Đánh chiếm Senkaku, Trường Sa chỉ còn là vấn đề thời gian, cơ hội?

 

TỪ KHÓA :

Đánh chiếm , Senkaku , Trường Sa , chỉ còn là , vấn đề thời gian , cơ hội

CHỦ ĐỀ : QUỐC PHÒNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ : BÌNH LUẬN QUÂN SỰ
CHỦ ĐỀ : BIỂN ĐÔNG – HOA ĐÔNG – HOÀNG HẢI

 

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: