Monthly Archives: September 2013

Quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc có những bước phát triển tích cực

 

   Tiêu điểm  
 
Quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc có những bước phát triển tích cực 
16:19 | 26/09/2013
 

(ĐCSVN) – Sau hơn 30 năm gia nhập Liên hợp quốc (LHQ), quan hệ Việt Nam – Liên hợp quốc có những bước phát triển tích cực. Tháng 1/2013, Ngôi nhà Xanh Một LHQ đã được chính thức khởi công xây dựng tại Hà Nội, đánh dấu sự triển khai toàn diện Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ tại Việt Nam, thể hiện cam kết mạnh mẽ đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực chung cải tổ hệ thống phát triển LHQ ở cấp độ quốc gia. 

 

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc ngày 20/9/1977 

Việt Nam chính thức gia nhập LHQ ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với LHQ ngày càng phát triển. Ngay sau khi tham gia LHQ, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các nước thành viên LHQ để Đại hội đồng LHQ khóa 32 (1977) thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Mặt khác, chúng ta cũng tranh thủ được sự giúp đỡ về nguồn vốn, chất xám, kỹ thuật của LHQ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế –xã hội của đất nước. LHQ trở thành một diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại. Vị thế  và vai trò của Việt Nam tại LHQ ngày càng được nâng cao. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước Không Liên kết và đang phát triển để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ như: Nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ các nước, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực…, đồng thời và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

 

Mặc dù Việt Nam chính thức gia nhập LHQ năm 1977, song một số tổ chức quốc tế đã viện trợ cho Việt Nam từ năm 1975. Trong giai đoạn này, Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu và từng bước khôi phục sản xuất. LHQ đã tích cực giúp Việt Nam giải quyết những khó khăn nhiều mặt với tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD. Các tổ chức tài trợ chính bao gồm: Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Cao Ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR), và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Các tổ chức này đã hỗ trợ đáng kể cho đầu tư của Chính phủ Việt Nam về các hạng mục phát triển xã hội, tập trung trong các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dân số và kế hoạch hóa gia đình…

Hợp tác với LHQ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao trình độ công nghệ và thúc đẩy tiến bộ về khoa học – kỹ thuật ở Việt Nam, phục hồi và xây dựng mới một số cơ sở sản xuất, tăng cường năng lực phát triển. Đồng thời, trong bối cảnh bao vây cấm vận, hợp tác với LHQ tạo điều kiện để nước ta tiếp cận được nguồn viện trợ của nhiều nước phương Tây.

Trong giai đoạn 1986 – 1996, đây là giai đoạn Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiến hành đổi mới chính sách kinh tế, chính sách xã hội. Cho tới cuối những năm 1980, LHQ chiếm tới gần 60% tổng số viện trợ cho Việt Nam ngoài nguồn từ các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, viện trợ không hoàn lại của LHQ cho Việt Nam đạt trên 630 triệu USD. Từ đầu những năm 1990, nhiều nước trong Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực nối lại viện trợ cho Việt Nam, nhưng LHQ vẫn chiếm 30% viện trợ kỹ thuật từ bên ngoài.

Trong giai đoạn này, một số tổ chức đã nâng mức hỗ trợ như: Quỹ Phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO). Một số tổ chức khác cũng bắt đầu có hoạt động viện trợ trực tiếp như: Chương trình kiểm soát ma túy LHQ (UNDCP), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và thêm nhiều nước song phương cũng như các tổ chức tài chính tiền tệ như: Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tham gia trong các loại hình dự án hỗn hợp đa và song phương.

Các dự án hợp tác là nguồn hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách phát triển, nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan và trình độ cán bộ trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời, LHQ tiếp tục có những đóng góp có giá trị đối với việc nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, phát triển nguồn nhân lực khoa học – kỹ thuật và giải quyết các vấn đề xã hội khác của Việt Nam.

Trong giai đoạn 1997 – 2000, LHQ dành ưu tiên cho các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo và các chính sách xã hội; cải cách và quản lý phát triển; quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; điều phối viện trợ, quản lý nhà nước và huy động nguồn lực.

Trong giai đoạn hợp tác 2001 – 2005, LHQ có ba ưu tiên chính là: Thúc đẩy hơn nữa cải cách, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, LHQ chuyển mạnh hướng hỗ trợ kỹ thuật sang hỗ trợ các biện pháp cải cách về chính sách và thể chế kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, hành chính công, luật pháp, lập kế hoạch đầu tư công, phát triển hệ thống ngân hàng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác như: Phòng chống HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, tổ chức hàng năm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ v.v.. Những ưu tiên chính trong giai đoạn này là thúc đẩy cải cách, tư vấn trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi nhiều bộ luật quan trọng, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ thực hiện Chương trình 135, lồng ghép với việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), hỗ trợ trong các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường, xây dựng chiến lược và chính sách, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và đa dạng sinh học.
 
Trong giai đoạn 2006 – 2011, viện trợ của LHQ cho Việt Nam đạt trên 400 triệu USD.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn LHQ làm cơ sở để tăng cường quan hệ với các tổ chức trong hệ thống LHQ, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức quốc tế. Hoạt động nổi bật nhất trong giai đoạn này là Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 – 2009. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia vào cơ quan quan trọng nhất của LHQ về hoà bình, an ninh quốc tế trong bối cảnh HĐBA phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ, do xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phức tạp. Thêm vào đó là những thách thức an ninh toàn cầu mới và tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính toàn cầu trầm trọng nhất lịch sử thế giới hiện đại.

Việt Nam tích cực thương lượng và trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm Vũ khí hoá học (CWC) năm 1998, tham gia đàm phán và là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996, tham gia và trở thành thành viên của Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) năm 1996. Ngoài ra, Việt Nam sớm tham gia vào quá trình chuẩn bị cho các Hội nghị lớn như: Hội nghị Kiểm điểm NPT 2000, 2005 và 2010; Hội nghị về chống buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ năm 2001, 2003 …

Việt Nam cũng tham gia đầy đủ và thực chất vào các cơ chế hoạch định chính sách của LHQ, như: Phục vụ việc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ năm 1997, Hội đồng Thống đốc IAEA (1991 – 1993, 1997 – 1999, 2003 – 2005), tham gia Hội đồng Kinh tế – xã hội của LHQ (ECOSOC) (1998 – 2000)./.

Việt Nam không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút viện trợ của các tổ chức phát triển LHQ mà còn chủ động xây dựng các hình thức hợp tác và tham gia của Việt Nam vào các tổ chức này. Mô hình hợp tác 3 bên (ban đầu giữa Việt Nam, FAO, Xê-nê-gan về trồng lúa) đã được mở rộng và áp dụng rộng rãi, được coi là hình mẫu cho hợp tác Nam – Nam. Việt Nam cũng chủ động tham gia sâu hơn vào hệ thống LHQ thông qua việc là thành viên Hội đồng chấp hành UNDP/UNFPA (nhiệm kỳ 2000 – 2002), Hội đồng Kinh tế – xã hội (1998 – 2000), Uỷ ban Phát triển Xã hội (2001 – 2004)… Hiện nay, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức phát triển LHQ thực hiện thí điểm sáng kiến “Một Liên hợp quốc”, được cộng đồng các nhà tài trợ đánh giá cao.

Trong giai đoạn hợp tác 2012 – 2016, trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất Hành động – Một LHQ (DaO), Chính phủ Việt Nam và LHQ đang tích cực phối hợp triển khai Kế hoạch chung tiếp theo của LHQ giai đoạn 2012 – 2016, phù hợp với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội (SEDP) và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (SEDS) của Việt Nam. Kế hoạch chung này ưu tiên 3 lĩnh vực trọng tâm chính là: Chất lượng tăng trưởng, bảo trợ xã hội và tiếp cận các dịch vụ xã hội; tăng cường tiếng nói và nâng cao quản trị công.

Nhìn lại quá trình sau hơn 30 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức cho thấy, sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội, văn hóa và nhân đạo. 

Tuy tổng số tiền viện trợ của LHQ dành cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua chỉ hơn 2 tỉ USD, nhưng đã có ý nghĩa hết sức to lớn vì LHQ tập trung hỗ trợ nhiều lĩnh vực thiết yếu về phát triển kinh tế, xây dựng thể chế, pháp luật, giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách. LHQ cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn nhất sau chiến tranh trong điều kiện Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Sự hợp tác này đã đạt được những kết quả tốt và có tác dụng tích cực, đáp ứng được yêu cầu của Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn. Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và LHQ trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của LHQ trong thời kỳ mới./.

 Mạnh Hùng

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ CÓ TIẾNG NÓI MẠNH MẼ VỀ TRANH CHẤP BIỂN

BienDong.Net

THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ CÓ TIẾNG NÓI MẠNH MẼ VỀ TRANH CHẤP BIỂN

BienDong.Net: Tạp chí Wall Street Journal ngày 16/9/2013 đăng bài viết của Thượng Nghị sĩ Mỹ Robert Menendez, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện với tiêu đề “Vai trò của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ ở Châu Á”.

Trong bài viết, ông Robert Menendez đã điểm lại một số vụ việc mà Trung Quốc đã gây ra với các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông, gây tình hình căng thẳng kéo dài như: việc tàu Trung Quốc bao vây khu vực bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) vốn thuộc quyền kiểm soát của Philippines ở Biển Đông; các tàu chấp pháp, thậm chí tàu Hải quân Trung Quốc xua đuổi, uy hiếp, đâm và bắn cháy tàu cá của Việt Nam hay việc tàu Hải quân Trung Quốc chĩa ra đa định hướng vũ khí vào tàu tuần duyên Nhật Bản…

Ông nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, tình hình Biển Đông đã có những phát triển đáng báo động; với các yêu sách đang xung đột và chủ quyền bị đe doạ, bất kỳ một vụ đụng độ nào cũng có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn.

Thượng Nghị sĩ Robert Menendez khẳng định Mỹ không có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nhưng là một quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia trong việc duy trì ổn định ở khu vực. Mỹ quan tâm đến tự do hàng hải, tự do thương mại không bị cản trở, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hoà bình tranh chấp. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là Mỹ có thể làm gì để duy trì hoà bình ổn định trong khu vực và giúp các bên liên quan quản lý và giải quyết các tranh chấp hàng hải?

Trong bài viết, Ông Robert Menendez đề xuất một số việc Mỹ cần triển khai đối với khu vực là:

Mỹ cần phát huy vai trò trong việc xây dựng một trật tự giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việc sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp là không thể chấp nhận và Mỹ phải tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong các nỗ lực nhằm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, trong đó vạch ra đường hướng và các thủ tục rõ ràng giải quyết tranh chấp.

Mỹ cần phát huy vai trò lãnh đạo ở Châu Á và nên hỗ trợ các bên trong khu vực xây dựng cơ chế quản lý khủng hoảng thích hợp để bất kỳ sự tham gia ngoài ý muốn của các lực lượng quân sự và bán quân sự trong khu vực này sẽ không vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Mỹ cần nỗ lực hơn nữa để cùng các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phát triển một thể chế có chức năng hỗ trợ giải quyết tranh chấp thông qua quá trình hợp tác ngoại giao đa phương phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế. Mỹ không tham gia các cuộc thảo luận ASEAN – Trung Quốc nhưng Mỹ có thể và nên hỗ trợ thể chế hợp tác ngoại giao đa phương này để giúp quản lý tranh chấp biển.

Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng an ninh hàng hải trong khu vực, bao gồm cả khả năng giám sát các vùng biển. Mỹ có thể đưa ra các sáng kiến về phát triển cơ chế phối hợp chung; hỗ trợ quy trình vận hành, giám sát vùng biển và hỗ trợ các quốc gia khu vực nâng cao năng lực giám sát biển, nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển….

Mỹ nên tiếp tục làm rõ việc sẽ đứng về phía các đồng minh của mình và giữ cam kết đã ghi nhận trong các hiệp ước. Mỹ phải tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài đối với khu vực.

Ông Robert Menendez cũng nhắc lại việc Thượng viện Mỹ thông qua Nghị quyết 167 do ông là tác giả cùng với sự đồng bảo trợ của các đối tác thuộc Đảng Cộng hoà là Thượng Nghị sĩ Bob Corker, Thượng Nghị sĩ Ben Cardin và Thượng nghị sĩ Marcro Rubio, trong đó đưa ra một quan điểm khá rõ ràng về những việc Mỹ cần phải làm để bảo vệ những lợi ích của Mỹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông, biển Hoa Đông nói riêng.

Bài viết trên đây của Thượng nghị sĩ Robert Menendez thể hiện rõ sự lo ngại của chính giới và học giả Mỹ trước những hành động gây hấn của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Những hành động này không chỉ xâm phạm chủ quyền và các vùng biển của các nước này mà làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ ở Biển Đông, gây khó khăn cho Mỹ triển khai chính sách “tái cân bằng” ở Châu Á – Thái Bình Dương. Các nhà lập pháp Mỹ nhận thức được rằng việc Trung Quốc ráo riết triển khai yêu sách “đường lưỡi bò”, từng bước khống chế và tiến tới độc chiếm Biển Đông để thực hiện xây dựng Trung Quốc thành cường quốc biển sẽ là nguy cơ lớn nhất đối với Mỹ trong thời gian tới. Do vậy, họ đã lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Chính phủ Mỹ phải “ra tay” để kiềm chế, ngăn chặn sự mở rộng bành trướng trên biển của Trung Quốc.

Với việc cơ quan lập pháp Mỹ và các Nghị sĩ Mỹ tỏ thái độ ngày càng mạnh mẽ hơn trước những hành động hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trên biển Hoa Đông và Biển Đông, cơ quan hành pháp Mỹ cũng đã có nhiều hành động trên thực tế và phát ngôn phê phán trực diện những hành động ngang ngược của Trung Quốc, ủng hộ các nước ven Biển Đông và biển Hoa Đông, yêu cầu Trung Quốc sớm cùng các nước ASEAN đàm phán để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Mặt khác, chính quyền Mỹ cũng đang nỗ lực thúc đẩy việc trao đổi vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn khu vực, bao gồm Hội nghị cấp cao Đông Á, đồng thời tích cực thúc đẩy việc thiết lập các cơ chế đa phương để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng, các nước ven Biển Đông đang bị Trung Quốc o ép, đe doạ và gây hấn cần tranh thủ cơ hội này để thúc đẩy việc đa phương hoá vấn đề Biển Đông, tránh sự bắt nạt từ Trung Quốc.

BDN

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Thiếu tướng quân đội Trung Quốc dọa ‘cho Việt Nam một bài học’

kitty (theo soha.vn )
Gửi 26/09/13 09:09

Thiếu tướng quân đội Trung Quốc dọa ‘cho Việt Nam một bài học’

A- A A+ ‹Đọc›

Bành Quang Khiêm hiện đang mang hàm thiếu tướng của quân đội Trung Quốc. Quân hàm thiếu tướng kĩ thuật được trao cho nhân vật diều hâu này vào năm 2000.
Sự hung hăng, ngang ngược của Bành Quang Khiêm thể hiện rõ trong thái độ, cử chỉ của ông ta
Sự hung hăng, ngang ngược của Bành Quang Khiêm thể hiện rõ trong thái độ, cử chỉ của ông ta

Ảo tưởng và mâu thuẫn

Bành Quang Khiêm dùng những ngôn từ kích động và chợ búa: “Nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao”

Bành Quang Khiêm sinh năm 1943 ở Hồ Bắc, theo học chuyên ngành lịch sử tại Đại học Bắc Kinh từ 1962-1967. Sau này đã có một thời gian dài ông ta phụ trách công tác hậu cần, văn thư và viết lách trong quân đội. Thời gian về sau, Bành Quang Khiêm được điều chuyển sang lực lượng xe tăng, nhưng chưa bao giờ lãnh đạo một đơn vị chiến đấu thực thụ nào.

Chức vụ cao nhất của Bành Quang Khiêm là Chính ủy một sở thiết kế công trình quân sự. Hiện ông ta là Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính sách An ninh quốc gia, thuộc Hội nghiên cứu Khoa học chính sách Trung Quốc.

Bành Quang Khiêm thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình quân sự Hồng Kong như một vị khách mời “tiêu biểu” của Đại lục. Ông này thường có các luận điệu cứng rắn nhưng phần ảo tưởng và mâu thuẫn về mối quan hệ với các nước láng giềng có tranh chấp trên Biển Đông, cũng như xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Viên tướng này cũng là một trong những đại biểu “chống Mỹ” của phe diều hâu trong quân đội Trung Quốc. Bành Quang Khiêm từng công khai ví von Mỹ là một “lão khọm già sắp về hưu mà còn ham hố quyền lực”. Bành Quang Khiêm còn ám chỉ Mỹ là “các thế lực thù địch dùng lời ưng khuyển, nhằm chia rẽ Trung Quốc và các nước láng giềng” và khẳng định âm mưu đó sẽ không bao giờ thành công, vì Trung Quốc luôn có mối quan hệ hữu hảo với láng giềng từ lâu đời.

Dọa dẫm Việt Nam, Philippines

Những lời đường mật với láng giềng còn chưa nguội, Bành Quang Khiêm đã vội tự bôi tro trát trấu vào mặt mình khi lên tiếng chê bai quân đội Philippines “có cũng như không, chẳng có nổi cái máy bay hay tàu chiến nào ra hồn”, nên “Trung Quốc có thể dễ dàng quét sạch”.

Không dừng ở đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí năm 2011, Bành Quang Khiêm ngạo mạn và vô lối tuyên bố: “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học, nếu Việt Nam không chân thành sẽ còn nhận bài học lớn hơn.”

Ông ta còn dùng những ngôn từ kích động và chợ búa như “nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao.”

Bành Quang Khiêm đưa ra những tuyên bố hết sức ngạo ngược và vô căn cứ về Biển Đông, rằng “Trước những năm 1970 thì tất cả đảo ở Biển Đông đều của Trung Quốc. Các nước như Việt Nam, Philippines đã tận dụng cơ hội Trung Quốc xảy ra Cách mạng văn hóa, thời điểm mà chính quyền không quan tâm đến các vấn đề khác để nhân đó đánh chiếm các đảo này.” Trong khi đó, dư luận quốc tế đều biết rằng, Trung Quốc mới là kẻ đi gây hấn, dùng vũ lực chiếm đoạt nhiều đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.

Nhiều dân mạng Trung Quốc đặt ra nghi vấn về sự thiếu thống nhất trong các quan điểm của Bành Quang Khiêm so với luận điệu xuyên tạc khác từng thấy ở Trung Quốc. Sự thiếu thống nhất này chỉ ra một sự thật rằng Trung Quốc hoàn toàn không có bất cứ cơ sở nào chứng minh chủ quyền của những đảo mà họ chiếm đóng trái phép. Sự mâu thuẫn trong các phát biểu của ông Bành cũng như nhiều gương mặt diều hâu khác nhau chỉ chứng minh được một điểm duy nhất đó là họ đều xuyên tạc và nói dối.

 Rate: 4.5 by 153 users
Tin cũ hơn cùng chủ đề Nhân Vật Chính Trị:

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=718459#ixzz2fzZa8TtU
doc tin tuc www.xaluan.com

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Tố cáo hành động ức hiếp và mưu đồ tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo

Tố cáo hành động ức hiếp và mưu đồ tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-09-24
 

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này
Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang.(2010)

Ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, đi giữa đội nón trắng, dẫn tín đồ PGHH diễu hành nhân ngày Lễ hội PGHH tại An Giang.(2010)

Photo courtesy PGHH website
 

 Nghe bài này

 

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy vào ngày 23 tháng 9 ra Tuyên cáo tại đại hội thu hẹp cho rằng nhóm tín đồ này đang bị chính quyền dồn vào chân tường nên sẽ phải đấu tranh đến cùng để bảo vệ đạo pháp, đồng thời tố cáo những hoạt động vi phạm các quyền con người  đối với tín đồ theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.

Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, cụ Lê Quang Liêm, từ Sài Gòn cho biên tập viên Gia Minh biết những thông tin liên quan qua cuộc trao đổi tiếp theo đây. Trước hết ông cho biết:

Cụ Lê Quang Liêm: Bây giờ Cộng sản đưa chúng tôi vào chân tường, không có đường rút lui. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lấy cái chết để tạo con đường sống cho mình, bằng không chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Cộng sản đã ám hại Đức Thầy của chúng tôi, đã giết hằng mấy chục ngàn người- tín đồ, nhân sĩ Phật giáo Hòa Hảo. Tôi là người cầm đầu khối Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy này, năm nay tôi 94 tuổi, nếu tôi phải chết dưới họng súng của Đảng Cộng sản, tôi toại nguyện nhất hơn là chết trên giường bệnh. Chúng tôi không còn bước lùi nào nữa, đã đến tận chân tường rồi.

Gia Minh: Xin Cụ cho biết Phật sự tại các chùa Phật giáo Hòa Hảo, đặc biệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ra sao?

 

Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Việt Nam. File Photo
Cụ Lê Quang Liêm, hội trưởng giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Việt Nam. File Photo

 

Bây giờ có thể nói rằng một người tín hữu Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đi đâu cũng có giấy phép, đến đâu cũng phải trình diện tại chỗ. Nếu đến nhà nào ngủ lại một đêm mà không trình diện là bị bắt, bị phạt liền. Còn không làm ăn được gì hết

Cụ Nguyễn Quang Liêm

Cụ Lê Quang Liêm: Từ năm 1999 đến bây giờ, việc gì bên quốc doanh tổ chức được dễ dàng ủng hộ. Phật giáo Hòa Hảo có 3 ngày lễ chánh: ngày 18 tháng 5 (âm lịch) là ngày lễ khai đạo, ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ, và ngày 25 tháng 2 âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại. Chúng tôi tranh đấu ‘trây vi, tróc vảy’, bao nhiêu người ở tù rồi, hiện nay vẫn còn hằng chục người ở trong tù; họ mới cho Phật giáo Hòa Hảo tổ chức hai ngày lễ: ngày lễ khai đạo 18 tháng 5 và ngày và ngày lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11, còn ngày 25 tháng 2, ngày mà cộng sản ám sát Đức Huỳnh Giáo Chủ thì triệt để không cho tổ chức.

Hai ngày lễ được cho tổ chức, chỉ có bên phía quốc doanh được tổ chức thôi, còn chúng tôi, ví dụ năm nay tôi tổ chức ngày 18 tháng 5 tại nhà tôi chẳng hạn, không có người nào được đi vào nhà tôi hết. Họ huy động hằng ngàn công an đủ loại trong ngày đó để ngăn chặn, sát khí đằng đằng, hẻm nhỏ nào cũng không ai đi qua được.

Gia Minh: Cụ nói Phật giáo Hòa Hảo đang bị dồn vào chân tường, vậy điều đó có được ai chứng minh và có tổ chức, nhóm nào chia xẻ hay không?

Cụ Lê Quang Liêm: Đây là chuyện ‘hiển nhiên’ trên không gian và thời gian tại Việt Nam. Bây giờ có thể nói rằng một người tín hữu Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đi đâu cũng có giấy phép, đến đâu cũng phải trình diện tại chỗ. Nếu đến nhà nào ngủ lại một đêm mà không trình diện là bị bắt, bị phạt liền. Còn không làm ăn được gì hết.

 

Đức thầy Huỳnh Phú Sổ người sáng lập ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo
Đức thầy Huỳnh Phú Sổ người sáng lập ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo

 

Đảng Cộng sản họ sợ nhất liên tôn. Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn. Công an đã bao vây tôi hai- ba ngày đêm, tôi phải đổi 10 lần xe mới về được đến Sài Gòn. Sau đó cha Lý bị bắt, tôi bị quản chế 4 năm, cho nên hội đồng liên tôn không hoạt động được

Cụ Nguyễn Quang Liêm

Thỉnh thoảng, tôi phải lên tiếng để phản đối, chứ không có tiếng nói chính thức nào của Phật giáo Hòa Hảo- Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy cả!

Ở Việt Nam bây giờ nếu anh hỏi Cao Đài họ cũng biết khá khác về chuyện đối xử với Phật giáo Hòa Hảo, hỏi bên Thiên Chúa giáo- Công giáo có lẽ cũng có thể cho biết được, hỏi bên Tin Lành cũng cho biết được. Ở Việt Nam không có người nào mà không biết được. Bây giờ họ quyết tiêu diệt cho được Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, sau đó để làm gì? Họ ‘búng tay’ thì Ban Trị Sự bên giáo hội quốc doanh tuyên bố giải tán, Phật giáo Hòa Hảo không còn gì hết.

Chính ban Trị Sự Quốc doanh lãnh đạo giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Quốc Doanh ¾ là đảng viên cộng sản. Ban đầu, ông Mười Tôn mà nay chết rồi, từng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phản đạo, theo đảng cộng sản, trở về đánh giết Phật giáo Hòa Hảo không biết bao nhiêu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông này làm trưởng ban Quân quản tại tỉnh An Giang và là hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Quốc doanh. Còn ở dưới, 10 người trị sư viên trung ương, hết 7 người là đảng viên cộng sản 20,30,40 tuổi đảng.

Gia Minh: Vừa rồi Cụ có tham gia nhóm đại diện của một số tôn giáo khác ở Việt Nam, những người trong nhóm có hỗ trợ cho nhau thế nào và có gặp trở ngại gì với phía chính quyền hay không, thưa Cụ?

Cụ Lê Quang Liêm: Đây cũng là một lý do mà họ muốn tiêu diệt Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy của chúng tôi. Tôi xin thưa thật đảng Cộng sản họ sợ nhất liên tôn. Hồi năm 2000, tôi ra tận Huế phối hợp với ông Thích Thiện Hạnh và cha Nguyễn Văn Lý để lập hội đồng liên tôn. Công an đã bao vây tôi hai- ba ngày đêm, tôi phải đổi 10 lần xe mới về được đến Sài Gòn. Sau đó cha Lý bị bắt, tôi bị quản chế 4 năm, cho nên hội đồng liên tôn không hoạt động được.

Bây giờ hội đồng liên tôn hoạt động, nên họ chú ý nhất đến hội đồng liên tôn. Mấy lâu nay, bên Cao Đài cũng bị họ gây khó khăn không ít, bên tôi thì quá sức rồi, ông mục sư Nguyễn Hoàng  Hoa cũng bị đủ thứ hết trơn hết! Tức họ phải đánh làm sao cho rã liên tôn, vì họ nghĩ tại Việt Nam đánh ngã được chế độ cộng sản, ngoài liên tôn không có thế lực nào đánh ngã hết. Tôi nói thật, tín đồ của các hội trưởng tôn giáo chiếm đến 60-70% tổng dân số Việt Nam, nên đó là vấn đề mấu chốt mà họ quyết tiêu diệt chúng tôi hay những tôn giáo khác cũng thế thôi.

Gia Minh: Cám ơn Cụ về những thông tin liên quan Tuyên Cáo và tình hình giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy.

Cụ Lê Quang Liêm: Cám ơn Đài á Châu Tự Do, xin quí anh chị cất tiếng nói trung thực của con người với con người, tiếng nói trung thực của công lý và tiếng nói trung thực của những người tôn trọng lẽ phải.

Gia Minh: Một lần nữa cám ơn cụ.

HANH DUNG

nơi gửi VIET NAM

Ton giao la ke thu cua CSVN,cho nen bon chung tim du moi cach de tieu diet.Noi chung,nhung gi khong theo chi thi cua dang CS cuop cua giet nguoi,khong the nao ton tai o VN.Tai VN,co hai lanh vuc nhieu nhat,so voi dan so,do la cong an,an ninh va thanh tu dao.Dao giao quoc doanh tai VN,chi la cai ma bon cam quyen dung len de che mat quoc te.Hay cung nhau dung len lap mot xa hoi dan su de duoc huong tu do,dan chu va nhan quyen.Hay manh tay nem cai chu thuyet Cong San mu mo danh lan con den vao sot rat cang som cang tot.

24/09/2013 08:55

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

ĐÍNH CHÁNH LUẬN VĂN SAI LẦM(trích từđồng-đạo)

ĐÍNH CHÁNH LUẬN VĂN SAI LẦM NÓI VỀ

“THỰC CHẤT CỦA ĐẠO HÒA HẢO” CỦA THÍCH THIỆN HUỆ

LỜI NÓI ĐẦU

Từ thể pháp thân thanh tịnh do đại bi thúc đẩy mới trang nghiêm y báo, chánh báo cứu độ chúng sanh. Phân thiên bá ức hóa thân trong mười phương vô lượng thế giới tìm kẻ hữu duyên hóa độ.

Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo là một trong Vô lượng thân. Đệ tử chúng ta là kẻ hữu duyên, được Ngài giáo độ.

Vì đại nguyện rộng lớn độ hết chúng sanh, nên dùng Vô lượng phương tiện. Độ dân cày, Ngài làm Canh Điền Cư Sĩ, cứu người bịnh tật thì Ngài là vị Đại Y Vương, thâu phục cụ đồ Ngài làm thi Hán văn kiệt tác, độ hàng học giả Ngài luận biện vô song, giác hạng quan trường Ngài vào làm chính trị, ngăn chặn dòng sát Ngài đến chiến khu, giác ngộ kẻ ngã mạn cống cao Ngài xưng khờ dại, ai đủ thiện căn Ngài nói pháp học Phật dạy tu, kẻ ít duyên lành Ngài dạy tu nhân để kiếp sau thân người không mất. Ngài dùng đủ phương tiện để gieo duyên lành khắp chốn cùng nơi. Đây chính là Tứ Nhiếp Hóa mà chư Phật ba đời thường dùng.

Nhận xét như trên, ta thấy Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo là hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh chớ không phải phàm phu tu chứng.

Để phá tan sự sai lầm của tăng sinh Thích Thiện Huệ (TT Huệ) trong bài Luận văn tốt nghiệp nói về “THỰC CHẤT CỦA ĐẠO HÒA HẢO” và cũng để ngăn chặn đoàn hậu tấn sau nầy khỏi mang tội hủy báng Chánh pháp, nên tôi chỉ ít chỗ sai lầm trong nhiều chỗ mà ông TT Huệ bắt lỗi với tư cách oán thù, mong độc giả khách quan nhận xét.

Lỗi thứ 1:

Ông TT Huệ trích ra đoạn giảng quyển Nhì:

                          “Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc,

                           Đức Di Đà truyền mở đạo lành.

                           Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh,

                           Ra sắc lịnh bảo ta truyền dạy.”

Bốn câu trên nói về Tịnh độ.

                          Nên khổ lao Khùng không có nại,

                          Miễn cho đời hiểu đặng Đạo mầu.

                          Ai muốn tầm Đạo cả cao sâu,

                          Thì phải dẹp tánh tình ích kỷ.

                          Mau trở lại đừng theo tà quỉ,

                          Tham, Sân, Si chớ để trong lòng.

                          Phải giữ lòng cho được sạch trong,

Đoạn nầy nói về nhân tu Thiền.

                          Mới thoát khỏi trong vòng bịnh khổ.”

Đoạn nầy nói quả chứng.

Nói chung 12 câu nầy là Thiền Tịnh song tu. Ông TT Huệ không biết đem ra bắt lỗi.

Ông TT Huệ bảo nghe đoạn nầy ông cảm thấy sợ hãi, ông sẽ không dám cầu về nước Cực Lạc vì Đức Di Đà như vị Quốc vương có quyền uy quá, muốn sai khiến ai cũng được.

Ông TT Huệ ơi ! ông chẳng hiểu gì về Phật học, chỉ có 12 câu nói về Thiền Tịnh mà ông không biết, moi ra bắt lỗi Phật sao oai quyền quá, muốn sai ai thì sai làm ông khiếp sợ. Lúc Đức Thế Tôn lúc còn trụ thế sai các vị Đại đệ tử đi truyền bá các nơi chớ không có sao ?

Lỗi thứ 2:

Ông đem 2 câu:

                          “Khùng vưng lịnh Tây phương Phật tổ,

                           Nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ.”

Ông nói Phật bất công, tại sao dạy Nam Kỳ mà không dạy các nước khác, ông bảo đây là sai lầm nghiêm trọng mà trong Phật Giáo chưa từng xảy ra.

Tâm độ hết chúng sanh là tâm tốt, nhưng ông không hiểu gì về cách hóa độ, nếu không có nhân duyên mà độ được thì Thế Tôn đã độ hết rồi đâu cần các vị Bồ tát.

Đức Giáo Chủ PGHH có nhân duyên lớn với miền Nam nhất là Đồng bằng sông Cửu Long nên thời gian ngắn mà số tín đồ (năm 1972) là 6.785.000 tín đồ bởi vì:

                                  “Duyên lành rõ được Khùng Điên,

                          Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần.”

Lúc Đức Thế Tôn thành Đạo, chín ức dân cư ở Ca-Tỳ-La-Vệ thấy Phật có ba ức, còn ba ức chỉ nghe danh Phật thôi, còn ba ức thì không nghe không biết gì về Phật cả.

Đức Giáo Chủ không riêng dạy miền Nam nước Việt mà Ngài dạy toàn cả thế giới:

                          “Để cho Thầy đi dạy ta bà,

                           Đặng dạy kẻ đàng xa chưa rõ.”

Lỗi thứ 3:

Ông bảo các vị Bồ tát tu chứng phải biết và lúc độ đời không được xưng. Đức Giáo Chủ xưng là đồng nghĩa với Ma quỉ.

Đối với các vị Bồ tát từ Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa kể thêm Tứ gia hạnh và Đẳng giác là 55 quả vị vừa tu, vừa độ nếu còn bốn tướng thì không phải là Bồ tát (Kinh Kim Cang) còn Đức Giáo Chủ là hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh Ngài xưng không phải cầu danh vụ lợi, mà là tạo đức tin cho chúng sanh tu tập. Nhớ khi xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài xưng Như Lai nói hoặc Phật nói, chúng sanh nghe rồi tin, chịu tu hành.

Lỗi thứ 4:

Ông lên án Đức Giáo Chủ trong bốn câu giảng:

                          “A Di Đà nhìn xem khắp cõi,

                           Đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh.

                           Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành,

                           Đặng tìm kiếm những người hiền đức.”

Ông cho là bên Cực Lạc thiếu người hiền đức nên mới sai Đức Giáo Chủ xuống đây tìm. Với lời mỉa mai đó ông đã phạm tội ác chưa từng có, nguyên nhân ông không biết Tịnh độ là gì.

Ông nên biết chẳng những Đức A Di Đà sai Đức Giáo Chủ PGHH và vô lượng các vị khác. Quán Kinh nói:“Phật A Di Đà cao 66 vạn ức na-do-tha hằng hà sa-do-tuần, tướng lông trắng uyển chuyển như năm núi Tu Di phóng ra tám muôn bốn ngàn ánh hào quang, mỗi ánh hào quang có tám muôn bốn ngàn hóa Phật mỗi hóa Phật có tám muôn bốn ngàn hóa Bồ tát làm thị giả. Phật sai hóa thân nầy đi khắp mười phương thu nhiếp chúng sanh tu chư công đức phát nguyện vãng sanh”. Như vậy mà TT Huệ nói rằng chỉ có sai Đức Giáo Chủ xuống kiếm người hiền đức mà thôi.

Lỗi thứ 5:

Ông TT Huệ nêu lên một đoạn giảng trong quyển 5:

                          “Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh độ,

                           Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.

                           Nếu như ai cố chí làm lành,

                           Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật Quốc.

                           Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,

                           Dù Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc sanh.

                           Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,

                           Được cứu cánh về nơi an dưỡng.

                           Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng,

                           Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi”.

Ông TT Huệ quả quyết chỉ có Tiên và Phàm mới được vãng sanh, còn các loài kia không được vãng sanh. Ông bảo “Đức Giáo Chủ thích nói gì thì nói nấy tạo lỗi lầm khó dung thứ”.

Ông Huệ ơi, đoạn nầy Đức Giáo Chủ nói Đức Thế Tôn lúc Ngài đắc đạo rồi đi độ chúng sanh. Ngài thấy chúng sanh đều có giống Phật mà bị vô minh vọng tưởng điên đảo nên luân hồi trong sáu cõi, động lòng Đại bi Ngài thuyết môn Tịnh độ để cứu vớt chúng sanh trong sáu đường, thế mà TT Huệ bảo chỉ có Trời và Người mới được vãng sanh, ông đã bác thẳng lời của Thế Tôn thuyết môn Tịnh độ mà Đức Giáo chủ đã nhắc lại. Ông là Tăng sao không hiểu Kinh sách nhà Phật.

“Đời Tống tại núi Huỳnh Nham chùa Khánh Đẳng sư Quán Công có nuôi con sáo. Sư dạy nó niệm Phật, một hôm nó niệm liên tục một hồi rồi chết. Sư đem nó ra chôn sau chùa, ít hôm sau từ nơi lưỡi nó mọc lên hoa sen, Ngài Linh Chiếu Luật sư làm bài thơ khen nó:

“Hữu nhứt sanh cầm biệt biệt nhi,

Giải tòng tăng khẩu niệm A Di.

Lập vong lung bổn hôn nhàn sự,

Hóa tử liên hoa giả thái kỳ”.

Còn theo cuốn “Đường về Cực Lạc” thì con quạ, con nhồng, con két cũng vãng sanh v.v… Còn như Ma quỉ là loài vô hình ta khó thấy, nhưng theo Từ Bi Âm kể “Ngài Trí Giả đại sư ngồi niệm Phật tại núi Thiên Thai thì thấy Quan Công đến quy y, ông thọ ký cho được vãng sanh.”

Lập luận của TT Huệ sai lầm đối với môn Tịnh độ, thế mà ông lên mặt hùng anh, bác lời Phật dạy.

Lỗi thứ 6:

Ông TT Huệ nói: “Đức Giáo Chủ nói không căn cứ không cơ sở tạo nên những lỗi lầm không thể dung thứ mà Ngài không hề hay biết”. Ông đưa ra một đoạn giảng:

                          “Theo Thần Tú tạo nhiều chuông mõ,

                           Từ xưa nay có mấy ai thành.”

Và câu :

                          “Mõ chuông bày đọc tụng ó la,

                           Chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý.”

Ông bắt lỗi bài bác mõ chuông là tội không thể tha thứ được, vậy thì câu Thế Tôn nói “Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thinh cầu ngã, Thị nhơn hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai.” Xin ông tha thứ cho Thế Tôn nói câu nầy nhé, ông Huệ !!!

Lỗi thứ 7:

Ông nói: “Đức Giáo Chủ muốn xây dựng cảnh Lạc bang tại trần thế, biến Tịnh độ thành Bồng lai Tiên cảnh, biến Phật A Di Đà thành thần tiên, biến pháp niệm Phật thành tà pháp. Tóm lại, biến Phật giáo thành tà giáo.” Xin đổi lại biến tà giáo thành chánh giáo, vì thế tín đồ PGHH vãng sanh Tịnh độ vô số kể. Điển hình ít vị:

1- Ông Võ Văn Giỏi vãng sanh biết trước ba tháng, còn ba ngày nhắc cho đồng đạo hay lần nữa đến chứng kiến ông vãng sanh.

2- Ông Hồ Văn Nhàn (tục gọi ông Mười Nhàn) ông cho bà Mười biết trước ba ngày và mời đồng đạo đến hộ niệm đúng 12 giờ trưa là ông vãng sanh.

3- Bà Huỳnh Thị Sang biết trước đêm 30 tháng 08 là Bà vãng sanh, đồng đạo cùng các dân làng tựu hội đến rất đông. Đúng 12 giờ khuya, Bà ngồi niệm Phật ánh hào quang từ trên rọi xuống, mọi người đều thấy đẹp mắt. Bà xá một xá liền theo Phật vãng sanh.

4- Ông Trương Văn Hên biết trước ngày giờ lúc vãng sanh, kêu Ba Tấn về gấp để tiễn ông theo Phật.

5- Ông Nguyễn Văn Hoạch biết trước ngày giờ cho đồng đạo hay lúc sắp vãng sanh, mắt mù sáng lại, cái chân bị què cũng được ngay thẳng lại, chào hỏi từng người, ngồi niệm Phật và vãng sanh.

6- Ông Trần Chí Nguơn biết trước ba ngày, lúc vãng sanh chim cò chẳng biết từ đâu bay đến, đậu đầy những nhành cây chung quanh nhà ông. Đến lúc đưa Linh cữu ra phần mộ, chúng nó bay theo che mát, ai nấy đều cảm kính vô cùng.

Tín đồ PGHH vãng sanh còn nhiều nữa, nhưng chỉ khái lược bao nhiêu đó. Cũng nhờ biến chuông mõ thành làm lành, niệm Phật hợp với bổn nguyện của Đức từ phụ A Di Đà nên tín đồ PGHH vãng sanh không số đếm tính.

Lỗi thứ 8:

Ông TT Huệ nói: “Đức Giáo Chủ vay mượn Tứ đế, Thập nhị nhơn duyên, Bát chánh đạo, Tam nghiệp”. Ông Huệ ơi, ông phải biết từ Đức Phật Tỳ Bà Thy, Phật Thy Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lô Tôn v.v… cho đến Thích Ca Mâu Ni vị nào cũng dạy như thế, vì đó là khế lý của chư Phật ba đời. Ông nói Đức Giáo Chủ vay mượn, thôi việc đó khỏi bàn!!!

Lỗi thứ 9:

Ông bắt lỗi câu: “Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp”. Ông nói ác trừ còn phải làm thiện, ông đem câu “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” ra chứng minh cho lập luận của Đức Giáo Chủ là không ổn. Ông Huệ ơi, ông ác ý vừa thôi chớ, mang cặp kiếng đen bốn lớp mà nhìn Giáo lý PGHH, ông lột kiếng bỏ đi, ngoái cái lỗ tai mà nghe cho rõ, tôi sẽ chỉ cho ông cái mà ông không thấy, hay là ông ác ý cũng được. Khái lược một ác thôi, mấy ác kia cũng thế:

                          “Muốn trừ tham phải liệu cách nào,

                           Phải bố thí diệt lòng ích kỷ.”

“Bố thí diệt lòng ích kỷ” có phải là thiện hay không, thưa ông Huệ!!! Ác ý của ông không thể nào kể hết.

Lỗi thứ 10:

Ông bảo “có thể bỏ qua lỗi lầm do ít học thiếu nhận thức của Ông Huỳnh Phú Sổ.”

Ông Huệ ôi ! Từ trước tới giờ những lập luận của ông đều vô lý, không đứng vững. Còn Giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì chắc như vách sắt tường đồng, vững như núi Tu di chưa chỗ nào ông bẻ được, thế mà ông nói tha thứ bỏ qua, Chánh pháp đâu cần ông bỏ qua, lời phải đâu cần ông tha thứ, lời lẽ ông không khác tên cướp nói bỏ qua cho công an, vào tù mà nói tha thứ cho quan tòa, nực cười ông quá, ông Thiện Huệ ôi!

Lỗi thứ 11:

         Ông bảo: “Đức Huỳnh Giáo Chủ là nông dân ít học… không thể chấp nhận thái độ ngược ngang mang tính bất lương, cố tình giải sai lệch mục Chánh tinh tấn”.

Thưa Ông TT Huệ, giải như thế mới là Phật, còn đọc theo văn kinh là nói oan cho chư Phật ba đời, tại sao ?

Vì lúc Phật còn tại thế, ai quy y thì cứ tinh tấn tu hành cho đến khi đắc đạo, đó là thời kỳ Chánh pháp lời Phật cứ tinh tấn làm theo.

Còn thời mạt pháp tà giáo lộng hành, thậm chí trong Thiền Lâm mà còn có những danh từ Hòa Thượng, Hòa Dượng… (theo Từ Bi Âm), vì thế muốn tu hành phải chọn nơi chơn chánh rồi sẽ tu theo, nên Đức Giáo Chủ dạy tín ngưỡng chơn chánh rồi mới tấn tới. Chánh tinh tấn là hợp lý, tín ngưỡng chơn chánh là khế cơ mà ông lên án không thể tha thứ.

Còn ngài Chí Triệt hỏi Lục tổ Huệ Năng: “Thưa Hòa Thượng, đệ tử xem kinh Niết Bàn mà không hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy?”

Đức Lục Tổ nói: “Vô thường là Phật tánh, còn hữu thường là tâm phân biệt thiện ác”.

Ông Thiện Huệ ôi ! Tổ nói như thế thì ông nói Tổ thế nào? Chắc ông cho Tổ dốt nên nói đại, đúng không? Ông đừng ỷ tài học vấn mà tự cho mình thông minh. Lục Tổ nói với Sư cô Vô Tận Tạng: “Cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan thiết gì với văn tự.”

Ông TT Huệ là một tăng sinh sai lầm hết chỗ nói, bài bác lẽ phải, chê bai chơn lý, hủy báng Tổ Thầy, tự cao tự đại, không biết đức Thế Tôn có chấp nhận ông là Tăng hay không ?

Nếu ông là tăng sinh thì ông phải biết Tứ Nhiếp Pháp, Quyền, Thật, Đốn, Tiệm, Hóa thành dụ, Kiến tu chứng, Văn tư tu, v.v… đàng nầy ông chỉ biết khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn. Vì thế mà ông mới bị kẻ khác khinh khi, miệt thị.

Lỗi thứ 12:

         Đến mục Thờ phượng trong Tôn chỉ của Đức Thầy, ông thấy thờ Tam Bảo là màu dà, ông nói: “màu dà hòa hợp các màu khác nên tượng trưng cho Tăng bảo, còn Phật bảo và Pháp bảo ở đâu ?”.

Muốn biết, phải đọc nguyên văn trong mục Thờ phượng mới biết được, Đức Thầy dạy: “từ trước đến giờ các sư thường dùng màu dà để biểu hiện cho sự thoát tục của mình” đó là Tăng bảo. “và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác” màu sắc rất nhiều nhưng lấy năm màu làm gốc, tượng trưng cho Ngũ thừa Phật giáo, đó là Pháp bảo. “nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật” đó là Phật bảo, vì Phật bình đẳng.

Lỗi thứ 13:

Ông nói về cách cúng Phật mà Đức Thầ̀y đã dạy:“cách cúng Phật chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi uế trược.”

Ông TT Huệ bảo “lời dạy nầy chẳng có gì hay, không đáng cho chúng ta làm theo.”

Bây giờ ta tìm hiểu ba món mà Đức Thầy dạy cúng:

1. Ta bàn về nhang dùng đặng bán mùi uế trược. Kinh Duy Ma nói “Phạm giới là dơ (trược), không phạm giới là sạch, thì nhang tượng trưng cho Giới (bán mùi uế trược).

2. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch. Nước vốn yên lặng nên tượng trưng cho Định (Định là yên lặng).

3. Bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, tượng trưng cho Huệ, vì tính chất Bát nhã không cấu, không nhiễm (Huệ).

Vậy ba món cúng Phật mà Đức Thầy dạy là Tam học thuyết mà trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật dạy: “Giáo pháp ta đó các ông hãy tu theo” mà Giáo pháp đó chính là Giới Định Huệ, mà ông Huệ nói không có gì đáng để học theo. Vậy ông theo ai ?

Lỗi thứ 14:

Ông Thiện Huệ trích ra đoạn giảng:

                          “Thầy chùa như thể cây sơn,

                 Ngoài da coi chắc trong thời mối ăn.

                          Buồn thay cho lũ ác tăng,

                 Làm điều dối thế cho hư đạo mầu.

                          Di Đà Phật Tổ thêm rầu,

                 Giận trong tăng chúng sau lừa dối dân.

                          Có thân chẳng liệu lấy thân,

                 Tu theo lối cũ mau gần Diêm vương.”

Đoạn nầy văn tự rõ như ban ngày, mà ông Huệ ác ý đem từ “tăng chúng” cho rằng Đức Giáo Chủ nói toàn thể chư tăng. Ông mới đọc đoạn trước Tôn chỉ hành đạo:

         “Tất cả bổn đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chơn chánh. Nếu các ông ấy có dạy điều chánh lý, phải nghe lời. Đối với những hạng tu hành mà mình biết rõ là dối thế (như mấy ông thầy đám…) hãy tìm cách khuyên can các ông trở lại con đường chơn chánh của Đạo Phật. Nếu các ông ấy vẫn tiếp tục làm điều ta mị, mình phải bài trừ triệt để và giảng giải cho quần chúng cùng tín đồ nhà Phật hiểu đặng xa lánh họ.”

Ông Huệ mới đọc đấy sao mà mau quên quá vậy? Hay ông muốn chia rẽ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và chư Tăng.

Nguyên đoạn văn trên, thế mà ông Huệ chừa lại câu: “Tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương” ông hỏi lối cũ là lối nào còn lối mới chắc là “Tu nhơn”. Ông Huệ ơi ! Ông sai hết cái nầy rồi sai đến cái khác vậy.

Lối cũ là do bọn ác tăng bày ra, nào là xá phướn lầu kho, giấy tiền vàng bạc, v.v… mà các nhà sư bày bác như Thích Từ Thông bảo đó là đồ ăn cướp, Thích Thanh Từ bảo là tà mị, còn nhiều vị chơn tăng bảo là phá đạo. Ông binh bọn ác tăng mà đả kích Đức Giáo Chủ, không ngờ chính ông đả kích luôn các Thiền Sư tu hành chơn chánh mà ông không ngờ.

Còn ông nói tu theo lối mới là Tu Nhơn, ông đừng mỉa mai, vì “Học Phật Tu Nhân” là Ngũ thừa Phật giáo, Tu Nhân tức chưa giải thoát gồm Nhơn thừa và Thiên thừa. Còn Học Phật là giải thoát, gồm Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Ông chê Học Phật Tu Nhân tức là ông chê Ngũ thừa Phật dạy. Ông chê Sấm Giảng Thi Văn là chê 12 phẩm Kinh của Đức Thế Tôn, Ông giữ mãi cặp kiếng đen là ông không khỏi mang tội hủy báng Chánh pháp.

Lỗi thứ 15:

Ông TT Huệ đem 4 câu giảng:

                          “Khuyên sư vãi mau mau cải hối,

                           Làm Vô vi chánh đạo mới mầu.

                           Đạo Thích Ca nhiều nẽo cao sâu,

                           Hãy tìm kiếm cái không mới có.”

Ông TT Huệ bảo: “Đây là đạo Vô Vi của Lão Trang”.

Đức Giáo Chủ nói khuyên Sư Vãi, đạo Lão Trang làm gì mà có Sư Vãi, nếu không, lời nói ông Huệ là hư nguỵ, ông chưa hiểu Tam giáo là gì. Từ Vô Vi đây là đối với hữu vi, vì Hữu vi là pháp hư hoại “nhứt thiết hữu vi pháp, như mộng huyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán”. Hữu vi là tà đạo còn Vô vi là chánh đạo. Nên Đức Phật nói: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thanh cầu ngã, Thị nhơn hành tà đạo, Bất năng kiến Như Lai”. Đức Giáo Chủ bảo làm Vô vi là bảo tu theo Chánh đạo, thế mà ông TT Huệ binh vực chuông mõ đả kích Đức Giáo Chủ không dè ông chống thẳng với Đức Thế Tôn.

Lỗi thứ 16:

Ông Huệ nói:

                          “Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu,

                           Phải tìm kiếm cái không mới có.”

Ông TT Huệ cho Đức Giáo Chủ là ngốc nghếch, còn ông thì rất thông minh, thế mà ông bảo từ Vô vi là của đạo Lão Trang, trong đó Đức Giáo Chủ khuyên Sư Vãi làm Vô vi. Ông Huệ khôn mà không biết từ nào đạo Phật, từ nào đạo Lão, còn Vô vi trong đạo Phật, ông không biết thì tôi nói cho ông nghe.

Vô vi có 6 pháp:

1.- Hư không vô vi,

2.- Trạch diệt vô vi,

3.- Phi trạch diệt vô vi,

4.- Bất động diệt vô vi,

5.- Thọ tưởng diệt vô vi,

6.- Chơn như vô vi.

Còn từ “cao sâu” là Vô thượng thậm thâm trong bài khai Kinh kệ của nhà Phật. Còn “cái không mới có” ông Huệ ôi ! Trình độ ông làm sao hiểu nổi, ông còn non kém lắm, mà cái từ Chơn không diệu hữu thì quá mầu nhiệm. Xem trong tập Luận văn của ông đánh giá được ngay, ông là người quá cao vọng. Tính bài luận cao sâu không ngờ chẳng có gì là chơn lý cả, toàn là bài bác Phật Pháp, đả kích Tổ Sư, đã ngu xuẩn mà chê Thánh nhơn, chê Đức Giáo Chủ dốt, mới Tiểu học mà bàn luận Bát nhã, không ngờ chính ông chê Bát nhã Tâm kinh của Đức Thế Tôn. Đức Giáo Chủ nói: “Vô pháp tướng mới là thiệt tướng” đó là đúng với câu: “Thị chư pháp không tướng” của Bát nhã Tâm kinh. Nếu có Lục tổ bàn luận Bát nhã chắc ông sẽ chê rằng ông dốt ơi ! ông không biết một chữ mà luận Bát nhã cái gì, phải không ông Huệ ?

Bát nhã là pháp phá Ngã, mà ông thì Ngã như núi Tu Di làm gì mà ông hiểu được Bát nhã, phẩm tương tợ mà ông còn chưa hiểu làm gì mà ông biết được thực tướng của Bát nhã.

Tôi xin khái lược Giáo lý PGHH theo sự hiểu biết non trẻ của mình, toàn bộ Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý chỗ nào nói khổ là Khổ đế (Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa) trong Tứ y pháp. Còn chỗ nào nói tội lỗi Thầy không cho làm là Tập Đế (Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa). Chỗ nào nói vui cho chúng sanh hâm mộ tu tập là Diệt Đế. Chỗ nào dạy tu tập tất cả thiện pháp là Đạo Đế. Còn chỗ nào Thầy dạy như câu: “Tu với tỉnh biết” là kiến đạo “Làm chẳng khó” là tu đạo “Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mầu” là chứng đạo.

Còn như câu: “Ta yêu chúng viết ra Giảng kệ, Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ” là Văn huệ “Tìm hiểu nghĩa” là Tư huệ “Làm theo đắc đạo” là Tu huệ. Còn chỗ nào Ngài dạy nhìn thẳng vào tâm tánh là thật Pháp. Còn chỗ nào Ngài dạy tu từ là huyền Pháp, mà cũng là Hóa thành vụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu không hiểu được những cơ bản như trên, mà đánh giá Giáo lý PGHH là nhứt định không đúng. Tôi đơn giản ít pháp trong đạo Phật để đem so sánh trong Giáo lý mà Đức Giáo Chủ dạy trong đời mạt pháp rất phù hợp với căn cơ của chúng sanh. Nếu như Đức Thế Tôn có hóa thân trở lại cũng phải dạy thế chớ không thể nào khác được.

Là một Tu Sĩ 37 năm chưa hề bỏ cốc, đêm nào cũng thường đọc Kinh sách nghe băng đĩa các vị Thiền sư, không vị nào luận như ông TT Huệ, nếu bài Luận văn ông đúng thì các vị Thiền sư sai hết, còn nếu các vị Thiền sư đúng thì bài Luận văn nên đốt bỏ đi, vì trong đó toàn lời bất nhã hủy báng Chánh pháp, chê bai Tổ sư. Ông nên sám hối là vừa, tôi thành tâm nguyện cầu Thập phương Tam bảo hộ trì cho ông khỏi Tam ác đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

An Lạc Am, ngày 12 tháng 11 năm Nhâm Thìn.

                                                     Tu Sĩ THÂM TÍN

 

2012-12-30 BẢN KHÁNG CÁO về bài luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học của THÍCH THIỆN HUỆ (Phần II)

posted Dec 31, 2012, 7:12 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Dec 31, 2012, 2:22 PM by Văn Hiệp Nguyễn ] 

BẢN KHÁNG CÁO VỀ BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN PHẬT HỌC CỦA THÍCH THIỆN HUỆ (Phần II)

Kính gởi: Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Đồng bào trong và ngoài nước, Cộng đồng Quốc Tế và gốc chánh tông các Tôn giáo bạn.

Tôi là: Tu sĩ Võ Văn Thanh-Liêm sinh năm 1940, hiện cư ngụ tại Ấp Long Hòa 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Pháp danh là Nhựt Quang Minh, trụ trì chùa Quang Minh Tự, tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, do Ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939, hiện nay đã có trên 7 triệu Tín đồ.

Kính thưa Quý vị,

Ngày nay Tín đồ vừa bắt được tin nóng bỏng, xuyên tạc của Thích Thiện Huệ, thế danh là Nguyễn Văn Huệ của Giáo hội Quốc doanh Học viện Phật Giáo Việt Nam, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, khóa IV (1997-2001) tốt nghiệp Cử Nhân, Giáo sư hướng dẫn là Giáo sư Minh Chi. Minh Chi khai mở trường Phật giáo để đào tạo chúng tăng để noi theo con đường Đức Phật cho thoát khỏi bể khổ luân hồi. Trái lại, ông không đem lời Phật dạy lại học theo tánh chất phàm phu, chê bai lời Phật Thánh, lại còn phỉ báng các Tôn giáo chánh tông của Phật.

Thiện Huệ, ông mặc áo Cà-Sa mà để cho ma sai khiến, ăn cơm của bá tánh mà hiệp với kẻ bán nước hại dân, đồng lõa với phái Tam Vô, mở đạo Quốc doanh để che mắt Quốc tế, đánh lừa nhơn dân quần chúng.

Kính thưa Quý vị,

Ai là người vì Đạo nhìn cho thật kỹ, Giáo sư Minh Chi cũng là một phe phá đạo, chê bai hại Thầy đấy.

Kính thưa ông Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo cùng chư Tăng chánh tông của Phật, yêu cầu quý ông phân minh chánh tà Phật giáo cho ra lẽ. Coi ông Thích Thiện Huệ Giáo hội Phật giáo quốc doanh, ở phái vô đạo ác nhơn nào chủ mưu mà làm cho nhơ danh, lem úa đạo Phật.

Kính thưa Quý vị, tôi có đôi lời phân minh tà chánh dưới đây:

Ban Trị Sự Quốc doanh của đảng lập ra mang danh PGHH, mà lại thờ ơ trốn tránh trách nhiệm, quý ông không sợ tiếng đời mai mỉa, mỉa mai. Nhiều quyển sách ra đời như là Dòng Sông Thơ Ấu, Sư Thúc Hòa Hảo… Ban trị sự quý ông thấy cũng làm ngơ, không lời phản đối, nhập tùng theo kẻ phá đạo.

Kính thưa Quý vị,

Đa số người mến Đạo kính Thầy, phải làm đơn phản đối kịch liệt đến Nhà nước, làm cho quyển sách ấy biến mất đi không còn thấy nữa.

Nay ông Thích Thiện Huệ đậu bằng tốt nghiệp Cử Nhân, khóa học của Nhà nước mở ra. Ông Thiện Huệ hay là Cán bộ về hưu, thì đảng phải gánh chịu lời nói trong và ngoài hành vi của ông Thích Thiện Huệ.

Kính thưa Quý vị,

         Ban Trị Sự hôm nay nghe thấy bài Luận Văn của ông Thích Thiện Huệ dày 57 trang ra đời, sỉ nhục chê bai Thầy, mà Trị Sự viên vẫn điềm nhiên tọa thị, khác nào giúp sức cho giặc. Đảng CS quý ông thâu dụng chi kẻ phản Đạo phụ Thầy mà dựa bệ, hút máu lương dân, phản Thầy bán Đạo mua danh thì chắc chắn sau này cũng phản Đảng CS được vậy.

Ban Trị Sự quý ông ăn cơm gạo tiền của Hòa Hảo, mà lại bán mình hiến thân cho Đảng, nhập môn tà đạo, đội lốt Tôn Giáo để mưu lợi cầu danh rồi lại phá Đạo, diệt Đạo. Tổ Tiên Ông Bà đã khuất bóng, để lại tấm gương sáng, quý ông quăng tấm gương Tổ tiên xuống bùn trịn. Thân sung sướng như tôi đày, thả hồn theo dòng nước Vô Thần rồi mãi mãi chìm sâu với đáy biển, sanh tử luân hồi không dứt.

Kính thưa Quý vị,

         Bài Luận văn của ông Thích Thiện Huệ khai đề năm học (1997-2001), 11 năm nay ẩn dấu đợi thời, nay lại gặp người đưa ra để phổ biến.

         Đồng đạo ơi ! hãy nhìn cho thật kỹ, ai là người giữ Đạo, vì Đạo hay là mang lốt trá hình phá Đạo. Từ Cổ chí Kim không ai thoát khỏi máy lọc tạo hóa thiên nhiên, thời gian trắng đen đều tỏ rõ.

Kính thưa Quý vị,

                 “Bửu-Sơn nạn, Thầy xa cách trở,

                  Tớ lìa Thầy ai nở thung dung.

                  Đạo nguy nàn cùng chung gánh vác,

                  Phận Tín đồ báo đáp công ơn.

                  Đạo tâm chí cả chớ sờn,

                  Đừng nghe giọng hát tiếng đờn quái nhơn.

                  Đại diện đứng trước cầm đờn,

                  Sau lưng người khảy oán hờn mặc ai.

                  Khảy câu phá Đạo hôm nay,

                  Khảy câu phản Đạo phá bài êm tai.

                  Đảng mà có Đạo, Đảng sai,

                  Đạo mà theo Đảng thiệt lai đạo Tà.

                  Nhãn hiệu có thay đi là,

                  Giống tà đổi lốt cũng tà người ơi!

                  Bạo quyền trước mũi ngồi bơi,

                  Vô Thần tay lái lộng khơi mặc tình.

                  Đồng đạo theo đó muôn nghìn,

                  Khoanh tay ngồi ngó phận mình quá giang.

                  Thầy xưa lâm nạn tách đàng,

                  Gương này Thầy để rõ ràng biết không?

                  Sa vào hết kiếp khó mong!”

Kính thưa Quý vị,

         Tỷ như người con thảo, anh hiền, khi cha mẹ đi xa vắng, gặp phải người em say sưa rượu chè cờ bạc, theo đàng điếm, về lấy của trong nhà tiêu hết, bán cả ruộng vườn nhà cửa. Nếu là người anh hiền phải luôn luôn khuyên lơn ngăn cản, tuyệt đối không cho làm tiêu sự nghiệp của ông cha, nhưng chẳng nên tranh đấu giết hại lẫn nhau mà thêm đau lòng cha mẹ. Con lành dữ cũng là con, tình thương Đức Phật như mẹ thương con vậy.

Kính thưa Quý vị như câu:

                 “Cha để lại Lầu đài báu vật,

                  Con thảy hiền giữ cất mà nhờ.

                  Lúc nào cũng kính tôn thờ,

                  Ví như cơm bữa phút giờ không quên.

                  Con hiếu thảo đáp đền cha mẹ,

                  Đứa ăn chơi là kẻ hoang đàng.

                  Đêm ngày bờ bụi lang thang,

                  Trở về lấy của phá tan cửa nhà.

                  Con trung hiếu phải ra ngăn cản,

                  Không cản thì gia sản phải tiêu.

                  Tìm lời khuyên giải đủ điều,

                  Chẳng nghe thì phải quyết liều cản ngăn.

                  Đừng cấu xé giành ăn giết hại,

                  Đau lòng cha ai lại cũng con.

                  Không ngăn nhà cửa chẳng còn,

                  Cha về hỏi đạo làm con thể nào?”

Kính thưa Quý vị,

         Mình là Tín đồ gặp kẻ phá Đạo, thì phải hết lòng kiên trì giữ Đạo. Khi gặp lúc bạo quyền diệt Đạo, thì mình phải hy sinh Tử vì Đạo. Người ta không phá, không diệt thì mình phải tu cho liễu đạo, như vậy mới xứng đáng tín đồ PGHH, và chẳng phụ ơn Thầy cùng đức Phật. Có câu là:

                 “Tình cha con như đạo Thầy trò,

                  Thầy để lại tàng kho Pháp bảo.

                  Giữ đạo tấm gương Phật giáo,

                  Gặp lúc hy sinh vì đạo hy sinh.

                  Muốn liễu đạo quên mình đạo đắc,

                  Đạo cũng như con mắt soi đường.

                  Mắt còn thì đạo trùng dương,

                  Mắt mù đạo mất lạc đường khó ra.

                  Các Tôn giáo ai là vì đạo,

                  Cùng đệ huynh Hòa Hảo hiệp đàng.

                  Nghiêng vai gánh đạo bảo toàn,

                  Đạo còn phổ hóa đạo tràng khắp nơi.

                  Cầu sớm được gặp đời Thượng Cổ,

                  Cầu Ta-Bà Phật Tổ đáo lai.

                  Long Hoa Di-Lặc Phật ngài,

                  Chúng sanh tiếp dẫn đến ngay Phật đà.”

Kính thưa Quý vị,

         Đảng CS cho là cách mạng giải phóng Miền Nam, đất nước hòa bình đem lại ấm no cho dân tộc. Mà trái lại, dân chúng phải phiêu lưu trên đất khách. Còn người tu giữ Đạo phải vào tù, ra khám kéo dài đến nay không dứt người bị bắt lưu đày về tù Tôn giáo.

Hôm nay, Đảng nhà nước lại mở ra kế sách chiến lược lập thành một mối quốc doanh, do Đảng và Nhà nước chủ trì làm đầu, theo đường lối của Đảng CS, thì Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh có khác nào là kẻ tôi đày, tay sai của đảng. Phật Giáo Thống Nhất và các Tôn giáo bạn có khác gì đâu?

Kính thưa Quý vị,

         Ngày nay Nhà nước mở trường dạy đạo cũng do Đảng kiểm tra giám sát, phê phán đậu rớt, có ai lọt ngoài vòng kiểm soát của Đảng được bao giờ? Vậy thì ông Thích Thiện Huệ chê bai, phê bình Đức Huỳnh Giáo Chủ, Thầy của chúng tôi. Tín đồ và đồng đạo hãy nhìn cho thật kỹ coi ai là đầu mối chủ chốt, khiến sai ông Thích Thiện Huệ luận ngôn tác tệ như vậy. Thật là quá sáng tỏ lắm rồi, vì ngông cuồng theo chủ thuyết mới lầm lạc.

Quý vị muốn tìm ông Thiện Huệ có đâu xa, đến ngay Văn phòng Đảng thì gặp. Trên 7 triệu Tín đồ kẻ trước, người sau lần lượt đồng đứng dậy, làm vang ầm lên đòi hỏi đảng CS xử lý ông Thích Thiện Huệ, trả lại sự công bằng cho PGHH.

Kính thưa Quý vị, trước khi tạm dừng lời:

1.- Chúc Thiện Huệ, ông làm bài phản giáo chê bai Thầy tôi là Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông bỏ chánh Pháp, sai lời Phật dạy. Thế mà được Đảng CS khen tặng ông cho đậu tốt nghiệp bằng cấp Cử Nhân.

2.- Chúc Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh đồng mưu âm thầm với chủ thuyết Lê-nin, Các-mác, được đảng CSVN ban cho các ông cặn bã lợi danh là đội lốt Tôn giáo rất khéo, phá Đạo cũng hay, làm tay sai đắc lực, đày tớ quá giỏi, nịnh hót trung thành. Rồi đây lịch sử Cổ Kim sẽ ghi lại, nguyền rủa các ông bán Đạo hại đời, để lại hậu lai con cháu phải gánh chịu xấu xa hậu quả không lường.

3.- Sau cùng kính chúc đồng đạo thương Thầy mến Đạo, đặt hết lòng tin tưởng, vững tâm trên con đường đầy gai gốc, dẹp hết quét sạch cho khách lữ hành khỏi sa vào cạm bẫy gai chông.

Tỷ như Tam Tạng trên đường thỉnh Kinh, qua Tây Thiên Trúc gặp yêu ma chận đường 81 nạn, nhưng vì chí cả Ngài không sờn mới gặp Phật chứng quả. Tín đồ Hòa Hảo hôm nay cũng mường tượng như thế đó.

Trước khi dứt lời, chúc Đồng đạo hãy bình tâm suy nghĩ, lấy trí huệ mà giải thích cho ông Thiện Huệ sớm cải tà quy chánh cho khỏi sai lầm theo bọn cầm quyền phi đạo, mà phải lãnh lấy hậu quả sau này.

Giáo Hội PGHH và Đồng bào trên thế giới cùng ban rải ra minh lý.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

                                  An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2012

                                             Đồng Đạo cùng đứng tên

Tu Sĩ: VÕ VĂN THANH LIÊM

                                  Cư Sĩ: VÕ VĂN BỬU
Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản

 

   Quốc phòng-An ninh  
 Tin tức   
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản 
21:00 | 16/09/2013

Sáng 16/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức Ngài Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản sang thăm hữu nghị chính thức nước ta. Dự lễ đón còn có các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) .

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhằm tăng cường thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước; thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2013). Hai bên cùng nhau trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ là dấu mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác Quốc phòng hai nước ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Nhật Bản hỗ trợ trang thiết bị công nghệ để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ trưởng Itsunori Onodera chân thành cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đón tiếp trọng thị. Ngài Itsunori Onodera cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Trên tinh thần “Bản Ghi nhớ về Hợp tác và Trao đổi quốc phòng song phương” đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký, các hợp tác về quốc phòng trong thời gian qua được triển khai đồng bộ, tích cực, ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực.

Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực; chính sách quốc phòng của mỗi nước; hợp tác quốc phòng song phương và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai Bộ Quốc phòng sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi nhằm triển khai đầy đủ, có hiệu quả bản ghi nhớ đã ký; trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: trao đổi đoàn; tiếp tục duy trì và phát huy cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng va cấp sĩ quan tham mưu; hợp tác về đào tạo cán bộ; hợp tác giữa các quân chủng…

Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam lần này, Bộ trưởng Itsunori Onodera và các thành viên trong Đoàn sẽ đi thăm Trường Sĩ quan Đặc công (Binh chủng Đặc công) và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân)…

Categories: Biển Đông | Leave a comment

ASEAN và Trung Quốc bàn về COC

BienDong.Net

ASEAN và Trung Quốc bàn về COC

BienDong.Net: Giới chức ASEAN – Trung Quốc đang bàn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), giữa lúc tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này đang căng thẳng.

Ngày 14.9 tại thành phố Tô Châu thuộc miền đông Trung Quốc, đại diện ngoại giao 10 nước ASEAN và nước chủ nhà bắt đầu cuộc hội đàm 2 ngày nhằm thiết lập COC. Kyodo News dẫn lời giới chức ASEAN cho hay trong ngày đầu, đại diện hai bên bàn chi tiết của dự thảo COC và trình kết quả thảo luận cho quan chức cấp cao hai bên xem xét vào ngày thứ hai.

Theo lịch trình, hai bên còn tập trung thảo luận về việc thực thi Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) được ký hồi năm 2002. Kết quả của cuộc họp dự kiến sẽ được đưa vào tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ASEAN – Trung Quốc ở Brunei vào tháng tới.

 

Tàu Trung Quốc trong một đợt hoạt động trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam – Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Việc các ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc hồi tháng 6 quyết định tổ chức cuộc họp tại Tô Châu được cho là bước tiến đáng kể trong vấn đề Biển Đông. Giới quan sát cũng khẳng định cần sớm cho ra đời COC để giải quyết căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện nay.

Mặc dù một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc gần đây tỏ ra “bớt cứng rắn hơn” trong thái độ đối với ASEAN, song vẫn có không ít hoài nghi về ý đồ thực sự của nước này. Còn nhớ hồi tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh “Trung Quốc không thấy có gì phải vội” để đi đến COC. Ngoài ra, trước khi cuộc họp diễn ra vài ngày, phía Trung Quốc đã có nhiều động thái thị uy. Cụ thể, ngày 12.9, Phó chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc Phạm Trường Long thăm một đơn vị hải quân ở tỉnh Quảng Đông, vốn tiếp giáp Biển Đông, và ra lệnh binh sĩ tại đây tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến, theo Tân Hoa xã.

Cũng trong ngày 12.9, Reuters dẫn lời Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi tuyên bố sẽ cân nhắc về việc đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào tác chiến trong vòng vài năm tới. Đến ngày 13.9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo cảnh báo Mỹ tránh xa tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

AFP dẫn thông cáo cho hay khi tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller hồi đầu tuần, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Vương Quán Trung nói Bắc Kinh hy vọng Washington sẽ không trở thành bên thứ ba trong các tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông.

Đáp lại, ông Miller nhấn mạnh Washington phản đối dùng vũ lực giải quyết tranh chấp chủ quyền và Mỹ có trách nhiệm bảo vệ theo hiệp ước đã ký với một số nước ở hai vùng biển trên.

alt

Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh

Trong khi đó, trao đổi với báo chí tại Brunei ngày 11.9, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng giải quyết những xung đột gần đây giữa một số nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trên Biển Đông có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo ông Minh, Biển Đông không phải là vấn đề duy nhất trong quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Về tổng thể, quan hệ hợp tác hai bên đang rất đáng khích lệ và tốt đẹp, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn và quan trọng nhất của ASEAN. Để đảm bảo Biển Đông không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác toàn diện, Trung Quốc cần ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề này. ASEAN đã đưa ra bản nguyên tắc 6 điểm dựa trên việc tôn trọng luật pháp quốc tế như Công ước LHQ về luật biển (UNCLOS) 1982, cam kết giải quyết căng thẳng thông qua các biện pháp hòa bình, kiềm chế không sử dụng vũ lực. ASEAN và Trung Quốc cũng đã có chung Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) từ năm 2002, là nền tảng quan trọng để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) mà hai bên đã thống nhất tiến hành ngay các bước tham vấn chính thức để hoàn thiện càng sớm càng tốt.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN
Xin trân trọng thông báo ‘Khẩn’
Nhận được tin buồn: – Ông NGUYỄN THÀNH LONG, Nguyên Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo hội PGHH Hải Ngoại, vừa từ trần tại tư gia, Santa Anna, California. Vào lúc 16 giờ 30 chiều (giờ California), ngày 15-09-2013.
Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau, để đồng đạo có thể tổ chức cầu nguyện tại địa phương hoặc liên lạc phân ưu, chia buồn đến tang gia.
Kính,
Huynh Van Hiep
Categories: Tin Hải Ngoại | Leave a comment

Những tín đồ PGHH bị đối xử tàn tệ trong tù

Những tín đồ PGHH bị đối xử tàn tệ trong tù

Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-09-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

09112013-hoahao-tq.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

viettinfo-305.jpg

Các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ảnh minh họa.

Photo courtesy of viettinfo

 

 

Trong số những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Miền Tây đang lâm cảnh tù đày, có lẽ hiện giờ tình cảnh của tín đồ Mai thị Dung đang bị giam giữ ở tại tù Xuân Lộc, Đồng Nai và tín đồ Bùi Văn Thâm ở trại giam Cao Lãnh gây nhiều chú ý.

Dọa cắt thăm nuôi

Kể từ khi đang đi bỏ giá để nuôi gia đình thì tín đồ PGHH Bùi Văn Thâm người ở ấp Phú Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, An Giang bị công an chận bắt hồi tháng 7 năm ngóai, bị tòa án sơ thẩm huyện An Phú kết án 2 năm rưỡi tù vì tội gọi là “chống người thi hành công vụ”. Hiện được biết tín đồ Bùi Văn Thâm bị giam tại trại giam Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bị cưỡng bức lao động. Em gái của Bùi Văn Thâm là cô Bùi Thị Thắm cho biết về tình cảnh của anh mình hiện giờ:

Trước hết con xin gởi lời kính chào quý vị nghe đài. Vừa rồi, anh con là Bùi Văn Thâm đang ở trong tù bị quản giáo Nguyễn Hòang Duy cắt điện thọai, không cho gọi về nhà theo như thông lệ là mỗi tháng được gọi một lần để nói chuyện với gia đình trong 5 phút. Đợt này anh con làm không đủ số ghế đan mà trong tù giao khóan, vì tính anh con làm kỹ lưỡng. Do đó họ không những cắt điện thọai như vừa nói mà còn hăm dọa sẽ cắt cả thăm nuôi của người nhà. Ông Tuấn, đội trưởng trong đó nắm áo anh con, hăm đánh.

Khi thăm nuôi anh Bùi Văn Thăm mới đây, cô Bùi Thị Thắm kể lại phản ứng của anh khi bị cưỡng bức lao động trong trại giam:

Đợt rồi đi thăm thì nghe anh con nói rằng nếu các vị trong tù mà còn tiếp tục đối xử như vậy nữa thì anh con sẽ không nhịn nhục nữa, mà sẽ phản đối bằng cách không lao động, bởi vì ảnh nói rằng ảnh không có tội. Mà phản ứng như vậy thì anh con có thể bị họ kỷ luật biệt giam hoặc là chuyển đi đến nhà tù khác khắc nghiệt hơn !

Đợt rồi đi thăm thì nghe anh con nói rằng nếu các vị trong tù mà còn tiếp tục đối xử như vậy nữa thì anh con sẽ không nhịn nhục nữa, mà sẽ phản đối bằng cách không lao động, bởi vì ảnh nói rằng ảnh không có tội.
– Cô Bùi Thị Thắm

Cư sĩ Bùi Văn Thăm lâm cảnh tù đày như vậy giữa lúc cha của anh là cư sĩ Bùi Văn Trung cũng vì cương quyết tiếp tục tu hành tại gia, theo con đường chân tu của Đức Hùynh Giáo Chủ mà cũng bị cảnh lao lý, hiện đang ở tù gần một năm cho án tù 4 năm, từng bị cùm chân khắc nghiệt, bị chuyển từ trại tù Định Thành ở An Giang sang trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.

Trong khi đó, có một tín đồ PGHH khác, bà Mai Thị Dung, đang chịu án tù 11 năm tại trại Xuân Lộc vì tội danh “gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ”, dù thực ra nữ tín đồ chân tu này đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của đồng đạo PGHH. Được biết bà Dung đang bị sỏi túi mật, nhiễm trùng túi mật, đi đứng phải cần người giúp đỡ. Hôm mùng 9 tháng 9 vừa rồi, chồng bà Dung là cư sĩ PGHH Võ Văn Bửu, cựu tù nhân lương tâm, tới thăm bà và cho biết:

Tôi thấy một lúc sau, ở trong kè Dung ra. Tôi nhìn thấy Dung thay đổi rất nhiều, không phải ốm, mà tự nhiên mập lên theo kiểu bệnh họan sao đó. Bác sĩ Trung tá Lý của trại giam Xuân Lộc có nói với Dung là cái mập tăng cân đột xuất như vậy không phải là tốt; do bị bệnh nhiều. Hồi ngày 21 tháng 8 vừa rồi tôi có gởi 4 đơn lên chính quyền Hà Nội, kể cả Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Cục Thi hành Án Hình sự thuộc Bộ Công An, đồng thời, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, yêu cầu cho Dung ra ngòai trị bệnh. Đồng thời, tôi dặn Dung làm đơn gởi trại giam. Tôi được giấy hồi báo ngòai Hà Nội cho biết đã nhận được đơn tôi rồi. Còn vấn đề họ có cho Dung đi trị bệnh hay không thì chưa thấy trả lời. Trại giam có hứa sẽ đề xuất cho Dung đi trị bệnh.

Không được chữa bệnh

Theo cư sĩ Võ Văn Bửu thì trong lần thăm vừa rồi, vợ ông than rằng bà rất mệt, phải được chích mấy mũi thuốc trợ tim trước khi được người dìu ra gặp ông. Cư sĩ Võ Văn Bửu nói thêm:

Dung nói với tôi là Dung chịu đựng hơn 8 năm nay rồi. Với bệnh tình hành hạ xác thân như vầy thì, Dung cho biết, lúc này cô ấy quá kiệt sức, như không còn chịu đựng nỗi nữa ! Dung yêu cầu người nhà cố gắng chịu đựng cho Dung tới ngày 25 tháng 9 này, là ngày mà Trung tá BS Lý có hứa sẽ đưa Dung đi trị bệnh. Dung cho biết cố nằm chịu tới thời điểm đó. Nhưng nếu ở nhà không nhận được tin trại giam cho Dung ra ngòai trị bệnh, thì tới ngày một tây tháng 10, lúc tôi được phép thăm nuôi vào mỗi đầu tháng, thì Dung nói có một số việc muốn bàn với gia đình, và gia đình không cần phải mang thức ăn cho Dung như thường khi, tức ra để gặp mặt thôi…

Cư sĩ Võ Văn Bửu kể lại rằng ở trong tù, khi bệnh tình trở nặng, vợ ông bị đau nhức nên báo cho cán bộ thì sáng ra, họ tới kiếm chuyện cự với bà, nói là ban đêm sao không để cho họ ngủ. Đi thăm vợ lần này, cư sĩ Võ Văn Bửu trao đổi với BS Lý trong trại giam về tình trạng sức khỏe đặc biệt đáng ngại của vợ ông. Cư sĩ Võ Văn Bửu nói rằng:

BS trong trại giam cho biết là bệnh của Dung hiện giờ mà không trị, để kéo dài như thế này sẽ bị tử vong. Bây giờ Dung bị sỏi túi mật và chuyển sang giai đọan nhiễm trùng túi mật rồi. Nhưng nhà cầm quyền vẫn vô tâm, để cho một phụ nữ tay yếu chân mềm, trong cảnh lao tù phải chịu đựng đau nhức, không ăn uống được, có thể bị xỉu vào bất cứ lúc nào.

Dung nói với tôi là Dung chịu đựng hơn 8 năm nay rồi. Với bệnh tình hành hạ xác thân như vầy thì cô ấy quá kiệt sức, như không còn chịu đựng nỗi nữa!
– Cư sĩ Võ Văn Bửu

Câu hỏi cần được nêu lên là lý do nào mà tín đồ Mai Thị Dung bị bệnh nặng nhưng không được cho đi chữa trị ? Cư sĩ Võ Văn Bửu giải thích:

Họ rất nhiều lần yêu cầu Dung phải ký đơn nhận tội mới được đưa ra ngòai trị bệnh. Nhưng Dung quyết định là có chết thì chết chớ không nhận tội, không ngần ngại gì cái chết. Dung nói với họ, “các ông cho rằng đảng và nhà nước rất nhân đạo, mà mấy ông nhân đạo như thế này hay sao ?”.Một người đàn bà bị bệnh suốt 6-7 năm trời mà không được cho đi bệnh viện để điều trị, bị ép phải nhận tội mới cho đi trị bệnh. Nên Dung quyết định không đồng ý nhận tội, khiến họ cứ để bệnh dây dưa như vậy cho tới giờ.

Cư sĩ Võ Văn Bửu khẳng định rằng giới cầm quyền đưa vào vòng lao lý vợ chồng ông cùng nhiều đồng đạo chân tu khác là họ “xử không đúng người, không đúng tội”, với những bản án mà vợ chồng ông cùng các tín đồ khác “không bao giờ chấp nhận”.

 

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Đừng ác với dân

 

Đừng ác với dân

Lê Quang Liêm (Hội Trưởng Trung Ương GHPGHH Thuần Túy) – Theo dõi tình hình biến cố ở Giáo xứ Mỹ yên (Nghệ An) trong mấy ngày qua tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
Là một công dân già, 94 tuổi, tôi đã từng sống thời Pháp thuộc và trải qua mấy chế độ (Đệ Nhất và Đệ Nhị Công Hòa) tôi có thể khẳng định rằng: Không có một chế độ nào bạo ngược như chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).
Cái điều đáng nói là trong thời Pháp thuộc, một thời kỳ bị trị dưới ách thực dân của ngoại bang dị chủng cũng không thể xảy ra một việc như biến cố Giáo xứ Mỹ Yên, cũng không hề có những vi phạm tự do tín ngưỡng trắng trợn như chế độ CHXHCNVN ngày nay.
PGHH Thuần Túy chúng tôi trong 38 năm sau cùng này (1975-2013) cũng đã từng gánh chịu không biết bao nhiêu hành vi bạo ngược tàn ác của chế độ CHXHCNVN do đảng csVN (CS) lãnh đạo.
Ghê tởm nhất là công an (ca). Theo nguyên tắc căn bản CA là cơ quan quyền lực duy trì luật pháp, bảo đảm an ninh trật tự xã hội… nhưng công an của chế độ CHXHCNVN thì không phải vậy mà là một thành phần quyền lực có súng đạn, có dùi cui, có roi điện… sẵn sàng quất lên đầu dân nếu ai làm trái ý họ. Nằm mọp cho cs dẫm lên đầu, hay làm tay sai cho cs thì sống, ai làm ngược lại đường lối, chủ trương của cs hay chống đối cs thì phải bị đánh đập, bắt bớ tù đày, hay phải chết và nát cửa tan nhà… CA mà sử dụng xã hội đen trà trộn trong hàng ngũ để kiếm chuyện đánh đập những người có xu hướng chống cộng. Thật là một chủ trương ghê tởm/
PGHH xin chia sẻ nổi thống khổ của đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên.
PGHH xin hoan nghinh tinh thần bất khuất, kiên cường của đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên, Mỹ Phương, Nghi Lộc, Nghệ An.
“Máu chảy ruột mềm”, trong tinh thần tương liên, tương ái, PGHH xin hiệp thông với Giáo Phận Mỹ Yên, nói riêng, và các Giáo Phẩm, Giáo xứ của Công Giáo trên con đường đòi hỏi công lý và Tự Do Tôn Giáo, nói chung.
Chúng ta là những người thấp cổ bé miệng trước họa “độc tài toàn trị”, chúng ta chỉ còn một niềm tin duy nhất là cầu nguyện các Đấng Chí Tôn cứu vớt chúng ta.
Ngày 08/9/2013 Giáo Hội PGHH Thuần Túy có tổ chức buổi lễ cầu an cho Giáo xứ Mỹ Yên.
PGHH Thuần Túy kêu gọi nhà cầm quyền cs hãy ngừng tay đồ tể “ĐỪNG QUÁ ÁC VỚI DÂN”.
– Hãy để cho Giáo xứ Mỹ Yên, Mỹ Phương, Nghi Lộc, Nghệ An được yên.
– Hãy trả tự do cho Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải.
Hằng ngàn công an, bộ đội các ông sử dụng để đàn áp đồng bào Giáo xứ Mỹ Yên cũng như đã vô số lần đàn áp PGHH Thuần Túy thật là hùng hậu, oai vệ, sát khí đằng đằng… Phải chi các ông sử dụng lực lượng hùng hậu đó để bảo vệ quê hương đất tổ thì đâu có mất Trường Sa, Hoàng Sa… 6 tỉnh phía Bắc VN đâu có bị xâm lấn… bauxite Tây Nguyên đâu có bị khai thác… v.v… và v.v…
Các ông lãnh đạo cộng sản ơi!
ĐỪNG QUÁ HÈN VỚI GIẶC… ĐỪNG QUÁ ÁC VỚI DÂN.
“HÃY QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ”
PGHH Thuần Túy tha thiết và thành khẩn kêu gọi Thế Giới Tự Do, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và các nhân vật yêu chuộng Tự Do, Công Lý và Hòa Bình hãy dùng uy tín và khả năng của mình để chấm dứt những sự lộng hành của đảng csVN đã trắng trợn chà đạp các Công Ước Quốc Tế về Quyền Làm Người.
“Mắt Lấp Tai Ngơ’ của Thế Giới Tự Do là mặc nhiên khuyến khích chế độ CHXHCNVN tiếp tục chà đạp quyền làm người của 90 triệu dân con Hồng cháu Lạc, và mở đường cho những nước độc tài bạo ác khác.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
Ngày 09 tháng 9 năm 2913.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.