ĐÓA TỪ TÂM

Kim Le <bluetech_vn@yahoo.com>

Jun 28 (1 day ago)

to
ĐÓA TỪ TÂM
Sẽ nhớ mãi nụ cười vang trong gió
Thuở hồn nhiên, phơi phới tuổi thanh xuân
Tiếng đàn, ca vượt trên cõi gian truân
Để hạnh phúc lấp tràn cơn khốn khó.
Từ nguyên thuỷ tim nồng luôn mở ngõ
Tận vô chung vẫn là khúc hoan ca
Chốn tha phương, dù lãng đãng ta bà
Vẫn ấm mãi lửa hồng: tim từ ái.
Đời tỏa hương trên bước đường oan trái
Nối vòng tay qua tháng rộng năm dài
Đóa từ tâm nở hoa giữa trần ai
Cành Bách Hợp xum xuê vườn Thiện-Mỹ.
Chân Khai Phá dẫn đường tìm Chân Lý
Ánh hạo nhiên soi dẫn lối kiên trinh
Bạn bè ơi trên vạn dặm đăng trình
lòng Sắp Sẵn sẽ là nguồn trợ lực.
Ánh lửa hồng trong tận cùng tâm thức
sẽ bùng cao soi rọi lối về nguồn
Có sá gì chuyện nắng khốc, mưa tuôn
khi lòng vẫn rạng ngời câu bền chí.
Hãy đan tay nối hùng tâm, hào khí
vào tương lai thành sức mạnh hợp đoàn
Dẫu hoa niên đã là bóng thời gian
tim Hướng Đạo vẫn nhịp nhàng câu Thẳng Tiến!
HUY VĂN
Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: