Tánh Linh của Loài Vật.

Tánh Linh của Loài Vật.

Inbox x

Vu Nguyen

Feb 9 (5 days ago)
to bcc: me

Kính gởi quý đạo hữu, quý đồng đạo!

 

Sự việc của 1 chú Mèo hoang, đang bị bệnh và ít khi lại gần được, đã nhiều lần đi theo để nghe cầu nguyện và nghe niệm Phật, xãy ra tại Giáo Hội Georgia. Do nhân duyên, hôm nay 9 tháng 2 năm 2015, có dịp chụp những ảnh và ghi lại một đoạn Video.  Xin chia sẻ cùng quý vị về tánh linh của loài vật, mong xem qua.

https://www.facebook.com/video.php?v=923067197732940

 

Trân trọng,

Vũ Nguyễn

 

Ảnh đang chờ trước lối vào Chánh Điện 1.

Ảnh đang chờ trước lối vào Chánh Điện 2.

Ảnh đang chờ trước lối vào Chánh Điện 3.

 

Ảnh được vào Chánh Điện

Ảnh đang nghe cầu nguyện, niệm Phật 1

 

 

 

 

 

Ảnh đang nghe cầu nguyện, niệm Phật 2

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: