Fwd: KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯƠNG KHÁCH CỦA ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM ĐỨC THẦY KHAI SÁNG PGHH,

Fwd: KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯƠNG KHÁCH CỦA ĐẠI LỄ

KỶ NIỆM 75 NĂM ĐỨC THẦY KHAI SÁNG PGHH,

Inbox
x

Sang Lephuoc

Jun 10

to minhquang4429Tonvantran200991giaccodoTancindydang10KhangThuậnnhatquangdieuchipham53LedrhuuvoThanhTiendzung36Dzungdzuyhuunguyennghianhuphnnghiatrangvnchmichaelnhan695HaiHaicdoan2799Kelvinme
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Tom Tran <tom42tran@gmail.com>
Date: 2014-06-10 12:55 GMT-07:00
Subject: Re: KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯƠNG KHÁCH CỦA ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM ĐỨC THẦY KHAI SÁNG PGHH,
To: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>

KG; TS Hoi Truong
Kinh bao da nhan duoc thu cua ngai
Chua co ai co kien thuc va kinh nghiem nhu ngai
Chuc ngai thanh cong trong moi sinh hoat giao su cung nh the su
Kinh thu
Tran Xuan Thoi
Mot than huu mien xa
Toi khong the den tham du nhung se dong gop vao chi phi buoi le
2014-06-02 18:07 GMT-05:00 Sang Lephuoc<lephuocsang.pghh@gmail.com>:

Kính thưa Quý vị Thượng khách,
1.Tôi là TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội PGHH, trân trọng kính mời Quý Vị tham dự Đại Lễ Kỹ Niệm 75 năm Đức Thầy khai sáng PGHH. Năm nay, chúng tôi tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm tại 12432 Euclid St, Garden Grove CA 92840, gần ngả tư đường Lampson. Suốt 39 năm nay tôi đã toàn thời hi sinh phụng sự PGHH và Tổ Quốc để đền ơn đáp nghĩa cho Thầy Tổ và Đồng Đạo đã giúp đở cho tôi trở thành người hữu dụng,trong các vai trò quan trong như được làm : Chánh án, Tổng Trưởng, Lãnh Tụ Khối Đa Số Quốc Hội Lập Hiến,mà tôi đắc cử tại tỉnh Long Xuyên với số phiếu cao nhứt trong toàn quốc, Nghi Sĩ Thượng Nghị Viện trong Liên Danh Mặt Trời mà Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao là Trưởng Liên Danh, tôi là Thụ Ủy Liên Danh, Đại Diện Cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường và HDTSTU,GHPGHH để sinh hoạt với Chánh Phủ, với các Tôn Giáo và Đoàn Thể,với các Đại Sứ và Ngoại Giao Đoàn, với Chánh Quyền Địa Phương, Chủ Tịch Khối Dân Cử PGHH gồm Dân Biểu, Nghi Sĩ, Hội Đồng Tỉnh và Hội Đồng Xã, Tổng Vụ Trưởng Văn Hoá, Giáo Dục và Thanh Niên, Viện Trưởng Viện Đại Học Hoà Hảo, Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị Bịnh Viện Nguyễn Trung Trưc điều trị miễn phí cho 500 binh nhân nội trú và vô số binh nhân ngoại chẩn. Nhân danh Cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường và HDTSTU, tôi được giao phó nhiệm vụ vận động một Phiên Họp Thuợng Đỉnh tại Vùng IV Chiến Thuật,với phái đoàn chánh phủ gồm có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất và Phái Doàn PGHH gồm có Cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường, NS Lê Phước Sang, Cụ Cố Vấn kiêm Chánh Thơ Ký HDTSTU – muc dích là để thảo luận đề nghị của PGHH “tìm giải pháp giữ Miền Nam trong khi Hoa Kỳ quyết định rút lui hoàn toàn khiến cho Quân Cán Chánh Viêt Nam cực kỳ hoang mang, rệu rã”. Sau khi Tổng thống và Cụ Hội Trưởng Lương Trọng Tường duỵệt xét  thực trạng nguy ngập, Cụ Hội Trưởng ủy nhiệm NS LêPhước Sang trình bày thỉnh cầu của PGHH để hi vọng cứu vãn tình thế để chờ Hoa Kỳ thay đổi quyết định tháo chạy. Tôi trinh rằng HDTSTU, GHPGHH muốn xin Tổng Thống và Chánh Phủ cho PGHH hi sinh  giúp nước bằng cách a/ võ trang từ 4 tới 6 Sư Đoàn Dân Quân PGHH trách nhiệm giữ gìn diện đia vùng IV để QLVNCH dồn sức đối phó với trận địa chíến b/ các Sư Đoàn PGHH không cần lương bỗng, không cần quân trang, không cần thực phẩm, c/ HDTSTU tin rầng các Sư Đoàn Dân Quân PGHH sẽ  làm cho tình trạng tự tin được tái lập nhờ vậy mà lực lượng võ trang của chánh phủ sẽ cùng Quốc Dân Đồng Bào ra sức chiến đấu bảo vệ VNCH, d/ Chánh Phủ và Bộ Tổng Tham Mưu toàn quyền chỉ huy 6 Sư Đòann Dân Quân PGHH, HDTSTU tuyệt đối không can dự vào việc nầy. Cụ Hôi Trưởng hòan toàn đồng ý như vậy nhưng đề nghị nên có một Ủy Ban Đặc Nhiệm để giúp Chánh Phủ va Bộ Tổng Tham Mưu làm cho các Sư Đoàn Dân Quân PGHH hiểu thấu và thi hành đúng đắn các mạng lịnh đã nhận được.Uỷ Ban Đặc Nhiệm nầy do NS Lê Phước Sang làm Chủ Tịch, với 2 Phụ Tá Chủ Tịch là DB Dương Minh Quang và DB Dương Thanh Tồn. NS LePhước Sang có thể tuyển chọn vài ba vi Đại tá QLVNCH gốc PGHH giải ngủ làm Phụ tá Chụ Tich. Phái Đoàn PGHH nhân thấy Tổng Thống va Phái Đoàn Chánh Phủ rất hoan hĩ vì không có cách nào khác.  Cuối cùng giải pháp nầy không thành tựu, PGHH nghĩ rằng Tổng Thống Nguyen Van Thiệu trở mặt, nhưng tôi cho rầng Hoa Kỳ không muốn làm như vậy, bởi vi giải pháp nầy tai hại cho sự  ứng cử của Tổng Thống Gerald Ford. Ngoài ra, Hoa Kỳ có ý định bỏ cho VNCH mất vào tay Bắc Vịệt vì Hoa Kỳ muốn tạo ra mâu thuẩn giữa Nga và Tàu để làm cho Đế Quốc CS tan rả.
2.Năm nay HDTSTU,GHPGHH quyết định tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 75 năm Đức Thầy khai sáng PGHH tại trụ sở PGHH trên đường Euclid St, số 12432, gần ngả tư đường Lampson, thành phố Garden Grove, CA 92840.Gần 40 năm nay, vối kinh nghiệm phuc vụ tai Viet Nam trong Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp, trong Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Y tế và Tôn giáo, chặc chẻ với đại khối quần chúng bảy tám triệu người, đã đậu bằng Cử nhân Luật tai Việt Nam, đậu bầng Thạc Sĩ va Tiến Sĩ tại Hoa Kỳ, University of Pittsburg, Pa mà tôi nhất định không làm việc gì có lương bỗng, hoàn toàn dồn hết thời giờ, tron vẹn 100% lo cho PGHH và Đất Nuuớc vì tôi muốn đền ơn PGHH đã ủng hộ cho tôi thành người tín đồ và công dân hữu ích và xứng đáng. Tía tôi tên Lê van Ngà chết sớm lúc 32 tuổi khi tôi 7 tuổi, tôi sống trong đồng khô cò cháy, làm ruộng làm rẩy, chăn trâu chân bò đến năm 17 tuổi mới bắt đầu đi 7 cây số xuống tỉnh lỵ Long Xuyên lo việc hoc hành. Suốt 39 năm nay, mỗi năm tôi chỉ đi về Houston TX thăm gia đình gồm có vơ là bà Lê Phước Sang, nhủ danh Bùi Thị Chiêm và 4 đứa con, tổng cộng  không hơn 40 ngày, bà vợ nầy là một người đàn bà phi thường, hết lòng lo yểm trợ tôi phục vụ PGHH và Tổ Quốv và lo làm mướn nuối 4 đứa con. Bà Le Phước Sang của tôi vừa từ trần ngày 3 tháng 5-2013 tại Houston, hưởng thọ 79 tuổi. Tôi đã làm 7 tuần thất, làm lễ cầu nguyện 100 ngày do Hoà Thượng Thích Minh Tuyên tổ chúc tại Tổ Dình Minh Đăng Quang, và tôi vừa về Houston làm giổ giáp năm đầu tiên cho bà.
3.TÔI KÍNH CẨN THỈNH CẦU QUÝ VỊ THAM DỰ ĐẠI LỄ THIÊNG LIÊNG TRỌNG ĐẠI NẦY ĐỂ GIEO CHÚT TÌNH VỚI  PGHH. NẾU CHÚNG TA TIẾP TUC BỜI RỒI, TIẾP TỤC LY TÁN VÀ PHÂN CÁCH NHAU NHƯ MẤY CHỤC NĂM NAY, THÌ HOA KỲ VA QUỐC TẾ KHÔNG THẤY CÓ NHU CẦU PHẢI BỎ THỜI GIỜ RA THẢO LUẬN VIỆC GIÚP ĐỞ CHÚNG TA, MÀ CSVN TRONG CƯƠNG VI CẦM QUYỀN TẠI VIỆT NAM CŨNG KHÔNG THẤY CÓ NHU CẦU PHẢI NGHĨ ĐẾN VIỆC THẢO LUẬN VỚI AI, PHẢI NHƯỜNG NHỊN VA TƯƠNG NHƯỢNG AI ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT GIẢI PHÁP MÀ CÁC THÀNH PHẦN LIÊN HỆ XÉT THẤY CẦN PHẢI CÓ.
Tôi xin Quý vị thượng khách tha lỗi cho tôi khi gởi thơ mời tập thể như thế nầy, bởi vi tôi biết là tôi sẽ đích thân gọi điện thọai cho từng thương khách và cho tất cả thựong khách như thông lệ tôi luôn luôn áp dụng.
Kính cẩn tri ân và xin cầu chúc Quý vị thượng khách đươc bình an, được sức khoẻ, được thành công và hạnh phúc trong đời sống riêng tư cũng như trong đời sớng công ích. Trong trường họp Quý vị sẵn lòng tham dự Đai Lễ Kỷ Niệm thiêng liên trọng đại nầy, tôi kính xin Quý Vị vui lòng làm ơn mời dùm bạn hữu cùng đi tham dự với Qúy vi để gieo chút tình với đại khối tín đồ PGHH.
Kính cẩn,
lephuocsang
TS. LêPhước Sang 

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH, Trưởng Ban Tổ Chức Đai Lễ Kỷ Niệm
CÔ KHUYẾN NGUYỄN
CHỦ TỊCH ỦY BAN ĐIỀU PHỐI HDTSTU,GHPGHH, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KỶ NIỆM
HuyềnTâm Chánh Thơ Ký HDTSTU,Tổng Thơ Ký Ban Tổ Chức Đai Lễ Kỷ Niệm, Tổng Thơ Ký Ủy Ban Điều Phối. 
Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: