Thưa Bác Sĩ Trúc Xuân, Chủ Tịch Thiên Phước Viện,

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2014-06-03 18:26 GMT-07:00
Subject: LêPhước Sang
To: thienphuocvien@yahoo.com

Thưa Bác Sĩ Trúc Xuân, Chủ Tịch Thiên Phước Viện,
1.Tiếp theo điện đàm với Bác Sĩ sáng nay, tôi trân trọng viết thơ nầy kính mòi Bác sĩ và Phu quân cùng với một Phái Đoàn thật hùng hậu của Thiên Phước Vién và Bạn Hữu vui lòng đến tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm 75 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo PGHH, năm nay tổ chức tại Trụ Sổ Trung Ương, số 12432 Euclid St, Garden Grove,CA 92840, gần ngả tư đường Lampson,, cell832-397-9813 và 714-720-5271, vào ngày chủ nhựt,29 tháng 6-2014 lúc 2 pm
2.Nhớ lại những đức tánh  từ thiện va bao dung rộng rãi của Bác Sĩ trước kia, khi chúng ta làm việc chung với nhau, nhân danh là Hội Trưởng HDTSTU, GHPGHH, với tám chín triệu đồng đao PGHH tai Miền Tây Nam Bộ,để tỏ lòng kínt trong, tin cậy va ngưỡng mộ, tôi xin mong mỏi rằng Bác Sĩ Trúc Xuân vui lòng nhân làm Cố Vấn Danh Dự Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH. Tôi nhớ ơn PGHH trước 1975, đã hết lòng yểm trợ cho tôi đắc cử Dân Biểu Quốc Hôi Lập Hiến với số phiếu cao nhứt toàn quốc, đắc cử Thượng Nghi Sĩ vói số phiếu cao nhứt tại Miền Tây tức là phiếu của PGHH trong Vùng IV Chiến Thuật, hết lòng yểm trợ tôi làm Tổng Trửơg, Phụ Tá Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ chuyên trách phần Giáo Dục, Canh Nông và Y Tế, đề cử tôi là Tổng Vụ Trưởng Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên, Viện Trưởng Viện đại Học Hòa Hảo, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trin Binh Viện  Nguỹen Trung Trực với thuốc men va ngân sách đủ để điều trị cho 500 binh nhân nội trú và vô số binh nhân ngoai trú…Tôi tự thấy có bổn phận phải làm hết sức mình để đền ôn cho hơn 8 triệu đồng đạo PGHH. Tôi tin tưởng rằng Bác Sĩ Trúc Xuân sẽ có thể chỉ dẫn cho tôi và gíup đỏ tôi trong nổ lực nầy.
With highest respects, highest admiration, deepest appreciation and deepest gratitude,
lephuocsang
Ts LêPhước Sang
Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ
Cô Khuyến Nguyễn, Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Va Phối Họp HDTSTU, GHPGHH
Phó Trưởng Ban  Tổ Chúc Đại Lễ Kỷ Niêm.
Huyền Tâm, Chánh Thơ Ký HDTSTU, Tổng Thô Ký Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỹ Niệm kiêm Tổng Thô Ký Ủy Ban Điều Hành và Phối Hop HDTSTU,GHPGHH 
 
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: