Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn

Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn

Inbox x

Sang Lephuoc

10:21 AM (5 hours ago)
to me
  1. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH

————————————————

12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840

832-397-9813(714) 584-7778 (xin để lại message)

———- Forwarded message ———-
From: Nguyen Trung Hieu <nguyen.david@sympatico.ca>
Date: 2015-03-21 6:07 GMT-07:00
Subject: FW: Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn
To: Nghien Van Nguyen <nhonmy@yahoo.com>

Kính chuyển đến anh Nghiên để tùy nghi.

 

Thân kính,

 

Nguyễn Trung Hiếu

Email:  nguyen.david@sympatico.ca

Domain: www.phatgiaohoahao.net

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies.

Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

 

From: Nguyen Trung Hieu [mailto:nguyen.david@sympatico.ca]
Sent: March-07-15 3:16 PM
To: ‘Hiep Nguyen’
Cc: ‘Tao Nguyen’; ‘Thomas Luu’; ‘Long Hoang’; ‘Bac Huu Bac’; ‘Mau Nguyen’; ‘Phuong Nguyen’; ‘Chi Le Pham’; ‘Vu Nguyen’; ‘Dung Anh Nguyen’; ‘Thao Van Truong’; ‘Giau Nguyen’; ‘Liem Huynh’; ‘Vinh Van’; ‘Chon Cao’; ‘The Ai Nguyen’; ‘An Nguyen’; Tuoc Tan Nguyen; Hoa Tan Nguyen; Bi Van Nguyen
Subject: RE: THƯ NGỎ

 

Kính Ô. Chánh Thư Ký Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại và Quý Đồng-Đạo,

Để cho việc yêu cầu nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn viết bài đính chánh trên tạp chí CULTURE (Văn Hóa) về những sai lầm của tác giả, tôi xin có vài nhận xét và góp ý sau đây:

  1. Tạp chí CULTURE được phát hành tại Canada và USA mỗi 2 tháng một lần (giá tiền $2.99 tại Canada và $5.99 tại USA) với tính cách thương mãi (thật ra, tôi được một vài Đồng-đạo ở Houston và Toronto cho hay về bài viết nầy). Như chúng ta đều biết, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo bao gồm nhiều Trị Sự Viên có dồi dào năng lực nghiên-cứu về lịch-sử và giáo-lý Đạo nên tôi đề nghị là Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại lên tiếng chính thức (Đại-diện cho khối tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo hải ngoại).
  2. Theo tôi được biết, nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn là người di cư 1954 từ Miền Bắc, do đó, sự hiểu biết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo có lẽ rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng ta nên đặt câu hỏi với Ô. Ngạn về những điều sai lầm trong bài viết là trích dẫn từ nguồn nào?
  3. Sau khi được Ô. Ngạn cho biết những sai lầm từ nguồn nào thì BTSTƯHN sẽ dẫn chứng những tài liệu viết về lịch sử Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo qua các quyển Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Đức Huỳnh Giáo-Chủ của Vương-Kim, Thất Sơn Mầu Nhiệm của Dật-Sĩ và Nguyễn-Văn-Hầu, Phật-Giáo Hòa-Hảo trong dòng lịch sử dân tộc của Nguyễn Long Thành Nam, v.v… Nên nhớ là Phật-Giáo Hòa-Hảo bắt nguồn từ Bửu-Sơn Kỳ-Hương, có một chiều dài lịch sử qua nhiều giai đoạn từ Đức Phật-Thầy Tây-An đến Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
  4. Về việc Ông Đạo Tưởng, xưng là tu hành theo môn phái Bửu-Sơn Kỳ-Hương, nổi loại ở Tân Châu.  Xin xem quyển Đức Huỳnh Giáo-Chủ của Vương-Kim từ trang 100 – 102 có kể rõ để trả lời cho Ô. Ngạn. Xem thêm bài “Nhổ Bàn Thông-Thiên” (sáng tác năm 1940 của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, tr. 410 SGTVTB 2004) để dẫn chứng. Có lẽ cũng chính vì việc Ô. Đạo Tưởng làm loạn ở Tân-Châu nên Đức Thầy đã đổi thờ “Trần Đỏ” của Bửu-Sơn Kỳ-Hương thành thờ “Trần Dà” của Phật-Giáo Hòa-Hảo chăng?
  5. Đề nghị Ô. Ngạn viết bài đính chánh trên tạp chí CULTURE và xin lỗi về những sai lầm đối với tín-đồ và Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong số ra kỳ tới.

Để cho việc dùng email có giá trị về mặt hành chánhpháp lý, một nguyên tác được công nhận bởi luật pháp Canada: Cuối email phải dùng tên thật, địa chỉ liên lạc (mailing address), số điện thoại, và email address. Ở Canada, nếu chúng ta gởi email đến Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Bộ Trưởng, Thủ Tướng, hay các nhà chức trách công quyền, … Nếu thiếu những chi tiết nêu trên thì email được xem là email rác (Junk mail hay Spam), sẽ không được phúc đáp. Không biết luật bên Mỹ có khác chăng?

Trên đây chỉ là một vài đề nghị mọn, có lẽ Quý Đồng-đạo sẽ có nhiều góp ý khác để giúp cho Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo có tiếng nói chánh thức góp ý với nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn và tạp chí CULTURE (Văn Hóa).

 

kính,

 

Nguyễn Trung Hiếu

Email:  nguyen.david@sympatico.ca

Domain: www.phatgiaohoahao.net

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies.

Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

 

From: Hiep Nguyen [mailto:nguyen55hiep@yahoo.com]
Sent: March-07-15 4:38 AM
To: Tao Nguyen; Thomas Luu; Long Hoang; Bac Huu Bac; Mau Nguyen; Phuong Nguyen; Chi Le Pham; Vu Nguyen; Dung Anh Nguyen; Thao Van Truong; Giau Nguyen; Liem Huynh; Vinh Van; Hiep Nguyen; Chon Cao; The Ai Nguyen; Nguyen Trung Hieu; An Nguyen
Subject: THƯ NGỎ

 

Kính chuyển Quý vị Thư Ngỏ mà tôi dự định sẽ gởi cho Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Tạp chí Culture bên Canada.

Kính mong Quý vị vui lòng xem qua và đóng góp ý kiến.

Xin thành thật biết ơn.

 

THƯ NGỎ

 

Kính gởi: Nhà văn NGƯYỄN NGỌC NGẠN

Đồng kính gởi: NATHAN TONTHAT và ANN NGUYEN

CULTURE Magazin

24-5250 Satellite Dr., Mississauga ON L4W 5G5

– CANADA –

Tel: 905-624-8868 / Fax: 905-625-8488

E-mail: info@culturemagazin.com

 

Kính thưa Quý vị,

Trong CULTURE Magazin số phát hành Jan & Feb 2015, nơi các trang 74, 75, 76, 77, 78 và 79 có đăng tải bài viết “BỬU SƠN KỲ HƯƠNG Phần 2” (vừa Việt văn vừa Anh văn) dưới Đề mục VĂN HÓA / Khám Phá Văn Hóa Việt với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có nhiều chi tiết sai trái mang tính cách đánh phá Tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và mạo phạm đến thanh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Chúng tôi xin được trình bày những điều sai phạm có liên hệ đến lịch sử Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo như sau:

1.- Nơi trang 76, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết: “ông Đoàn Minh Huyên sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương khoảng năm 1849, thì 90 năm sau, xuất hiện một nhân vật quan trọng, đó là ông Đạo Sến cũng nổi tiếng nhờ tài chữa bệnh, được người chung quanh tôn vinh là Phật Thầy tái sanh! …Chỉ biết ông Đạo Sến tục danh là Huỳnh Phú Sổ, sinh năm 1919 (có sách ghi ông sinh năm 1920) tại làng Hòa Hảo, tỉnh Long Xuyên”. Ngay sau đó, Ông Ngạn viết tiếp: “Năm 16 tuổi ông lên tu học trên núi Sam. Ba năm sau xuống núi chữa bệnh và thuyết giảng.”

Điều nầy, chúng tôi xác nhận: Trong suốt hơn 75 năm qua, người tín đồ PGHH chưa từng nghe và biết đến “ông Đạo Sến” bao giờ. “Ông Đạo Sến” nào đó và Đức Huỳnh Giáo Chủ hoàn toàn khác biệt nên không thể nào cố tình gán ghép được. Đặc biệt là không có việc Đức Huỳnh Giáo Chủ lên “tu học trên núi Sam” mà Ngài bỗng nhiên đại ngộ sau khi dẫn thân phụ du sơn ở miền Thất Sơn và núi Tà Lơn. Đồng thời, Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sanh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (tức năm 1919 tính theo Âm Lịch), nhằm ngày 15-01-1920 Dương lịch, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (chớ không phải tỉnh Long Xuyên). Đây là chuyện xảy ra bình thường, Ông Ngạn là nhà văn chắc rõ hơn ai hết.

2.- Cũng nơi trang 76, Ông Ngạn viết: “tháng 9 năm 1945, Việt Minh bắt hai người cháu ruột của Huỳnh Phú Sổ cùng một số tín đồ Hòa Hảo…Tháng 10 năm 1945, Việt Minh đưa hai người cháu, con người em ruột của Huỳnh Phú Sổ, cùng hàng loạt tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ra tòa án nhân dân tại sân vận động Cần Thơ rồi xử tử tại chỗ!” V.v.. và v.v…

Điều nầy lại là điều sai lầm lớn, chứng tỏ Ông Ngạn không biết gì về gia thế của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà lại dám viết về lịch sử của Ngài thì thật là điều đáng trách.

Thực ra, ba thanh niên PGHH bị bọn Việt Minh lật lọng, tráo trở đem ra hành quyết tại sân vận động Cần Thơ ngày 7-10-1945 là:

1.- Ông Nguyễn Xuân Thiếp tức Thi sĩ Việt Châu.

2.- Ông Trần Văn Hoành là trưởng nam của Tướng Trần Văn Soái (tức Năm Lửa).

3.- Ông Huỳnh Thạnh Mậu là bào đệ (em trai Út) của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

3.- Phần kế tiếp, Ông Ngạn viết: “ Tháng 4 năm 1947, Huỳnh Phú Sổ đi dự hội nghị tại Long Xuyên, trở về thì dọc đường bị Việt Minh bắt. Bốn ngày sau, ông bị sát hại. Có tài liệu ghi ngày giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị giết là 20/4/1947. Có tài liệu ghi là ngày 25/4/1947.

Nhân đây, chúng tôi xin xác quyết: Đức Huỳnh Giáo Chủ là vị cổ Phật lâm phàm, mở Đạo cứu Đời nên bọn tà ma VM không thể nào sát hại (hay giết) Ngài được. Ngài vì sứ mạng thiêng liêng cao cả mà thọ nạn tại Đốc Vàng hạ, thuộc xã Tân Phú, quận Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong (cũ) là do quỷ kế của tên Bửu Vinh (cán bộ VM) vào đêm 16-4-1947 (nhằm ngày 25 tháng Hai nhuần, năm Đinh Hợi). Nhân cơ hội nầy, Ngài tạm thời vắng mặt và sẽ trở về với tín đồ như lời Ngài nhiều lần dặn dò và hứa hẹn. Do đó, đối với tín đồ PGHH ngày nầy được gọi là ngày Đức Thầy thọ nạn hay vắng mặt.

Cuối cùng, bài thơ mà Ông Ngạn ca tụng và cho rằng “cả ý lẫn lời đều hay”, chính là bài thơ mang tên “TÌNH YÊU” do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác tại miền Đông, năm 1946. Sau đây là nguyên văn tuyệt phẩm nầy để Ông Ngạn thưởng thức cũng như để thấy sự sai sót trong trí nhớ của Ông:

“Ta có tình yêu rất đượm nồng,

Yêu đời yêu lẫn cả non sông.

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,

Không thể yêu riêng khách má hồng.

 

Nếu khách má hồng muốn được yêu,

Thì trong tâm chí hãy xoay chiều.

Hướng về phụng sự cho nhơn loại,

Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

 

Ta đã đa mang một khối tình,

Dường như thệ hải với sơn minh.

Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,

Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.”

 

Kính thưa Ông Ngạn cùng Quý vị có trách nhiệm trong Tạp chí CULTURE,

Vì trang thơ có hạn và vì chúng tôi là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nên chỉ trình bày về những sai trái trong bài viết của Ông Ngạn có liên quan đến Đức Huỳnh Giáo Chủ và nền Đạo PGHH. Riêng về Tông phái “Bửu Sơn Kỳ Hương” và ông Đạo Tưởng, xin để dành phần cho quý vị khác lên tiếng.

Chúng tôi yêu cầu tác giả bài viết là Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đính chính những sai sót mà Ông đã đưa ra trên các trang báo. Đồng thời, đề nghị Ông Ngạn lên tiếng xin lỗi toàn thể tín đồ PGHH về những mạo phạm đến Đức Huỳnh Giáo Chủ (dù vô tình hay cố ý).

Với tư cách là những người đang làm Văn Hóa, kính mong Quý vị nên thể hiện đúng chức năng của mình mà bề trên giao phó.

Xin kính chào và cám ơn Quý vị.

 

Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 3 năm 2015

Nguyễn Chánh Tâm

Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo

 

4 Attachments

 

 

Preview attachment Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume I – Dec 2014).pdf

Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume I – Dec 2014).pdf

Preview attachment Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 1) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 1) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Preview attachment Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume II – Jan and Feb 2015).pdf

Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume II – Jan and Feb 2015).pdf

Preview attachment Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 2) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 2) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

 

Categories: Nhan dinh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: