Đặng Thị Thu Hương sẽ muôn đời trẻ mãi

Đặng Thị Thu Hương sẽ muôn đời trẻ mãi

 
(Viết tặng nữ sinh viên “đánh bóng tên tuổi” để cứu dân)
Bớ nhà đài loài xảo ngôn độc ác!
“Người đương thời” hay lũ giả vờ ngu
Làm từ thiện còn động cơ nào khác
Ngoài cứu dân cố tranh thủ từng giờ?

Hay bay là lũ đười ươi bắt chước
Óc xuẩn ngu không biết nghĩ suy gì
Giáo mác bảo làm sao thì làm vậy
Để được ăn những thứ chúng vứt đi?
Sao không đào xác Thu Hương lên hỏi(*)
Hương cứu dân để đánh bóng phải không?
Sao Hương giúp đồng bào trong lũ lụt
Lo thuốc men quên tai nạn đau lòng!
Làm từ thiện bằng trái tim thánh thiện
Bằng tình yêu thương cảm cứu đồng bào
Vậy mà những tên nhà đài vô cảm
Hỏi Phan Anh: “Làm từ thiện vì đâu?”
Phải chi bay loài mặt người dạ thú
Vì ghét ghen mà nói bậy nói xằng
Cư dân mạng làm sao tin bay được
Mà trao tiền cho bè lũ con hoang?
Hãy cút đi tên nhà thơ hoang tưởng
Cùng điếm ngoan và mấy đứa nhà đài
Cháu Thanh Hương dẫu xuống mồ vẫn hận
Giúp đồng bào, đánh bóng tuổi tên ai?
Hãy cút đi lũ con hoang giáo mác
Sang Bắc Kinh mà la liếm trôn Tàu
Formosa Miền Trung vừa địch họa
Đã nhân tai Hố Hô khiến lòng đau!
Xin vĩnh biệt những đời trai nhục nhã
Sáu sáu năm làm đầy tớ xâm lăng
Đặng Thị Thu Hương sẽ muôn đời trẻ mãi
Như Hằng Nga thao thức giữa đêm rằm!
Hà Nội, 24/10/2016
Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: