Kinh cẩn phân ưu

Kinh cẩn phân ưu

Inbox
x

Sang Lephuoc

9:47 PM (13 hours ago)

to HTThichminhTuy., bcc: me
Kính thưa Hòa Thượng Thích Minh Tuyen,
Tổng Thơ Ký,Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới,
Hôi Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH vừa hay tin buồn Đại Lão Hòa Thượng Thich Giác Nhiên , Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới vừa viên tich luc 10:32 pm ngày 3 tháng 8 năm 2015, tại Nam California, hưởng  thượng thọ 92 tuổi.
Đại Khối tín dồ PGHH cùng với Hội Dồng Trị Su Trung  Ương Giáo Hội PGHH thành tâm cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  Phật và Đức Phật ADi Đà từ bi cứu độ vong linh Hòa Thượng Thích Giác Nhiên được vãng sanh miền Cực Lac.
Nam Mo Bon SuThich Ca Mau Ni Phat. Nam Mo A Di Da Phat
                         TM Hoi Dong Tri Su Trung Uong Giao Hoi PGHH.
Hoi Truong Le Phuoc Sang.
DE NHUT PHO HOI TRUONG DB DUONG MINH QUANG.
CO VAN CHANH SACH DB DUONGTHANH TON.
CHANH THO KY KIEM TONG VU TRUONG PHO THONG GIAO LY PGHH HuyenTam
PHO HOI TRUONG NOI  VU TRAN VAN VUI  KIEM TU THIEN QUOC NOI.
PHO HOI TRUONG NGOAI VU NGUYEN CUU LONG.
CO VAN VAN HOA- GIAO DUC  HDTSTU KIEM PHU TA VIEN TRUONG VDH.HH GIAO SU TRAN VAN CHI.
CO VAN DAC BIET HDTSTU  HOA HAU KHUYEN NGUYEN.
CO VAN DAC BIET HDTSTU HOA HAU HOAN VU LAM CHAU.
CO VAN DAC BIET HDTSTU HOA HAU HUYNH NGA
CO VAN DAC BIET HDTSU NHA BAO HOANG KIM THANH

TS. LêPhước Sang

Hội truởng Giáo Hội HĐTSTƯ GH-PGHH
Advertisements
Categories: Tin Hải Ngoại | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: