Lễ Đạo

Lễ Đạo

Quang cảnh Đại lễ 18/5 trước Tổ Đình

 

Đức Ông và Đức Bà trong ngày Đại lễ 18/5 tại Hòa Hảo

 

Đại lễ 18/5 năm 1999 tại Tổ Đình

Bè Thủy lục trong ngày Đại lễ 18/5 tại Hòa Hảo

 

Đại lễ 18/5 tại San Jose, California 

Comments
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: