MẦU NHIỆM Chuyện Bên Thầy Rất Hay

PGHH: KỂ LẠI CHUYỆN SỰ HUYỀN DIỆU VÀ MẦU NHIỆM KHI ĐỨC THẦY THUYẾT PHÁP

489,672 views

Published on Nov 15, 2016

Sấm Giảng từ Quyển 1- 6 : https://goo.gl/iUxufU Thi văn Giáo Lý Toàn Bộ : https://goo.gl/NreEb5 100 Chuyện bên Thầy : https://goo.gl/S6j8GY Bộ Hiển Đạo của Ngài Thanh Sĩ: https://goo.gl/SFJTj7 Chú Giải Sấm Giảng từ Quyển 1- 6: https://goo.gl/fZrk2k Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” : https://goo.gl/wMlG3Q Thuyết Giảng Giáo Lý PGHH: https://goo.gl/rlXoog Triết Lý Nhà Phật rất hay: https://goo.gl/FFE6Jt Pháp Lý Trích Yếu : https://goo.gl/h8oDua Giảng Xưa SƯ VÃI BÁN KHOAI: “Quyển 1 Khuyên Người Đời Tu Niệm” https://goo.gl/pME37K “Quyển 2 Kệ Dân Của Người Khùng” “Quyển 3 Sám Giảng” “Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ” “Quyển 5 Khuyến Thiện” “Quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo” “Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý” “Tám Điều Răn Cấm” “Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương” “Xem Mười Điều Khuyến Tu” “Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ” “Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho” “Xem Thuyết Pháp” ” Chú Giải Sấm Giảng Quyển 1″ :https://goo.gl/gIwh2Z ——————— Email liên hệ:hanhtrangcoitinh@gmail.com —————

SHOW MORE

phatphap ety
Tôi rất ngưỡng mộ lời dạy của Đức Thầy : << Làm người thì phải bíết ơn : Ơn cha mẹ _ Ơn tổ quốc _ Ơn đồng bào _ Ơn nhân loại . Để đền ơn quê hương đất nuớc , ta phải nổ lực hy sinh ,bảo vệ tổ quốc của tổ tiên để lại thì phải chống lạii xăm lăng bất luận từ đâu ,bất luận dưới hình thức nào >> .Dân ViệtNam có đạo lý đạo nầy nên lịch sữ V.N có rất nhiều vị anh hùng dân tộc .

Show less

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: