Ảnh: Trung Quốc phô trương sức mạnh hải quân

Tin liên quan

 • Việt Nam ‘bỏ dự án Cá Rồng Đỏ’ ở Biển Đông
  23 tháng 3 2018
 • Video Không quân TQ ‘sẵn sàng cho chiến tranh’ ở Biển Đông
  25 tháng 3 2018
 • Điểm lại các diễn biến mới ở Biển Đông
  13 tháng 12 2016
 • Vì sao quốc tế khó dùng tên ‘Biển Đông’?
  8 tháng 3 2017
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: