Đức Huỳnh Giáo-Chủ

Đức Huỳnh Giáo-Chủ

        
 Lúc đi Khuyến Nông (1945)
      Đức Thầy tại Saigon năm 1946
   Hình chụp ở nhà cô Ký Giỏi
               Bạc Liêu
Hình Đức Thầy tại Chợ Lớn cuối 1945

 

Hình Đức Ông và Đức Bà thân sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ

 

Trước nhà Cô Năm Tournier

Đức Thầy tại Văn Phòng đường Lefèbre  (Nguyễn Công Trứ) Saigòn, năm 1943

 

 

 

 

 

 

 

 

           Năm 1946 tại Chợ Lớn
 Tại làng Nhơn Nghĩa Cần Thơ 1940

 

       Lúc còn đi học ở Tân Châu

Comments
You do not have permission to add comments.
Advertisements
Categories: Đức Huỳnh Giáo Chủ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: