Có một nước công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Có một nước công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Bạn đọc Danlambao

1. Báo Dân Trí, số ra ngày 19/6/2015: Không nước nào công nhận chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. 

2. Báo Nhân Dân, số ra ngày 22/9/1958: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa công nhận quyết định về hải phận của Trung Quốc.
* Không có link, nhưng có hình:

3. Dân Làm Báo, số ra ngày 14/6/2014: Bộ ngoại giao TQ công bố 5 bằng chứng bán nước của ĐCSVN.
Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: