IN THE COUNTRY OF THE BLIND THE ONE EYE MAN IS THE KING

(1) THI VĂN THỜI ĐẠI

IN THE COUNTRY OF THE BLIND

THE ONE EYE MAN IS THE KING

[ nước mù anh chột làm vua.]

Bịt mắt, bịt tai, lại bịt mồm,

Trói tay, bẻ bút, cấm viết luôn!

Lề phải cho đi, lề trái cấm.

Đứa nào trái lệnh bắt chúng luôn./.

Bịt mắt ! Bịt tai ! lại Bịt mồm !

Những người “Câm,Điếc” nghĩ mà thương!

Còn người mắt sáng “Mù” không thấy!

Hỏi trời có thấu chuyện này không !!!

NGỤY ĐÀM

Dân bảo đảng ta quá yếu hèn !

Đảng ta với giặc lại thân quen!

Anh em kết nghĩa “tình HUYNH ĐỆ”

“Mười sáu chữ VÀNG” thật khó quên!

“BỐN TỐT” chúng làm toàn điều xấu!

Nếu ta phản đối hết tình thân !

Mong sao giải quyết cho êm thắm.

Đừng quá bạo hành thiệt đến thân !!!

Lú sinh Hèn

VỪA ĐÁNH TRỐNG,

VỪA ĂN CƯỚP

Trống anh vừa đánh đã xua quân!?

Chiếm đất, phá nhà, cướp của dân!

Biển đảo, Hoàng sa, anh cũng chiếm!

Nghĩa / tình, huynh / đệ: nhục muôn phần!

“Mười sáu chữ VÀNG” mùi thum thủm!!!

“Bốn TỐT” làm toàn chuyện bất nhân !

Thế giới nhìn anh khinh bỉ quá.

Than ôi! Bể khổ đời trầm luân !!!

Clbthivantaodan.

(2) THI VĂN THỜI ĐẠI

36 NHÀ TRÍ THỨC VN HẢI NGOẠI bàn về:

“TÍNH CHÍNH THỐNG”

Của một chế độ chính trị tại Việt Nam.

Clbthivantaodan hải ngoại xin góp ý sau đây:

CHÍNH thống, CHÍNH danh, CHÍNH nghĩa không!

CHÍNH liềm, CHÍNH búa, CHÍNH cùm gông!!!

CHÍNH ác, CHÍNH tà gian, bất CHÍNH!!!

Xảo ngôn, ngụy biện: CHÍNH là ông !!!

Dân Việt

YÊU VIỆT NÀO ?

VIỆT gian, VIỆT cộng, VIỆT kiều

Trong ba VIỆT ấy em yêu VIỆT nào ?

VIỆT cộng bán nước theo Tầu

Cướp nhà, cướp đất, hại dồng bào ta!

VIỆT gian ăn cơm quốc gia

Thờ ma cộng sản mới là đáng khinh!!!

Nghĩ suy, tính kỹ, phân minh

VIỆT kiều chân chính thật tình em yêu./.

Tiên Hồng

TẨY CHAY

KHÔNG nghe, KHÔNG nói, KHÔNG nhìn,

KHÔNG đi, KHÔNG đến, xin tiền KHÔNG cho.

KHÔNG về nước, KHÔNG chơi xa,

Dân KHÔNG hợp tác cộng tà sợ KHÔNG ?!

Dân Việt

BƯNG BÍT

BỊT mắt, BỊT tai, lại BỊT mồm!!!

Tự do, dân chủ nói cho xôm !

Mấy thằng Việt cộng gian manh quá!

Đàn áp dân lành đói khổ luôn !!!

Dân Việt

Advertisements
Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: