Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Steering Committee for Republic of Vietnam Day Resolution

Web: http://www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com ♦♦ Email:ubvdnvnch@gmail.com ♦ Tel: 714-332-9244

THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân

dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm

tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bị dư luận thế giới cũng như Hoa

Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc

độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dân và đấu tranh mạnh mẽ cho việc

tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước, nhưng lại hèn yếu trước Trung Cộng xâm lăng.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập ngày 31 tháng 5,

2014. Ủy Ban đã hoạt động ráo riết trong hai tháng qua trong mọi công tác chuẩn bị từ mời thêm

thành viên, mời ban cố vấn và yểm trợ đến soạn thảo tài liệu vận động và chọn lựa ngày VNCH

trong Nghị Quyết. Ngày 26 tháng 10 đã được Ủy Ban chọn lựa cho mục đích trên.

Để đẩy mạnh công cuộc vận động trong thời gian sắp tới, Ủy Ban xin mời gọi quí vị lãnh đạo

tinh thần các tôn giáo, quí vị lãnh đạo các tổ chức đấu tranh, quí vị lãnh đạo các tổ chức hội

đoàn đoàn thể, quí vị đồng hương đồng bào đến tham dự Buổi Họp Khoáng Đại để Ủy Ban

tham khảo ý kiến thêm về sự chọn lựa ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa trong

công cuộc vận động cho nghị quyết và để tổ chức các Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH sau

này.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ

cũng như tự do của nhân dân Việt Nam của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính

VNCH đã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao, vinh danh và ghi nhớ.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị đến tham

dự buổi họp khoáng đại quan trọng này vào lúc:

1:00-5:00PM, ngày Thứ Bảy, 26 tháng 7, năm 2014 tại

Phòng Sinh Hoạt Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang

Góc đường New Hope và Hazard, TP Santa Ana.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 7, năm 2014

TM. Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), Nguyễn T. Thuận, Nhan H. Mai, Nguyễn Ngân, LS Trần T. Văn, Lt

Col. Craig H. Mandeville, NS Trần T. Toan, NS Nguyễn Hữu Tiến, NS Hoàng Xuân Hào, DB Trần Văn

Ân, DB Lê Tấn Trạng, Thi Sĩ Dương T. Phong, GS Cao V. Hở, TS Trần Giác Hoa, Lê Văn Trang, Hồ

N. Tâm, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Nguyễn H. Vọng, Đặng Đ. Quế, Nguyễn

Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh, Trần Ng. Thiệu, Nguyễn B. Lộc, Nguyễn C. Vy, Nguyễn V.

Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Phạm Tr. Anh, Lê Ng. Thiện Truyền, Hoàng K. Thanh, Phan V.

Chính (714-826-8610), Đinh Q. Truật (714-616-8682)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: