vô cùng thương tiếc anh Nguyễn hữu Lục.

Fwd: vô cùng thương tiếc anh Nguyễn hữu Lục.

Inbox
x

Sang Lephuoc

Jul 15

to minhquang4429, Ton, me, vantran200991, Lactan, nhatquang, nuocmiaviendong, Tina, paul, Phuong, An, quele1, Tan, tannguyen_pghh
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813(714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2014-07-15 16:52 GMT-07:00
Subject: vô cùng thương tiếc anh Nguyễn hữu Lục.
To: dzung36@yahoo.com, Tran Viet Long <longviettran@yahoo.com>
Cc: phapduyen@yahoo.com

Tôi đi xa với mấy đứa cháu ngoại vừa về đén nhà các con các  cháu tại Houston, TX sáng nay thì được điện thoại của HT Thích Giác Lượng cho hay rằng anh Nguyễn Hữu Lục vừa từ trần.

Tôi nhớ đến những đống góp vô giá của anh Nguyễn Hữu Lục khi chúng ta cùng nhau hoạt động trong danh nghĩa HỘI ĐỒNG VIỆT NAM TỰ DO. Xin nhờ Nguyễn Hồng Dũng và Trần Việt Long vui lòng làm ơn trình bày đến chị Nguyễn Hữu Lục và tang quyến tấm lòng thương yêu, kính trọng và tin tưởng của Lê Phước Sang, của các Chức Sắc thuộc Hội Đồng Trị Sự Truong Ương GHPGHH và Đai Khới Tín Đồ PGHH tại Hải Ngoại và Quốc Nội – với lời cầu nguyện Chư Phật cứu độ cho anh Nguyễn Hữu Luc được vãng sanh Miền Cực Lạc.
Xin chân thành đội ơn anh Trần Việt Long và Nguyễn Hồng Dũng rất nhiều
Kính cẩn,
lephuocsang                                                                                                 TS. LêPhước Sang
Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
Categories: Tin Hoa Kỳ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: