Kính gởi quý đạo hữu, quý đồng đạo;

Kính gởi quý đạo hữu, quý đồng đạo;

Mong quý vị xem qua đoạn video 3 phút sau sẽ giúp nhận rõ ý của câu: “Giàu sang như nước trên nguồn, Gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ.” như Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy và giúp chúng ta nhận rõ thêm về “Vũ trụ quan” trong Phật giáo.

https://www.facebook.com/video.php?v=1175951302423470

Trân trọng,

Vũ Nguyễn

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: