Daily Archives: November 27, 2013

Các tranh chấp phe phái thể hiện trong Hiến pháp Việt Nam

 

Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) – Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 28/11/2013 tại Quốc hội VN, là một hình thức khác, của trận bốc sơ giữa Sang, Trọng bốc sơ với Dũng. Tại Quốc hội, Thủ tướng có vẻ yếu thế. Ông ta tranh thủ thời gian để phong cấp 2 phó tướng cho mình và điều 1 phó thủ tướng sang Mặt Trận. Đây có phải là thỏa hiệp của ông ta với các đối thủ chính trị, đổi lấy việc thông qua Sửa đổi Hiến pháp lần này? Thủ tướng đang tính cho tương lai. Hay, hiện tại bị Thủ tướng bỏ quên, để Trọng, Sang chiếm thượng phong tại Quốc hội?
 
Ông ta đã tính đúng, hay ông ta tính sai, tương lai sẽ trả lời…
*
Việt Nam đã có 4 Hiến pháp: năm 1946, năm 1959, năm 1980, và năm 1992.
Riêng bản Hiến pháp 1992 đã trải qua một lần sửa đổi năm 2001.
Từ đầu năm 2013, Quốc hội cộng sản VN đã công khai một “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” mới, và họ dự định vào ngày 28/11/2013 sẽ thông qua bản sửa đổi Hiến pháp này.
Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 lần này bị trí thức Việt Nam cực lực phản đối bởi tính lỗi thời, cổ hủ của nó. Hàng trăm bài viết, với các góc độ phân tích khác nhau trên các trang mạng “lề dân” thể hiện tâm huyết người trí thức Việt Nam, muốn góp ý cho Dự thảo Hiến pháp trước hiểm họa xâm lăng Trung Quốc và trước những cơ hội mới cho sự phát triển của Việt Nam.
Tất cả đều bị Bộ chính trị ĐCS VN vứt vào sọt rác. Họ khăng khăng sẽ thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do chính ĐCS VN đề nghị.
Thực ra, tâm huyết của trí thức Việt Nam là muốn có một Hiến pháp mới cho giai đoạn mới đầy thử thách sống còn của dân tộc Việt Nam, trong quá trình xây dựng và pháp triển một nhà nước của các dân tộc Việt trên bán đảo Đông Dương. Hiến pháp này sẽ đoàn kết toàn dân tộc, mở ra một giai đoạn mới, hòng xây dựng một nước Việt Nam công bằng hơn, hùng cường hơn, có nội lực cường tráng nhằm chống lại những mưu đồ xâm lược vô cùng nham hiểm của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Tâm huyết của trí thức Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những ý đồ của ĐCS VN khi họ muốn bản sửa đổi Hiến pháp lần này được thông qua tại Quốc hội.
Trước hết, ĐCS VN không quan tâm đến lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia Việt Nam. Đối với ĐCS VN, sự tồn tại của chính đảng này quan trọng hơn nhiều so với sự tồn tại của dân tộc Việt Nam. Bằng chứng là họ đã liên tục bán nước cho Trung Quốc để gìn giữ sự tồn tại của mình.
Đầu tiên, để có một quốc gia hòng thiết lập nhà nước cộng sản chuyên chính, họ đã vi hiến (Hiến pháp 1946 qui định Việt Nam là 1 quốc gia thống nhất từ Móng Cái đến Cà Mau). Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã ký Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 chia cắt Việt Nam thành 2 Miền. Sau nữa, ngày 14/9/1958, công hàm bán nước Phạm Văn Đồng đã trao cho Trung Quốc cái cớ để Trung Quốc xâm lược biển, đảo của Việt Nam (lại vi hiến lần nữa). Trước những xâm lược của Trung Quốc tại 2 quần đảo Hoàng Sa (1974), Trường Sa (1988, 1990), phản ứng của Cộng sản VN là mờ nhạt. Sự việc Nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký Hiệp ước hoạch định biên giới và vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc năm 2000, cắt cho Trung Quốc Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, các cao điểm quanh cao điểm 1590 Hà Giang… đã chứng tỏ: ĐCS VN đặt quan hệ thần phục Trung Quốc lên trên lợi ích quốc gia tối thượng của Quốc gia Việt Nam…
Trước thềm sự kiện đáng ra rất quan trọng đối với dân tộc Việt Nam: sự ra đời của một bản Hiến pháp mới, thì sự kiện này lại trở thành một trò hề dân chủ rẻ tiền do ĐCS VN đạo diễn, tôi muốn truyền tải đến bạn đọc một khía cạnh phê bình những Hiến pháp VN: Quốc hội Việt Nam đã thông qua những Hiến pháp chủ yếu nhằm phục vụ quyền lực của một phe phái trong ĐCS VN, mà không phục vụ lợi ích của dân tộc Việt Nam.
1. Hiến pháp 1946
Hồ Chí Minh về Việt Nam năm 1941. Dĩ nhiên, một người bôn ba hải ngoại, không trực tiếp gây dựng cơ sở chi bộ, không trực tiếp tuyên truyền cộng sản, không trực tiếp đấu tranh với mật vụ Pháp… thì làm sao có thể dễ dàng nắm quyền lãnh đạo, đứng trên các đồng chí trong nước của mình được. Tuy gặp khó khăn, nhưng do những lão luyện chính trị đã thu thập được, Hồ Chí Minh chủ yếu dựa vào các cán bộ cộng sản thuộc Liên khu Cao Bắc Lạng như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… để thành lập quyền lãnh đạo của mình trên cả nước. Những hoạt động của Hồ Chí Minh đã thể hiện trong Hiến pháp 1946 tại các Điều:
Điều thứ 49
Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:
 
a) Thay mặt cho nước.
 
b) Giữ quyền Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, chỉ định hoặc cách chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân.
 
c) Ký sắc lệnh bổ nhiệm Thủ tướng, nhân viên Nội các và nhân viên cao cấp thuộc các cơ quan Chính phủ.
 
d) Chủ tọa Hội đồng Chính phủ.
 
đ) Ban bố các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị.
 
e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự.
 
g) Đặc xá.
 
h) Ký hiệp ước với các nước.
 
i) Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và tiếp nhận đại biểu ngoại giao của các nước.
 
k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như Điều 38 đã định.
 
Điều thứ 50
Chủ tịch nước Việt Nam không phải chịu một trách nhiệm nào, trừ khi phạm tội phản quốc.
 
Điều thứ 51
Mỗi khi truy tố Chủ tịch, Phó chủ tịch hay một nhân viên Nội các về tội phản quốc, Nghị viện sẽ lập một Tòa án đặc biệt để xét xử.
 
Việc bắt bớ và truy tố trước Tòa án một nhân viên Nội các về thường tội phải có sự ưng chuẩn của Hội đồng Chính phủ.”
Như vậy trong Hiến pháp 1946, quyền lực của Hồ Chí Minh rất mạnh. Hiến pháp 1946 chưa có bóng dáng của ĐCS VN, của các đồng chí ăn ngủ dưới hầm đất tại Miền Trung hay trong các chiến khu bưng biền Đồng tháp Miền Nam…
Nhưng lực lượng này không khoanh tay nhìn các đồng chí Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh… chia nhau miếng bánh quyền lực trên dân tộc Việt Nam.
Những sai phạm tày trời như ký hiệp định Gơ-Ne-Vơ 1954 chia cắt Việt Nam, cải cách ruộng đất 1950-1953 giết hại hàng trăm nghìn nông dân Việt Nam… của ban lãnh đạo do Hồ Chí Minh đứng đầu đã tạo ra các cớ để Lê Duẩn, Lê Đức Thọ… phản công. Vụ án xét lại năm 1967, 1968 đã chứng tỏ vị thế của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ… Họ đã có thể bắt các tướng lĩnh thân cận của nhóm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… mà cả Hồ và Võ chỉ có thể đứng nhìn, mà không bảo vệ được ai cả.
Thực ra thì sự đắc thắng của phe Duẩn, Thọ… đã hình thành từ trước các năm 1967-1968.
Tước bớt quyền lực của Hồ Chí Minh, hay là Hồ Chí Minh phải xuống thang chịu lép, đã thể hiện ở Hiến pháp 1959, mặc dù hiến pháp này cũng do chính Hồ Chí Minh lãnh đạo để soạn thảo.
2. Hiến pháp 1959
Hiến pháp 1959 có 1 chương riêng về Chủ tịch nước. Dĩ nhiên chức này dành cho Hồ Chí Minh.
Điều 63
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa căn cứ vào quyết định của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà công bố pháp luật, pháp lệnh; bổ nhiệm, bãi miễn Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Hội đồng Chính phủ; bổ nhiệm, bãi miễn Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quốc phòng; công bố lệnh đại xá và lệnh đặc xá; tặng thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự của Nhà nước; tuyên bố tình trạng chiến tranh; công bố lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố lệnh giới nghiêm.
 
Điều 64
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp nhận đại diện toàn quyền ngoại giao của nước ngoài cử đến; căn cứ vào quyết định của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà phê chuẩn hiệp ước ký với nước ngoài, cử và triệu hồi đại diện toàn quyền ngoại giao của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở nước ngoài.
 
Điều 65
Chủ tịch nước việt Nam dân chủ cộng hòa thống lĩnh các lực lượng vũ tranh toàn quốc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng.
 
Điều 66
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi xét thấy cần thiết, có quyền tham dự và chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.
 
Điều 67
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khi xét thấy cần thiết thì triệu tập và chủ tọa Hội nghị chính trị đặc biệt.
 
Hội nghị chính trị đặc biệt gồm có Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những người hữu quan khác.
 
Hội nghị chính trị đặc biệt xét những vấn đề lớn của nước nhà. Những ý kiến của Hội nghị chính trị đặc biệt do Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chuyển đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ hoặc các cơ quan hữu quan khác để thảo luận và ra quyết định.”
Như vậy, so sánh với những qui định của Hiến Pháp 1946, quyền lực của Chủ tịch nước đã co hẹp lại ở những điểm sau:
1. Tuy vẫn là “thống lĩnh các lực lượng vũ tranh toàn quốc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng.”/ điều 65/ nhưng bây giờ chỉ còn là chức vụ tượng trưng.
Muốn lãnh đạo quân đội, phải chỉ huy được tướng lĩnh cao cấp.
Việc phong quân hàm tướng lĩnh của Chủ tịch nước trong Hiến pháp 1946 đã bị tước bỏ trong Hiến pháp 1959.
2. Trước đây Chủ tịch nước “d) Chủ tọa Hội đồng Chính phủ.”/xem Hiến pháp 1946 trên/, nay tại điều 66 của Hiến pháp 1959:
Điều 66
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi xét thấy cần thiết, có quyền tham dự và chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.”
 
Trước đây Chủ tịch nước lãnh đạo Chính phủ, Hiến pháp 1959 tước đi quyền lãnh đạo thường xuyên này, mà chỉ cho phép “khi xét thấy cần thiết, có quyền tham dự và chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.
 
3. Tuy Hiến pháp 1959 còn cho Chủ tịch nước quyền bổ nhiệm bãi miễn Thủ tướng, phó thủ tướng… nhưng phải có quyết định của Quốc hội hay Ủy ban thường vụ Quốc hội. Mà Quốc hội do Đảng CS VN lãnh đạo.
….
Quyền hạn của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã bị thu hẹp lại.
Ban tổ chức TW đảng đã có thể quyết định ai lên tướng, ai mất quân hàm.
Hệ lụy của sự mất đi quyền lực của Chủ tịch nước là việc Tướng Giáp đã phải khoanh tay nhìn các chiến hữu của mình bị bắt và bức cung năm 67-68.
3. Hiến pháp 1980
Đây là Hiến pháp toàn thắng của Lê Duẩn.
Lê Duẩn dựa trên xương máu của hơn 5 triệu người Việt Nam đắc thắng, thể hiện trong Hiến pháp 1980. Ông ta công nhiên bắt toàn dân tộc Việt Nam phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, bắt toàn dân tộc Việt Nam phải sống trong “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tuy vậy, trớ trêu của lịch sử là bằng văn bản giấy trắng, mực đen Điều 2 của Hiến pháp này viết: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước đó là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động”.
Năm 1990, nhà nước thể hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động đầu tiên trên thế giới bị sụp đổ ở Liên Bang Xô Viết.
Hiến pháp 1980 là Hiến pháp cộng sản, thể hiện ham muốn quyền lực to lớn của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Hiến pháp này đã gây ra kiệt quệ tinh lực Việt Nam và sự cô lập của Việt Nam trước thế giới trong thập kỷ 80.
Duy nhất còn có ý nghĩa là đoạn văn sau đây của nó:
“Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hòa bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.”
4. Hiến pháp 1992
Đây là Hiến pháp của Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười, Lê Đức Anh… và đồng bọn. Hiến pháp này loại bỏ đoạn văn tôi vừa trích trên về Trung Quốc, mở đường cho sự thần phục Trung Quốc của Đảng CS VN. Nói theo cố Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch: mở đường cho“Một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu”.
Tôi sẽ bỏ qua Sửa Đổi Hiến pháp 1992 năm 2001, mà phân tích ngay Sửa đổi chuẩn bị thông qua tại Quốc hội VN ngày 28/11 sắp tới.
5. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013
Nội dung của Bản sửa đổi này cũng như các bản trước, thể hiện tranh chấp trong nội bộ ĐCS VN. Bản sửa đổi năm nay, có 3 nội dung chính:
1. Trong kinh tế thị trường, Thủ tướng nắm, giải ngân cả chi tiêu của Nhà nước Việt Nam. Cho tới hôm nay, Thủ tướng còn bổ nhiệm các tướng lính cao cấp…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang muốn có thêm quyền lực, ông ta muốn có quyền phong quân hàm cho các tướng lĩnh cao cấp.
Đây là một nội dung của Dự thảo sửa đổi lần này.
2. Lần đầu tiên trong Hiến pháp xuất hiện đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải trung thành với ĐCS VN.
3. Tái lặp lại khẳng định Điều 4 của Hiến pháp 1992 về quyền đứng trên Hiến pháp, pháp luật của ĐCS VN.
Nội dung 2 và 3 vừa nêu là thể hiện mong muốn được trở lại vị trí của một Tổng Bí Thư đầy uy quyền thời Lê Duẩn của Nguyễn Phú Trọng.
Cũng có một ít son tô như vài dòng về Nhân Quyền.
Đây chỉ là thủ thuật chính trị của ĐCS VN. Cho dù họ có ký 1000 điều ước về Nhân Quyền với thế giới, cũng không bao giờ họ thực hiện.
Ta đã thấy điều này với quyền tự do hội họp, tự do phát biểu chính kiến… tự do biểu tình… được thực hiện như thế nào tại Việt Nam.
Kết Luận
Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 ngày 28/11/2013 tại Quốc hội VN, là một hình thức khác, của trận bốc sơ giữa Sang, Trọng bốc sơ với Dũng.
Tại Quốc hội, Thủ tướng có vẻ yếu thế. Ông ta tranh thủ thời gian để phong cấp 2 phó tướng cho mình và điều 1 phó thủ tướng sang Mặt Trận.
Đây có phải là thỏa hiệp của ông ta với các đối thủ chính trị, đổi lấy việc thông qua Sửa đổi Hiến pháp lần này?
Thủ tướng đang tính cho tương lai.
Hay, hiện tại bị Thủ tướng bỏ quên, để Trọng, Sang chiếm thượng phong tại Quốc hội?
Ông ta đã tính đúng, hay ông ta tính sai, tương lai sẽ trả lời.
Tuy vậy quá khứ đã có bài học của Tướng Giáp thua trận năm 67-68, do hệ lụy thua trận tại Hiến pháp 1959.
Thủ tướng Dũng tuy thoát cảnh bị Tổng Trọng cùm tay ở Hội nghị 6, nhưng đấy chỉ là một trận chiến, một hiệp bốc sơ.
Chỉ khi tiếng cồng dài và trọng tài tuyên bố thắng trận thì mới là kết quả thực sự.
Đây là kết cục trận bốc sơ thể dục.
Trận bốc sơ của Thủ tướng đấu với Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư đang được các đấu thủ giở hết tài năng, thủ đoạn… khẩn trương tiến hành.
Chỉ một tính toán sai, là có thể thành kẻ bại trận.
Trong trận bốc sơ này, người dân Việt Nam luôn chịu thiệt thòi với một bản Hiến pháp lạc hậu lỗi thời, không nói lên được ước muốn trường tồn, hùng cường của một dân tộc xứng đáng với ước mơ này.
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Biển Hoa Đông: Nóng bỏng xung quanh Khu vực nhận diện phòng không

altBienDong.Net: Bộ Quốc phòng Trung Quốc đánh giá phát biểu của Nhật liên quan đến khu vực nhận diện phòng không (ECSADIZ) do Bắc Kinh thiết lập là “hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được”, trong khi Tokyo tố cáo Bắc Kinh leo thang gây nguy hiểm khi thiết lập khu vực phòng không bao trùm cả đảo tranh chấp Senkaku/Điều Ngư.

Hãng tin Tân Hoa dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân hôm 25/11 cho biết nước này giải thích bằng nhiều cách về lập trường chính sách sau khi thông báo việc thiết lập khu vực nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông. Ông Dương nói phát biểu của Nhật là “hoàn toàn vô căn cứ, Trung Quốc sẽ không chấp nhận điều đó”.

alt

Bản đồ do Trung Quốc công bố khu vực ECSADIZ

Dương đưa ra bình luận gay gắt như trên sau khi chính phủ Nhật hôm 25/11 nói họ không thể chấp nhận việc vùng nhận diện này bao trùm chuỗi đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ông Fumio Kishida, Ngoại trưởng Nhật Bản coi hành động của Trung Quốc là “đơn phương gây nguy hiểm, và những sự việc không thể lường trước có thể diễn ra”. Lãnh đạo đảng Tự do dân chủ (LDP), đảng cầm quyền ở Nhật cũng kêu gọi Trung Quốc tránh gây ra “tình huống nguy hiểm” và “nguy cơ tiềm tàng trên không”.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Cục Đối ngoại của bộ này đã trao công hàm kịch liệt phản đối cho đại sứ quán Nhật. Ông Dương tái khẳng định rằng động thái của Trung Quốc là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an toàn không phận và lãnh thổ, đảm bảo trật tự hàng không.

Bắc Kinh cũng cho rằng đây là biện pháp cần thiết để tiến hành quyền tự vệ một cách hiệu quả, theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc cùng các luật quốc tế.

Nhật thiết lập vùng nhận diện phòng không của họ từ cuối những năm 1960, vì vậy ông Dương cho rằng Tokyo không có quyền phản đối Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không ở biển Hoa Đông.

Theo ông Dương, trong những năm gần đây, Nhật thường cho các máy bay quân sự theo dõi và giám sát việc phi cơ quân sự Trung Quốc tiến hành các bài tập bình thường hay tuần tra trên biển Hoa Đông. Nhật có động thái này vì cho rằng máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của mình. Bắc Kinh thì cho rằng hành động đó làm ảnh hưởng tự do hàng không, khiến các tai nạn và những sự cố ngoài ý muốn dễ xảy ra hơn.

Theo các nhà phân tích, động thái mới của Bắc Kinh được cho là nhằm đáp trả việc Tokyo hồi tháng 10 lên kế hoạch cho phép lực lượng phòng vệ bắn hạ các máy bay không người lái nước ngoài xâm phạm không phận và phớt lờ lời cảnh cáo.

Căng thẳng giữa hai nước khổng lồ Châu Á đã leo thang mạnh sau khi chính phủ Nhật mua ba trong số các đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư từ tay chủ sở hữu tư nhân và quốc hữu hóa chúng. Kể từ đó, Trung Quốc thường xuyên điều tàu và máy bay tuần tra ra khu vực này.

Các chuyên gia an ninh nước ngoài lo lắng căng thẳng Trung – Nhật có thể lôi cuốn Mỹ vào cuộc. Mỹ có hiệp ước phòng thủ chung với Nhật và luôn xác nhận rằng, quần đảo tranh chấp nằm trong khuôn khổ hiệp ước. Một cuộc tấn công vũ trang chống lại Nhật hoặc Mỹ sẽ nhắc mỗi bên “phải hành động để giải quyết nguy cơ chung”.

Đầu tháng này, quân đội Nhật đã tổ chức cuộc diễn tập đổ bộ ở một số đảo không có người ở với sự tham gia của 34.000 quân.

Tiến sĩ John Swenson – Wright, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Cambridge chuyên về chính trị hiện đại Nhật và quan hệ quốc tế nói rằng, khu vực Châu Á đang ngày càng đáng báo động, nhất là khi Trung Quốc gia tăng lực lượng “có thể trực tiếp thách thức khả năng duy trì quyền kiểm soát của Nhật với quần đảo tranh chấp”. Ông ước tính khả năng xảy ra xung đột quân sự là “không quá 20%” nhưng nhấn mạnh: “Chúng ta nên lo lắng về điều này, vì những gì chúng ta chứng kiến trong 2 năm qua là sự căng thẳng gia tăng không ngừng trong ý chí của Trung Quốc để thách thức tuyên bố chủ quyền của Nhật. Theo ông, Mỹ “rất lo lắng” về tình hình và có lẽ phải tìm kiếm các con đường hòa giải.

Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 4, Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế cảnh báo, vấn đề tranh chấp quần đảo “rất dễ bùng nổ” tại Trung Quốc, trong khi phe ôn hòa tại Nhật đã bị gạt sang lề. “Tokyo và Bắc Kinh cần khẩn cấp làm việc với nhau, thiết lập các cơ chế thông tin liên lạc và xoa dịu khủng hoảng để tránh một cuộc xung đột lớn hơn”, tổ chức này khuyến cáo.

Ông Bonnie Glaser, chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp và tiếp tục tăng cường những hành động leo thang hiển diện quân sự trên Biển Đông và biển Hoa Đông”.

BDN (theo Vnexpress, VietNamnet)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tại sao vùng phòng không TQ gây rủi ro?

Cập nhật: 11:29 GMT – thứ tư, 27 tháng 11, 2013

Máy bay trên vùng Biển Hoa Đông

Trung Quốc đòi máy bay vào vùng họ định ra phải trình báo

Việc Trung Quốc lập ra vùng phòng không chồng lấn lên vùng mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền là một tuyên bố mạnh mẽ, cây viết Alexander Neill của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định, và là điều có thể gây ra rủi ro dẫn tới những tính toán sai lầm và căng thẳng leo thang trong khu vực.

Sự thiết lập vùng nhận dạng phòng (ADIZ) cho thấy quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đây là hành động leo thang quân sự mạnh nhất kể từ khi ông trở thành lãnh đạo chính trị và cũng là lãnh đạo quân đội Trung Quốc cách đây một năm.

Tuy nhiên giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ phản bác lại bất kỳ chỉ trích nào và chỉ ra rằng Nhật Bản cũng có ADIZ chồng lấn lên vùng lãnh thổ Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Do thiếu sự minh bạch về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, các chuyên gia thường dựa vào việc nghiên cứu các tín hiệu chiến lược của Giải phóng Quân Nhân dân và việc thiết lập ADIZ là tín hiệu mạnh mẽ từ giới lãnh đạo quân đội.

Việc áp đặt ADIZ làm người ta nhớ tới đợt bao vây Đài Loan bằng tên lửa của Giải phóng Quân Nhân dân hồi năm 1996 khi cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ra lệnh đơn phương thiết lập không phận và hải phận miễn vào trong thời gian diễn ra một loạt các cuộc thử tên lửa ở mạn bắc và nam Đài Loan.

Tuyên bố ADIZ xác nhận rằng Điếu Ngư/Senkaku là “lợi ích cốt lõi” đối với Trung Quốc. Nó cũng đặt quần đảo này ngang tầm Biển Đông và Đài Loan.

Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc ra hồi tháng Tư cho thấy một số dấu hiệu rõ ràng về những hành động gần đây của Giải phóng Quân Nhân dân.

Japan bị coi là “gây rối” tại vùng đảo tranh cãi trong khi chính sách xoay trục sang châu Á tạo căng thẳng trong vùng, theo sách trắng.

Trong thập niên qua, chủ nghĩa dân tộc mị dân ở Trung Quốc đã được thổi lên bởi sự tuyên truyền chính thức về chuyện phương Tây đã làm mất mặt Trung Quốc.

Nhưng tinh thần dân tộc ấy đã bị việc tuân theo phương châm ‘Thao quang – Dưỡng hối’, hay ‘Ẩn mình – Chờ thời’ của Đặng Tiểu Bình chế ngự.

Tuy nhiên, những cách thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc gần đây cho thấy ông Tập Cận Bình có thể đã sẵn sàng bỏ qua phương châm này.

Tư cách một nền kinh tế lớn vững chắc với quân đội ngày càng hùng mạnh khiến cho việc tuyên truyền về sự tủi hổ của Trung Quốc dưới bàn tay phương Tây ít ý nghĩa trong khi tinh thần dân tộc đang lên cao.

Sự khoa trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc thường phản ánh tâm lý người dân và cũng là một dạng xoa dịu dân chúng.

Động thái mới nhất diễn ra trong lúc căng thẳng quân sự trong khu vực đang lên cao.

Hồi tháng 1/2013, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tố cáo Hải quân Trung Quốc hướng radar nhắm bắn vào tàu hải quân Nhật Bản cách đảo tranh chấp không xa.

Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Giờ đây ADIZ là cách tốt nhất để Trung Quốc ở vào thế áp đảo trong leo thang quân sự trong khi lại không có sự hiện diện quân sự thường trực tại Senkaku.

Vạch đỏ lớn nhất đối với Trung Quốc là khả năng Nhật Bản lập các vị trí có nhân sự trên đảo, vốn có thể dẫn tới sự thù nghịch leo thang.

Cho tới nay cả hai nước đã tránh những hành động như vậy, nhưng gần đây Trung Quốc cũng cho những máy bay không người lái bay gần vùng đảo tranh chấp khiến Nhật Bản phái máy bay chiến đấu lên.

Giám sát của Hoa Kỳ

Một diễn tiến gần đây khác là sự ra đời của máy bay tàng hình không người lái đầu tiên của Trung Quốc, vốn diễn ra ít lâu sau khi máy bay chiến đấu tàng hình J-31 xuất hiện.

Tất cả các hệ thống vũ khí này hiện vẫn còn ở giai đoạn phát triển nhưng chúng cho thấy sự thành công trong hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trong một thập niên qua.

“Quan trọng hơn cả, ADIZ tượng trưng cho sự tức giận thường trực của Trung Quốc khi quân đội Hoa Kỳ thường xuyên có những chuyến bay do thám và tình báo trên vùng biển và không phận dọc biên giới Trung Quốc.”

Và trong khi Trung Quốc còn lâu mới có thể trở thành siêu cường quân sự toàn cầu, các chuyên gia quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc có thể tập trung khả năng quân sự đáng nể tại sân sau của họ.

Một số chuyên gia còn cho rằng Trung Quốc có thể sánh ngang với Hoa Kỳ về mặt năng lực ở một số lĩnh vực nhất định trong khu vực.

Quan trọng hơn cả, ADIZ tượng trưng cho sự tức giận thường trực của Trung Quốc khi quân đội Hoa Kỳ thường xuyên có những chuyến bay do thám và tình báo trên vùng biển và không phận dọc biên giới Trung Quốc.

Vụ nhạy cảm nhất xảy ra hồi năm 2001 khi một phi công Trung Quốc thiệt mạng khi va chạm với máy bay do thám của Hoa Kỳ ở Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ nói rằng việc thiết lập vùng phòng không là để tránh những sự cố như vậy, nhưng do đòi hỏi phải phản ứng cực nhanh của các vụ ngăn chặn xâm nhập hàng không và do sự thiếu kinh nghiệm của cả không quân Trung Quốc và Nhật Bản, khả năng leo thang nhanh chóng và tính toán sai lầm sẽ tăng cao.

Với sự hiện diện cách ADIZ không xa của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ tại Nhật Bản và các hoạt động thường xuyên của quân đội Hoa Kỳ ở vùng ADIZ đồng nghĩa với chuyện Lầu Năm Góc sẽ rất khó có khả năng tuân theo đòi hỏi nhận dạng hàng không của Trung Quốc và quân đội Nhật Bản cũng vậy.

Việc tạo ra vùng nhận dạng hàng không cũng cho thấy sự tự tin của Trung Quốc về khả năng kiểm soát và thực hiện sự giám sát không phận trên vùng rộng lớn ở Biển Hoa Đông.

Để đáp trả, Hoa Kỳ có thể sẽ tăng nhịp độ của các đợt tập trận đã lên kế hoạch sẵn trong vùng và buộc Giải phóng Quân Nhân Dân phải có phản ứng tự vệ, thử thách cả quyết tâm và khả năng lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.

Tác giả Alexander Neill là Học giả Cao cấp của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đóng ở Singapore.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.