1382 bức ảnh mầu autochromes của Albert Kahn ở miền Bắc

  1382 bức ảnh mầu autochromes của Albert Kahn ở miền Bắc

14016206783_ff9ba44c69_z.jpg
Làng Na Sầm, vùng cao biên giới giáp Trung Quốc

13973093146_b2c62ec225_z.jpg
Mỏ đồng, 191513992999362_71a27a1f36_z.jpg
Chợ Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 191513996230995_c7ba8be0b8_z.jpg
Bến sông Lô Việt Trì14016194953_bf7ae2d1c2_z.jpg
Hòn Gai, 191513973094956_8615f91d92_z.jpg
Mỏ than Hòn Gai, 1918 – 192113973096336_d5c859fde6_z.jpg
Vịnh Hạ Long, 191513973097216_fd7bc04635_z.jpg
Thuyền trên vịnh Hạ Long, 191614016269103_855ed87828_z.jpg
Vịnh Hạ Long13996712274_f68ab237a0_z.jpg
Vịnh Hạ Long13996640324_cd329d5355_z.jpg
Sông Tam Bạc, Hải Phòng13973104866_a20c8dbb0d_z.jpg
Một ngôi chùa trên đường lên Tam Đảo, tháng 6 năm 191613992995962_c07bef2e65_z.jpg
Bán gạo, 1914-191513993035172_cfcc58a9df_z.jpg
Quán nước và hàng quà rong14016231903_22467d3096_z.jpg
Quán ăn trên đường quê 13993072461_72717dd0ce_z.jpg
Quay tơ13993057121_19b3578b63_z.jpg
Bật bông13993091112_80bd104cb2_z.jpg
Phường nhạc13996233665_01c41c5827_z.jpg
Mấy mẹ con người hành khuất mù14000028091_69731251a4_z.jpg
Lão mù vái khách xin độ nhật
14003635864_34158487e1_z.jpg
Những người phu bố mộ
13993076511_9703be9b21_z.jpg
Cấy lúa13993053651_0cdbbcb8ca_z.jpg
Cấy lúa13973134776_83c8c48bbb_z.jpg
Cô bé chăn trâu13996671164_fb7e4bc969_z.jpg
Phơi thóc sau vụ gặt14016256613_622bd677fa_z.jpg
Hái rau13993081521_8e93ce4159_z.jpg
Đánh dậm13993006912_4d437bcae0_z.jpg
Quan huyện và các chức sắc tập trung tại huyện đường, 191513996736834_89321e3d81_z.jpg
Quan huyện đọc chiếu vua, 191513993091662_63cfb5083b_z.jpg
Một ông quan huyện Bắc kỳ, 191514016291323_11db83bbf5_z.jpg
Một vị quan địa phương trong triều phục thường, 191614004320935_ce8e8578e4_z.jpg
Một viên đội13993085552_6cf3467db2_z.jpg
Ông lý trưởng hút điếu bát13993024521_f36322e69c_z.jpg
Hai người hút thuốc phiện, 191513996647334_07db077368_z.jpg
Têm trầu, 191614015450585_446eec13cc_z.jpg
Cơi trầu13973184236_38cf9631bc_z.jpg
Trang phục đi hội13996301015_cdfd415ba6_z.jpg
Các cô gái đóng vai con Tốt trong một ván cờ người, 192013993120301_0656366611_z.jpg
Mấy bé gái *, 191613996301195_4a9fe18a98_z.jpg
Phụ nữ miền Bắc nhuộm răng đen, 191513993093652_e47951a204_z.jpg
Một bà vãi và hai chú tiểu, khoảng 191613993030571_1b49e99122_z.jpg
Một bà đồng, 191613980091866_99b6e8a0f2_z.jpg
Một bà đồng ở quê14016207813_f92810e582_z.jpg
Một bà đồng, 1915
13973153836_e380e02563_z.jpg
Cậu bé với chú gà chọi
13993003502_96d4b8980f_z.jpg
Một gia đình khá giả14000028581_f6592bb0c6_z.jpg
Một phụ nữ đang nấu ăn13993064302_607668f304_z.jpg
Ăn trầu13993051541_b651523503_z.jpg

Hoa quả và lễ vật13993038172_5e0160f628_z.jpg
Advertisements
Categories: Tổng Quát | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: