “thay trời

đổi đất”, khiến cho sanh linh đồ thán, đất nước ngửa ngiêng, máu sông xương núi cuả PGHH-VNDXĐ

tiếp tục đổ ra, lòng người càng bất ổn đinh . MĂC DÙ TÌNH HUỐNG DỒN DẬP XẢY RA LONG TRỜI LỞ

ĐẤT NHƯ THẾ ĐÓ RẤT NHIÈU LẦN, VẬY MÀ CHƯA BAO GIỜ CÓ AI TÌM THẤY MỘT PHÁT NGÔN NÀO

HAY MÔT VĂN BẢN NÀO CỦA ĐỨC HUỲNH KÊU GỌI TÍN ĐỒ PHẢI TRIÊT ĐỂ PHẢN ỨNG CHỐNG LẠI CS,

PHẢI QUYET LIỆT TRẢ THÙ, TRẢ HẬN VÀ TRẢ OÁN. DÙ LÀ ĐỂ CHO TÍN DỒ VƠI ĐI PHẦN NHỎ NHOI NÀO

CÁC NỖI NIỀM ĐAU THƯƠNG UÂT ỨC TRONG LÒNG PGHH-VNDXĐ…CŨNG NHU TRONG CÁC OAN KHIÊN

KHỐN KHỔ CỦA ĐỒNG BÀO VÀ ĐẤT NƯỚC VIÊT NAM THÂN YÊU.

3. Những phần vừa trình bày đã phản ảnh nội dung Tuyên bố do đồng đao Le Phước Sang soan thảo

và phổ biên hơn muời năm trước đây. Vì khi soạn thảo và phổ biến Tuyên Bố đó, chúng tôi không biết

tên họ và danh nghĩa của ngừoi nào muốn thành lập Đảng Dân Chủ Xã HộI trong nước Viet Nam cho nên

chúng tôi chỉ có mục tiêu tổng quát là NHẮC NHỞ DƯ LUẬN RẰNG ĐỨC HÙYNH GIÁO CHỦ PGHH ĐÃ

THÀNH LẬP VNDXĐ TỪ NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1946 VỚI MỤC TIÊU CỨU VỚT CHÚNG SANH, CỨU VỚT

ĐỒNG BÀO VÀ ĐẤT NƯỚC TRONG HOÀN CẢNH QUỐC ĐỘ VIÊT NAM. SỰ THÂT LÀ CHO ĐẾN HÔM NAY,

NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2013, HƠN 8 TRIÊU TÍN ĐỒ PGHH VẪN LÀ ĐẢNG VIÊN VNDXĐ VỚI TẤT CẢ TRIỀU

MẾN, VỚI TẤT CẢ KÍNH TRỌNG, VỚI TẤT CẢ TIN TUỞNG VÀ NGƯỠNG MỘ ĐỐI VỚI CHÁNH ĐẢNG MÀ

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ THÀNH LẬP NĂM 1946. CHÚNG TOI TIN TUƠNG RẰNG AI LÀ THÚC GIẢ ĐỀU HIỂU

RẦNG CHÚNG TA NÊN CÓ CÁCH CƯ XỬ NHƯ THẾ NÀO VỚI NHAU ĐỂ TỐT ĐẸP CHO VIỆC CHUNG.

4. Chúng tôi xin với Ls Lê Hiếu Đằng và DB Hồ Ngoc Nhuận cùng với các nhà ái quốc khác trong và ngoài

nước vui lòng nhớ tới quá trình và lich sữ của VNDXĐ, giống như chúng tôi trình bày hôm nay, hay tương

tự như trinh bày bởi Ô. Nguyễn Quang Duy hiên cư tại Melbourne, Úc Đại Lợi khi Ông thảo luận với Lê

Hiếu Đằng và Hồ Ngoc Nhuân, trên chủ đề Dân Chủ Xã Hội cho Việt Nam . Email của Ô. Nguyễn Quang

Duy là : nguynquang_duy@yahoo.com.au.

