PHẬT HÒA GIÁO HẢO


TÂM THƯ

—oOo–


Kính Gởi: – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Hải Ngoại
– Quí Đại đức, quí Thượng toạ và toàn thể Tăng ni Phật Giáo

Kính thưa,

Tôi là một tín đồ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO nghe được buổi thuyết giải của thích phước tiến tại Hoa Kỳ mang chủ đề “Phật pháp vấn đáp kỳ 25” dài phút 61. Qua câu hỏi của ai đó về “Đạo Hòa Hảo và Đạo Phật có liên quan với nhau không”? phước tiến trả lời “HOÀ HẢO là chuyện của HOÀ HẢO – PHẬT GIÁO là chuyện của PHẬT GIÁO”.

Thưa quí vị trên thế giới ai củng biết đạo của chúng tôi là đạo: – PHẬT GIÁO HỎA HẢO chứ chẳng phải là HÀO HẢO không thôi. Đành rằng đây là một câu hỏi của ai đó, hay chỉ đặc ra để tiện phê phán? phước tiến là một giảng sư của Phật Gi áo VN há lại không biết hay sao? Mà lại dùng danh từ HÒA HẢO! Cắt mất đi hai chữ PHẬT GIÁO. Đức Giáo Chủ chúng tôi khi lâm phàm độ thế, Ngài thị hiện tại làng HẢO HẢO, chính do do cơ duyên nên Ngài dùng hai chữ HẢO HẢO đặt tên cho tôn giáo do Ngài khai sáng đó là: PHẬT GIÁO HÀO HẢO. Cũng như Ngài Trí Gỉa Tiên Sư đắc đạo tại Thiên Thai nên lấy THIÊN THAI đặt tên cho tông phái của mình, đức Điều Ngự Giác Hoàng, đắc đạo tại Trúc Lâm Yên Tử cũng lấy TRÚC LÂM đặc tên cho hệ phái của mình, vậy hai vị này không phải là đạo Phật Giáo hay sao? Vấn đề này phải chăng phước tiến cho đạo chúng tôi không phải là đạo Phật ư?
Kính thưa quí vị chúng tôi cần góp ý đễ làm sáng tỏ thêm hai từ ngữ HÒA HẢO ở đây:
1- Thứ nhất: ĐỨC THẦY chúng tôi lấy địa danh đặt tên cho tôn giáo.
2- Thứ hai: Ngài lấy từ hai thời thượng cổ là thời THÁI HOÀ vào đời Tam Hoàng và thời kỳ TUYỆT HẢO ở đời Ngủ Đế .
3- Thứ ba: Ngài thể hiện đức tánh bình đẳng trong lục hòa của Đạo Phật vì “hoà giả tương thân, hảo giả tương trợ, tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh, bất chiến tự nhiên thành, vô tranh tự nhiên đắt” nghĩa Hoà là thương yêu lẫn nhau, Hảo là giúp đỡ lẫn nhau, mà thương yêu thì không gây chiến. , giúp đỡ thì không tranh đua nhờ vậy mà thành tựu.

Thưa quí vị tiếp đến phước tiến nói “Phật giáo là một tín ngưỡng của nhân gian” vậy xin hỏi câu này đúng hay sai dối với chân lý Đạo Phật? Thiết nghỉ theo chúng tôi thì Phật giáo là chân lý giác ngộ cho chúng sanh chứ không phải là tín ngưỡng của dân gian vì tín ngưỡng dân gian nó bao hàm cả sự dị đoan, mê tín trong đó… phước tiến nói vậy còn gì là giá trị của chân lý Phật đà… Là một giảng sư m à không biết nhiều, thiếu nghiên cứu hay háo thắng nói lên câu nầy. Kế đến là hai từ “tổng hợp” phước tiến lại không còn cái từ nào thanh bai hơn? Có phãi chăng là cố ý thóa mạ Đạo CAO ĐÀI và PHẬT GIÁO HOÀ HẢO!

Thưa quí vị.
Đức Thầy chúng tôi cho biết “TA KHÔNG QUÊN TA LÀ MỘT ĐỆ TỬ TRUNG THÀNH CỦA ĐỨC THÍCH CA MÂU NI” nếu là đệ tử của Đạo Phật mà lấy chân lý khác dạy chúng sanh có phãi trung thành không? Thế nên Đức Thầy phải lấy chân lý của ĐỨC TỪ PHỤ THÍCH CA để dạy chúng sanh, Ngài rút những tinh tuý của đạo phật và áp dụng cho phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh của chúng sanh hiện thời. Ngài còn kêu gọi gìn giữ đạo Thánh hiền đó là dụng thông chương trình HỌC PHẬT TU NHÂNtại sao gọi là tổng hợp, giảng sư gì mà khiếm nhả thế!
Ông còn cho rằng: “mới mà không mới gì cả” theo chúng tôi thì có mới đó chứ; vì Ngài thị hiện tại nước Việt Nam nói bằng tiếng VIỆT và cái mới nữa là Ngài lồng vào tư tưởng chúng sanh qua tư tưởng Phật giáo bằng văn chương Việt để mọi người dễ hiểu, dễ hành… đó là phương tiện hoà nhập lòng người vào chân lý PHẬT ĐÀ tại sao không mới? còn nói đến tính cách lịch sử đâu cần ở thế giói mới có, còn trong nước thì không sao? Câu này phước tiến quá coi thường người khác Đức Điều Ngư Giác Hoàng là người Việt Nam có hàng triệu người tôn kính là tổ của phái TRÚC LÂM vậy không phải là lịch sử à!
Đến phần nhận xét về các bé của Phật Giáo Hòa Hảo; phước tiến cho rằng “nó không biết nó là ai” điều này quá sai lầm thử hỏi các em bé đó đi, rồi sẽ nghe các câu trả lời, xem còn có nói thuộc lòng không? Vậy phước tiến có học không mà được làm giảng sư vậy? còn người ta khen tặng là Bồ tát tái sanh đó là quyền sở hữu của những người ái mộ nó. Thử hỏi lúc phước tiến lên 9 tuổi phước tiến làm được gì nào? Và ngay bây giờ bé Như Ý tại sao được các sư mời về chùa thuyết đạo, với nhiều ngàn người phật tử ngồi nghe, cái nầy do ai?. Phước tiến có được vậy không hay có phải chăng vì lòng ganh tị với các em bé, tại sao người tôn mình thì chịu còn tôn người khác thì không ưa!… quá nhỏ hẹp vậy thử hỏi các Sư, Ni và người nghe đều dốt hết phải không? , chỉ có phước tiến là thông minh à giọng điệu quá khinh người không xứng đáng là một giảng sư!
Có đoạn phước tiến còn nói: “lợi dụng từ ngữ mê hoặc người ta, hội Long Hoa lập nơi này, nơi kia là nói tầm bậy và tung quả mù vào quần chúng”…

Nói đến hôi Long Hoa là căn cứ vào kinh Di Lặc đúng như lời phước tiến nói… nhưng phước tiến quên hay chưa học tới trong chân lý của Phật Đà có nhắc đến 4 pháp. QUYỀN, THIỆT, ĐỐN, TIỆM và pháp HOÁ THÀNH DỤ của Đức phật. mà nói lợi dụng từ ngữ mê hoặc và từ tầm bậy tung quả mù vào quần chúng?
Thưa quí vị với danh từ tầm bậy dành cho ai nói mới đúng, nhà sư hay kẻ thất phu? Chúng tôi chưa thấy nhà sư tu hành chân chính nào dùng các từ ngữ này. Có thấy chăng là từ kẻ tu giả dối hay bọn thất phu mà thôi… phước tiến là hạng người nào, nếu tu hành chân chính thì khai tử cái danh từ bậy bạ kia đi còn ngược lại thì tuỳ ý! Ngày xưa Đức Phật đã dùng Quyền, Thiệt, Đốn, Tiệm đế hoá đô chúng sanh; vì Pháp quyền là dùng phương tiện để hoá độ như trong DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH nói đến tam sa xuất hỏa trạch đó không phải là phương tiện ư “kinh giã vạn đại thường kinh, quyền giã nhứt thời chi dụng”? Trong dân gian người muốn qua sông đương nhiên phải dùng đến thuyền, nếu không có thuyền người ta dùng khúc chuối làm phương tiện qua sông không được à? Chủ yếu qua sông thôi mà, hội Long Hoa đối với giáo lý PHẬT GIÁO HOÀ HẢO củng thế, đó là phương tện đưa chúng sanh thoát khổ, lìa mê tại sao dùng danh từ tung quả mù vào quần chúng.
Vài điều đặc trưng về những cái khiếm nhả của phước tiến xúc phạm tôn giáo khác… chứ còn nhiều chỗ cần quan tâm nữa đối với lời nói của phước tiến. Tại sao chúng tôi không thêm họ THÍCH vào trước tên phước tiến cho chính danh, (cho đúng tên đặc)? Là vì họ Thích chỉ áp dụng cho các vị Sư, Ni làm đúng theo lời phật dạy…riêng phước tiến thì không! Vì không có một chỗ nào PHẬT dạy xâm phạm, nhục mạ kẻ khác… mà phước tiến thì có, thử hỏi phước tiến có đủ tư cách Họ Thích hay không?
Chúng tôi rất kính trọng quí sư ni tu hành chân chính vì Đức Thầy dạy “phải tôn trọng và ủng hộ các sư tu hành chân chính” và bày trừ triệt để kẻ tu giả dối. Thưa quí Sư, Ni các vị là những cành hoa trong vườn hoa Phật Giáo, qúi vị đã đem lại sư tươi đẹp cho mọi người, hôm nay trong vườn hoa của quí vị có một cành hoa bị sâu đục thủng, qúi vị phãi giải quyết bằng cách nào đây? Bắt sâu hay vứt bỏ thì tuỳ ý quí vị miễn sao vườn hoa Phật Giáo, hầu tránh bị lang ra làm tổn hại cành hoa khác là đủ!

Kính thưa,
Quí Giáo Hội, quí Đại Đức, quí Thượng Toạ và toàn thể Tăng Ni Phật giáo vài lời thô kệt xuất phát từ đáy lòng của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị bức xúc bởi lời nói của phước tiến nên buộc lòng mới bày tỏ vậy thôi, chứ ý không muốn…
Kính mong đó n nhận được sự hoan hỷ từ tất cả chư Tăng đức.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI KIM SƠN PHẬT


Cần Thơ, Ngày 26-11-2105
Hoài Bảo
kính bút