Tin nóng: Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết ra lệnh CSB và kiểm ngư VN bất cứ giá náo phải bảo vệ Tổ Quốc

Tuesday, May 6, 2014

Tin nóng: Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết ra lệnh CSB và kiểm ngư VN bất cứ giá náo phải bảo vệ Tổ Quốc

QLB
Nguyễn Thùy Trang – Một đặc lệnh từ Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết vừa gửi xuống cho tất cả Cảnh Sát Biển trong 4 vùng và lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam kiên quyết giữ vững vùng biển.
Lệnh đã được đưa xuống cho 4 Vùng Cảnh Sát Biển , lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã triển khai lên đường ngay sáng sớm ngày 7/5/2014. Cảnh sát biển vùng 4 cũng đã cử thêm 2 chiếc nữa để bổ sung cho một chiếc CSB vùng 2 bị Trung Quốc bắn gần chìm, được kéo về Cam Ranh. Chúng ta có 4 chiến sĩ CSB hy sinh và 2 chiến sĩ đang nguy kịch.

Tất cả tàu cả loại tàu có trọng tải lớn, được huy động từ Vùng 1 &2 đã ra khơi hôm nay. 

Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết sẽ không gửi tàu quân sự vào vùng giàn khoan, các tàu Hải Quân sẽ tiếp ứng từ 10 Hải Lý phía ngoài nếu cần. 

Tổng lực lượng của Việt Nam đã ra khơi là trên 20 chiếc tàu đủ loại.

Ít ra cho tới giờ phút nầy chúng ta đang có một vị Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết đã quyết tâm bảo vệ tổ quốc. 

Cám ơn Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết. 

Nguồn: FB Bs. Nguyễn Thùy Trang

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: