Monthly Archives: March 2015

Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn

Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn

Inbox x

Sang Lephuoc

10:21 AM (5 hours ago)
to me
  1. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH

————————————————

12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840

832-397-9813(714) 584-7778 (xin để lại message)

———- Forwarded message ———-
From: Nguyen Trung Hieu <nguyen.david@sympatico.ca>
Date: 2015-03-21 6:07 GMT-07:00
Subject: FW: Bài viết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo (Phần I và II) của Nhà Văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn
To: Nghien Van Nguyen <nhonmy@yahoo.com>

Kính chuyển đến anh Nghiên để tùy nghi.

 

Thân kính,

 

Nguyễn Trung Hiếu

Email:  nguyen.david@sympatico.ca

Domain: www.phatgiaohoahao.net

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies.

Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

 

From: Nguyen Trung Hieu [mailto:nguyen.david@sympatico.ca]
Sent: March-07-15 3:16 PM
To: ‘Hiep Nguyen’
Cc: ‘Tao Nguyen’; ‘Thomas Luu’; ‘Long Hoang’; ‘Bac Huu Bac’; ‘Mau Nguyen’; ‘Phuong Nguyen’; ‘Chi Le Pham’; ‘Vu Nguyen’; ‘Dung Anh Nguyen’; ‘Thao Van Truong’; ‘Giau Nguyen’; ‘Liem Huynh’; ‘Vinh Van’; ‘Chon Cao’; ‘The Ai Nguyen’; ‘An Nguyen’; Tuoc Tan Nguyen; Hoa Tan Nguyen; Bi Van Nguyen
Subject: RE: THƯ NGỎ

 

Kính Ô. Chánh Thư Ký Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại và Quý Đồng-Đạo,

Để cho việc yêu cầu nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn viết bài đính chánh trên tạp chí CULTURE (Văn Hóa) về những sai lầm của tác giả, tôi xin có vài nhận xét và góp ý sau đây:

  1. Tạp chí CULTURE được phát hành tại Canada và USA mỗi 2 tháng một lần (giá tiền $2.99 tại Canada và $5.99 tại USA) với tính cách thương mãi (thật ra, tôi được một vài Đồng-đạo ở Houston và Toronto cho hay về bài viết nầy). Như chúng ta đều biết, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo bao gồm nhiều Trị Sự Viên có dồi dào năng lực nghiên-cứu về lịch-sử và giáo-lý Đạo nên tôi đề nghị là Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại lên tiếng chính thức (Đại-diện cho khối tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo hải ngoại).
  2. Theo tôi được biết, nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn là người di cư 1954 từ Miền Bắc, do đó, sự hiểu biết về Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo có lẽ rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng ta nên đặt câu hỏi với Ô. Ngạn về những điều sai lầm trong bài viết là trích dẫn từ nguồn nào?
  3. Sau khi được Ô. Ngạn cho biết những sai lầm từ nguồn nào thì BTSTƯHN sẽ dẫn chứng những tài liệu viết về lịch sử Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Phật-Giáo Hòa-Hảo qua các quyển Bửu-Sơn Kỳ-Hương và Đức Huỳnh Giáo-Chủ của Vương-Kim, Thất Sơn Mầu Nhiệm của Dật-Sĩ và Nguyễn-Văn-Hầu, Phật-Giáo Hòa-Hảo trong dòng lịch sử dân tộc của Nguyễn Long Thành Nam, v.v… Nên nhớ là Phật-Giáo Hòa-Hảo bắt nguồn từ Bửu-Sơn Kỳ-Hương, có một chiều dài lịch sử qua nhiều giai đoạn từ Đức Phật-Thầy Tây-An đến Đức Huỳnh Giáo-Chủ.
  4. Về việc Ông Đạo Tưởng, xưng là tu hành theo môn phái Bửu-Sơn Kỳ-Hương, nổi loại ở Tân Châu.  Xin xem quyển Đức Huỳnh Giáo-Chủ của Vương-Kim từ trang 100 – 102 có kể rõ để trả lời cho Ô. Ngạn. Xem thêm bài “Nhổ Bàn Thông-Thiên” (sáng tác năm 1940 của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, tr. 410 SGTVTB 2004) để dẫn chứng. Có lẽ cũng chính vì việc Ô. Đạo Tưởng làm loạn ở Tân-Châu nên Đức Thầy đã đổi thờ “Trần Đỏ” của Bửu-Sơn Kỳ-Hương thành thờ “Trần Dà” của Phật-Giáo Hòa-Hảo chăng?
  5. Đề nghị Ô. Ngạn viết bài đính chánh trên tạp chí CULTURE và xin lỗi về những sai lầm đối với tín-đồ và Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong số ra kỳ tới.

Để cho việc dùng email có giá trị về mặt hành chánhpháp lý, một nguyên tác được công nhận bởi luật pháp Canada: Cuối email phải dùng tên thật, địa chỉ liên lạc (mailing address), số điện thoại, và email address. Ở Canada, nếu chúng ta gởi email đến Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, Bộ Trưởng, Thủ Tướng, hay các nhà chức trách công quyền, … Nếu thiếu những chi tiết nêu trên thì email được xem là email rác (Junk mail hay Spam), sẽ không được phúc đáp. Không biết luật bên Mỹ có khác chăng?

Trên đây chỉ là một vài đề nghị mọn, có lẽ Quý Đồng-đạo sẽ có nhiều góp ý khác để giúp cho Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo có tiếng nói chánh thức góp ý với nhà văn Nguyễn-Ngọc-Ngạn và tạp chí CULTURE (Văn Hóa).

 

kính,

 

Nguyễn Trung Hiếu

Email:  nguyen.david@sympatico.ca

Domain: www.phatgiaohoahao.net

This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies.

Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

 

From: Hiep Nguyen [mailto:nguyen55hiep@yahoo.com]
Sent: March-07-15 4:38 AM
To: Tao Nguyen; Thomas Luu; Long Hoang; Bac Huu Bac; Mau Nguyen; Phuong Nguyen; Chi Le Pham; Vu Nguyen; Dung Anh Nguyen; Thao Van Truong; Giau Nguyen; Liem Huynh; Vinh Van; Hiep Nguyen; Chon Cao; The Ai Nguyen; Nguyen Trung Hieu; An Nguyen
Subject: THƯ NGỎ

 

Kính chuyển Quý vị Thư Ngỏ mà tôi dự định sẽ gởi cho Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và Tạp chí Culture bên Canada.

Kính mong Quý vị vui lòng xem qua và đóng góp ý kiến.

Xin thành thật biết ơn.

 

THƯ NGỎ

 

Kính gởi: Nhà văn NGƯYỄN NGỌC NGẠN

Đồng kính gởi: NATHAN TONTHAT và ANN NGUYEN

CULTURE Magazin

24-5250 Satellite Dr., Mississauga ON L4W 5G5

– CANADA –

Tel: 905-624-8868 / Fax: 905-625-8488

E-mail: info@culturemagazin.com

 

Kính thưa Quý vị,

Trong CULTURE Magazin số phát hành Jan & Feb 2015, nơi các trang 74, 75, 76, 77, 78 và 79 có đăng tải bài viết “BỬU SƠN KỲ HƯƠNG Phần 2” (vừa Việt văn vừa Anh văn) dưới Đề mục VĂN HÓA / Khám Phá Văn Hóa Việt với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã có nhiều chi tiết sai trái mang tính cách đánh phá Tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và mạo phạm đến thanh danh của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Chúng tôi xin được trình bày những điều sai phạm có liên hệ đến lịch sử Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo như sau:

1.- Nơi trang 76, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết: “ông Đoàn Minh Huyên sáng lập Bửu Sơn Kỳ Hương khoảng năm 1849, thì 90 năm sau, xuất hiện một nhân vật quan trọng, đó là ông Đạo Sến cũng nổi tiếng nhờ tài chữa bệnh, được người chung quanh tôn vinh là Phật Thầy tái sanh! …Chỉ biết ông Đạo Sến tục danh là Huỳnh Phú Sổ, sinh năm 1919 (có sách ghi ông sinh năm 1920) tại làng Hòa Hảo, tỉnh Long Xuyên”. Ngay sau đó, Ông Ngạn viết tiếp: “Năm 16 tuổi ông lên tu học trên núi Sam. Ba năm sau xuống núi chữa bệnh và thuyết giảng.”

Điều nầy, chúng tôi xác nhận: Trong suốt hơn 75 năm qua, người tín đồ PGHH chưa từng nghe và biết đến “ông Đạo Sến” bao giờ. “Ông Đạo Sến” nào đó và Đức Huỳnh Giáo Chủ hoàn toàn khác biệt nên không thể nào cố tình gán ghép được. Đặc biệt là không có việc Đức Huỳnh Giáo Chủ lên “tu học trên núi Sam” mà Ngài bỗng nhiên đại ngộ sau khi dẫn thân phụ du sơn ở miền Thất Sơn và núi Tà Lơn. Đồng thời, Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sanh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (tức năm 1919 tính theo Âm Lịch), nhằm ngày 15-01-1920 Dương lịch, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (chớ không phải tỉnh Long Xuyên). Đây là chuyện xảy ra bình thường, Ông Ngạn là nhà văn chắc rõ hơn ai hết.

2.- Cũng nơi trang 76, Ông Ngạn viết: “tháng 9 năm 1945, Việt Minh bắt hai người cháu ruột của Huỳnh Phú Sổ cùng một số tín đồ Hòa Hảo…Tháng 10 năm 1945, Việt Minh đưa hai người cháu, con người em ruột của Huỳnh Phú Sổ, cùng hàng loạt tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ra tòa án nhân dân tại sân vận động Cần Thơ rồi xử tử tại chỗ!” V.v.. và v.v…

Điều nầy lại là điều sai lầm lớn, chứng tỏ Ông Ngạn không biết gì về gia thế của Đức Huỳnh Giáo Chủ mà lại dám viết về lịch sử của Ngài thì thật là điều đáng trách.

Thực ra, ba thanh niên PGHH bị bọn Việt Minh lật lọng, tráo trở đem ra hành quyết tại sân vận động Cần Thơ ngày 7-10-1945 là:

1.- Ông Nguyễn Xuân Thiếp tức Thi sĩ Việt Châu.

2.- Ông Trần Văn Hoành là trưởng nam của Tướng Trần Văn Soái (tức Năm Lửa).

3.- Ông Huỳnh Thạnh Mậu là bào đệ (em trai Út) của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

3.- Phần kế tiếp, Ông Ngạn viết: “ Tháng 4 năm 1947, Huỳnh Phú Sổ đi dự hội nghị tại Long Xuyên, trở về thì dọc đường bị Việt Minh bắt. Bốn ngày sau, ông bị sát hại. Có tài liệu ghi ngày giáo chủ Huỳnh Phú Sổ bị giết là 20/4/1947. Có tài liệu ghi là ngày 25/4/1947.

Nhân đây, chúng tôi xin xác quyết: Đức Huỳnh Giáo Chủ là vị cổ Phật lâm phàm, mở Đạo cứu Đời nên bọn tà ma VM không thể nào sát hại (hay giết) Ngài được. Ngài vì sứ mạng thiêng liêng cao cả mà thọ nạn tại Đốc Vàng hạ, thuộc xã Tân Phú, quận Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong (cũ) là do quỷ kế của tên Bửu Vinh (cán bộ VM) vào đêm 16-4-1947 (nhằm ngày 25 tháng Hai nhuần, năm Đinh Hợi). Nhân cơ hội nầy, Ngài tạm thời vắng mặt và sẽ trở về với tín đồ như lời Ngài nhiều lần dặn dò và hứa hẹn. Do đó, đối với tín đồ PGHH ngày nầy được gọi là ngày Đức Thầy thọ nạn hay vắng mặt.

Cuối cùng, bài thơ mà Ông Ngạn ca tụng và cho rằng “cả ý lẫn lời đều hay”, chính là bài thơ mang tên “TÌNH YÊU” do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng tác tại miền Đông, năm 1946. Sau đây là nguyên văn tuyệt phẩm nầy để Ông Ngạn thưởng thức cũng như để thấy sự sai sót trong trí nhớ của Ông:

“Ta có tình yêu rất đượm nồng,

Yêu đời yêu lẫn cả non sông.

Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,

Không thể yêu riêng khách má hồng.

 

Nếu khách má hồng muốn được yêu,

Thì trong tâm chí hãy xoay chiều.

Hướng về phụng sự cho nhơn loại,

Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.

 

Ta đã đa mang một khối tình,

Dường như thệ hải với sơn minh.

Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,

Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.”

 

Kính thưa Ông Ngạn cùng Quý vị có trách nhiệm trong Tạp chí CULTURE,

Vì trang thơ có hạn và vì chúng tôi là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nên chỉ trình bày về những sai trái trong bài viết của Ông Ngạn có liên quan đến Đức Huỳnh Giáo Chủ và nền Đạo PGHH. Riêng về Tông phái “Bửu Sơn Kỳ Hương” và ông Đạo Tưởng, xin để dành phần cho quý vị khác lên tiếng.

Chúng tôi yêu cầu tác giả bài viết là Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đính chính những sai sót mà Ông đã đưa ra trên các trang báo. Đồng thời, đề nghị Ông Ngạn lên tiếng xin lỗi toàn thể tín đồ PGHH về những mạo phạm đến Đức Huỳnh Giáo Chủ (dù vô tình hay cố ý).

Với tư cách là những người đang làm Văn Hóa, kính mong Quý vị nên thể hiện đúng chức năng của mình mà bề trên giao phó.

Xin kính chào và cám ơn Quý vị.

 

Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 3 năm 2015

Nguyễn Chánh Tâm

Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo

 

4 Attachments

 

 

Preview attachment Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume I – Dec 2014).pdf

Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume I – Dec 2014).pdf

Preview attachment Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 1) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 1) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Preview attachment Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume II – Jan and Feb 2015).pdf

Bìa Tạp Chí CULTURE (Volume II – Jan and Feb 2015).pdf

Preview attachment Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 2) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

Bửu Sơn Kỳ Hương (Phần 2) của Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.pdf

 

Categories: Nhan dinh | Leave a comment

Việt Nam khó xử giữa Nga và Mỹ

Việt Nam khó xử giữa Nga và Mỹ

000_Hkg7400179.jpg

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói chuyện với các thành viên của tàu USNS Richard E. Byrd khi con tàu thả neo tại vịnh Cam Ranh của Việt Nam hôm 03 tháng 6 năm 2012.

AFP PHOTO / POOL / Jim Watson

Mỹ vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam không cho phép Nga sử dụng cảng Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom. Sau hơn một tuần kể từ khi có đề nghị từ phía Mỹ được công khai trên các phương tiện truyền thông, Việt Nam vẫn chưa chính thức đưa ra câu trả lời hay có bất kỳ phản ứng gì. Liệu Việt Nam có thuận theo đề nghị của Mỹ và liệu phản ứng của Việt Nam có ảnh hưởng gì tới quan hệ Việt – Mỹ hay không?

Quan điểm của Mỹ về việc Nga sử dụng cảng Cam Ranh của Việt Nam được một quan chức ngoại giao giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Reuters. Điều này cũng được tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đề cập đến khi khẳng định máy bay chiến đấu của Nga bay gần tới Guam được tiếp nhiên liệu ở Cam Ranh.

Nga sẽ ở lại?

Tôi không nghĩ rằng Việt Nam sẽ phản ứng Mỹ bằng cách yêu cầu Nga ngưng các chuyến bay tới đây. Hiện chúng ta vẫn còn chưa biết cụ thể các chi tiết về các chuyến bay này. Chẳng hạn như liệu các chuyến bay đó có nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa quân đội Nga và Việt Nam?
-Phương Nguyễn

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng dù Mỹ có phản ứng thế nào thì Nga vẫn sẽ tiếp tục được phép sử dụng cảng này trong nhiều năm nữa. Phương Nguyễn, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho biết:

“Tôi không nghĩ rằng Việt Nam sẽ phản ứng Mỹ bằng cách yêu cầu Nga ngưng các chuyến bay tới đây. Hiện chúng ta vẫn còn chưa biết cụ thể các chi tiết về các chuyến bay này. Chẳng hạn như liệu các chuyến bay đó có nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa quân đội Nga và Việt Nam? Liệu Việt Nam có biết rằng máy bay của Nga bay tới Guam hay không? Điều chúng ta biết là Nga sẽ còn hiện diện ở cảng này nhiều năm nữa. Chúng ta biết rằng Nga đang nâng cấp cơ sở thương mại và đang xây dựng một căn cứ tàu ngầm ở đây.”

Cam Ranh là một cảng vịnh nước sâu có vị trí chiến lược quan trọng ở Biển Đông. Nơi đây từng là căn cứ quân sự của Pháp dưới thời Pháp thuộc, là căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ trong thời điểm diễn ra cuộc chiến tại Việt Nam. Ông Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, vào năm 2012 từng nhận định việc tàu Mỹ có thể sử dụng cảng này là một yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam cho Liên Xô lúc đó thuê cảng và Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài.

Vào năm 2002, sau khi Nga rút khỏi cảng này, Việt Nam tuyên bố sẽ không cho phép hải quân nước ngoài sử dụng khu vực quân sự của Cam Ranh nữa.

Kể từ năm 2010, Washington thấy xu hướng Matxcơva được đối xử đặc biệt ở Cam Ranh. Nga đang chế tạo một hạm đội tàu ngầm cho Việt Nam. Các chuyên gia quân sự của Nga cũng được cho là đang có mặt tại cảng Cam Ranh để giúp huấn luyện thuỷ quân Việt Nam về tàu ngầm. Hai nước cũng ký một thoả thuận cuối năm ngoái, theo đó, tàu Nga chỉ cần phát tín hiệu trước khi muốn cập cảng Cam Ranh, trong khi đó, hải quân Mỹ hay các nước khác chỉ được phép cập bến cảng một lần một năm.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, cho rằng Việt – Nga có một mối quan hệ lâu đời, khó có thể thay đổi. Ông nói:

“Việt Nam thì thực sự đối với Trung, Nga cũng thế, tuy rằng hậu Nga không còn của đảng cộng sản nữa, nhưng quan hệ có truyền thống lâu đời rồi. Việt Nam cũng tin ở Nga, Nga bán tàu ngầm cho Việt Nam, bán khí giới cho Việt Nam. Việt Nam có thể trả lời rõ ràng là hiệp ước kí rồi, cho Nga làm trận đó, chứ đâu có hiệp ước làm Nga gây căng thẳng ở đó.”

Ảnh hưởng tới quan hệ Việt – Mỹ?

Việt Nam đã nói là đứng giữa không thiên về nước nào nhất là vấn đề cảng Cam Ranh, không cho ai làm căn cứ quân sự, nhưng ngược lại trên đảo Cam Ranh sự hiện diện của Nga ở đây rất nhiều, đi vào rất nhiều. Nếu Việt Nam muốn chứng tỏ sự công bằng thì sao không cho Mỹ đi vào nhiều hơn thay vì mỗi năm chỉ cho vào một lần.
-GS Nguyễn Mạnh Hùng

Cho đến giờ phút này, Việt Nam vẫn im lặng trước đề nghị của Mỹ. Trong khi đó, báo chí Việt Nam đăng bình luận của một nhà ngoại giao Nga rằng quan hệ Nga-Việt là không nhằm làm ảnh hưởng tới ai mà chỉ giúp hoà bình và an ninh khu vực. Bà Phương Nguyễn cho rằng chính điều đó cho thấy dù Việt Nam không chính thức lên tiếng, đó là một cách cho thấy họ không hài lòng với việc Mỹ xử lý vấn đề trong thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ.

Bà Phương Nguyễn cho rằng vụ việc này không làm ảnh hưởng tới quan hệ Việt – Mỹ, tuy nhiên khẳng định cảng Cam Ranh vẫn sẽ là chủ đề được Mỹ nhắc tới nhiều lần trong thương thảo với Việt Nam. Theo bà, cách thiết thực nhất đối với Mỹ hiện tại là tập trung xây dựng mối quan hệ an ninh với Việt Nam hơn là chĩa mũi dùi vào vai trò của Nga ở Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì đề nghị một giải pháp là Việt Nam nên cho phép Mỹ sử dụng cảng này nhiều hơn. Ông nói:

“Còn vấn đề quốc phòng, Việt Nam đã nói là đứng giữa không thiên về nước nào nhất là vấn đề cảng Cam Ranh, không cho ai làm căn cứ quân sự, nhưng ngược lại trên đảo Cam Ranh sự hiện diện của Nga ở đây rất nhiều, đi vào rất nhiều. Nếu Việt Nam muốn chứng tỏ sự công bằng thì sao không cho Mỹ đi vào nhiều hơn thay vì mỗi năm chỉ cho vào một lần.”

Cảng Cam Ranh là một lợi thế của Việt Nam mà nhiều quốc gia đều muốn được quyền sử dụng như bấy lâu nay. Vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là Hà Nội tận dụng thế mạnh đó ra sao để có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Con Trai Tỷ Phú Đi Tu

Con Trai Tỷ Phú Đi Tu

image

Nếu muốn đạt được hạnh phúc và thỏa mãn thực sự, chúng ta phải vượt qua khỏi những khái niệm về vật chất, tinh thần và cảm xúc. Con trai của nhà tỷ phú Krishnan cho chúng ta thấy chính sự buông bỏ mới là một tài sản lớn hơn và sự tu hành là tài sản lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Tiền bạc không mang lại sự an bình trong nội tâm.

Một phóng viên nhà báo đăng lên trang nhất kể rằng vào năm 2008, khi phóng viên và bạn mình đang ngồi ăn tối trong nhà hàng thì thấy một người đàn ông đứng ngoài hành lang của khách sạn. Họ nghĩ ông ấy đến một mình nên quyết định mời ông cùng ăn tối. Nhưng ông từ chối không ăn và nói rằng ông đang phải đi đến phòng tập thể dục.

Buổi sáng hôm sau, họ lại gặp người đàn ông ấy ở đại sảnh khách sạn và để ý là ông ta cũng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Ông xin lỗi nhà báo và quay sang nhìn nhà sư trẻ tuổi đang ngồi cạnh đó, nói một cách trìu mến: “Con ơi, đã đến giờ chúng ta phải đi về nhà rồi”. Người con trai vâng lời, xách cái túi vải nhỏ để ở dưới sàn nhà lên rồi đi theo cha.

Trước đó, vì tò mò khi thấy sự hiện diện của một nhà sư tại khách sạn Uma, thành phố Paro, nên nhà báo đã đến trò chuyện với sư ấy. Sư độ chừng ba mươi tuổi, tóc cạo ngắn, mặc y áo và mang dép. Nhà sư cho biết rằng: “Hôm qua là sinh nhật lần thứ 70 của cha tôi và ông muốn cùng tôi đến một nơi thật đặc biệt”. Nhà sư trẻ lên tiếng khen ngợi thêm: “Đất nước của bạn thật là đẹp.”

Người đàn ông lớn tuổi tên là Ananda Krishnan và nhà sư trẻ là người con trai độc nhất của ông. Cả hai đã đáp chiếc máy bay phản lực riêng đến Paro của nước Bhutan để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông.

Vài năm trước ông đã mất liên lạc với người con trai này và ông phải khởi sự đi tìm con. Cuộc tìm kiếm đã dừng lại tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan. Ông sững sờ khi nhìn thấy con mình trong chiếc y vàng với bình bát trong tay (shocked to see his son in saffron robes, short hair with a begging bowl in his hand). Khi ông đến để mời con mình cùng đi ăn thì người con đáp: “Con xin lỗi, con không thể nhận lời mời của cha được. Con phải làm giống như các bạn đồng tu của con, con phải đi khất thực mà ăn.” Đến nay nhà sư này vẫn sống tại một tu viện trong rừng Thái Lan và giống như tất cả những vị sư khác trong tu viện họ sinh sống bằng sự lệ thuộc vào sự cúng dường của bá tánh.

Câu nói của ông Ananda Krishnan sau đó đã trở thành một đề tài “Với tất cả tài sản của tôi, tôi vẫn không có thể có khả năng để nuôi chính đứa con tôi.” (With all my wealth I cannot even afford to feed my own son.)

Theo tờ Wall Street Journal công bố thì ông Ananda là một trong 29 tỉ phú giàu có nhất Đông Nam Á. Ông là chủ tịch tập đoàn Usaha Tegas. Ông là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và viễn thông ở Mã Lai. Dưới trướng của ông có hãng truyền hình vệ tinh Astro và hãng cung cấp điện thoại di động Maxis Communications.

Theo bình chọn của tạp chí Forbes, gia tài của ông trị giá khoảng 7,6 tỷ đô la (USD). Ông còn là người chuyên làm từ thiện nhưng lại có một cuộc sống rất bình dị. Cả ông và con trai đều là Phật tử.

Nhà sư trẻ Ajahn nói trên nguyên là con trai độc nhất của ông tỷ phú với người vợ trước, một người Thái Lan. Trong một chuyến trở về thăm quê mẹ Thái Lan, theo phong tục Thái Lan thì các thanh niên, tuy không bị bắt buộc, nhưng thường hay gia nhập Tăng đoàn trong một thời gian ngắn trước khi trở lại đời sống trần tục. Ajahn luc đó mới 18 tuổi (1989).

Chàng được trưởng thành và giáo dục tại nước Anh nên đầu óc rất cởi mở với các nền văn hóa khác nhau. Chàng có thể nói được tới tám thứ tiếng khác nhau (eight different languages).

Theo chàng thì thời gian gia nhập Tăng đoàn tạm thời này sẽ rất “vui” (fun). Đây là lần đầu tiên mà chàng tiếp xúc với Phật giáo, một khái niệm rất là mới mẻ với chàng.

Nhưng không ngờ thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm chàng thay đổi sự suy nghĩ về Đạo phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Theo truyền thống Theravada thì người tu chỉ ăn có một lần trong một ngày vào trước 12 giờ trưa. Sau giờ này thời không được phép ăn thêm một thứ thức ăn nặng nào khác nữa. Chương trình dự trù chỉ là sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn. Chàng hiện đang tu ở trong một Thiền viện ở Thái Lan với 60 tu sĩ khác. Chàng đã từ chối cơ hội làm việc cùng với cha mình để khuyếch trương cái già tài của cha.

Tuy rất bận rộn vì công việc nhưng tỷ phú Ananda cũng phải bỏ chút thời giờ để đi thăm con trai. Tuy đi tu nhưng chàng vẫn tiếp xúc và liên lạc với cha và người cha cũng thỉnh thoảng đến thăm chàng. Lúc mà người ta thấy Ajahn đi máy bay phản lực riêng của cha mình tới nước Ý là lúc mà chàng phải tới gặp cha và chung vui cùng cha nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của cha.

Hình ảnh một ông sư trẻ tuổi ăn mặc đơn sơ trong áo thầy tu và chỉ mang một cái túi xách nhỏ nhưng lại đi trên một chiếc phản lực cơ riêng và rồi trú ngụ trong một khách sạn rất sang trọng ở nước Ý đã làm nhiều nhà báo phải chú ý và đưa tin lên trang nhất.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, nếu muốn đạt được hạnh phúc và thỏa mãn thực sự, chúng ta phải vượt qua khỏi những khái niệm về vật chất, tinh thần và cảm xúc. (requires us to go beyond physical, mental, and emotional dimension). Con trai của nhà tỷ phú Krishnan cho chúng ta thấy chính sự buông bỏ mới là một tài sản lớn hơn và sự tu hành là tài sản lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Tiền bạc không mang lại sự an bình trong nội tâm (money will not buy inner peace).
Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng từng nói rằng: “Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài” (Live In A Better Way). “Nếu tiền bạc, của cải, quyền lực mang đến sự an vui thì có lẽ những vị vua chúa hay các vị lãnh đạo đất nước đều đã được an vui rồi.” (Ethics For The New Millennium.)

 

(Tâm Minh Ngô Tằng Giao

phóng tác)

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Mỹ viện trợ Cảnh sát biển Việt Nam 11 tàu tuần tiễu

Mỹ viện trợ Cảnh sát biển Việt Nam 11 tàu tuần tiễu

(Quốc phòng Việt Nam) – Theo tin mới nhất, Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tiễu, nâng tổng số tàu viện trợ cho Việt Nam lên con số 11.

Mỹ cung cấp thêm cho cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tiễu

Trong dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, với chủ đề kỷ niệm của tháng 3 là tháng “quốc phòng và an ninh”, Thiếu tá Lý.V.Thắng, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ, đã thông báo việc Hoa Kỳ sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam trong thời gian tới.

Thiếu tá Thắng cho biết, Mỹ không chỉ trao đơn thuần 6 con tàu mà sẽ hỗ trợ toàn diện và dài hạn cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Hiện nay, đang có những chuyên gia Hoa Kỳ tại đây để đảm bảo cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ dài hạn cho Việt Nam.

Hiện có một số sĩ quan Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ về cách thức sử dụng các tàu này, để một thời gian nữa trở về nước có thể vận hành chúng một cách hiệu quả. Đồng thời, phía Mỹ cũng trao cho Việt Nam các thiết bị và phụ tùng thay thế, hoặc hỗ trợ xây dựng các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng lớn.

Thiếu tá Thắng bày tỏ, trên lĩnh vực an ninh biển, phía Hoa Kỳ sẽ làm việc chặt chẽ với cảnh sát biển và Hải quân Nhân dân Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam.

Tàu tuần tiễu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ
Tàu tuần tiễu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ

Trong lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, Hoa Kỳ sẽ phối hợp tăng cường năng lực ứng phó với thảm họa cho Việt Nam. Đặc biệt là trong năm nay Hoa Kỳ sẽ dành 5 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Được biết, vào đầu tháng 2 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, ông Puneet Talwar cũng xác nhận là phía Mỹ đã bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam 5 tàu tuần tra cao tốc, theo đúng cam kết viện trợ của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du Việt Nam vào cuối năm 2013.

Đồng thời, cũng trong đầu tháng 2 vừa qua Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận một tàu tuần tra đã qua sử dụng do Nhật Bản tặng mang tên Syokaku (đặt lại tên là CSB 6001), là chiếc tàu đầu tiên trong số ba tàu đã qua sử dụng mà nước này đã hứa tặng cho Việt Nam để nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển.

Truyền thông Mỹ cho rằng Việt Nam sẽ mua cả A-29 Super Tucano
Truyền thông Mỹ cho rằng Việt Nam sẽ mua cả A-29 Super Tucano

Vào tháng 10/2014, Mỹ tuyên bố dỡ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, được áp đặt từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, bước đi đầu tiên được quyết định là 2 bên sẽ hướng đến mục đích an ninh hàng hải.

Báo thế giới nói Việt Nam sẽ mua những gì từ Mỹ?

Từ sau khi Mỹ dỡ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đã có rất nhiều thông tin phỏng đoán về việc Việt Nam sẽ mua những vũ khí, trang bị nào hay việc Việt Nam sẽ được Mỹ cung cấp những gì?

Theo tin của ABC News và Defence News, trong bối cảnh Trung Quốc đang thể hiện lập trường cứng rắn về tranh chấp lãnh thổ trên biển và có những hành động ngày càng hung hăng, lấn át các nước đông nam Á trên biển Đông, rất có thể Mỹ sẽ đẩy mạnh “đầu tư an ninh trên biển” cho Việt Nam.

Trực thăng MH-60R Seahawk của Mỹ
Trực thăng MH-60R Seahawk của Mỹ

Trang Defence News tháng 10-2014 còn đưa một thông tin khá lạ là, trong gói hợp tác an ninh trên biển cho Việt Nam còn có cả loại máy bay chiến đấu cánh quạt A-29 Super Tucano – sản phẩm hợp tác của Công ty chế tạo hàng không Embraer của Brazil và công ty Sierra Nevada Corporation/SNC.

Super Tucano là loại máy bay chiến đấu cánh quạt, tốc độ chậm (trên 500km), trần bay thấp (dưới 10km), thích hợp với các cuộc chiến cường độ thấp, phù hợp với các hoạt động chiến tranh du kích ở các vùng rừng núi hay tuần tra các khu vực biên giới và huấn luyện phi công.

Ngoài ra, còn có thông tin là Việt Nam có thể đặt mua cả máy bay tuần tiễu hàng hải P-3C Orion không trang bị vũ khí, chức năng chủ yếu là săn ngầm. Ngoài ra, Việt Nam cũng có thể sẽ mua máy bay trực thăng tuần tra trên biển Sea Hawk, do Công ty máy bay Sikorsky Mỹ nghiên cứu chế tạo.

Tàu tuần tiễu ven biển lớp Cyclone của Bollinger Shipyards
Tàu tuần tiễu ven biển lớp Cyclone của Bollinger Shipyards

Về phương tiện tuần tra trên biển, đối tác mà Việt Nam có khả năng lựa chọn là bao gồm Công ty hàng hải Huntington Ingalls cùng với Công ty Lockheed Martin – doanh nghiệp nghiên cứu chế tạo tàu tuần duyên Hải quân Mỹ và nhà máy đóng tàu Austal.

Tuy nhiên, các trang mạng Mỹ thiên về khả năng Việt Nam sẽ hợp tác với nhà máy đóng tàu Bollinger (Bollinger Shipyards), bởi doanh nghiệp này là nhà chế tạo tàu tuần tiễu ven biển lớp Cyclone (Cyclone-class coastal patrol ship), có lượng giãn nước vừa phải, phù hợp với yêu cầu của Việt Nam.

Các tàu này có lượng giãn nước 336 tấn, chiều dài 55m, rộng 7,6m, cao 2,5m. Tàu có tốc độ tối đa khoảng 35 hải lý/h (tương đương 65km/h)m, phạm vi hành trình tối đa 2500 hải lý (tương đương 4600km/h). Tàu có biên chế thủy thủ đoàn 28 người (trong đó có 4 sĩ quan).

Tuy nhiên, trên đây chỉ là những thông tin do báo chí nước ngoài đăng tải, chưa có sự xác nhận của các cơ quan chức năng Việt Nam.

Nhật Nam

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Chuyên gia Ấn chỉ mặt Trung Quốc cải tạo đảo Biển Đông

Chuyên gia Ấn chỉ mặt Trung Quốc cải tạo đảo Biển Đông

(Bình luận quân sự) – Việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo tại các bãi đá tranh chấp ở Biển Đông là hành động thách thức trật tự thế giới.

Chuyên gia Amrita Jash, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á, trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi có bài viết đăng trên Thời báo châu Á hôm 5/3 đã tố cáo Trung Quốc gây ra mối đe dọa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các bức ảnh vệ tinh chụp lần lượt vào các ngày 30/3/2014, 7/8/2014 và 30/1/2015 cho thấy Trung Quốc ngang nhiên cải tạo Đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Các bức ảnh vệ tinh chụp lần lượt vào các ngày 30/3/2014, 7/8/2014 và 30/1/2015 cho thấy Trung Quốc ngang nhiên cải tạo Đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Theo chuyên gia Ấn Độ, Trung Quốc đã đã tự ý đưa ra “đường 9 đoạn” gần như bao trọn Biển Đông.

Từ giữa năm 2014, Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng mới tại các bãi đá tranh chấp ở Biển Đông như cảng biển, kho chứa nhiên liệu, đường băng, doanh trại và trạm ra đa, sau đó tăng cường các hạm đội hải quân, không quân, lực lượng bảo vệ bở biển và các đội thuyền đánh cá.

Cùng với hành động trên thực địa, Trung Quốc còn đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về “chủ quyền” của họ. Thái độ này cho thấy một thực tế là Trung Quốc không muốn tuân theo một trật tự quốc tế do các tiêu chí của phương Tây chi phối, mà muốn tìm cách thay đổi các quy định của trật tự đó theo “các đặc trưng của Trung Quốc”.

Tàu hải quân Trung Quốc

Phân tích về các động cơ đằng sau cách hành xử hung hăng của Trung Quốc, chuyên gia Ấn Độ cho rằng có 3 nguyên nhân về mặt lợi ích thực dụng.

Một mặt, với sự hiện diện quân sự mạnh mẽ, Trung Quốc được lợi từ các vùng biển giàu tài nguyên khi khai thác và đánh bắt cá cũng như các nguồn tài nguyên hydrocarbon, chủ yếu là dầu và khí đốt.

Thứ hai, đối với Trung Quốc, kiểm soát Biển Đông là kiểm soát một trong những tuyến đường giao thương quan trọng nhất. Điều đó giúp Trung Quốc đảm bảo tuyến đường này không bị tắc nghẽn – điều quan trọng sống còn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc và từ đó tạo thuận lợi cho sự phát triển của Trung Quốc.

Thứ ba, khi đã kiểm soát được vùng biển nhộn nhịp này (Biển Đông), Trung Quốc sẽ có lợi thế trong việc thể hiện sức mạnh quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương – tạo ra một đối trọng mạnh mẽ đối với cán cân quyền lực truyền thống chủ yếu do Mỹ và các đồng minh duy trì.

Việc Trung Quốc ráo riết xây dựng đảo nhân tạo tại các bãi đá ở Biển Đông không chỉ gây lo ngại cho các nước trong khu vực, mà nó còn cho thấy thái độ thách thức trực tiếp của Trung Quốc đối với chính sách “xoay trục” của Mỹ.

Dường như Trung Quốc đang nóng lòng muốn thay đổi các quy định của cuộc chơi, thách thức hiện trạng của trật tự thế giới. Trung Quốc đang mong muốn thay đổi các tiêu chí luật pháp của trật tự quốc tế.

Chuyên gia Jash nhận định Trung Quốc đang dần xa rời phương châm “Giấu mình chờ thời” của Đặng Tiểu Bình.

Điều này làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn và nguy cơ bùng phát xung đột quân sự do Trung Quốc gây ra.

Minh Vương

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel

Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel

Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel

Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel

Giải thưởng danh giá Nobel là dịp vinh danh các nhà khoa học và những người có thành tích, đóng góp quan trọng cho không chỉ nền khoa học mà cả nền văn minh của nhân loại.
Nếu như các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới theo dõi những cái tên được đoạt giải thì các fan ẩm thực và văn hóa cũng có một lý do riêng để ngóng chờ từng mùa trao giảiNobel: bữa tiệc xa hoa Nobel Banquet được tổ chức để chiêu đãi những người đoạt giải.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 1

Lễ trao giải Nobel đầu tiên được tổ chức vào ngày 10/12/1901, theo sau đó là bữa tiệc chiêu đãi tại Grand HotelStockholm. Từ đó thành lệ mỗi năm, sau lễ trao giải, ban tổ chức cùng Hoàng Gia Thụy Điển sẽ mở một bữa tiệc chúc mừng với quy mô khổng lồ cùng danh sách khách mời danh giá đến từ khắp thế giới..
Bữa tiệc này không chỉ thu hút mối quan tâm của những người may mắn được mời đến dự mà của cả những khán giả theo dõi qua tivi hay sách báo.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 2

Hình ảnh nhà hóa học Alfred Nobel.
Được tổ chức đều đặn hàng năm trong suốt hơn một thế kỷ qua, bữa tiệc không chỉ thể hiện lòng kính trọng với người sáng lập ra giải thưởng – nhà hóa học Alfred Nobel – mà còn là đại tiệc tiêu biểu cho lịch sử ẩm thực Châu Âu trong hơn một trăm năm.
Đại tiệc này quy tụ hàng trăm quan khách tại tòa thị chính Stockholm và được truyền hình trực tiếp tại Thụy Điển cũng như ở nhiều quốc gia khác. Không những thế, thông tin về đại tiệc này cũng được đưa tin rộng rãi bởi nhiều kênh thông tin, báo chí.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 3

Bữa tiệc đầu tiên vào năm 1901 đã chứng kiến sự tham gia của 113 khách mời toàn nam. Vào năm 1934, với uy tín tăng cao của giải thưởng này, ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tham gia Lễ trao giải và tiệc chiêu đãi.
Chính vì thế, số lượng quan khách ngày một tăng lên – từ 113 lên con số 350 người. Ngày nay, có khoảng 1.300 người khách được mời mỗi năm. Trong đó có các thành viên học viện, chính phủ, lĩnh vực văn hóa và công nghiệp, ngoại giao đoàn và các thành viên của gia đình Hoàng Gia Thụy Điển..
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 4

Hội Trường Gương (The Hall of Mirrors) tại Grand HotelStockholm được lựa chọn làm địa điểm tổ chức đại tiệc chiêu đãi trong suốt 29 năm đầu tiên.
Những bữa tiệc sau đó được chuyển đến “Gyllene Salen” hay Hội Trường Vàng(Golden Hall) của Tòa Thị Chính Stockholm để phục vụ số lượng khách ngày càng lớn.
Khách sạn Grand Hotel có dịp đón tiếp khách của bữa tiệc một lần nữa vào năm 1931-1933. Nhưng sau đó, bữa tiệc đã có một vài lần chuyển địa điểm để cuối cùng cố định tạiHội Trường Xanh (Blue Hall) của Tòa Thị Chính Stockholm cho đến ngày nay.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 5

Trải qua bao nhiêu năm nhưng những buổi tiệc này vẫn duy trì truyền thống khắt khe. Khách mời nam giới buộc phải mặc lễ phục áo đuôi tôm màu đen, thắt nơ trắng.
Khách mời là nữ giới phải mặc váy đầm dạ hội dài, trừ khi mặc quốc phục của dân tộc mình. Bên cạnh đó, không ai được phép xử dụng điện thoại di động khi tham gia buổi lễ. Không ai được rời khỏi bàn tiệc khi bữa tiệc chưa kết thúc.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt   giải Nobel 6

Tổ chức thành công một buổi tiệc sang trọng phục vụ 1.300 khách mời không phải là một bài toán đơn giản với bất kỳ bếp trưởng nào. Tất cả đòi hỏi một sự chuẩn bị tỉ mỉ, đồng bộ hóa và đạt đến mức hoàn hảo. Hơn nữa, đây lại toàn những món cầu kỳ, đắt tiền và khách mời là nhiều người sang trọng.
Đội ngũ nhân viên của buổi tiệc bao gồm quản lý phục vụ, quản lý phòng tiệc, bếp trưởng,8 phục vụ trưởng, 210 nhân viên phục vụ, 5 nhân viên rót rượu vang, 20 đầu bếpvà khoảng 20 người có nhiệm vụ vận chuyển thức ăn.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 7

Danh sách mua sắm cho đại tiệc 1.300 quan khách cũng rất ấn tượng. Mỗi bữa tiệc cần đến 2.692 phần ức bồ câu, 475 đuôi tôm hùm, 100kg khoai tây, 53kg pho mát, 45 kgcá hồi hun khói… và còn nhiều hơn thế nữa những phụ liệu đi kèm.
Tất cả công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đều được bắt đầu 3 ngày trước buổi lễ và nhân viên đều phải làm việc theo một lịch trình nghiêm ngặt.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 8

Trong những năm đầu tiên, quan khách tại bữa tiệc sẽ ngồi theo bàn được sắp xếp theo hình móng ngựa. Ngày nay, những chiếc bàn dài được xử dụng để phục vụ số lượng khách lớn, và chiếc bàn danh dự được đặt ở chính giữa phòng tiệc.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 9

Vào ngày đại tiệc, 65 chiếc bàn được xếp đúng chỗ cùng 470m khăn trải bàn. 30 ngườicó nhiệm vụ xếp lên đó 6.730 bát đĩa bằng sứ, 5.384 chiếc cốc và 9.422 dao thìa các loại. Việc sắp đặt vị trí ngồi cũng được chăm lo cẩn thận, dù đó là bàn danh dự hay là ghế của khách bình thường như các sinh viên.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 10

Mỗi bữa tiệc chiêu đãi đều có một chủ đề riêng. Điều này được thể hiện thông qua cách bài trí và các tiết mục âm nhạc cho buổi tối đó. Các loại hoa được lựa chọn để trang trí gồm có hoa Lily, hoa Lan, hoa Gladioli và hoa Hồng với những màu sắc sặc sỡ.
Những bông hoa này được mang đến từ thành phố San Remo, trung tâm nuôi trồng hoa nơi Alfred Nobel sống những ngày cuối đời của ông. Hàng năm, có hơn 23.000 bông hoa được xử dụng để trang trí tại bữa tiệc Nobel này.
Thực đơn các món ăn trong từng bữa tiệc là điểm nhấn không thể bỏ qua. Vào tháng 9mỗi năm, 3 thực đơn khác nhau được đưa ra đề cử bởi các đầu bếp uy tín.
Sau đó, thực đơn này sẽ được làm thử và để những nhà phê bình nếm, đưa ra ý kiến. Thực đơn được chọn sẽ nằm trong vòng bí mật cho đến ngày lễ. Thực đơn được chọn để nấu cho bữa đại tiệc phải thể hiện được sự phát triển cũng như tinh hoa ẩm thực Châu Âu trong vòng hơn 100 năm qua.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa   chiêu đãi người đoạt giải Nobel 12

Với sự sang trọng và tinh tế, bữa đại tiệc hàng năm Nobel Banquet thực sự là một biểu hiện rõ ràng nhất của sự cao quý và uy tín của giải thưởng danh giá Nobel này.

(Nguồn: Nobel Prize, Wikipedia)

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Những Cử Chỉ Đẹp Trong Năm

Những Cử Chỉ Đẹp Trong Năm

Inbox x

Vu Nguyen

Feb 17
to bcc: me

Xin chia sẻ cùng quý đạo hữu, quý đồng đạo những cử chỉ cao đẹp ở đường phố Sài Gòn.

Trân trọng,

Vũ Nguyễn

 

1-    Thành Trần Văn: “Nước uống miễn phí cho người đi đường, sửa xe sửa giày không lấy tiền của những người khuyết tật, anh xe ôm, chị quét rác… là những câu chuyện nhỏ lay động lòng người giữa Sài Gòn.  Những ai đi ngang qua đường Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận đều bị thu hút bởi tấm biển “Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô, người thu gom rác…” của anh thợ sửa giày Lý Ngọc Bình, 30 tuổi.”

 

2-    Thành Trần Văn: “Trà đá miễn phí giữa lòng Sài Gòn, du khách Tây cũng muốn thưởng thức hương vị trà đá miễn phí dọc vỉa hè đường phố.”

 

3-    Thành Trần Văn: “Lòng tốt từ những người lao động nghèo ở vỉa hè đường phố Sài Gòn.”

 

4-    Thành Trần Văn: “Giữa cái không khí lành lạnh cuối năm của Sài Gòn, người đàn ông dừng xe máy, cởi chiếc áo mình đang mặc và đưa cho ông lão vô gia cư đang ngồi tựa lưng vào thành cầu… Người Sài Gòn là vậy.”

 

5-    Chanh Kien Huynh: “Tôi cũng gặp qua nơi hớt tóc không lấy tiền cho những người trong hoàn cảnh khó ở gần ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ ở Sg.  Những việc làm đẹp và cao thượng. Mong ước có thật nhiều những tấm lòng cao cả.”

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Báo Cáo Việc Từ Thiện – Năm 2014

Báo Cáo Việc Từ Thiện – Năm 2014

Inbox x

Vu Nguyen <vuhomemax@gmail.com>

Jan 8
to bcc: me

Kính gởi quý đạo hữu, quý đồng đạo

Em cháu xin gởi chi tiết báo cáo việc Từ Thiện năm 2014 cùng danh sách đạo hữu và đồng đạo đóng góp.  Kính mong quý vị xem qua.

Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp, cùng sự tín nhiệm của quý đạo hữu, quý đồng đạo.  Xin cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm an lạc, vạn sự bình an.

 

Trân trọng,

Vũ Nguyễn

 

Báo Cáo Việc Từ Thiện – Năm 2014
         
Tháng Số Tiền Giúp Số Tiền / Việc Thực Hiện Địa Phương/Cở Sở Giúp
Tháng 1 $2,400 $300 Giúp gđ em bị ung thư xương Bạc Liêu
    $50 Giúp gđ chị Vàng bị Bứu Bình Dương
    $50 Hổ trợ nhóm TT ở Bình Dương Bình Dương
    $2,000 Giúp mua đồ ăn cho động vật hoang dã USA
         
Tháng 3 $500 $500 Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 1) Bình Dương
     
Tháng 4 $500 $500 Ủng hộ ấn tống Sấm Giảng Cần Thơ
       
Tháng 8 $500 $500 Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 2) Bình Dương
         
Tháng 10 $2,300 $1,500 Giúp 92 gia đình (15kg gạo/gđ) & 90 gia đình (200,000VNĐ/gđ) Khánh An, Vĩnh Trường, Vĩnh Hội Đông
    $600 Giúp cất 7 căn nhà (mua Bạch Đàn & chi phí di chuyển) Khánh An
    $200 Giúp những gia đình khó khăn & những người trên đường phố Sapa, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ…
         
Tháng 11 $800 $800 Giúp anh Khá: điều trị mắt, thay đổi cuộc sống,cất lại nhà Khánh An
         
Tháng 12 $2,400 $1,600 Giúp mua cột, thiết, vật dụng… cất 7 căn nhà Khánh An
    $300 Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 3) Bình Dương
    $250 Giúp trại Hòm Từ Thiện ở Cồn Ấu Cần Thơ
    $250 Giúp chi phí phát sinh, cơm nước và đi lại cho việc đạo sự Khánh An, Cần Thơ, Bình Dương
     
Total: $9,400 $9,400
Tổng Số: $9,400
$2,900 30.85% Giúp những gia đình khó khăn
$2,000 21.28% Giúp mua đồ ăn cho động vật hoang dã
$1,300 13.83% Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự
$500 5.32% Ủng hộ ấn tống Sấm Giảng
$2,200 23.40% Giúp cất 7 căn nhà
$500 5.32% Giúp đóng Hòm từ thiện & đạo sự

 

Danh Sách ĐĐ & Đạo Hữu Đóng Góp – 2014
Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Ngăn chặn âm mưu đảo lộn hiện trạng biển Đông

Ngăn chặn âm mưu đảo lộn hiện trạng biển Đông

Các nước trong khu vực và Mỹ phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn âm mưu đảo lộn hiện trạng biển Đông của Trung Quốc.

>> Mối họa từ ‘tiền đồn Trung Quốc’ ở biển Đông

Chiến lược bồi đắp đảo của Trung Quốc có thể làm thay đổi hoàn toàn tình thế chiến lược ở Đông Á - Ảnh: CSIS

Chiến lược bồi đắp đảo của Trung Quốc có thể làm thay đổi hoàn toàn tình thế chiến lược
ở Đông Á – Ảnh: CSIS
Các chuyên gia an ninh biển trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng thúc giục chính phủ Mỹ và các bên liên quan ngay lập tức đưa ra kế sách chặn đứng âm mưu xây dựng chuỗi đảo nhân tạo của Trung Quốc tại biển Đông, theo trang War on the Rocks.
Vạch trần mưu đồ của Trung Quốc
Theo tiến sĩ Dean Cheng, chuyên gia về vấn đề chính trị và an ninh thuộc Tổ chức The Heritage, Trung Quốc đang có ý đồ thiết lập một thực tế mới tại biển Đông. Thông qua việc xây dựng và bồi đắp chuỗi đảo nhân tạo, chính quyền Bắc Kinh đang có âm mưu lèo lái cộng đồng thế giới công nhận quan điểm sai trái rằng biển Đông thuộc về nước này. Chuyên gia Robert Haddick, nhà thầu độc lập của Bộ Tư lệnh chiến dịch đặc biệt Mỹ, cho rằng Trung Quốc muốn dần củng cố “tính hợp pháp” của những tuyên bố chủ quyền phi lý ở phần lớn biển Đông. Sau khi bồi đắp hàng trăm héc ta đất, Trung Quốc sẽ có thể thiết lập công sở, đồn cảnh sát, cầu tàu, sân bay, cơ sở du lịch và nhà cửa như từng thực hiện tại quần đảo Hoàng Sa, nhằm củng cố các cơ sở cho yêu sách chủ quyền.
Từ đó, ông Haddick đề xuất chính phủ Mỹ và các đối tác trong khu vực hãy cùng nhau liên kết để công khai ý đồ bành trướng trên biển của Trung Quốc ở tầm thế giới, cũng như vận động các kênh ngoại giao để tuyên truyền các hậu quả từ hành động gây nguy hiểm mà chính quyền Bắc Kinh đang theo đuổi.
Còn theo nhận định của chuyên gia Ely Ratner, Phó giám đốc Chương trình an ninh châu Á – Thái Bình Dương thuộc Trung tâm an ninh mới của Mỹ, Washington vẫn chưa có hướng tiếp cận hữu hiệu để ngăn chặn những hoạt động xây cất trái phép của Trung Quốc tại biển Đông. Chuyên gia Ratner cho rằng nếu Mỹ bỏ mặc tình hình tại biển Đông, chiến lược bồi đắp đảo của Trung Quốc về cơ bản có thể làm thay đổi hoàn toàn tình thế chiến lược ở Đông Á và xa hơn nữa. Theo ông Ratner, để thuyết phục Washington can thiệp sâu hơn, đầu tiên giới phân tích cần phải xác định cụ thể về ý đồ trung và dài hạn của Trung Quốc khi xây đảo nhân tạo. Chẳng hạn, liệu những cơ sở mới sẽ là nơi đồn trú của quân đội Trung Quốc và là bàn đạp tấn công những mục tiêu xa hơn? Liệu sự tồn tại “cưỡng bách” của các đảo nhân tạo tại biển Đông ảnh hưởng như thế nào đối với lợi ích của Mỹ trong khu vực?
Hợp tác ứng phó
Song song với việc vạch rõ mưu đồ Trung Quốc, các nước trong khu vực cần hợp tác để ngăn chặn việc Bắc Kinh tạo ra “sự đã rồi” ở biển Đông. Ngoài ra, Mỹ cần tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao năng lực theo dõi trên biển cho các đồng minh và đối tác.
Theo chuyên gia Haddick, nhiệm vụ cấp bách đối với các nước như Nhật, Philippines và VN là tăng cường sự hiện diện của các đội tàu cá và đội tuần tra cảnh sát biển để tránh tạo ra hình ảnh nhường vùng biển này cho Trung Quốc. Về phía Mỹ, nước này cần đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng không quân và hải quân ở khu vực để bảo đảm rằng leo thang quân sự sẽ không bao giờ mang lại chiến thắng cho Trung Quốc.
Trong khi đó, chuyên gia Mira Rapp-Hooper, Giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ hãy cảnh báo Trung Quốc rằng họ sẽ không thành công trong việc sử dụng các tiền đồn ở biển Đông để hăm dọa các nước láng giềng hoặc làm xói mòn luật pháp quốc tế. “Các quan chức Mỹ nên kín đáo cảnh báo những người đồng cấp Trung Quốc rằng Mỹ sẽ chủ động thách thức vùng nhận diện phòng không ở biển Đông nếu Bắc Kinh tuyên bố điều này”, bà Rapp-Hooper viết.
Với những đề xuất quyết liệt, chuyên gia Zack Cooper thuộc CSIS kêu gọi Washington hãy mạnh mẽ hơn trong việc ứng phó với những hoạt động của Trung Quốc ở “vùng xám”, tức những hoạt động khiêu khích chưa đến mức làm phát sinh các rủi ro đáng kể đối với Bắc Kinh.
Thông qua việc sử dụng lực lượng hải cảnh ở biển Đông, Trung Quốc muốn loại bỏ sự can dự của lực lượng hải quân Mỹ trong các cuộc đối đầu. Do vậy, ông Cooper kêu gọi Mỹ hãy mạnh dạn xem xét việc sử dụng tàu quân sự ứng phó với tàu hải cảnh Trung Quốc để răn đe nước này. “Chiến dịch cưỡng bách của Trung Quốc khó có thể chấm dứt nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài. Cho phép Bắc Kinh tự tung tự tác ở biển Hoa Đông và biển Đông là chấp nhận cho nước này tiếp tục cưỡng bách và hủy hoại trật tự quốc tế và khu vực”, ông Cooper viết.
Đe dọa trực tiếp các bên tranh chấp
Theo tờ Rappler, Phó đại diện phái bộ Philippines tại LHQ Irene Susan Natividad mới đây đã công khai chỉ trích Trung Quốc trước Hội đồng LHQ vì hành vi xây dựng đảo nhân tạo ở biển Đông. “Hành động bồi đắp đảo trên diện rộng là mối đe dọa trực tiếp đối với Philippines lẫn những bên tranh chấp biển Đông… đe dọa an ninh và hòa bình, ổn định về mặt toàn diện trong khu vực”, tờ Rappler dẫn bài phát biểu được công bố ngày 3.3 của bà Natividad.
Bà cũng cảnh báo tham vọng xây đảo của Trung Quốc đang phá hủy nghiêm trọng sự đa dạng sinh thái của khu vực, gây nên những tổn thất không thể cứu vãn đối với sự cân bằng sinh thái tại biển Đông, từ đó gây ảnh hưởng dài hạn đối với sinh kế của những người sống nhờ vào biển qua nhiều thế hệ.

Thụy Miên

>> Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Trường Sa đe dọa hòa bình, phá hoại tự nhiên
>> Mỹ chỉ trích Trung Quốc mở rộng phi pháp trên biển Đông
>> Tình báo Mỹ lo ngại các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa
>> Trung Quốc xây dựng ‘quy mô lớn’, điều quân tập trận ở Trường Sa
>> Mưu đồ của Trung Quốc ở Trường Sa
>> Trung Quốc ồ ạt xây đảo nhân tạo ở Trường Sa, thế giới ‘bó tay’ ?
>> Ảnh vệ tinh mới nhất về đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa
>> Trung Quốc xây đảo nhân tạo đe dọa các nước láng giềng
>> Trung Quốc biến Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất Trường Sa
>> Vạch trần mưu đồ xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Bài cũ đọc rất hay.

Bài cũ đọc rất hay. Rất nên đọc và phổ biến vì nội dung của nó có thể ảnh hưởng rất tốt đối với xã hội vànhân cách xử sự của chúng ta.  HP.

Pink Peony

                        Nhân quả
Pink Peony
Stationery, a Yahoo Mail and Paperless Post collaboration
 Nhân quả

  
Subject: Nhân quả
Date: Sat, 3 Jan 2015 19:21:41 -0600


Thế giới này quả là một nơi tuyệt vời.
Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại!
(The world is a wonderful place. What goes around comes around!)
 
NHÂN QUẢ

     Câu chuyện thứ nhất xin kể về ông Gandhi. Ông là một vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Ông được dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là “Linh hồn lớn”, “Vĩ nhân”, “Đại nhân” hoặc là “Thánh Gandhi”.

     Người ta kể chuyện là có thời ông Gandhi đi một chuyến xe lửa. Khi xe bắt đầu chuyển bánh thời ông nhảy vội vã lên tàu khiến cho một chiếc giày của ông rơi xuống đường. Ông không thể nào nhảy xuống để nhặt lại chiếc giày trong khi tàu chạy càng lúc càng nhanh. Ông bèn tháo luôn chiếc giày còn lại trong chân và ném về phía chiếc giày kia ở dưới đường. Hành khách trên tàu tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy thế và lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của ông.

     Gandhi mỉm cười và ôn tồn giải thích rằng: “Nếu có một người nghèo nào lượm được chiếc giày thứ nhất thì người đó có thể tìm thấy chiếc thứ hai và như thế là có được đủ đôi giày để đi.”

     Chúng ta ít khi nghĩ đến các người khác mà thông thường chỉ nghĩ về chính bản thân mình mà thôi. Khi bị mất mát thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Kế đó mất thêm nhiều thời gian nữa để nuối tiếc, than thở, rồi sinh ra chán nản. Nhiều khi trở nên bực bội và gắt gỏng nữa.

     Gandhi đã có một hành động thật cao quý vì trong khi bản thân mình bị mất mát như thế, ông vẫn để tâm nghĩ đến người khác. Hành động này chứng tỏ việc nghĩ đến người khác đã trở thành một phần trong tâm tưởng và nguyên tắc sống của ông.

     Nếu trong những lúc mà chúng ta được sống an bình và thành công mà chúng ta còn không quan tâm tới những kẻ bị bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp gian khó, mất mát, ta có thể làm được điều đó hay không? Trong xã hội, xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao nhiêu người thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ. Những gì họ cần đến không nhất thiết phải luôn luôn là vật chất, nhiều khi họ chỉ cần một lời động viên an ủi. Cõi ta bà này sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi chúng sinh không chỉ chăm lo cho lợi ích riêng mình mà còn chăm lo cho lợi ích của người khác nữa.

     Câu chuyện thứ hai liên quan tới vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông  là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Đệ nhị Thế chiến, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944–45 từ mặt trận phía Tây

     Vào thời xa xưa đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng của ông vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt. Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này. Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công lực tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.

     Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường. Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông không hề quan tâm đến chức phận của ông và không hề tỏ thái độ gì trước hai kẻ đang gặp nạn này. Ông chỉ theo bản tính lương thiện vốn sẵn có của ông là luôn luôn muốn giúp đỡ người hoạn nạn mà thôi. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.

     Không ngờ chính sự chuyển hướng đi thình lình ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào cái tâm  lương thiện, cái lòng từ bi đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát này. Quả là tự cứu mình bằng cách giúp người khác.

         Câu chuyện thứ ba kể về một cậu bé nhà nghèo tên là Howard Kelly. Quá nghèo nên hàng ngày cậu thường phải đến gõ cửa từng nhà để bán báo trên đường đi tới trường học của mình.

     Một hôm cơn đói nổi lên thình lình, cậu thò tay vào túi thì thấy chỉ có một đồng duy nhất cuối cùng. Đồng tiền này cậu định dành lại để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Sau vài giây phút lưỡng lự cậu quyết định đi tới ngôi nhà ở phía trước để xin chút đồ ăn. Nhưng người mở cửa cho cậu lại là một cô bé xinh đẹp và dễ thương. Cậu tỏ ra bối rối và ngại ngần, nên cậu chỉ dám mở miệng xin một cốc nước để uống mà thôi.

     Cô bé trông thấy cậu có vẻ nghèo nàn và đang mệt lả đi vì đói nên thay vì mang nước cô lại đem cho cậu một cốc sữa lớn. Cậu từ từ uống một cách ngon lành rồi mới rụt rè khẽ hỏi cô gái: “Tôi nợ cô bao nhiêu?” Cô gái trả lời: “Bạn không nợ nần gì tôi cả. Mẹ tôi đã dạy là không bao giờ làm điều tốt mà còn chờ được trả công.” Cậu cảm động nói: “Tôi thành thực biết ơn cô.”

     Sau khi rời khỏi ngôi nhà cô bé tốt bụng đó, cậu Howard Kelly không chỉ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn trở lại mà cậu còn có lòng tin tưởng hơn vào từ tâm của con người. Điều này giúp ý chí cậu mạnh mẽ thêm lên và không chịu khuất phục số phận hẩm hiu của mình.

     Nhiều năm sau đó, cô gái trẻ nói trên mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo. Các bác sỹ tại địa phương đã cố gắng nhưng đành bó tay, không thể làm thuyên giảm bệnh. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô lên bệnh viện thành phố nơi có nhiều chuyên gia mong chữa khỏi bệnh cho cô.

     Trong số các bác sỹ được mời tới hội chẩn có một người tên là Howard Kelly. Khi nghe tới cái tên nơi quê quán của cô gái, một tia sáng chợt lóe lên trong ký ức của Kelly. Kelly vội đứng dậy, chạy xuống phòng cô gái. Bước tới gần giường bệnh ngay lập tức Kelly đã nhận ra đó chính là cô gái cho mình sữa ngày xa xưa. Kelly quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó.

     Kelly làm hết sức mình với một sự quan tâm đặc biệt để chữa bệnh cho cô gái. Sau một thời gian chống chọi bệnh tình cô thuyên giảm và cuối cùng là khỏi bệnh hoàn toàn. 

     Trước ngày cô gái xuất viện, bác sỹ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới bàn giấy của mình. Kelly viết ít chữ lên trên hóa đơn trước khi nó được gởi tới phòng bệnh để trao cho cô gái.

     Khi mở ra đọc cô gái thầm nghĩ rằng có lẽ cô sẽ phải ra sức làm việc cả đời mới trả hết món tiền này. Nhưng cô thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy trên phần đầu hóa đơn đã ghi sẵn dòng chữ: “Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa”. Và người ký tên là: “Bác Sỹ Howard Kelly.”

     Câu chuyện thứ tư xảy ra tại Đại học Stanford vào năm 1892. Thời đó có một học sinh 18 tuổi gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Là một trẻ mồ côi anh ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền, anh bèn nảy ra một sáng kiến. Anh cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.

     Họ đến mời Ignacy J Paderewski, một nghệ sĩ dương cầm đại tài. Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản tiền là $2000 cho buổi biểu diễn. Sau khi họ thỏa thuận xong, hai người sinh viên bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị buổi trình diễn. Ngày ấy cuối cùng đã đến. Paderewski đã tới biểu diễn tại Stanford. Nhưng không may là vé không bán được hết. Sau khi tổng kết số tiền bán vé họ chỉ có được $1600. Họ thất vọng, đến để trình bày hoàn cảnh của mình với Paderewski. Họ đưa cho ông toàn bộ số tiền bán vé, cùng với một check nợ $400 và hứa rằng họ sẽ cố gắng trả số nợ ấy thật sớm.

     Không ngờ Paderewski lại xé bỏ tờ check, trả lại số tiền cho hai chàng thanh niên và nói: “Hãy giữ lấy 1600 đô này, sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn còn bao nhiêu các cậu cứ giữ lấy cho việc học. Còn dư bao nhiêu nữa thì mới đưa cho tôi.” Hai chàng thanh niên vô cùng bất ngờ, xúc động nói lời cảm ơn…

     Đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng đã chứng minh được nhân cách tuyệt vời của Paderewski. Ông giúp hai người mà ông ấy không hề quen biết. Trong cuộc sống hầu hết chúng ta đều nghĩ: “Nếu giúp họ, chúng ta sẽ được gì?” Nhưng những người vĩ đại lại nghĩ khác: “Nếu mình không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra với những con người đang gặp gian khó này?” Người có từ tâm giúp ai không mong đợi sự đền đáp và chỉ nghĩ đó là việc nên làm mà thôi.

     Người nghệ sĩ dương cầm tốt bụng Paderewski nói trên sau này trở thành Thủ Tướng của nước Ba Lan. Ông là một vị lãnh đạo tài năng. Không may chiến tranh thế giới bùng nổ và đất nước của ông bị tàn phá nặng nề. Hơn một triệu rưỡi người dân đang bị chết đói. Chính phủ của ông không còn tiền. Không biết đi đâu để tìm sự giúp đỡ ông bèn đến Cơ Quan Cứu Trợ Lương Thực Hoa Kỳ để nhờ trợ giúp.

     Người đứng đầu cơ quan đó chính là Herbert Hoover, người sau này trở thành Tổng Thống thứ 31 của Hoa Kỳ. Ông Hoover đồng ý giúp đỡ và nhanh chóng gửi hàng tấn lương thực để cứu giúp những người Ba Lan đang bị đói khát ấy. Cuối cùng thì thảm họa cũng đã được ngăn chặn.

     Thủ Tướng Paderewski lúc bấy giờ mới cảm thấy thoải mái. Ông bèn quyết định đi sang Hoa Kỳ để tự mình cảm ơn ông Hoover. Thế nhưng khi Paderewski chuẩn bị nói câu cảm ơn thì ông Hoover vội cắt ngang và nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng vài năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi ở bên Mỹ được tiếp tục đi học, và tôi là một trong hai chàng sinh viên đó đấy.” 

     Thế giới này quả là một nơi tuyệt vời. Bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp đáp lại! (The world is a wonderful place. What goes around comes around!)

     Người ta cũng còn nhớ ông Winston Churchill từng nói đại ý rằng chúng ta sinh sống bằng những gì chúng ta kiếm được, nhưng chúng ta tạo lập đời mình bằng chính những gì mà chúng ta bố thí. Sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng (We make a living by what we get, but we make a life by what we give.)   
                 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(12 – 2014)

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.