TÁNH LINH CỦA LOÀI VẬT

TÁNH LINH CỦA LOÀI VẬT

Inbox x

Vu Nguyen

Feb 10 (4 days ago)
to bcc: me

Kính gởi đạo hữu, quý đồng đao!

Mong quý vị xem qua những biểu hiện của chú Mèo để cảm nhận tánh linh của loài vật và quán xét những lời dạy của Đức Thầy:

“Giống thú kia là loại sanh cầm,
Mà còn biết kiếm tầm đạo-đức.

Thú-vật biết tu hành náo-nức,
Còn người sao chẳng rứt hồng-trần?”

Và:

“Cỏ cùng cây điểu-thú chim-muông,
Nhơn với vật huờn lai bổn-tánh.”

                                                                (Giáo lý PGHH)

Trân trọng,

Vũ Nguyễn

 

 

1-   Mèo lắng nghe lời cầu nguyện cùng giáo lý, nơi cửa chánh của Giáo Hội (10/2/2015).

https://www.facebook.com/video.php?v=923614977678162&l=5121764689764361192

 

https://www.facebook.com/video.php?v=923621944344132&l=7513181850114406383

 

2-   Mèo theo gót đến nơi thờ phượng ngoài sân (10/2/2015).

https://www.facebook.com/video.php?v=923636867675973&l=2043519315795152378

 

3-   Mèo tiếp tục lắng nghe lời cầu nguyện và giáo lý đạo ở khu thờ Tam Bảo bên ngoài sân, qua loa phát thanh sau lưng Bàn Thờ (10/2/2015).

https://www.facebook.com/video.php?v=923649814341345&l=3301847099278752650

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: