Daily Archives: May 29, 2015

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

Hội Trưởng Lê Phước Sang

12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840

Tel: 832-397-9813 * http://www.tandanhoa.com GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời Ô/Bà:

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG

ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Thời gian và địa điểm như sau:

2:00 chiều ngày 19 tháng 7, năm 2015 tại

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

Tel: 832-397-9813

12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840

Xin quý khách đậu xe ở các điạ điểm sau đây:

1.- Brentwood Dental, 12400 Euclid St.

3.- Russo Chirpractic Clinic, 12362 Euclid St.

4.- JP Escrow House & Home Realty, 12312 Euclid St.

2.- Art of Dentistry, 12372 Euclid St.

Đức-Thầy khai sáng nền Đạo PGHH:

Đạo là gì? Đạo là con đường dẫn tới giác ngộ mà người có duyên sẽ gặp.” Đạo là

vốn thiệt cái đàng: “Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh”.

Đức-Thầy đã quyết:

Tay Tăng Sĩ gậy thiền quyết nắm

Lần bụi bờ xuống thẵm lên đèo

Dù cho gặp lắm hùm beo

Từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng

Đầu ngưỡng vọng ĐấtTrời minh chứng

Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời

Đôi đều hòa nhả nơi nơi

Thân nầy mới chịu ngồi ngơi thạch bàn

Quyết đưa chúng về nơi non Thứu

Tạo Lư-Bồng ngõ hội quần tiên

Dù cho xoay chuyễn đất trời

Lòng Ta chí dốc độ đời mà thôi.

Trong bài Sứ-Mạng Đức-Thầy nói:Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh

hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành nên ngày 18 tháng 5

năm Kỹ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.

Duyên lành rõ được khùng điên

Chẵng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần

Một đấng Giáo Chủ người Việt Nam còn rất trẻ mới 19 tuổi đã khai sáng nền đạo

Phật Việt Nam đậm đà tình tự dân tộc thâm sâu và vô cùng mầu nhiệm.

Chẳng những vậy,ngoài tài trị bịnh như thần còn thuyết giảng và sáng tác thi-văn

giáo-lý để hoằng truyền đại đạo. Ngài còn đặc biệt cho thấy sự siêu phàm của Ngài

khi tiên tri chính xác những sự kiện lịch sử sau đây:

Sự kiện thứ nhứt:

Năm Kỹ-Mão (con mèo) khi đệ nhị thế chiến chưa bùng nổ thì Đức Thầy đã sớm

báo động: “Mèo kêu bá tánh lao xao…Đến chừng Rồng Rắn máu đào chỉnh

ghê…Con Ngựa lại đá con Dê…Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao…Khỉ kia cũng

bị xáo xào…Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng”

Quả đúng như vậy “Canh khuya Gà gáy “tức là 12 giờ đêm giờ Đông Dương năm

Ất-Dậu(con Gà). Hiệp Định đầu hàng của Nhựt-Hoàng đã được ký kết. Qua hai

quả bom nguyên tử của Mỹ,số phận của nước Nhựt đã được định đoạt.

Ở Sài Gòn Chợ Lớn Miền Đông tại trụ sở làm việc khi các cao-đồ của ngài bàn tán

tình hình thời-cuộc không biết người Nhựt rồi đây thua hay thắng thì Đức-Thầy đã

có lần mĩm cười có vẽ hơi hài hước “Các ông biết không người Nhựt-Bổn ăn

không hết nửa con Gà”.

Đệ nhị thế chiến giữa hai phe trục tam cường Nhựt Đức Ý đã thua phe đồng

minh Nga Tàu Anh Mỹ.Cuộc thế chiến diễn ra tàn khốc kể từ năm Mèo Kỹ-Mão

1939 qua năm 1940 Rồng, 41 Rắn, 42 Ngựa, 43 Dê, 44 Khỉ,  45 Dậu(con gà)thì

kết thúc đúng như câu “Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng”

Sự kiện thực tế thứ hai là chữ ký của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trên các văn kiện

Đức Thầy đã ký tên trong những năm 1945, 1946, cho đến 1947 Đức Thầy vắng

mặt. Tín-đồ thường thấy và lấy làm lạ là khi chữ Sổ (húy danh của ngài) viết tắt là

chữ S Đức Thầy luôn luôn gạch ngang giữa chữ.

Nhiều người lấy làm thắc mắc hỏi thì Ngài trả lời rằng sau nầy sẽ biết. quả thật

năm 1954 hiệp định Geneve ký kết đã chia đôi đất nước Việt-Nam hình cong chữ

Còn nhiều sự kiện phụ không thể kể hết ra đây. Nhưng sự kiện Biển Đông nổi sóng

mà Đức Thầy đã tiên tri từ lâu rồi chắc chắn phải được đề cập.

Mặt nước biển lô nhô lặn hụp

Chim đua bay cá lại tranh mồi

Ngọn thủy triều nô nức sục sôi

Bầu trái đất một phen luân chuyễn

Chẳng những chiến tranh dưới biển, máy bay như chim, tàu chiến như cá, mà hỏa

lực của các phe lâm chiến khủng khiếp đến nổi nước biển sục sôi và bầu trái đất

Nơi phía trước cheo leo tiếng khóc

Đứng sau lưng hình vóc vẫy chưng

Nước kia lửa nọ tưng bừng

Thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai

Tóm tắt, nếu đúc kết một cái nhìn từ tấm gương đạo hạnh, những bước hành trình

gian khổ của Đức-Thầy: Hòa-Hảo, Giác-Ngộ, Nhẫn-Nhục và vô cùng thiêng liêng

cao cả. Nếu không nói là bất phàm siêu phàm thì là gì?

Thường nhơn phàm tục thì làm sao có được khả năng nầy.

Có đấng đại giác nào lâm phàm độ chúng mà không phải chịu thọ nạn đâu?

Nhưng trường hợp của Đức Thầy thọ nạn theo như Ngài đã nói trước thì tín-đồ vẫn

kỳ vọng một ngày trở lại của Đức Thầy như câu:

Rán nghe lời dạy của Thầy

Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra

Ít lâu Ta cũng trở về

Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lảng xao

Trì lòng chớ có núng nao

Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần

Từ nay cách biệt xa ngàn

Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy

Giữa chừng đờn nở đứt dây

Chưa vui buổi hiệp bổng Thầy lại xa

Tỉnh say trong giấc mộng hoa

Mơ màng cũng tưởng như Ta bên mình

Tuy là hữu ảnh vô hình

Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai

Vậy, để là tấm gương soi cho nhân loại hầu tuyên dương những tấm gương vì

đạo vì đời,bác ái từ bi hòa hảo,trung nghĩa hiếu hạnh thì đây là những tấm gương

cần nhắc nhở và ca tụng.

Nếu nhân loại không nhắc nhở tuyên dương các bực đại giác đại ngộ, các đấng

thiêng liêng lâm phàm độ thế thì thử hỏi nhân loại nên kỷ niệm tưởng nhớ nhắc

nhở và tuyên dương ai???

Hội Đồng Cố Vấn và Ân Nhân Bảo Trợ

– Cụ Phan Như Toản – Cụ Trần Sinh Cát Bình

– Luật Sư Đinh Thạch Bích – Doanh Gia Kim Anh

– Ông Trương Quang Sĩ và Bà Mộng Lan

– Ông Bùi Văn Truyền – Giáo Sư Lê Quí An

– Giáo Sư Trần Văn Chi – Giáo Sư Lê Hữu Quế

– Ông Bà Hoàng Đình Từ

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và

Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

 Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự

 TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng

 DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng

 DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách

 Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức

 Lê Văn Tâm, Phó Ban Tổ Chức

 Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức

 GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức

 Bà Phạm Diệu Chi, Phó Ban Tổ Chức

 Ô. Nguyễn Thanh Tân, Phó Ban Tổ Chức

 Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký

 Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông

 Hoa Hậu Hoàn Vũ Lam Châu

 Hoa Hậu Huỳnh Nga – Hoa Hậu Kristine Thảo

 Hoa Hậu Tường Vi

 Đốc Sự Châu Văn Để – Bà Minh Nguyệt

 Nghệ Sĩ Tuyết Nga – Nghệ Sĩ Hồng Quyên

 Võ Công và Nguyễn Dung

 Soạn Giả Bùi Minh Đức

 Nhạc Sĩ Ngọc Nôi

 Nghệ Sĩ Phi Loan

 Nghệ Sĩ Hoàng Lợi

 Nhạc Sĩ Trần Khánh Trung

 Thiền Sư Nguyên Linh

 Giáo Sư Hồ Phi

 Ô.Bà Ba Định

 Bà Đào Bích Ty – Bà Phạm Mai

 Ô. Mai Bá Điển – Ô. Nguyễn Văn Hiền

 Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà

CHƯƠNG TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM

Quan Khách và đồng đạo đến

II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM

 Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm

 Giới thiệu thành phần tham dự

 Diễn văn của TS Hội Trưởng Lê Phước Sang

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

 Nghi Thức Hành Lễ

 Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của

Đức Huỳnh Giáo Chủ

IV.- Phát Biểu của Quan Khách và

Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý

V.- Văn Nghệ Giúp Vui

VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức

VII.- Bế Mạc 6:30 PM

___________________________________

LIÊN LẠC:

TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;

Trần Văn Vui, 619-278-9758;

Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244;

Phạm Diệu Chi, 714-467-5955

Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;

Đào Bích Ty, 714-726-4002;

Nguyễn Thanh Tân, 714-631-3343;

Ô. Ba Định, 714-837-4857.

About these ads

Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here.

Tell me more | Dismiss this message

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

LHQ không cầm được nước mắt khi xem video về Syria

LHQ không cầm được nước mắt khi xem video về Syria

A- A A+ ‹Đọc›

Các phái viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã khóc khi nhận được bằng chứng video ghi lại những nỗ lực vô vọng cứu trẻ bị ngộ độc clo trong giao tranh ở Syria.

Những nạn nhân trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô Damascus tháng 8-2013.
Những nạn nhân trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công bằng khí độc ở ngoại ô Damascus tháng 8-2013.

Trong video tài liệu, các bác sĩ đang gắng sức cứu những em bé ở độ tuổi từ 1 đến 3 cùng và người thân. “Vụ tấn công bằng clo đã xảy ra tại làng Sarmin, tỉnh Idlib, ngày 16.3 – hãng Reuters dẫn lời Tiến sĩ Mohamed Tennari, người lãnh đạo bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân.

Theo hãng tin, chính phủ Syria và lực lượng vũ trang đối lập đều phủ nhận có liên quan tới việc sử dụng clo trong xung đột. Theo Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), các thùng chứa clo đã được ném xuống từ máy bay trực thăng.

Trong khi đó, vào ngày 3.4, Đại diện cấp cao Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, bà Angela Kane đã chính thức tuyên bố quá trình phá hủy hoàn toàn vũ khí hóa học và cơ sở sản xuất ở Syria sẽ kết thúc.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1134547#ixzz3bW3jICCn
doc tin tuc www.xaluan.com

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc hậm hực vì Việt Nam thân với Nhật – Ấn – Mỹ

Chuyên gia quốc tế: Trung Quốc hậm hực vì Việt Nam thân với Nhật – Ấn – Mỹ

A- A A+ ‹Đọc›

Trong bài viết trên trang “Phân tích Nam Á”, tác giả cho rằng, nhà cầm quyền Bắc Kinh đang tỏ ra rất khó chịu trước mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Việt Nam với các đối tác ở châu Á và Hoa Kỳ.

Tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vụ đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5/2014.
Tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vụ đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5/2014.

Theo phân tích của Tiến sĩ Subhash Kapila trong bài viết đăng trên website của mạng “Phân tích Nam Á”, giới chức Trung Quốc đang sử dụng chiêu bài “hai mặt” với Việt Nam.

Trong các phát biểu nhân chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước, Trung Quốc thường nói rằng họ “tôn trọng mối quan hệ với Việt Nam và luôn cố gắng củng cố mối quan hệ đó” nhưng ngược lại, ở sau lưng, các cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc như “Thời báo Hoàn cầu” lại liên tục có những bài viết mang tính “dọa nạt” Hà Nội.

Tiến sĩ Subhash Kapila cho rằng, trong những bài viết đăng trên một số tờ báo chính thống của Trung Quốc thời gian vừa qua, không khó để người đọc nhận ra rằng dường như Bắc Kinh đang ngầm chỉ trích Việt Nam vì quốc tế hóa tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông, ví dụ như sự kiện Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5/2014 và xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông.

Trong những chỉ trích ngầm đối với Việt Nam, Trung Quốc ngụ ý phê phán việc Việt Nam cải thiện quan hệ với Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Dường như Trung Quốc bực bội và khó chịu vì Việt Nam đi theo hướng này.

Cũng trong bài viết của mình, Tiến sĩ Subhash Kapila cho rằng, việc củng cố quan hệ ba nước Mỹ – Ấn – Nhật và quan hệ Nhật – Ấn – Việt Nam là phản ứng hợp lý của các nước đối với “sự trỗi dậy không hòa bình” của Trung Quốc. Có vẻ như Trung Quốc đang tìm biện pháp tiếp cận “hợp lý” với Việt Nam nhằm ngăn cản Hà Nội đi theo hướng này.

Các bài bình luận trên truyền thông chính thức của Trung Quốc còn ngụ ý chỉ trích những sáng kiến hợp tác của Việt Nam và Philippines nhằm kiềm chế Trung Quốc gây leo thang xung đột trên Biển Đông. Bắc Kinh không hài lòng với việc cả Hà Nội và Manila đều nỗ lực lôi kéo Liên Hợp Quốc (LHQ) vào việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng cách đưa vụ việc ra tòa án trọng tài LHQ.

Do đó, mặc dù Trung Quốc buộc phải hành động để ngăn chặn quan hệ Trung – Việt đổ vỡ, song sự thật là Trung Quốc vẫn cảm thấy khó chịu khi Việt Nam – bằng những hoạt động ngoại giao khôn khéo – đã quốc tế hóa vấn đề Trung Quốc leo thang căng thẳng tại Biển Đông.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang hối hả xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo mà họ chiếm của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Tiến sĩ Subhash Kapila đặt câu hỏi: Điều gì khiến Trung Quốc lo ngại Việt Nam và Đông Nam Á khi mà họ có thế thượng phong lớn hơn cả? Câu trả lời nằm ở một thực tế chiến lược là tham vọng của Trung Quốc về “Con đường Tơ lụa trên Biển” – một dự án liên quan đến cả khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương – phụ thuộc khá nhiều vào sự ổn định của vùng Biển Đông. Điều này có nghĩa rằng Trung Quốc mong muốn Việt Nam tích cực ủng hộ “Con đường Tơ lụa trên Biển” mà Trung Quốc đề xướng.

Trung Quốc cũng cho rằng “một số thế lực bên ngoài đang lợi dụng mọi cơ hội có thể để khoét sâu thêm rạn nứt giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam” và nhiều lần lên tiếng chỉ trích Mỹ là kẻ đang cố tình “chen chân” vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Biển Đông, nhằm tái khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với các tuyên bố chủ quyền đơn phương tại Biển Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã phát biểu một câu mang đầy hàm ý đe dọa: “Không một ai có thể đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực và liên tục thách thức chủ quyền của Trung Quốc mà không phải đối mặt với những hệ lụy khó lường”.

Lời cảnh báo này của Bắc Kinh rõ ràng là nhằm vào Mỹ, quốc gia đang ngày càng lớn tiếng trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông, và nhằm cả vào những hy vọng của Việt Nam muốn tìm kiếm sự ủng hộ lớn hơn từ Washington trong các tranh chấp triền miên về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận là Bắc Kinh buộc phải “dịu giọng” với Hà Nội là nhằm xoa dịu sự chỉ trích và tức giận của cộng đồng quốc tế trước các hành vi làm leo thang căng thẳng tại vùng Biển Đông mà Trung Quốc theo đuổi.

Về tác giả: Tiến sĩ Subhash Kapila tốt nghiệp trường ĐH Lục quân Hoàng gia Anh và đã từng đảm nhiệm các nhiệm vụ ngoại giao ở Bhutan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Hiện nay, Tiến sĩ Subhash Kapila đang là cố vấn trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và Chiến lược của Tập đoàn Phân tích Nam Á.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1149489#ixzz3bVzeGp3o
doc tin tuc www.xaluan.com

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Báo Mỹ: Nếu phải giao tranh, tiền đồn TQ ‘không trụ nổi một ngày’

Báo Mỹ: Nếu phải giao tranh, tiền đồn TQ ‘không trụ nổi một ngày’

A- A A+ ‹Đọc›

Trong bài viết đăng trên tạp chí War Is Boring hôm 21/5, tác giả Kyle Mizokami tự tin Mỹ có đủ hỏa lực để loại bỏ hệ thống tiền đồn của Trung Quốc trên Biển Đông chỉ trong vài giờ.

Tàu USS Michigan tới thăm cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia
Tàu USS Michigan tới thăm cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia

Theo ông Mizokami, năm vừa qua Trung Quốc đã có những động thái “rất bất thường” trên Biển Đông. Cụ thể, Bắc Kinh đã và đang xây dựng trái phép đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm với mục đích đặt căn cứ quân sự, trong đó có sân bay.

Nhà phân tích này ví hệ thống tiền đồn trên các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng như một “sợi xích” kết nối với Bắc Kinh, với đầy đủ trang thiết bị từ radar dò tìm hay máy bay chiến đấu đến vệ tinh theo dõi và tàu ngầm bảo vệ.

Trong trường hợp chiến sự nổ ra, “sợi xích” này sẽ đóng vai trò xác định vị trí các tàu nước ngoài, đặc biệt là những chiến hạm lớn như tàu sân bay, và nếu cần thiết có thể đánh chìm.

Tuy nhiên, theo ông Mizokami, hệ thống tiền đồn này của Bắc Kinh “mỏng manh dễ vỡ” hơn nhiều so với một tàu sân bay di động.

chuyên gia an ninh quốc phòng châu á

Kyle Mizokami

Trong trường hợp có giao tranh trên Biển Đông, hệ thống phòng ngự của Trung Quốc sẽ không trụ nổi quá vài giờ đồng hồ.

Ông Mizokami lấy ví dụ về căn cứ do Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (chủ quyền Việt Nam). Do vị trí chiến lược giữa Biển Đông, đây cũng chính là căn cứ quân sự tối tân nhất của Bắc Kinh.

Năm 2011, Trung Quốc xác định Đá Chữ Thập là “trung tâm chỉ huy chính”. Kể từ đó, tiền đồn này được đầu tư phát triển thành một căn cứ quân sự đích thực.

Đến nay, đảo nhân tạo trên Đá Chữ Thập đã có thể lắp đặt đường băng dài 3km, đủ để “chứa chấp” gần như bất kì loại máy bay nào của quân đội Trung Quốc.

Theo ông Mizokami, Trung Quốc có hai lý do để mở rộng căn cứ quân sự như vậy.

Thứ nhất, Bắc Kinh ngang ngược đòi chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông, nhưng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) rõ ràng không thể có đủ nguồn lực cũng như vị trí địa lý thuận lợi để tuần tra trên toàn bộ không gian đó.

Thứ hai, Trung Quốc muốn tăng diện tích đảo nhân tạo để chứa được máy bay không người lái, phương tiện có thể giúp Bắc Kinh tuần tra mà không phải huy động nhiều sức người.

“Không ăn thua”

Theo ông Mizokami, tuy hệ thống tiền đồn này rất hữu dụng với Trung Quốc trong việc tuần tra thời bình, nhưng trong trường hợp xảy ra giao tranh với quân đội Mỹ, “sợi xích” của Bắc Kinh sẽ không phát huy mấy tác dụng.

Cựu Giám đốc CIA Mỹ

Michael Morell

Nguy cơ xảy ra chiến tranh Mỹ -Trung là hoàn toàn có thể, trong thời điểm Mỹ tuyên bố điều tàu và máy bay do thám tới giám sát tại Biển Đông, còn Trung Quốc không ngừng thực hiện âm mưu bành trướng của mình.

Vấn đề lớn nhất của các đảo đá nhân tạo đó là chúng không thể di chuyển như các tàu sân bay. Tọa độ cố định của các “mắt xích” này khiến việc công kích trở nên rất dễ dàng, đặc biệt là trong thời đại vũ khí cự ly dài phát triển.

Một ví dụ, theo ông Mizokami, là việc tàu USS Michigan thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hoàn toàn có khả năng phá hủy căn cứ quân sự của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập chỉ trong vài phút.

Một đợt tấn công với 10 tên lửa hành trình Tomahawk-D là đủ để tiêu diệt hết máy bay, radar, tháp kiểm soát, kho xăng dầu, và kho vũ khí trên Đá Chữ Thập. Trong khi đó tàu USS Michigan đang mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk” – ông Mizokami cho biết.

Chuyên gia này cũng nói thêm, Trung Quốc có thể sử dụng hệ thống đối không HongQing-9 trên các đảo nhân tạo. Nhưng ông cho rằng một lực lượng đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ có thể dễ dàng tiếp cận và vô hiệu hóa hệ thống tên lửa này.

Tóm lại, những căn cứ quân sự này tuy rất quan trọng với Trung Quốc, nhưng cũng có thể bị công kích tương đối dễ dàng. Trong thời chiến, “tuổi thọ” của chúng có lẽ chỉ được tính bằng ngày, nếu không muốn nói là giờ” -ông nhận định.

Tuy nhiên, ở thời điểm tương đối “trời yên biển lặng” như hiện tại, ông Mizokami cho rằng “sợi xích” của Trung Quốc vẫn tương đối hữu dụng trong việc tuần tra trên Biển Đông.

Những tiền đồn cỡ nhỏ kiểu này sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng với công nghệ quân sự phát triển như bây giờ, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ không cho xây dựng thêm nhiều ’mắt xích’ trong tương lai“.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1158101#ixzz3bVvTBvPM
doc tin tuc www.xaluan.com

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.