4. Chúng tôi xin cảm ơn Ls Lê Hiếu Đâng và DB Hồ Ngoc Nhuận đã đề cập đến “ Đảng Dân Chủ Xã Hôi “,

tai vì đây là vấn đề thiêng liêng đố vói tín đồ PGHH và đảng viên Dân Xã, tự nhiên vấn đề nầy mang lai

cho tôi một số kỹ niêm và ấn tượng hết sức đặc biệt…Chúng tôi đuơng nhiên phải trân trọng bày tỏ

những nỗi niềm cảm kích và tri ân Ô Nguyễn Quang Duy đã viết bài về KHUYNH HUONG DÂN CHỦ XÃ

HỘI CHO VIÊT NAM MÀ ĐỒNG ĐẠO PGHH NGUYỄN HỬU CHÁNH VỪA CHUYỂN ĐẾN CHO TÔI XEM. Xin

cảm ơn Ô. NguyễnQuang Duy đã cung cấp thêm cho người đọc môt tiểu đoạn PHẬT GIÁO HOÀ HẢO VÀ

VIÊT NAM DÂN CHỦ XÃ HỘI ĐẢNG. Tôi cảm ơn Ô. Nguyễn Quang Duy đã quan tâm đến và nhứt là có

nhũng tư duy tốt đối với PGHH và VNDXĐ. Ô.Lê Quang Liêm là đồng đạo với tôi, lớn hơn tôi một con

giáp, 12 tuổi, dấn thân tranh đấu lâu năm, trước cũng như sau 1975, dĩ nhiên là với nhỉều oan khiên,

nhièu khổ đau, nhiều thăng trầm, vinh nhục,nhìều vào sanh ra tử. Mấy năm nay, tôi thấy cần phải hết lời

dặn dò đại khối đồng đạo thân thíết trong nước : “ Tuyệt đối không được chống báng và công kích nhau,

bởi vì chống báng và công kích như vậy chỉ là trò đùa, làm mất tư cách của người lắm mồm lắmmiệng,

chớ không có ích lơi gì cả, mà còn tội nghiệp cho vong hồn những đồng đạo đã bỏ mình vì nhịêm vu. Nếu

đồng ý với nhau thì có thể hop tác với nhau, nếu không đồng ý với nhau thì phải ráng sức tự chế, ráng

sức giữ im lặng , triệt để không làm ồn ào tư duy và hành động chia rẻ quá đáng giửa đồng đao, vì như

vậy sẽ mang tội với Đức Thầy và mang tội với PGHH-VNDXĐ mà lại hoàn toàn không hề tạo được một

chút nhỏ nhoi nào hửu ích trên thực tế cho mục tiêu chung. Trong tinh thần đó, chớ không hề vì một lý

do gì khác, cách nay mấy năm, tôi đã viết cho đồng đạo Lê Quang Liêm một bức thơ dài, HẾT SỨC TỬ TẾ,

HẾT SỨC TÔN TRỌNG , KHÔNG HỀ HÀ TIỆN HÀ TẶN HOẶC TIẾC RẺ BẤT CỨ MÔT LỜI CA NGỢI NÀO ĐỐI

VỚI LÊ QUANG LIÊM mà tôi coi như người anh. Tôi không hề nhận được hồi âm, nhưng tôi được biết

rằng bức thơ của tôi được phổ biến rộng rãi trong nuớc và trong PGHH. TÔI TIN RẰNG TÔI BẮT BUỘC

PHẢI CHÚ Ý THEO DÕI VẤN ĐỀ ĐẢNG VIỆT NAM DÂN CHỦ XÃ HỘI ĐANG LÀM DẤY LÊN MỘT TRANH

LUẬN RẤT ỒN ÀO NÁO NHIỆ TẠI QUỐC NỘI MÀ TÔI CHO RẰNG SẼ KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ TỰ ĐỘNG

NGƯNG TẮT NGANG MỘT CÁCH BẤT NGỜ . Có lẽ, tôi sẽ khó lòng hoàn toàn ngồi im lìm không nhập cuộc

đống góp quan đỉểm của mình nếu mà lương tâm và trách nhiệm của tôi đòi hỏi tôi phải lên tiếng, khi

mà quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc và của PGHH-VNDXD bảo tôi phải lên tiếng. Nhiều anh chi em

đồng đạo và chiến hửu yêu cầu tôi phải sơ lược tự giới thiệu để dư luận biêt mức độ liên hệ của Lê

PhướcSang đối với lich sữ tranh đấu cuả PGHH- VNDXD cũng như của Viet Nam, giúp cho công cuôc

thảo luận có căn bản hửu ích:

“ Le Phuoc Sang sanh năm nhâm thân, 1932, năm nay 82 tuổi, tại làng Bình Đức, tỉnh Long Xuyên, tín đồ

PGHH từ năm 7 tuổi khi Tía tôi chết năm 32 tuổi. Tôi sống ở khu đồng ruộng gian khổ từ 7 đến cuối

nàm16 tuổi , làm đủ thứ việc cực nhoc nhứt như chăn nuôi gà, vịt , heo, bắt cá, cua, tôm, lương, chuột,

ruộng, rẩy,chăn trâu, bò..Năm 17 tuổi, tự dưng tôi đòi đi Long Xuyên hoc, năm 19 tuổi thi đậu Sơ Hoc,

lãnh phần thưởng danh dự của Quốc Trưởng Bảo Đai dành cho Tỉnh LongXuyên, 2 năm sau thi đậu

Brevet d’Etudes du Premier Cycle du Second Degre tại Lycee Chasseloup Laubat. Tôi hoc khóa10 Võ Bị

Liên Quân Dalat năm 1953, mãn khoá năm 1954, sau khi Hiệp Định Đình Chiến Geneve ky Kết. Tôi tin

tuởng vào tiềm lưc cuả PGHH-VNDXĐ nên không tình nguyện ký giao kèo phục vu trong QLVNCH để

mang cấp bậc sĩ quan, có quyền hành chỉ huy, có lương bỗng, có xe jeep và đủ thứ quyền lợi vật chất và

tinh thần khác. Tôi ở bưng biền với QĐ Nguyễn Trung Trực (QĐ NTT), chỉ huy bởi Thiếu Tướng QLVNCH

Nguyễn Giác Ngộ.Khi QĐ NTT vè thành hop tác với Quốc Truởng Bảo Đai, tôi mới được đi học lại, và thi

đậu tú tài I năm 1959, thi đâu tú tài II năm 1960, thi đậu chứng chỉ I cử nhân luật năm 1961, thi đậu

chứng chỉ II cử nhân luật, năm 1962, thi đậu chứng chỉ III cử nhân luât năm 1963, tức là bằng cử nhân

luật toàn phần. Tôi giải ngủ năm 1964 và chiếu đề nghi của Tổng Truởng Tư Pháp Lữ Văn Vi, được Chủ

tịch Ủy Ban Lãnh Đao Quốc Gia Nguyễn Văn Thiệu, với tư cách Quốc Trưởng ký Sắc Lệnh bổ dụng làm

Thẩm Phán các toà Sơ Thẩm và Thượng Thẩm Saigòn, ngồi ghế Thẩm Phán Xử án. Sau 1963, khi Tổng

Thống Ngô Đình Diệm bi lật đổ, Đai Hội Toàn Quốc PGHH tại Thánh Đia gồm trị sự viên các cấp Ấp, Xã,

Quận, Tỉnh thuộc tất cả các khuynh hướng đèu bầu Cụ Luơng Trong Tuờng làm Hội Trưởng BTSTU, sau

nầy một Đai Hội Toàn Quốc sửa đổi lại là Hội Trương HĐTSTU,GHPGHH, với Cụ Hồ Thái Ngạn làm Đệ

Nhứt Phó Hội Trưởng, Cụ Hồ Hửu Hoai là Đệ Nhị Phó Hội Trưởng, Cụ Dật Sĩ Trần Văn Nhật làm Cố Vấn

HDTSTU kiêm Chánh Thơ Ký, Cụ Nguyễn Văn Hầu, một nghiên cứu gia lịch sữ văn học tên tuổi làm Viên

Trưởng Phổ Thông Giáo Lý kiêm Tổng Quản Nhiệm Trung Tâm Giáo Thuyết PGHH tại Viện Đại Học Hoà

Hảo, AnGiang mà tất cả Sinh Viên thuộc các Phan Khoa phải ghi danh học và phải đủ điểm đậu thì mới

được lãnh bằng Cữ Nhân và Tiến Sĩ,Cụ Nguyễn Thành Hiêp làm Viên Trưởng Giám Sát, Cụ Huỳnh Công Kỷ

làm Viện Truởng Văn Hoá Xã Hội, Cụ Lê Trung Tuấn làm Viện Truởng Tổ Chức. Ngoài các hoc vị tại Viet

Nam, Le Phuoc Sang có bằng Tíến Sĩ Đê Tam Cấp mà tại Việt Nam ngày nay goi là bằng Thạc Si năm 1969

và bằng Ph.D đầu năm 1977 tại University of Pittsburgh, Pa. Cụ Hội Trưởng Lưông Trong Tưồng và toàn

thể HDTSTU đồng ý đế cử Le Phước Sang giữ các chức vụ : Đai Dien PGHH tai Saigon làm vịẹc với

Chánh Phủ Trung Ương, với Thuợng Hạ Viện, và Tư Pháp, với các Tôn Giáo, Đảng Phái và Đoàn Thẻ, với

các Đai Sứ và Ngoại Giao Đoàn, với các Tư Lệnh Quân Khu, các Đại Biểu Chánh Phủ và Tỉnh Truởng. Sau

khi làm Thẩm Phán xử án, đồng đạo Le Phuoc Sang được Cụ Hội Truong Lương Trong Tuờng và HDTSTU

đề cử vào Uy Ban Lãnh Đạo Quố Gia, rồi làm Tổng Truởng Phụ Tá Đặc Biệt cho Thủ Tuóng chuyên trách

Giáo Dục, Canh Nông và Y té. LêPhươc Sang ứng cử Quốc Hội Lập Híên năm 1966 tai tỉnh Long Xuyên,

dắc cử vói số phiếu cao nhứt trong toàn quốc, và trở thành lãnh tụ Khối Đa Số tại QHLH với DB PGHH, DB

Cao đài, DB Viet Quốc, DB Sắc Tộc Cao Nguyên, DB gốc Quân nhân và gần 40 DB Công Giáo thuôc khối

Dân Chủ do LM Trần Du, Chủ Tịch Mặt Trận Công Dân Công Giáo kiêm chủ nhiệm chủ bút nhật báo Hoà

Bình và Đại tá Nguyễn Quỳnh cựu Tỉnh Trưởng Long Xuyen gia nhâp khôi Liên Minh Dân Biểu của Lê

Phước Sang, biến thành Khối Liên Minh Dân Chủ, bàu cử Lê Phước Sang làm người Lãnh đạo. QHLH mãn

nhiệm, sau khi viết xong Hiến Pháp và chấp nhận sự đắc cử của Lỉên danh Tổng Thống và Phó Tổng

Thống đầu tiên của Đệ nhị Cộnh Hoà Việt Nam. Tôi và Ngô thanh Tùng cùng với vợ con đáp máy bay đi

du hoc tai Mỹ vào tháng 6 năm 1968, rồi trở về Viet Nam đầu thang 1 nam 1970, sau khi tốt nghịềp.

Tôi được Thiếu Tướng Hùynh Văn Cao trưởng Lien Danh Mặ Trời mời ứng cử chung với tư cách Thụ Uỷ

Liên Danh Mặt Trời, và nhờ HDTSTU,GHPGHH vận đông ủng hộ, tôi đã đắc cử với nhiều phiếu nhứt tai

Miền Tây và tại vùng IV Chiến thuật trong khi Liên Danh về nhì chỉ được phân nửa số phiếu của chúng

tôi. Trong phạm vi các nhiệm vụ thuôc nội bô PGHH, Cụ Hôi Trưởng Lương Trọng Tường va HDTSTU đã

đề cử tôi vào các vai trò Trưởng Khối Dân Cử PGHH gồm DB, NS, NV Hội Đồng Tỉnh, NV Hội Đồng Xã,

Tổng Vụ Truởng Văn Hoá, Giáo Dục, Thanh Niên, Sinh Viên Hoc Sinh PGHH, Sáng lập và Viện Truởng Viên

Đai Học Hoà Hảo, Sáng lập và Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Bệnh Viện Nguyễn Trung Trưc Và Bảo An

Quân( BV NTT&BAQ) với trách nhiệm lấy giấy phép từ Bộ Y tế, được cung cấp ngân sách va thuốc men

để săn sóc cho mấy trăm giường bịnh miễn phí, chưa kể vô số bệnh nhân ngọai chẩn hàng ngày. Suốt 38

năm nay, với cuôc sống lưu vong, nghèo nàn thiếu thôn, tôi và bà LêPhước Sang của tôi nhứt định rằng

tôi phải 100% toàn thì lo cho PGHH-VNDXĐ và cho Đất Nước Việt Nam, không bao giờ tìm một viec làm

nào có luơng bỗng cả. Mõi năm, kể từ 1975, tôi không về thăm gia đình, vợ con quá 40 ngày, trong súôt

mấy chục năm nay,ngoại trừ ba lần bà Le Phuoc Sang đau nặng tại Houston, Tx, lần đầu tiên đau tim,

cardiologist Sherman Tang phải thuờng xuyên điều trị và đặt máy trợ tim pace maker cho bà, lần thứ hai

bị đau xung phổi, pneumonia rất nặng, tôi phải về, ở bên cạnh 2 tuần lễ mà bà không biết tôi là ai, lần

thứ ba, bà LePhước Sang bị stroke bên phía tay trái, cách nay lối 4 năm, kéo dài đến nay, khi thuyên

giảm, khi trở lại nặng hơn, và ngày 3 tháng 5 năm 2013, bà từ trần, tôi ở bên cạnh 24 giờ mỗi ngày hơn

mườ máy tháng trời.Mỗi lần tôi về thăm, bà LêPhước Sang thường yêu cầu:” Anh chịu khó chở em đi

long vòng cho nhiều để người ta thấy là anh thuơng và lo cho em, vì em sợ người ta nói bậy rằng anh đã

bỏ em rồi Như vậy thì tội nghiệp cho anh và tộ nghiệp cho em.” Vài ba tháng trước khi mãn phần, bà

LêPhuoc Sang nói chuyên với tôi : “ Anh à, nhấm em có chết không anh? Anh nhấm coi em có mạnh lại

được không anh?. Em muốn tíếp lo công việc với anh. Cả đời em ở nhà, không có anh, nên em cưc khổ

với con gái, và bà ngoại làm nhiệm vụ của người mẹ nuôi dưởng bầy con của nó là dứa con gái cưng,

nên thế nào vợ chồng của nó sẽ nhớ tới hoài bảo thiết tha của me mà khoing được bỏ bê Tía. Néu em

co bề gì thì xin anh phải nhớ tới lời dặn dò và trối trăn thíết tha nhứt của em. Anh không được buồn rầu

mà chễnh mãn trong viêc phụng sự PGHH và Phụng sự Đát Nước. Đức Thầy đã dạy em cả đời. Anh đã

huấn luyện em suốt từ 56 năm nay làm vợ anh. Em tin tuởng nơi linh tính, trưc giác và long thành của

anh, vậy nên anh phải tận tình, tạn lực cầu nguyện Phật Tổ, Phật Thầy, oai linh Đức Huỳnh Giáo Chủ gia

hộ cho anh đi đúng đường đúng lối để thành công và lập được nhiều phước đức với đời

Vợ chồng tôi là LêPhuoc Sang và Bùi Thi Chiêm đã nguyện hi sinh trọn đời, trung thành với Đức Thầy,

trung thành với PGHH-VNDXĐ, trung thành với Học Phật Tu Nhân và Tứ Ân Trọng Đại, phụng sự Quốc

Dân Đông Bào và Quê Hương Xứ Sở Việt Nam trên các tiêu chuẩn a/ quyết tầm, trì chí, chân cứng đá

mềm – dù trời long đất lở, vật đổi sao dời cũng không thay lòng đổi dạ, b/ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để

thực hiện cho được hoài bảo và muc tiêu – chấp nhận hi sinh , chấp nhận gian khổ, chấp nhận mọi loại

thử thách cay nghịêt vô giới hạn, c/ có khả năng nhìn ra người và nhìn ra việc, một cách sáng suốt và

thích nghi, để biết rằng mình phải hợp tác với ai và đắn đo chọn lưa việc gì là việc cần phải làm để đi

đến thành công.

Kính cẩn cầc chúc Quý vi than tâm an lac, sức khoẻ dồi dào, thanh công và hạnh phúc trong đời.

Tran trọng kính trình bày,

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

lephuocsang

cell 832-397-9813, email lephuocsang.pghh@gmail.com .

Trụ Sở HDTSTU, GHPGHH: 12432 Euclid St, Garden Grove, CA 92840.

Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Blog at WordPress.com.