TRÍCH – YẾU : XIN GIÚP GÂY QUỶ ĐỂ SỬA CHỬA TRỤ SỞ HĐTSTU, GHPGHH

TS LêPhướcSang, Hội Trưởng, DB DươngMinhQuang, Đệ Nhứt Phó Hội Trưởng,và

DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chánh Sách,

HÔI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG, GIÁO HÔI PHẬT GIÁO HOÀ HẢO (hdtstu,ghpghh)

Kính gởi

Quý Đồng Đao Trị Sự Viên cao cấp, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Nam và BCHTU,

VNDXĐ cùng với Quý vị Mạnh Thường Quân.

TRÍCH – YẾU : XIN GIÚP GÂY QUỶ ĐỂ SỬA CHỬA TRỤ SỞ HĐTSTU, GHPGHH và làm

một số công tác phổ thông giáo lý, công tác văn hoá, giáo dục và thanh niên…

Kính thưa Quý Vị,

1.Như đã tường trình với Quý vị từ lâu rồi, HDTSTU, GHPGHH có cơ duyên rất tốt

cho nên đã may mắn được sự giúp đở của Cô Khuyến Nguyễn, một đồng đạo

PGHH, thuộc gia đình tín đồ kỳ cựu thuần thành ở LongXuyên, của Hoa Hậu Lam

Châu, một phụ nữ giàu lòng từ thiện và hoà ái, là con gái tinh thần của tôi, Hội

Trưởng Lê Phước Sang, và của Hoa Hậu Tràn Kim Bông, một người rất có thiện chí

và thiện duyên sẵn sàng đem nhiều thời giờ cùng tâm huyết để yểm trợ và ủng hộ

PGHH…

2.Tôi vừa nhận được văn thư đính kèm của Ông Mike Austin, Supervising

Inspector, coi về Community Development Deparment và Building Services

Division trực thuộc thành phố Garden Grove . Văn thư nầy yêu cầu chúng tôi phải

sửa chửa Trụ Sở HDTSTU, GHPGHH, 12432 Euclid St bỡ vì có nhiều công chuyện

mà qui luật bắt buộc phải sửa chửa, rất tốn kém, để nhân sự sinh hoạt tại nơi đây

không bị nguy hiểm . Khi mua trụ sở nầy năm 2003, phí tổn mấy trăm ngàn, với

tư cách là người cảm thấy có bổn phân phải lo giúp đở tài chánh, con gái tôi là Lê

Phước Thuỳ Phương và chồng là Trương Vũ Hiền bằng long cung cấp một số tiền

quan trọng theo qui luật đòi hỏi khi vay tìền ngân hàng- để mua được building

nầy…DB Dương Thanh Tồn là người nồng cốt PGHH nên được yêu cầu đứng tên

trong giấy tờ mua nhà , sau thời gian mấy năm thì Ông Dương Thanh Tồn thấy có

nhu cầu phải chuyển giao lai cho Trương Vũ Hiền và Lê Phước Thuỳ Phương

đứng tên. Hội Trưởng LêPhước Sang cam kết ngay từ khi mua, năm 2003, phải

chịu trách nhiệm đống tiền mortgage hàng tháng cho ngân hàng. Lúc khởi đầu, có

3 người là Hội Trưởng Lê Phước Sang, DB Dương Minh Quang, Đệ Nhứt Phó Hội

Trưởng và Đại Tá Nguyễn văn Nam , Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Xã Đảng do Đức

Huỳnh Giáo Chủ thành lập ngày 21 tháng 9 năm 1946, chúng tôi cùng nhau đồng ý

mỗi tháng mỗi người phải góp $600.00 để lo trả tiền mortgage hàng tháng là

$1800.00…Ông Dương Minh Quang và Nguyễn văn Nam đã tận tình giữ đúng

trách nhiệm đống tiền như cam kết, nhưng hoàn cảnh gia đình đã bắt buộc hai

người anh em nầy phải gián đoạn sau gẩn một năm chung lưng tiếp sức với

tôi….Kể từ thời gian gián đoạn nầy đến nay, Hội Trưởng Lê Phước Sang một thân

một mình phải chịu trách nhiệm tự lo giải quyết tất cả mọi phí tổn, nghĩa là phải

có $1800.00 hàng tháng để đống mortgage; phải có lối $800.00 hàng tháng để

đống tiền điện, tiền gas, tiền nước, tiền rát, tiền điện thoại, tiền internet,và mọi

tốn kém như sửa chửa lặt vặt và các chi phí bất thường khác; phải có $2000.00

một năm, tức là mỗi tháng $166.00 để đống tiền bảo hiểm; và phải có $6000.00

một năm, tức mỗi tháng $500.00 để đống tiền property tax … Trụ Sở HDTSTU nầy

được mua vào năm 2003 tức là 11 năm nay như vậy thì LêPhước Sang tự thân đã

hoàn toàn chịu trách nhiệm ( sau gần một năm có 2 đồng đạo Dương Minh

Quang va Nguyễn Nan Nam tiếp tay vơi tôi trong phần đống mortgage) nghĩa là

mỗi tháng phải có $3266.00 trong khi mỗi tháng tôi được những người ở trong trụ

sở đống $1600.00, như vậy, mỗi tháng, tôi cần thêm $1666.00 mà trên thực tế

tôi phải kêu gọi con gái LêPhước Thuỳ Phương và chồng Trương Vũ Hìền giúp đở,

tổng cộng mỗi năm là $13,992.00 Trong thời hạn 11 năm, tôi được sự ủng hộ của

con gái là $153,912.000. Tôi cảm ơn Trời Phật đã ban phước lành để 4 con của

chúng tôi, 2 trai là LêPhước Hoàng Trọng trưởng nam, có bằng Tiến Sĩ Luật và

LêPhước Hoàng Hà, trai út, đậu bằng Bác Sỉ Tâm Lý, 2 gái, trưởng nữ là LêPhước

Thùy Nga, Thạc Sĩ Computer, thứ nữ là LêPhước Thùy Phương, Bác Sĩ Nha Khoa,

tất cả đều được nên người có tư cách, và hữu ích trong xã hội, biết hiếu thảo và

học hành đỗ đạt tới nơi tới chốn. Phải công bằng mà nói, Lê Phước Sang có bổn

phận phải cảm ơn hìền nội là bà LêPhước Sang, người vợ tuyệt vời đã tự mình

bíết làm tròn bổn phận, tình nguyện chịu cực chịu khổ, hết lòng săn sóc tất cả mọi

việc cho Lê Phước Sang, kể từ năm đám cưới 1957 hoàn toàn lo liệu cho gia đình

nhà chồng, gồm có bà mẹ goá, gồm có người chị là Le Thị Phú,có chồng là tín đồ

PGHH, Đoàn Thanh Liêm, Đại tá Quân Cảnh, và đứa em trai là Đại Úy Quận

Trưởng Lê Phước An và nhiều đứa cháu. Không có bà LêPhước Sang thì gia đình

nhà chồng không được săn sóc như vậy và tất cả 4 đứa con chắc chấn là 100%

không thể nào được như hiện tại.

3.Trong lúc lo mua Trụ Sở tại Nam California năm 2003,tôi thấy có bổn phận phài

lo tíếp tiên bạc với vợ chồng Trương Vũ Hiền và LêPhước Thuỳ Phương nên tôi đi

Greyhound Bus lên tìm gặp và bàn tính với đồng đảo Nancy Nguyễn, đang giữ

nhiệm vụ Hội Trưởng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn kiêm Hội Trưởng Hoa Kỳ và Chủ Tich

Hội Đòng Bảo Trợ PGHH hết lòng với PGHH từ thời Tu sĩ Thái Hoà làm Hội Trưởng

Ban Trị Sự Trung Ương qua sự ủng hộ của NS Lê Phước Sang, và Thiếu Tướng

Phạm Văn Đỗng. Chiếu hoàn cảnh hiện đang rất khó khăn lúc bấy giờ, Bà Nancy

Nguyễn nói : “Anh Sang biết là tôi luôn tin tưởng và hết lòng ủng hộ anh, nay anh

đang nhận lãnh nhiệm vu Hội Trưởng HDTSTU, GHPGHH và cần có một Trụ Sở tại

Orange County, tôi rất muốn cùng chung lo với anh nhưng hoàn cảnh hiện thời

khiến cho tôi chỉ có thể giúp anh $20,000.00 mỹ kim chớ không thể nào giúp anh

nhiều hơn như tôi mong muốn được…Tôi yêu cầu anh lên xe đi với tôi, tôi sẽ lái xe

cùng anh đi gặp một số bạn bè của tôi, và tôi sẽ khẳn khoản yêu cầu họ cho tôi

mượn mấy chục ngàn, tôi hứa sẽ hoàn trả lại cho họ trong thời hạn mấy tháng.”

Chúng tôi ghé nhiều nhà nhưng đều không gặp may mắn chút nào cả. Suốt 11

năm nay, đồng đạo Nancy Nguyễn chẳng những không hề mỡ miệng nhắc nhở tôi

một lần nào về số tiền $20,000.00 đã giúp HDTSTU, GHPGHH để mua Trụ Sở

12432 Euclid St năm 2003,mà lại còn thỉnh thoảng gởi $500.00 hoặc $700.00

hoặc $1000.00 để yểm trợ HDTSTU trong các công tác giáo sự

4.TÔI XIN KÍNH GỞI NGUYÊN VĂN BỨC THƯ MỚI VỨA NHẬN ĐƯỢC TỪ CITY OF

GARDEN GROVE KÝ TÊN BỞI SUPERVISING INSPECTOR MIKE AUSTIN YÊU CẦU

SỬA CHỬA TRỤ SỞ PGHH TRÊN ĐƯỜNG EUCLID ST VÌ TÔI MONG RẰNG QUÝ VỊ

KHI ĐỌC XONG, SẼ THẤY RÕ ĐƯỢC TÁNH CHẤT NGHIÊM TRONG CỦA VẤN ĐỀ ĐỂ

MÀ TÙY NGHI LO TIẾP TAY GIÚP ĐỞ..TÔI CẦU XIN “ sẽ không có có một người nào

hoàn toàn từ chối. Tuỳ hoàn cảnh, nếu không có phương tiện dồi dào hơn thì xin

vui lòng gởi ủng hộ tượng trưng, dù chỉ là một Mỹ kim cũng được đón nhận như

là một thái độ vô cùng trân quí. Trước hết, Tôi trực tiếp kêu gọi và mong chờ sự

đáp ứng của các đồng đạo đại gia, và thiết yếu ở gần như Hội Trưởng Chủ Tịch Hội

Đồng Bảo Trợ Nancy Nguyễn, 703-532-1552, như Hội Trưởng Le Văn Hướng, 408-

221-9564 và các đồng đạo kỳ cựu cả đời như DB Đệ Nhứt Phó Hội Trưởng Dương

Minh Quang, 832-541-1786, như DB Cố Vấn Chánh Sách Dương Thanh Tồn, 832-

875-7727,như Tổng Bí Thư Nguyễn Van văn Nam, 832-397-9906, ông Thac sĩ

Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244 và các Lãnh Đạo BCHTU,VNDXĐ, như Chánh Thơ

Ký kiêm Tổng Vụ Trưởng Phổ Th6ng Giáo Lý 714-720-527, như Phó Hội Trưởng

Nội Vu Trần văn Vui 619-278-9758,và dĩ nhiên là phải trông cậy nơi các vị Mạnh

Thương Quân đang có điều kiện tài chánh thoải mái và đang sẵn lòng rộng rãi mà

đa số anh chị em đều hi vong và tin cậy rằng Hội Trưởng và Chủ Tich Hội Đồng

Bảo Trợ Nancy Nguyễn và Hội Trưởng BTSTU Lê Văn Hướng, Hội Trưởng Canada

Tân Nguyễn là những nhân vật có tầm vóc và khả nâng huy động những bậc đaị

danh, rất hằng tâm hằng sản ra tay yểm trợ. Dĩ nhiên là tôi phải kêu gọi người anh

ruột của bà Lê Phước Sang là Đại Tá Bùi Van Mạnh, Tham Mưu Trưởng kiêm Chủ

Nhiệm Chánh Trị Bộ Quân Đội Nguyễn Trung Trục thuộc quyễn Tổng Tư Lệnh của

Tướng Nguyễn Giác Ngộ, sau làm Tham Mưu Trưởng cho Trung Tướng Trần Văn

Đôn, Tư Lệnh Quân Đoàn I và Vùng I Chiến Thuật, rỗi làm Tham mưu Trưởng Bộ

Tư Lệnh Luc Quân khi Trung Tướng Trần Văn Đôm trở thànhTư Lệnh Lục Quận,

liên tục làm thành viên Hội Đồng Nhân Sĩ, Hội Đồng Quốc Gia Lập Pháp, Hội Đồng

Dân Quân và làm Giám Sát, Giám Sát Viện thuộc thành phần do Tối Cao Pháp

Viện đề cử…. Tôi xin kính cẩn nhờ Đại Tá Bùi Van Manh trong vai vế trưởng

thượng trong PGHH cũng như trưởng thượng trong gia đình- cùng với người con

trai của Đại Tá là BS Bùi Manh Tuấn, 011492831993383 chỉu cự sinh hoạt với các

con trai, con gái và các cháu nội và cháu ngoải của anh chị năm Bùi Văn Mạnh. Đó

chính lá trưởng nam Bùi Mạnh Hùng, Bùi Phước Loan, Hoàng Bùi Trang Thuỳ

Phương và chồng là BS Hoàng Van Ngân, Bùi Thị Tuý Phương và chổng là Bùi Văn

Na. Bà LêPhước Sang có môt ngườ anh ruột nữa tên là Bùi Kỉnh Thúc đã từ trần ở

Việt Nan sau 1975- hiện thời còn mấy ngườ cháu kêu bằng Cô ruột mà bà rất

thương đang sống tại Hoa Kỳ tên Bùi Thị Hằng với con trai là kỹ sư Lê Vũ làm việc

tại University of Houston, và Bùi thị Chỉnh với con gái là Trương Ánh cùng với em

trai là Kỹ sư Bùi văn Huấn và Phu nhân là Kim Liên sanh ra nhiều đứa con híeu

thảo và hoc hành rất giỏi.Tôi rất nóng ruột phải chờ tới lúc nầy mới nói chuyện với

người chị ruột của tôi là bà Lê Thị Phú, vợ của Đại Tá Quân Cảnh Đòan Thanh Liêm

mà Cụ Hôi Trưởng Lương Trong Tường dự trù cho làm Tỉnh Trưởng hay Nghị Sĩ.

Tôi rất thương bà chị ruột Lê Thị Phú, nhiều thông minh, nhiều tài trí nầy, nhưng

tôi tội nghiệp chị không được đi học, vì phải hi sinh, phải ở nhà, thay mặt cho

LêPhước Sang và LêPhước An lo bầu bạn và săn sóc bà má goá bụa cô đơn của

chúng tôi, đó là lý do khiến tôi phải cố gắng bằng mọi cách, lo liệu mọi viêc cho

chị…Tôi cảm thấy là tối cần thiết phải kêu gọi bà chị ruột Lê Thị Phú của tôi, 630-

682-0662 và nhờ Chị sinh hoạt với các ban hữu thân thiết của bà, với các con của

bà là Đoàn Kim Hoàng, Đoàn Kim Phượng, Đoàn Minh Thuấn, Đoàn minh Triết,

Đoàn Kim Khánh, Đoàn Kim Cương, Đoàn Kim Oanh, Đoàn minh Đức, Đoàn Minh

Tâm, Đoàn Minh Tùng….Chị Lê Thị Phú của tôi thường hay than thở trước những

cực nhọc và khốn khổ của tôi…Bà sợ tôi chịu không nỗi, cho nên tôi tin chắc là bà

sẽ cố gắng hết mình tiếp giúp với tôi. Hai Ong DB Dương Minh Quang, DB Dân

Biểu Dương thanh Tồn, lãnh đạo nồng cốt của PGHH từ lâu đời đến nay và Đại Tá

Tỏng Bí Thư VNDXĐ Nguyễn Văn Nam vốn biết rằng LêPhuoc Sang hết long hết dạ

với PGHH, không bao giờ chấp nhận ngừng nghĩ nên chắc chắn sẽ cùng nhau

không thể nào không cố gắng vận dụng phương tiện để yểm trợ như đã từng làm

cả đời từ trước đến nay. Đây là những nhân vật có đầy đủ kinh nghiệm, khôn

ngoan, tinh tế và bản lãnh để huy động được tài chánh tối cần cho công việc cần

phải làm. Đó lá sửa chửa Trụ Sở HĐTSTƯ tại 12432 Euclid St, Garden Grove, CA

92840 trong đó có Ngôi Tam Bảo PGHH, có hình ảnh Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp

Hội do nơi Đức Thầy thành lập tháng 4 năm 1945, mà Hoà Thượng Thích Minh

Tuyên, TS NS Trần Quang Thuận Tổng Vụ Trưởng Kế Hoach GHPGVNTN cùng với

LêPhước Sang và DB Dương Minh Quang, Đệ Nhứt Phó Hội Trưởng

HDTSTU,GHPGHH triệu tập một Đại Hội Hổn Hợp PG-PGHH để tái sinh hoạt

VNPGLHH, với sư tham gia và yểm trợ của Hoà Thượng Thượng Thủ Thúch Tâm

Châu, Hoà Thượng Thích Hạnh Đạo, Hoà Thượng Thích Giac Lượng, cùng với

Huynh Trưởng PGHH Trần Kiều Bùi Văn Mạnh, Chủ Tich Hội Đồng Điều Họp PGHH-

DXĐ, Tu Sĩ Thái Hòa, Hội trửởng BTSTU, GHPGHH và nhà văn- soạn giả Hồ Mnh

Châu, Phó Hội Trưởng Trung Ương kiêm Hội Trưởng PGHH Âu Châu, trong đó có

Đền Thờ Quốc Tổ, Đền Thờ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực và

Anh Hùng Liệt Sỉ PGHH-DXĐ vị quốc vong thân, Đền Thờ Các Thánh Tử Đạo Phật

Gíao, PGHH, Cao Đài và Công Giáo, trong đó có cả Văn Phòng BCHTU,

VNDXD. Bà LêPhước An, Phu nhân Cố Đại Đội Trưởng của Tổng Tư Lệnh Ba

Cụt và của Tổng Tư Lệnh Nguyễn Giác Ngộ, Cố Chỉ Huy Trưởng Đia Phương Quân

và Tham Mưu Trưởng TK Phước Thành, Cố Quận Trưởng Châu Thành Long Xuyên

đang có mặt tại Hoa Kỳ với Trưởng Nữ Lê Phước Thu Hồng, Trưởng Nam Lê

Phước Hoàn Vũ ( Vơ chồng Lê Phứơc An thương anh chị ba nên quyết đinh cho

thầng con cưng nầy trở thành trưởng nam của ÔB Le Phước Sang sau 6 năm anh

chi ba chờ con hoài mà chưa có ), thứ nam LêPhước Hoàn Dũng, thứ nữ Lê Phước

Thu Hà đang ở Tây Đức và trai út là LêPhước Hoàn Hãi đang ở LongXuyên, Việt

Nam. Bà LêPhước An đều biết rằng anh chị ba cũng như tất cả các con đều biết

rằng hai bác ba không hề tiếc bất cứ điều gì đối với mọt người nam hào kiệt

mang tên LêPhước An con của Ông Lê Văn Ngà và của bà Tôn Thị Tươi, em ruột

của anh ba Bê LêPhước Sang và em ruột của chị hai A LêThị Phú nên bất cứ cái gì

có thể làm được sau khi đoc xong bức thơ nầy và bức thư của Supervising

Inspector Mike Austin thì chắc chắn là bà LêPhước An và các cháu sẽ cố gắng. Bây

giờ, Ông già LêPhước Sang, 83 tuổi, sanh năm Nhâm Thân, 1932 cảm thấy phải

nhắi lại lời nhắn nhủ và dăn dò tâm huyết của bà mẹ mang tên là BùiThiChiêm-

LêPhước Sang “ MẸ MONG MUỐN NHỨT LÀ TỤI CON PHẢI LO TIẾP TAY VỚI TÍA

TRONG MỌI VIỆC TÍA CẦN CHO PGHH.” để trưởng nam LêPhước Hoàn Vũ và

LêPhước Hoàng Trọng, để LêPhước Thùy Nga, LêPhước Thùy Phương, LêPhươc

Hoàng Hà nhớ lời của mẹ…

Những lời nói sau chót nầy là lời tôi muốn thiết tha kêu gọi và cầu cứu với những

người nồng cốt, rường cột tượng trưng cho tương lai của PGHH.Tôi đã kể phương

danh quý tánh của những nhãn vật nầy, nhưng thật ra không ai có khả năng nói

đúng ai mới xứng đáng ĐƯỢC XƯNG TỤNG LÀ NỒNG CỐT, RƯỜNG CÔT VÀ

TƯƠNG LAI CỦA PGHH NGỌAI TRỪ CHÍNH NHỮNG NHÂN VẬT NẦY CHỨNG TỎ

BẰNG HÀNH ĐÔNG. Đại khối gần 9 triệu tín đồ PGHH cầu xin Phật Tổ, Phật Thầy,

Quan Thượng Đẳng Đai Thần gia hộ và vận chuyển để thời thế thuận họp giúp

sản sanh ra nhiều thành phần ưu tú- thượng hảo hạng làm rực sáng và tự hào

cho đạo Phật Vịệt Nam của chúng ta.Tôi luôn luôn nhớ đến tình nghỉa lâu đời của

anh BA THậN, chị BA THẬN, chủ nhân LEE SANDWITCH cho nên không thể kh6ng

nhờ Hội Trượng Lê Van Hướng trình bức thơ nầy đến chị ba với thành tâm kính

nhờ chị ba, nhờ Lê vân Chiêu và Phu Nhân, nhờ Lê văn Hứớng và Phu nhân cùng

anh chi em, ráng tự mình vận động bản thân mình, vân động các thành viên ruột

thịt và bạn bè thân thiêt…

KẾT LUẬN: ĐỨC THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ LÁ ÔNG PHẬT GIÁNG TRẦN SÁNG LẬP RA

ĐẠO PHẬT VIỆT NAM VỚI GIÁO THUYẾT TUYỆT VỜI, VÀ VỚI HÀNH ĐỘNG SIÊU

PHÀM,“ta chịu khổ khổ cho bá tánh”. HÀNG NGỦ TÍN ĐỒ CHÚNG TA KHÔNG

THẤM NHẬP ĐỦ HẾT CÁI THÂM THÚY VÀ TINH TẾ CỦA CÁC GIÁO HÓA TRONG

PGHH XUYÊN QUA TÍEN TRÌNH MỞ ĐẠO, HÀNH ĐẠO VÀ TRUYỀN ĐẠO CỦA ĐỨC

THẦY… CHÚNG TA PHẢI NHÌN XEM VA NGHIỀN NGẪM CÁCH ĐỨC THẦY DẠY THỚ

KÍNH VÀ DỀN ĐÁP TỨ ÂN. ĐỨC THẦY DẠY PGHH PHẢI SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỄN

RA SAO TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI, CẦN PHẢI TỒN

TẠI, CẦN PHẢI DUNG HOÀ, CẦN PHẢI NHƯỜNG NHỊN VÀ NHẪN NHỤC, CẦN PHẢI

BIẾT GIỮ GÌN ĐẠO LÝ VÀ LẼ PHẢI, CẦN PHẢI BIẾT MÌNH VÀ BIẾT NGƯỜI ĐỂ ĐƯỢC

THƯƠNG MẾN, ĐỂ ĐƯỢC NỂ TRONG, ĐỂ ĐƯỢC KÍNH VÌ…TÔI THÀNH TÂM CHO

RẰNG TÍN ĐỒ PGHH, DÙ Ở HOÀN CẢNH NÀO CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN CHỂNH

MẢNG VÀ BỎ CUỘC, MÀ PHẢI DẤN THÂN ĐỐNG GÓP CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI

CÙNG. Được sanh ra làm ngườ, thì phải xứng đáng là người. Chọn lựa con đường

quy y làm tín đồ PGHH thì phải xứng đáng là đệ tử của Đức Thầy…Lăn lộn trong

cuộc đời để theo đuổi mục tiêu quan trọng như Đức Thầy chỉ dạy thì phải gắng gổ

tận lực hi sinh như là nguyên tắc chánh yếu, nhưng phải biết hiên ngang, phải biết

tự hào và hãnh diện chấp nhận thành, chấp nhận bại, chấp nhận vinh, chấp nhận

nhục trong khi hết lỏng làm sứ mạng thiêng liêng cao cả cùa mìinh ĐỐI VỚI TỨ

ÂN, ĐỐI VỚI HOC PHẬT- TU NHÂN, PHỤNG SỰ QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC.

Xin chấm dứt bức thơ thiết yếu vàq dài dòng nầy tại đây, với lời cầu nguyện bình

an, manh khỏe, thành công và hạnh phúc cho anh chị em đồng đạo mà toi thành

tâm mong ước sẽ nghĩ suy vá đáp ứng để cho LêPhước Sang làm được các công

viêc sửa chủa Trủ Sở, công việc Phổ Thông Giáo Lý, công việc Văn Hoá, Giáo Dục

và Thanh Niên mà chúng ta có bổn phận phải làm khi phụng sự PGHH.

Thân mến và Kính cẩn,

TS Hội Trưởng LêPhước Sang, cell 832-397-9813, lephuocsang.pghh@gmail.com.

DB Đệ nhứt Phó Hội Trưởng Dương Minh Quang, cell 832-541-1786.

DB Cố Vấn Chánh Sách Dương Thanh Tồn, cell 832-875-7726

Advertisement
Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: