Monthly Archives: May 2018

Chủ đề: Giai Đoạn Hoạt Động và Khuyến Nông của Đức Thầy

 • Công cụ Chủ đề
 • Hiển thị
 1. #1

  Buile Đang Ngoại tuyếnSenior Member

  Ngày tham gia
  Jan 2012
  Bài viết
  177

  Giai Đoạn Hoạt Động và Khuyến Nông của Đức Thầy


  Tổ Chức Hàng Ngũ


  Thầy vẫn biết tham vọng của quân phiệt Nhựt muốn thực hiện cái mộng làm chủ Ðông Á, Ngài đã biết rỏ thâm tâm của họ, khi chiếm Ðông Dương.. Thay vì tuyên bố cho các phần đất thuộc địa nầy được độc lập, giao trả quyền cai trị lại cho dân bổn xứ, họ chỉ thi hành sách lược “dịch chủ tái nô”, nghĩa là họ thay thế địa vị của bọn thực dân cũ để xây dựng chế độ thực dân mới của họ mà thôi.
  Ðức Thầy đã thổ lộ tâm tư trong hai câu đối:

  Trương Tiên tá Hớn phi thần Hớn,
  Quan Thánh cư Tào bất đế Tào.


  Ngài sở dĩ đi với Nhựt là để khỏi bị Pháp mưu hại mà thôi. Ngài sống với Nhựt cũng như Quan Công xưa kia sống với Táo Tháo trong lúc thất thủ để chờ cơ hội thoát ly.
  Phương chi Ngài biết trước thời cơ, thế nào quân Nhựt vận số cũng không chịu nổi cuộc phản công của Ðồng Minh hết năm Dậu (1945) Có lẩn Ngài nói với các tín đồ là: 
  “Người Nhựtkhông ăn hết nửa con gà”.Như vậy Ngài đã biết trước Nhựt chỉ tồn tại hết nửa năm Dậu mà thôi (1945). Do thấu rõ máy huyền cơ nên chi Ngài đã âm thầm lo liệu để kịp kỳ ứng phó với tình thế.

  Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.


  Từ ngày Ðức Thầy ra đời cho đến khi bị đưa đi lưu cư nhiều nơi, không có khoảng thời gian nào rỗi rảnh để cho Ngài sắp xếp nền đạo thành một tổ chức có hệ thống. Mãi cho đến khi được đưa về Sài Gòn, nương náu trong vòng bảo vệ của Hiến Binh Nhựt, nghĩa là từ ngày dời về căn nhà ở đường Lefèvre, Ngài mới rảnh trí để lo sắp xếp nội bộ và tổ chức thành các Ban Trị Sự.
  Mặc dầu gọi là Ban Trị Sự để điều hành công việc Đạo và có danh là tôn giáo là Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng về tổ chức chưa dựa vào điều lệ hay nội qui nào. Ngài chỉ chọn lựa trong hàng tín đồ thuần thành, những người có đạo hạnh và uy tín trong vùng rồi chỉ định làm Hội Trưởng Tỉnh bộ, Quận bộ hay Thôn bộ. Người được chọn sẽ tùy tiện giới thiệu thêm người khác. Thành thử trong Ban Trị Sự chưa có con số chức sắc nhứt định.
  Đó là tình trạng các Hội Trưởng trong Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo lúc Ðức Thầy còn bị ràng trong vòng bảo vệ Hiến Binh Nhựt.
  Do sự tổ chức rời rạc ấy mà trong lúc Ðức Thầy đi kinh lý miền Tây, cuộc tiếp rước không được nhứt trí và xảy ra những điều phiền toái làm cho Ngài khó xử trí khi có nhiều tín đồ giành nhau đón Ngài về nhà mình.
  Ðến khi được công khai hoạt động, nhứt là để chấm dứt tình trạng tổ chức rời rạc, Ngài mới nghĩ đến sự chỉnh đốn lại các Ban Trị Sự và tổ chức thành hệ thống.
  Mặc dầu không có điều lệ, Ðức Thầy cũng đã có ý niệm về hình thức Ban Trị Sự gồm có những chức vụ nào
  Ðại để một Ban Trị Sự gồm có 1 Hội Trưởng, 1 Phó Hội Trưởng, 1 Thơ ký, 1 Thủ bổn, 1 viên tổ chức, 1 viên liên lạc, 1 viên tuyên truyền, một số kiểm soát và cố vấn.
  Sau khi chỉnh đốn xong cơ cấu các cấp Tỉnh, Ngài mới nghĩ đến sắp xếp cơ quan Trung Ương. Cứ như được biết khoảng tháng 5 năm 1945, Ban Trị Sự Trung Ương được thành hình trong đó Ðức Thầy giữ chức Chánh Hội Trưởng, còn ông Lương Trọng Tường giử chức Chánh Thơ Ký (1). Ngoài ra còn được biết quí ông Trần Văn Tâm, La Văn Thuận và một số khác nữa, lãnh các chức vụ trong Ban Trị Sự Trung Ương.
  *(1) Cứ như được biết Ðức Thầy có cấp cho ông Tường giấy chứng minh thư chức Chánh Thư Ký, nhưng vài hôm sau thì thâu hồi lại..

  Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội.


  Thật ra thì khi Ngài về ở căn nhà đường Lefèvre, Ngài đã dự thảo chương trình thống hợp các tông phái Phật Giáo thành một lực lượng lấy tên là Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội.
  Trong bài Hiệu Triệu của Việt Nam Ðộc Lập Vận động Hội, Ngài đã có lời kêu gọi thống nhứt giới tu hành theo Phật đạo như sau:


  “Các bực Tăng Sư, Thiền đức! Các Cụ có nhớ chăng? Trên lịch sử Việt Nam thời xưa, nhà đại đức Khuôn Việt dầu khoác áo cà sa rời miền tục lụy, thế mà khi quốc gia hữu sự cũng ra tay gánh vác non sông.
  “Từ khi người Pháp qua chiếm đất ta, bề ngoài gọi rằng cho ta tự do tín ngưỡng, nhưng bên trong dùng đủ mọi cách âm thầm chia rẽ và phá hoại cho tín đồ nhà Phật không có sức đoàn kết chấn hưng hầu bài trừ cái lưu lệ dị đoan mê tín.
  “Ðã vậy lại không có cơ quan tuyên truyền thống nhứt, cũng chẳng có trường chung đào luyện Tăng Sư, các cụ nên biết: hễ nước mất thì cơ sở của đạo phải bị lấp vùi, nước còn nền đạo được phát khai rực rỡ”.

  Ðể cụ thể hóa sự đoàn kết, Ngài thành lập Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội với tôn chỉ liên hiệp các tông phái đạo Phật, các nhà sư, các nhà trí thức có xu hướng về Phật Giáo, để:
  1.- Tìm cách nâng cao tinh thần đạo Phật.
  2. -Tìm những phương tiện cứu giúp kẻ nguy nàn vì thời cuộc
  hiện tại gây ra.
  3. -Giúp đỡ lẫn nhau trong việc quan, hôn, tang tế.
  4. – Binh vực lẫn nhau trong sự tín ngưỡng tự do.
  Ðể đạt mục đích trên, Hội sẽ tổ chức ba đặc ban:
  a)- Ban nghiên cứu đạo Phật gồm có những nhà sư, những nhà thông thái để hằng ngày tra cứu kinh điển dịch sách hay viết sách nói về đạo Phật.
  b)- Ban huấn luyện và truyền bá gồm có các nhà sư, cư sĩ trí thức hoạt động được hội phái đi các nơi giảng giải đạo Phật cho đại chúng, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật.
  c)- Ban chẩn tế gồm có các nhà hảo tâm thiện nam tín nữ hoạt động chuyên lo cứu giúp kẻ nghèo nàn đói khó, tật bịnh, hoặc giả thành lập các nhà dưỡng lão hay nuôi kẻ mồ côi người tàn tật.
  Nếu có thể được, mua trữ thuốc men vải sồ, lúa gạo để dành cho cuộc phước thiện.
  Vẫn tưởng Hội sẽ được các nhà sư hưởng ứng, nhưng trái lại, vì tinh thần “riêng chùa riêng Phật” nên Hội đành chết non.


  Đi khuyến nông.


  Bắt đầu từ năm 1944 trận thế chiến thứ hai trở nên ác liệt do Ðồng Minh phản công thắng lợi ở mặt trận Thái Bình Dương. Việt Nam bị phong tỏa, hàng hóa không nhập cảng được trở nên khan hiếm đắt đỏ, trái lại lúa gạo vì không xuất cảng được nên mất giá rẻ mạt. Trong lúc đồng bào miền Bắc thiếu gạo ăn thì ở Sài Gòn người Nhựt dùng lúa thế cho than chụm các nhà máy điện. Vì giá lúa quá rẻ, nông gia bắt đầu bỏ ruộng hoang, xoay qua làm nghề khác. Tình hình nông nghiệp lâm nguy.
  Ðể cứu vãn tình thế, người Nhựt yêu cầu Ðức Huỳnh Giáo Chủ đi khuyến nông, vì chúng biết Ngài có ảnh hưởng rất lớn vùng châu thổ sông Cửu Long là vùng đất phù sa màu mỡ, vựa lúa của miền Nam, trong lúc bình thường đã sản xuất chẳng những dư sức nuôi miền Trung miền Bắc mà còn thừa thải xuất cảng ra nước ngoài đem lại cho nước nhà một nguồn ngoại tệ rất lớn.
  Ðức Thầy nhận lời đi khuyến nông, trước là khuyến khích nông dân, sau là cũng cố hàng ngũ. Hơn thế nữa, riêng Ngài cũng cảm thấy có nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc, nên chi Ngài đứng ra cổ võ đồng bào miền Nam, ngoài việc tăng gia sản xuất còn chung sức, nào tiền, nào gạo chở ra cứu giúp đồng bào ruôt thịt trong cơn nguy nàn..
  Cuộc hành trình mệnh danh là cuộc Khuyến nông, kéo dài trong hai tháng, đi khắp các tỉnh miền Tây Nam Việt, diễn thuyết 107 nơi, số người đến nghe trùng trùng điệp điệp…
  Từ bấy lâu nay số người mộ đạo: đã tự qui y mặc dầu chưa hề gặp Ngài, cũng có người nghe danh cảm mộ mà chưa từng biết mặt, nay nghe tin Ngài về thì vô cùng hân hoan phấn khởi, và đây cũng là dịp cho Ngài thăm viếng an ủi tín đồ bấy lâu nay xa cách. Sự vui mừng của anh em tín đồ trông mong Ngài không còn bút mực nào tả cho hết. Người ta tự dựng lên những cổng chào ở mỗi chặng đường và dài theo lộ đặt bàn hương án tỏ lòng kính mộ.. Trên đường Ngài đi qua, già trẻ nữ nam sắp hàng theo hai bên vệ đường làm thành hàng rào dài, đứng chực chờ cả ngày cả buổi, không quản nắng mưa miễn sao được tận mặt chiêm ngưỡng. Sự diện kiến vị Phật tại thế gây cho mọi người sự xúc cảm trào dâng… Mổi khi Ngài lướt qua hàng lớp người, có những cụ già vui mừng đến rơi lệ dầm dề, nghẹn ngào không nói được thành tiếng.
  Và một khi Ngài đi qua…Anh chị em ùn ùn đạp xe hoặc kéo bộ chạy theo tạo thành một quang cảnh tấp nập gây trở ngại cuộc lưu hành không ít. Thấy thế, Ngài ra lịnh cho ai ở đâu thì nên tiếp rước ở đó, chớ không được đi sang qua thôn làng khác.. Mặc dầu có lịnh cấm nhưng cũng có số người vì quá hâm mộ nên khi hay tin đã khéo léo tìm cách đi đến nơi trước, bằng đường thủy thay hoặc đường bộ.
  Vì số người đến đón quá đông nên cuộc tiếp rước phải tổ chức ở những địa điểm công cộng rộng rãi: Thường là sân vận động, đình, chùa hay những khoản đất trống…
  Ở mỗi địa điểm tập họp, người ta có dựng một diễn đài cao để cho mọi người bốn bề phía nào cũng xem thấy, cho dầu ở thật xa cũng trông thấy hình dáng, gương mặt hay bộ tịch lúc Ngài lên thuyết giảng, Có điều thật lạ lung (mà cho đến nay chưa ai có thể giải thích được) là nhiều buổi thuyết giảng với con số nhiều ngàn người tham dự, khoảng cách bao quanh rất rộng lớn, (không có máy phóng thanh) mà ai ai cũng nghe mồn một từ lời của Ngài… Khi Ngài cất tiếng thì đâu đó đều lặng im, khung cảnh trở nên trang nghiêm phăng phắt dầu xa gần cũng thế..Với giọng nói thanh tao, trong trẻo, hấp dẫn lạ thường, vừa hùng hồn vừa truyền cảm. Ai nghe cũng xúc động, có lúc mủi lòng rơi lệ, lúc thì phấn khởi hân hoan…
  Ngài nói thao thao bất tuyệt, ai ai cũng nhận Ngài có tài hùng biện, nói rất khỏe, nói không vấp váp, nói có mạch lạc, hấp dẫn…
  Có khi Ngài phải đăng đàn 3, 4 điạ điểm cùng ngày, nói ngót hai ba tiếng đồng hồ mà không thấy dáng điệu mệt mỏi, không tiếng khan. Dời chỗ nhiều lần như thế mà không nơi nào diễn giảng giống nơi nào, người nghe với trình độ nào cũng thấy thích thú..
  Ngài ám thông tâm lý nên nói rất phù hạp mọi căn cơ, khi thì với giọng bình dị khi thì văn vẻ cao siêu. Do đó người nghe không thấy chán, mặc dầu đứng lâu 2, 3 tiếng đồng hồ, càng nghe càng thấy cảm phục, say mê.
  Bất cứ đề tài nào, Ngài cũng nói trôi chảy, Ngài thông suốt diển cảnh đồng bào đói khổ, chết chóc ngoài Bắc, hết sức thê thảm, cùng những lời thiết tha kêu gọi nông dân nỗ lực cấy cày, đến những giáo lý cao siêu của nhà Phật, đề tài nào Ngài cũng diễn giảng thao thao bất tuyệt, nhả ngọc phun châu, càng lúc càng thu hút đông người đến nghe, đổ xô như nước lũ…
  Trong thời gian “khuyến nông” có vài việc làm cho Ngài không vui là anh em tín đồ tranh nhau rước Ngài về nhà riêng. Cho được công bằng, khỏi mất lòng người nầy, được lòng người khác, Ngài chỉ chấp nhận đến các nơi cơ sở của Đạo, bằng không thì đến nơi công cộng..

  Lộ trình khuyến nông:


  -Khởi hành tại Sài Gòn ngày mồng 1 tháng 5 năm Ât Dậu, nhằm ngày 10-06-1945, đi thẳng xuống Cần Thơ rồi đến -Cái Răng, -Sóc Trăng, -Bãi Xào.
  -Sau khi thuyết giảng tại Sóc Trăng và Bãi Xào, phái đoàn đến Bạc Liêu ngày mồng 6 tháng 5 năm Ât Dậu tức ngày 15-06-1945. Ðến đây Ngài nghỉ ở nhà ông Võ Văn Giỏi (ký Giỏi).
  -Chiều ngày mồng 7 tháng 5 Ât Dậu, Ngài thuyết giảng tại đình Tân Hưng trong châu thành Bạc Liêu.
  -Ngày mồng 8 tháng 5 năm Ât Dậu, Ngài khuyến nông ở Vĩnh Châu và chiều lại thuyết giảng tại Sóc đồn làng Hưng Hội.
  -Ngày sau tức ngày 9 tháng 5 năm Ât Dậu, Ngài đi thăm Linh Quang Tự của ông Chung Bá Khánh dựng trong đồn điền của ông ở làng Vĩnh Lợi và thuyết pháp rồi nghỉ trưa ở đây. Chiều lại Ngài trở về nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Trong thời gian ở Bạc Liêu, Ngài có đi -Hòa Bình, -Gia Rai và -Cà Mau.
  -Ngày 12 tháng 5 Ât Dậu nhằm ngày 21-6-1945 phái đoàn từ giã Bạc Liêu đi Rạch Giá, trải qua -Vị Thanh, -Giồng Riềng, và đến -Rạch Giá ngày 16 tháng 5 năm Ât Dậu, ở nhà ông Nguyễn Công Hầu.
  Hôm sau, ngày 17 tháng 5 năm Ât Dậu, Ngài đi -Cái Sắn, -Tân Hội rồi trở về Rạch Giá, nghỉ hai ngày 19 và 20.
  Ngày 21 tháng 5 năm Ât Dậu, Ngài đi -Sóc Xoài và -Ba Hòn bằng ghe máy.
  -Trong thời gian ở Rạch Giá, Ngài diễn giảng tại rạp Hòa Lạc và đến thăm đình thờ Quan —
  -Thượng đẳng đại Thần Nguyễn Trung Trực và quan Phó Cơ Ðiều tại làng Vĩnh Thanh Vân trong châu thành Rạch Giá.
  Từ giã Rạch Giá, phái đoàn đi Hà Tiên nơi đây đã có sẵn xe của ông Phán Hồ Viết Long và thầy thuốc Ðỗ văn Viễn chực chờ, rước về Châu đốc thì được tin Hà Tiên bị Ðồng Minh dội bom. Ngài vừa ghé nhà ông Phán Long thì chợ Châu đốc có báo động. Ngày ấy Ngài dùng cơm nhà thầy thuốc Viễn và nghỉ đêm ở đó.
  -Sáng hôm sau, Ngài thuyết giảng tại sân vận động, trưa lại Ngài đi Bình Di thuyết giảng tại làng Khánh Bình.
  -Hôm sau Ngài thuyết giảng ở Tịnh Biên rồi bận về có ghé -Xà Tón, -Thới Sơn, -Nhà Bàn. Khi tới núi Sam Ngài có viếng mộ Phật Thầy..
  -Ngày hôm sau Ngài đến thuyết giảng tại chợ Cái Dầu làng Bình Long.
  Bữa sau Ngài qua -Tân Châu, thuyết giảng tại sân vận động, dùng cơm trưa nhà ông quan Hữu Kim, rồi đi -Hồng Ngự, thuyết giảng tại nhà Hương Sư Sộ, Hội Trưởng Ban trị Sự quận Hồng Ngự. Chiều lại Ngài về tới Hòa Hảo ngày 20 tháng 5 năm Ât Dậu, nhằm ngày 5-7-1945.
  Trên đường về Hòa Hảo, Ngài cho ghé ghe máy thăm ông Năm Hiệu. Ngài lên tới nhà thì ông Năm Hiệu đã tắt thở trước 10 phút.
  -Ngài dặn trong gia đình ngày mai (27-5-Ât Dậu) khi Ngài thuyết giảng ở Chợ Vàm về sẽ an táng.
  Đêm về Hòa Hảo anh em tín đồ tụ lại đông đảo đón Ngài, xếp hàng từ trong nhà Ðức Ông ra đến đại lộ, lên đến chợ Cái Tắc (Mỹ Lương), Ðức Thầy phải đi bộ cho anh em thấy mặt qua ánh sáng của chiếc đèn măng sông do một ngưới xách theo.
  -Sáng ngày 27 tháng 5 Ât Dậu, Ngài diễn đài chợ Vàm Láng Phú An, tổ chức tại sân vận động. Buổi trưa Ngài dùng cơm nhà Hương Hào Phỉ.
  Trên đường về, Ngài có ghé đưa linh cửu ông Năm Hiệu ra phần mồ.
  -Chiều ngày hôm đó, Ngài thuyết giảng tại đình Hòa Hảo.
  Trong mấy ngày ở Hòa Hảo, Ngài có làm lễ đem lư hương từ Tổ đình xuống chùa An Hòa Tự, nhằm ngày 30 tháng 5 Ât Dậu.
  -Sáng ngày mồng 1 tháng 6 năm Ât Dậu, Ngài qua Năng Gù nơi đây có xe Ban Trị Sự tỉnh Long Xuyên đón Ngài rước về tỉnh lỵ Long Xuyên, tới đây độ 11giờ trưa.
  -Ngày mồng 2 tháng 6 năm Ât Dậu, Ngài đi Vĩnh Trạch và- Núi Sập.
  -Ngày 3 tháng 6 năm Ât Dậu, Ngài đi thuyết giảng ở Chợ Mới.
  -Ngày 4 tháng 6, Ngài đi Mỹ Lương.
  -Ngày 5 tháng 6, Ngày đi Ðốc Vàng, chiều trở về Mỹ Hội đông. Sáng hôm sau Ngài thuyết giảng tại sân vận động của làng này rồi về Long Xuyên và thuyết giảng tại công sở làng Mỹ Phước (Châu thành Long Xuyên).
  -Ngày hôm sau, Ngài đi Cái Sắn.
  -Hôm sau, Ngài đi Thốt Nốt (thuyết giảng tại sân vận động củ phía nhà cô Bảy Lánh)) và chiều trở về nghỉ tại Long Xuyên đến 11 giờ đêm.. Ngài đi luôn về Cần Thơ để hôm sau thuyết giảng tại sân vận động.
  Bữa sau, Ngài đi Xà No thăm Hương bộ Thạnh rồi thuyết giảng tại Cái Tắc. Liên tiếp Ngài đi –
  -khuyến nông tại Phụng Hiệp và -Cái Răng. Và mấy ngày sau đó, Ngài đi thuyết giảng ở -Trà Mơn, -Ô Môn, -Cờ Ðỏ.
  Sau Cần Thơ, Ngài đi -Sa đéc, -Cao Lãnh, -Vĩnh Long, -Tam Bình, -An Trường, -Trà Vinh, -Càn Long đến -Bến Tre rồi trở về Sài Gòn.
  Mặc dầu, cuộc khuyến nông kéo dài trong 2 tháng nhưng không nơi nào Ngài ở lâu. Ngài chỉ đi thoáng qua cho anh em tín đồ được trông thấy Ngài cho thỏa lòng bấy lâu mong ước. Tuy Ngài đã đi rồi, nhưng anh em vẫn ghi đậm hình dáng của Ngài vào tâm não, nhứt là lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã khuyến giáo. Anh em đa số đến thuộc nằm lòng những đoạn trong bài khuyến nông và nòng nả thi hành theo lời của Ngài tha thiết kêu gọi:

  Giờ đây xem lại mùa màng,
  Năm rồi miền Bắc tan hoang còn gì.
  Chỉ có xứ Nam kỳ béo bở,
  Cơ hội nầy bỏ dở sao xong.
  Cả kêu điền chủ, phú nông,
  Ðứng lên đừng để ruộng đồng bỏ hoang.
  Muốn cứu khỏi tai nàn của nước,
  No dạ dày là chước đầu tiên:
  Nam kỳ đâu phải sống riêng,
  Mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung.
  Hoặc là:
  Kẻ phu tá cũng là trọng trách,
  Cứu giống nòi quét sạch non sông:
  Một phen vác cuốc ra đồng,
  Thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai.
  Mưa nắng ấy đâu nài thân xác,
  Chí hy sanh dầu thác cũng cam:
  Miễn sao cho cánh đồng Nam,
  Dồi dào lúa chín gặt đem về nhà.
  Chừng ấy mới hát ca vui vẻ,
  Ai còn khi là kẻ dân ngu:
  Không đem được chút công phu,
  Gởi một tấm lòng son nhắc nhủ.
  Khuyên đồng bào hãy rủ cho đông;
  Nắm tay trở lại cánh đồng,
  Cần lao nhẫn nại Lạc Long cổ truyền.


  Sau chuyến đi Khuyến nông về, đã có nhiều tai biến xảy ra tại Sài Gòn, khiến Ngài vô cùng buồn bã viết ra bài thơ sau đây diễn tả cảnh Ðồng Minh dội bom tàn phá Sài Gòn.

  Lìa Sài Gòn trong vòng hai tháng,
  Khi lộn về tiệm quán tanh banh:
  Bởi chưng pháo lũy phi hành,
  Quăng bom mù quáng tan tành còn chi.
  Ðộng lòng của kẻ từ bi,
  Tây phương tâu lại A Di Phật đà.
  Rằng bên thế giới Ta Bà,
  Chúng sanh tàn sát cũng là vì tham.
  Di đà mở cuộc hội đàm,
  Cùng chư Bồ Tát quyết đem pháp lành.
  Tịnh bình rước khắp chúng sanh,
  Làm cho giác ngộ hiền lành như Ta.
  Công đồng hoạch định san hà,
  Nước ai nấy ở nhà nhà tự do.


  Ðiều được biết là sau khi khuyến nông về, Ngài không trở lại căn nhà ở đường Lefèvre nữa mà đi thẳng lên biệt thự số 38 đường Miche (nay là đường Phùng Khắc Khoan) là nơi anh em tín đồ đã xếp đặt sẵn trong lúc Ngài đi Hậu Giang.

  HH

Advertisement
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

SẮC LUẬT 002/65 (cho phép GH/PGHH hoạt động trong quốc gia VN)

SẮC LUẬT 002/65 (cho phép GH/PGHH hoạt động trong quốc gia VN)

Sắc Luật Số 002/65

Ngày 12 tháng Bảy năm 1964, cho phép GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO hoạt động theo Hiến Chương ngày mồng sáu tháng chạp năm 1964.

CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

– Chiếu ước pháp ngày 19 tháng sáu năm 1965,
– Chiếu quyết định số 3-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng lãnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia,
– Chiếu sắc lệnh số 001/CT/LDQG/SL ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
– Chiếu Dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950, sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952, và Dụ số 6 ngày 3 tháng tư năm 1954, ấn định quy chế hiệp hội,
– Chiếu đề nghị của Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
– Sau khi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết,


SẮC LUẬT:

ĐIỀU 1.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là Giáo Hội duy nhứt của khối tín đồ hội viên Phật Giáo Hòa Hảo được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, theo Hiến Chương ngày 6 tháng chạp năm 1964, đính theo luật nầy.

ĐIỀU 2.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân, được quyền sở hữu,thủ đắc, tạo mãi, hoặc chuyển nhượng những động sản, bất động sản cần thiết để đạt mục đích của Giáo Hội.
Những bất động sản đó gồm có những Tự viện, Hội quán, Độc giảng đường, Trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hóa, xã hội.

ĐIỀU 3.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sinh tặng hoặc di tặng.

ĐIỀU 4.- Dụ số 10 ngày 9 tháng tám năm 1950, ấn định quy chế hiệp hội và các luật lệ trái với sắc luật này, không áp dụng cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
Sắc luật này sẽ đăng vào Công báo Việt Nam Cộng Hòa


Saigon, ngày 12 tháng bảy năm 1965
Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

GHI CHÚ: Đã đăng Công Báo Việt Nam Cộng Hòa số 36, ngày 31-7-1965.


***

LỄ TIẾP NHẬN SẮC LUẬT SỐ 002/65 nhìn nhận Tư Cách Pháp Nhân
của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO*12-8-1965, tại Thánh địa Hòa Hảo, một cuộc lễ được cử hành vô cùng trọng thể để tiếp nhận Sắc Luật số 002/65 do Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia trao cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.

Từ một tuần lễ trước đó, Ban Tổ Chức Trung Ương Giáo Hội đã bắt đầu hoạt động.
Tổ Đình được trang hoàng rực rỡ, một khán đài to rộng cũng được dựng lên trước công trường tại phía ngoài Đình Thần Hòa Hảo, bên cạnh trụ sở của Ban Trị Sự Trung Ương.

*Ngày 11-8-1965, cờ xí đã rợp mát một vùng trời Thánh Địa . Các cấp Trị sự từ các tỉnh Châu Đốc, An Giang, Phong Dinh, Chương Thiện, Kiên Giang, Kiến Phong, Vĩnh Long, Định Tường, Long An, Sài Gòn, Gia Định, Vĩnh Bình, .v.v… cũng nhất loạt kéo về để tham gia đại lễ.
Suốt buổi chiều ngày 18, hai bến đò Hòa Hảo Kiến An và Hòa Hảo Năng Gù chật nghẹt hành khách, người ta phải gia tăng thêm nhiều đò máy mới kịp đưa khách sang sông .
Xe cô rầm rập từ các vùng đổ xô về Thánh Địa: một khung cảnh rộn rịp đã diễn ra và kéo dài mãi đến giữa khuya.

*3 giờ sáng ngày 18, trên đường từ Chợ Đình đến Chợ Tắt dày đặt những chân người . Tiếng nói chuyện, tiếng động cơ, tiếng chân đi lẫn với tiếng điều khiển lồng lộng của Ban Tổ Chức trên máy phóng thanh hòa nhau thành một âm thanh hỗn tạp.

Dưới sông, ghe tàu đậu chật một khúc sông và một số đồng còn được xê dịch để rước thêm dân chúng từ các quận Chợ Mới, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tân Châu, Châu Phú về Thánh Địa.
Khi bình minh hiện rõ thì một rừng người cũng được hiện ra . Từ Chợ Đình đến Chợ Tắt, dẫn tới phần mộ của Đức Ông, kéo dài trên hai cây số ngàn, không một nơi nào là không đông nghẹt người tín đồ PGHH.

Đặt biệt là con số dân chúng tham dự trên 130.000 người, mà toàn thể đều xếp vào kỷ luật, hàng ngủ chỉnh tề và đứng im phăng phắc.

Hàng trăm biểu ngữ được trương lên vô số khẩu hiệu: Việt Nam Công Hòa muôn năm; Phật Giáo Hòa Hảo trường cửu; Long trọng chào mừng Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia; Toàn thể tín đồ PGHH hân hoan tiếp nhận Sắc luật 002/65 .v.v…
Đúng 8 giờ 30, quan khách đến.

Tại phòng khách danh dự của Tổ Đình, ngoài các cấp quân sự, hành chánh các địa phương lân cận Thánh Địa, các vị cố vấn ngoại quốc, và hằng ngàn Trị Sự Viên Giáo Hội PGHH, người ta nhận thấy có đông đủ đại diện các tôn giáo bạn đến dự lễ:

Thượng tọa Thích Pháp Tri, đại diện Viện Hóa Đạo, Ông Trịnh Đình Khôi, đại diện Hội đồng Tinh thần đạo BaHai, Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài Lê Quang Tấn, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh và các vị Giáo Hữu, Lễ Sanh, Khâm Châu, Đầu Tộc .v.v..


*9 giờ, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đáp phi cơ trực thăng đến Thánh địa.

Trong những tiếng hoan hô vang dậy một góc trời để đón mừng Thượng khách, người ta thấy có:

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Đặng văn Quang, Ủy viên Ban Lãnh Đạo Quốc Gia kiêm Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao, Giám Đốc Chánh Trị Cục, Đại Tá Bùi văn Mạnh, đại diện Thiếu Tướng Tổng ủy viên chiến tranh, ông Ủy viên Tâm Lý Chiến Đinh trình Chính, ông Ủy viên Xây Dựng Nông Thôn Nguyễn tất Ứng và Ông Thứ Ủy Nội Vụ Phạm văn Tương.

Từ sân bay, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia tiến về phía phần mộ Đức Ông để kỉnh lễ và đặt một tràng hoa tại đó.

*9 giờ 30, giữa một rừng người dày đặt, đứng theo hàng ngũ chỉnh tề, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, để cho được gần gũi và thăm hỏi dân chúng, đã đi bách bộ về Tổ Đình. Nơi đây, Ủy Ban được Đức Bà, thân mẫu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao Giáo Hội PGHH tiếp kiến .


Đúng 10 giờ, sau khi Trung Tướng Chủ Tịch thăm hỏi sức khỏe của Đức Bà và ngỏ lời về việc Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã ký một Sắc luật thừa nhận tư cách pháp nhân của Giáo Hội PGHH, một cuộc lễ Cáo trình Chư Phật, Đức Thầy và Các Đấng Thiêng Liêng được cử hành. Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu, Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ và Trung Tướng Phạm xuân Chiểu tiến vào dâng hương trước ngôi Tam Bảo. Sau đó, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Quan khách và các cấp Trị Sự trong Giáo Hội từ Tổ Đình đến công trường .

Xe chạy từ từ giữa tiếng hoan hô bất tận của biển người chật nghẹt như niêm.

*10 giờ 5 phút, khi toàn thể Thượng khách đã an tọa tại khán đài trước công trường Chợ Đình, ông Hội Trưởng Lương Trọng Tường đã nhân danh Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH lên đọc diễn văn.


Trung Tướng Chủ Tịch Nguyễn Văn Thiệu, nhân danh Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa trao sắc luật 002/65 cho Ông Lương Trọng Tường Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH.

(Trong bài diễn văn ấy, Ông Hội Trưởng Trung Ương có đoạn nói):

Thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi khi được thay mặt Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Ban Trị Sự các cấp Tỉnh, Quận, Xã, Ấp và toàn thể tín hữu của chúng tôi để ngỏ lời chào mừng Trung Tướng Chủ Tịch cùng quý vị tướng lãnh trong Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Pháp Trung Ương, Phái Đoàn Trung Ương Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Tướng Tư Lệnh Vùng 4 Chiến thuật, quý vị Tỉnh Trưởng và chư quý Quan Khách, chư quý Đồng bào, Đồng đạo hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm long trọng nầy .Thừa lệnh Đức Bà, vị lãnh đạo tối cao tinh thần khối Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi, với tư cách Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, xin tỏ lời thành kính tri ân Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và Phái Đoàn Chánh Phủ đã đến đây trao tận tay chúng tôi bản Sắc luật số 002/65 thừa nhận tư cách pháp nhân của Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo .
Theo Sắc luật này và bản Hiến Chương phụ đính thì Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng một quy chế hoạt động rộng rãi, không còn bị hạn chế bởi Dụ số 10 ngày 6-8 năm 1950 và các luật kế tiếp áp dụng cho các Hiệp Hội thông thường.
Sắc luật này đã làm thỏa mãn hai triệu đồng đạo của chúng tôi và luôn luôn cả những Đồng bào thường mong mỏi một chánh sách bình đẳng Tôn Giáo và công bằng xã hội.
Sắc luật này chẳng những là một văn kiện lịch sử công nhận quyền lãnh đạo duy nhất của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đối với khối hai triệu tín hữu của chúng tôi mà còn là một văn kiện đánh dấu sự xác nhận thành tích đấu tranh của Đoàn Thể Phật Giáo Hòa Hảo sau hơn một phần tư thế kỷ phục vụ chánh nghĩa quốc gia.
Với quan điểm ấy, Sắc Luật này sẽ được ghi trong lịch sử của Đoàn Thể chúng tôi.

Ông Hội Trưởng cũng không quên tỏ lời nồng nhiệt cảm ơn Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và kế tiếp Ông Văn Phú, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Trung Ương, đọc nguyên văn bản Sắc Luật.
10 giờ 40, Trung Tướng Chủ Tịch lên diễn đàn .

Trung Tướng đã nhấn mạnh về việc 
“Sắc luật này không phải là một ân huệ đặc biệt, mà chỉ thể hiện một chánh sách và hợp thức hóa một tình trạng sẵn có xứng đáng của một đoàn thể vừa hội đủ điều kiện, vừa có một quá trình phục vụ Quốc Gia Dân Tộc …”, đồng thời Trung Tướng cũng long trọng tuyên bố:

“Tôi thành tâm nghiêng mình cảm phục Đức Huỳnh Giáo Chủ, Người đã lấy Tứ Ân làm giáo lý, lấy Tịnh Độ làm pháp môn để khai sáng đạo giáo này. Người còn là một nhà cách mạng Quốc Gia với một quá trình trong sạch, tranh đấu bất vị lợi vì Tổ Quốc và Dân Tộc.
Tuy ngày nay Giáo Chủ vắng mặt, nhưng công nghiệp của Người vẫn nối tiếp và phát triển thêm, thể hiện bằng một khối tín hữu hùng mạnh với một tinh thần Quốc Gia chân chính và vững chắc”.

*11 giờ, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia từ giã các cấp Trị Sự và đồng bào để lên phi cơ về tỉnh lỵ Châu Đốc.


Tinh thần thân mật giữa chánh quyền và Tôn giáo, giữa Quân đội và Nhân dân, qua buổi lễ này, đã thể hiện một cách đậm đà và cụ thể .


Nguyễn Bút Trạch 

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Vài nét về: Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Vài nét về: Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Người sáng-lập Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Đức Thầy Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ-Mùi (15-01-1920) tại làng Hòa-Hảo, tỉnh Châu- Đốc, một tỉnh xa-xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt.

Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm; một gia-đình trung-lưu, nhiều phúc-hậu và nhiều uy-tín với nhân-dân địa- phương.

Thuở nhỏ, vừa học xong đến hết bậc tiểu-học thì đau ốm liên-miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương-y nào trị được.
Năm 1939, sau khi hướng-dẫn thân-phụ đi viếng các am-động miền Thất-Sơn và Tà-Lơn – những núi non được nổi tiếng linh-thiêng hùng-vĩ – Ngài tỏ ra đại ngộ. Ngày 18-5 Kỷ-Mão (1939) Ngài chính-thức mở Đạo. Bắt đầu là công việc chữa bệnh, Ngài chữa lành được các chứng hiểm-nghèo với phương-pháp thật giản-đơn là chỉ dùng lá cây, nước lã, giấy vàng, khiến các bác-sĩ Tây-y, các dược-sư Đông-y lẫn các danh-gia phù-thủy đều phải kinh-dị.

Song-song với việc chữa bịnh, Ngài thuyết-pháp thao-thao bất tuyệt. Nhiều thi-sĩ văn-gia hoặc luật-gia nghe tiếng, đến chất-vấn, đều phải nhận Ngài là một bậc siêu-phàm.

Cũng từ năm 1939, Ngài sáng-tác thật nhiều Kệ Giảng nội-dung tiên-tri chiến-cuộc sẽ tràn-lan, nhân- loại sẽ điêu-linh và kêu gọi mọi người nên bỏ dữ về lành, thực-hành tứ-ân, trau-giồi thiền-tịnh để trở thành thiện-nhân trong xã-hội và tiến đến sự nhập diệu cõi đạo.

Nhìn qua công-đức giảng dân cứu chúng, người ta thấy Ngài chữa được hằng vạn chứng hiểm-nghèo, thuyết-pháp hằng ngàn lần trước đại-đa thính-chúng và sáng-tác sáu quyển Kệ Giảng cùng với hàng trăm bài thi ca, văn, chú có giá-trị siêu-việt.

Văn-chương của Ngài cực-kỳ bình-dân nhưng rất hàm-súc hấp-dẫn. Ngài viết không cần giấy nháp.
Giáo-pháp của Đức Giáo-Chủ tuy cao-siêu nhưng không kém phần thực-tế, có thể áp-dụng cho bất cứ một nơi nào trên thế-gian. Ngài là một nhà đại cách- mạng tôn-giáo. Vì trước khi Ngài ra đời, Đạo Phật Việt-Nam bị đình-đốn sai lạc, và Đạo Phật thế-giới chưa nói tới việc canh-tân. Ngài đã cắt bỏ tất cả những nghi-lễ phiền-toái mà nguyên-căn không phải của Đức Thích-Ca chủ-trương, đồng thời còn canh-tân nhiều điểm trong phương-pháp thực-hành đạo Phật mà trước kia không hề có.

Nhờ Giáo-pháp thích-thời đó nên chỉ trong một thời-gian ngắn, Ngài thu-phục được hai triệu tín-đồ tại miền Nam Việt-Nam và ảnh-hưởng mỗi lúc càng lan rộng thêm ra.

Vì Ngài được thiên-hạ quá hoan-nghinh nên nhà đương-cuộc bắt đầu để ý đến sự bành-trướng dị- thường của phong-trào tôn-giáo Phật-Giáo Hòa-Hảo, nên một biện-pháp chánh-trị đã được đem ra thi-hành và Ngài phải bị quản-thúc tại làng Nhơn-Nghĩa (Cần- Thơ).
Ở đây, Ngài lại được người ta tôn-sùng hơn trước nữa, làm cho nhà cầm quyền phải đem Ngài an-trí tại nhà thương Chợ-Quán. Sau đó, Ngài lại bị dời về Bạc- Liêu đến năm 1942.
Khi người Nhựt nhúng tay vào thời-cuộc Đông- Dương trong hồi thế-giới chiến-tranh kỳ nhì, họ cưỡng-bách đem Ngài về Sài-Gòn thì Ngài buộc lòng tá-túc tại Hiến-binh Nhựt để chờ đợi thời-cơ thuận- tiện ra gánh vác việc nước nhà. Khi đó Ngài có làm một câu đối để diễn-tả hoàn-cảnh của mình :
“Trương Tiên qui Hớn phi thần Hớn, Quan đế cư Tào bất đê Tào.”

Sở-dĩ người Nhựt muốn thi ân với Ngài là vì họ muốn gây cảm-tình với khối tín-đồ khổng-lồ của Ngài để sau nầy có thể lợi-dụng. Nhưng đã là một người sáng-suốt thì Ngài đâu có để cho bọn Nhựt lôi cuốn trong việc chuẩn-bị của họ chống Đồng-minh.

Sau cuộc đảo-chánh mùng 9 tháng 3 dương-lịch 1945, Ngài giữ một thái-độ hết sức dè-dặt vì Ngài biết chắc-chắn rằng người Nhựt thế nào cũng thất trận. Lúc đó, Ngài nói một lời tiên-tri rất hài-hước “Nhật- Bổn ăn không hết con gà”. Mà thiệt vậy ! Vì năm Dậu (con gà) mà cũng là năm 1945 chưa hết, thì số phận nước Nhựt đã được định-đoạt.

Năm 1945, “vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa”, nên Ngài đứng ra bảo-vệ quốc-gia và cứu nguy dân-chúng. Ngài từng thành-lập Phật-Giáo Liên-Hiệp Hội để đoàn-kết đạo Phật, và Việt-Nam Độc-Lập Vận-Động Hội để vận-động cuộc độc-lập nước nhà.

Sau khi Nhựt-Hoàng đầu hàng Đồng-minh không điều-kiện, nước Việt-Nam phải sống một thời-kỳ bất- định, Đồng-bào Việt-Nam đương lo-sợ cảnh dịch-chủ tái-nô, Đức Huỳnh Giáo-Chủ liền hiệp với lãnh-tụ các đảng-phái và tôn-giáo để thành-lập Mặt-trận Quốc-gia Thống-Nhứt hầu lên tiếng với ngoại-bang. Mặt-trận nầy lại sáp-nhập vào Mặt-trận Việt-Minh mà chính Đức Huỳnh Giáo-Chủ là vị đại-diện đầu tiên ở Nam- Việt.

Sau sự thất-sách của Hồ-Chí-Minh với Hiệp-ước mùng 6 tháng 3 năm 1946, tạo cơ-hội thuận-tiện cho thực-dân trở lại, Đức Huỳnh Giáo-Chủ liên-kết với các lãnh-tụ quốc-gia để thành-lập Mặt-Trận Quốc-Gia Liên-Hiệp.

Mặt-trận nầy được quần-chúng nhiệt-liệt hoan- nghinh nên lại bị Việt-Minh giở ngón độc-tài giải-tán. Họ liền thành-lập Liên-Hiệp Quốc-Dân Việt-Nam Hội để che đậy màu sắc đỏ của Đệ-Tam Quốc-Tế và để làm cho quần-chúng quên cái dĩ-vãng đẫm máu của các tướng Cộng-Sản hồi cuối năm 1945.
Năm 1946, vì muốn gây cuộc đoàn-kết giữa các tầng lớp đồng-bào, Ngài ưng-thuận tham-gia Ủy-Ban Hành-Chánh với trách-vụ Ủy-Viên Đặc-Biệt.

Ngài liên-kết các chiến-sĩ quốc-gia với khối tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo để thành-lập Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Đảng (21-9-46), với chủ-trương công-bằng xã-hội và dân-chủ-hóa nước Việt-Nam. Ngài chẳng những là một nhà cách-mạng tôn-giáo anh-minh mà còn là một lãnh-tụ chánh-trị đa tài. Đọc Tuyên-ngôn, Chương-trình của Đảng Dân-Xã do Ngài đưa ra, dù cho đối-phương hay những người khó tánh, đều phải công-nhận Ngài có một bộ óc cải-tiến vượt bực và nhận-định sáng-suốt phi-thường.
Đồng thời, Ngài cũng gởi người ra hải-ngoại, đoàn-kết với các nhà cách-mạng quốc-gia lưu-vong để thành-lập Mặt-Trận Thống-Nhất Toàn-Quốc. Giải- pháp quốc-gia cũng do công-trình của Ngài và các nhà cách-mạng xuất-dương mà thực-hiện đến ngày nay.

Bởi đường lối của Ngài trái ngược với chủ-trương Cộng-Sản và bởi Giáo-thuyết của Ngài có thể gây đổ- vỡ cho chủ-nghĩa vô-thần, Cộng-Sản đã tìm mọi cách làm hại Ngài, nhưng họ đều không làm gì Ngài được.

Đầu năm 1947, các tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo ở miền Tây chống lại chủ-trương độc-đoán của các Ủy- Ban Việt-Minh vì họ áp-dụng chánh-sách độc-tài trong sự tổ-chức và cai-trị quần-chúng. Muốn tránh cuộc cốt-nhục tương-tàn, Đức Huỳnh Giáo-Chủ về miền Tây Nam-Việt với hảo ý trấn-tĩnh lòng phẫn-nộ của tín-đồ P.G.H.H. và để giảng-hòa hầu đoàn-kết chống thực-dân cho có hiệu-lực. Nhưng ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh-Hợi (16-4-47), Ủy-Ban Hành-Chánh Việt-Minh âm-mưu bắt Ngài tại Đốc- Vàng Hạ (vùng Đồng-Tháp).

Từ đó không ai rõ tin-tức chi về Đức Huỳnh Giáo- Chủ, nhưng toàn-thể tín-đồ của Ngài không ai tin rằng Việt-Cộng có thể làm hại Ngài được. Và muôn người như một, đang mong đợi một ngày về trong sứ-mạng vinh-quang nhất của Ngài.

Quyển sách Cách Tu Hiền sau đây là một trong nhiều tác-phẩm của Ngài, đã được tái-bản trên 300 lần với ấn-lượng trên 800.000 quyển bằng tiếng Việt- Nam. Nó ngắn-gọn nhưng đủ rõ những điều cần-thiết trong nghi-thức tu-hành theo Đạo Phật-Giáo Hòa- Hảo.

Thánh-địa Hòa-Hảo, ngày 1-1-1966
Ban Phổ-Thông Giáo-Lý Trung-Ương Giáo-Hội P.G.H.H.
(nhiệm-kỳ I, 1964 – 1966)
Kính đề

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Ông Nguyễn Văn Cội, cố vấn PGHH Thuần Túy Hải Ngoại, qua đời

Ông Nguyễn Văn Cội, cố vấn PGHH Thuần Túy Hải Ngoại, qua đời

Ông Nguyễn Văn Cội. (Hình: Gia đình cung cấp)

PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Ông Nguyễn Văn Cội, một nhà hoạt động Phật Giáo Hòa Hảo, vừa qua đời lúc 12 giờ 25 phút trưa Thứ Ba, 18 Tháng Tư, tại Pittsburgh, Pennsylvania, hưởng thọ 71 tuổi, theo cáo phó của gia đình cho biết.

Theo cựu Dân Biểu Dương Thanh Tồn, một người bạn nối khố, từng ở tù chung, và từng hoạt động chung với người quá cố, cho nhật báo Người Việt biết, ông Cội là cố vấn Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Hải Ngoại.

Ông Cội sinh ngày 28 Tháng Mười Hai, 1946 tại Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.

Linh cữu người quá cố được quàn tại John A. Freygovel Son Inc. Funeral Home, 4900 Centre Avenue, Pittsburgh, PA 15213, điện thoại 412-621-1665, theo cáo phó.

Theo chương trình tang lễ, Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, sẽ là lễ cầu siêu và tưởng niệm (dành riêng cho gia đình), thăm viếng, lễ cầu siêu và tưởng niệm, và gia đình cảm tạ và tri ân.

Sang ngày Thứ Hai, 24 Tháng Tư, sẽ là lễ cầu siêu, di quan, và hỏa táng. (Đ.D.)

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Biển Đông dậy sóng!

Biển Đông dậy sóng!

Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) – Các viên chức Hoa Kỳ không muốn lộ danh tánh đã thông báo cho hãng tin Reuter là khu trục hạm Higgins và tuần dương hạm Antietam có trang bị các loại hỏa tiển tối tân đã tiến sát vào vùng biển Hoàng Sa gần các đảo Linh Tôn, Trí Tôn, Phú Lâm và đảo Cây để tuần tra trong nổ lực bảo vệ quan điểm “Tự do hàng hải” của mình. Đài BBC và đài VOA cũng đã khẳng định nguồn tin này của Reuter. Hai chiến hạm của Mỹ được ghi nhận là cách các đảo này chỉ 12 hải lý! (1)
Hành động tuần tra đảo Hoàng Sa lần này được diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ từ chối không mời Trung Cộng tham dự cuộc tập trận Không-Hải quy mô RIMPAC ở Haiwaii được tổ chức hai năm một lần.
Lý do Trung Cộng, mặc dù là ở vị thế siêu cường ở châu Á Thái Bình Dương, nhưng lại không được mời tham dự cuộc tập trận lần này, là vì Hoa Kỳ phản đối những hành động quân sự hóa của Trung Cộng trên các đảo còn đang tranh chấp ở biển Đông, như Trung Cộng đặt hệ thống nhiễu sóng radar, đáp các oanh tạc cơ ném bom xuống đảo Phú Lâm hay đặt các hệ thống hảo tiển tầm trung trên các đảo nhân tạo mà Trung Cộng cưỡng chiếm trái phép trong thời gian gần đây.
Việc Trung Cộng không được mời tham dự cuộc tập trận này tạo ra sự bất lợi vô cùng lớn cho quốc gia Cộng Sản này.
Trước hết, Trung Cộng bị mất mặt trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trước các nước trong vùng biển Đông.
Các nước trong vùng nay đã thấy Hoa Kỳ tỏ rõ quyết tâm hơn trong việc phản đối thái độ bành trướng của Trung Cộng. Từ đó, chính sách đu dây của các nước trong vùng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thực hiện bao năm qua khó có thể thực hiện trôi chảy được nữa, khiến Trung Cộng gặp khó khăn hơn khi muốn dùng sức ép về ngoại giao và kinh tế để chèn ép các nước trong vùng chấp nhận quan điểm lãnh hải của mình mà bỏ rơi các nguyên tắc về luật biển quốc tế do Hoa Kỳ bảo vệ.
Kế đến, Hoa Thịnh Đốn phá tan nghi ngờ trong giới lãnh đạo của các nước Á Châu là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ Trung Cộng về biển Đông để đổi lại nhưng thỏa hiệp tốt đẹp về mậu dịch giúp nền kinh tế Mỹ thắng thế và tạo thuận lợi cho Tổng thống Trump tái đắc cử cũng như đạt được những tiến bộ ngoại giao đáng kể trong việc giải quyết căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.
Theo suy đoán (nay đã không còn đúng nữa của giới lãnh đạo trong vùng), Hoa Kỳ sẽ im lặng cũng như sẽ không có hoạt động Hải quân thích ứng vào lúc này trước việc Trung Cộng gia tăng quân sự hóa biển Đông để đổi lại sự hợp tác sâu rộng của Trung Cộng trong vấn đề giải quyết sự căng thẳng ở Triều Tiên, cũng như trong vấn đề giải quyết căng thẳng mậu dịch.
Hoa Kỳ quả thật là có thúc ép Trung Cộng gia tăng hiện diện quân sự ở biên giới Trung Cộng-Bắc Hàn, thúc ép Trung Cộng thực thi nghiêm chỉnh hơn nữa các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Cộng Sản Bắc Hàn. Từ lâu, Trung Cộng vẫn xé rào cấm vận của Liên Hiệp Quốc để tăng viện kinh tế, tài chánh cho quốc gia Cộng Sản này.
Vào ngày 29 tháng Sáu năm 2017, chính phủ Trump đã buộc phải ra lệnh phong tỏa hàng loạt các ngân hàng lớn, các công ty lớn của Trung Cộng để chấm dứt các hoạt động rửa tiền của các ngân hàng này cho Cộng Sản Bắc Hàn. Cụ thể người ta thấy có ngân hàng: “Bank of Dandong” bị phong tỏa, công ty “Dalian Global Unity Shipping Co.” bị điều tra. Ngoài ra còn có hai đại gia của Trung Cộng là Sun Wei và Li Hong Ri bị truy nã (2).
Tuy nhiên, chủ ý của tổng thống Trump giải quyết vấn đề căng thẳng bán đảo Triều Tiên có hay không có sự hợp tác của Trung Cộng đã bị mọi người lầm lẫn bỏ qua. Do thông lệ trước giờ từ thời tổng thống Clinton trở đi, nếu không có sự đồng thuận hợp tác của Trung Cộng thì mọi nổ lực hòa đàm với Cộng Sản Bắc Triều Tiên càng trở nên bế tắt!
Vì vậy, hành động Hoa Kỳ ngày hôm nay khi cho khu trục hạm Higgins và tuần dương hạm Antietam dí sát vào quần đảo Hoàng Sa, cũng như không mời Trung Cộng tham dự tập trận RIMPAC gần như nằm ngoài dự kiến của các chiến lược gia hay lãnh đạo các nước trong vùng.
Việc Hoa Kỳ tiến hành tuần tra hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa trong thời điểm này rõ ràng sẽ khiến căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ- Trung càng thêm leo thang.
Hai quốc gia này vừa mới có những thỏa hiệp tạm thời để né tránh một cuộc chiến tranh mậu dich lớn chưa từng có có thể làm chao đảo kinh tế toàn cầu, thì việc “hâm nóng” tình hình biển Đông lại càng khiến những thỏa hiệp mậu dịch vừa qua giữa hai nước đứng ở bờ vực thẩm bị hủy bỏ.
Để tránh né chiến tranh mậu dịch, Trung Cộng đã buộc phải mở rộng cửa cho thị trường nội địa của mình cho nông sản của Hoa Kỳ được nhập vào, cũng như giảm các mức thuế lên hàng hàng hóa của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều thiết bị gia dụng, xe hơi, và kể cả thuế dầu hỏa. Phía Trung Cộng cũng phải buộc chấp nhận mức thuế cao hơn lên hàng hóa của mình khi nhập vào thị trường Hoa Kỳ.
Trong thời gian các viên chức Bắc Kinh bàn thảo với Hoa Kỳ về những nhượng bộ cần thiết của mình để né tránh chiến tranh mậu dịch tại Hoa Thịnh Đốn, thì các hoạt động quân sự hóa của Trung Cộng ở biển Đông gia tăng đến chóng mặt.
Gần đây nhất là vào ngày 19 tháng Năm, tin tức đã loan báo Trung Cộng cho đáp thực tập các oanh tạc cơ H-6K lên đảo Phú Lâm của Hoàng Sa (3).
Loại oanh tạc cơ đường dài H-6K của Trung Cộng có khả năng phóng hỏa tiển không đối đất CJ-10A có thể gắn đầu đạn nguyên tử nếu muốn. Oanh tạc cơ H-6K chứa 12 hỏa tiển không đối hải YL-12 đủ khả năng tấn công và đánh chìm mọi chiến hạm, kể cả hàng không mẫu hạm. Tầm bắn của loại hỏa tiển tầm xa CJ-10A khoảng hai ngàn cây số và của loại hỏa tiển YL-12 là khoảng bốn trăm cây số.
Sự hiện diện của oanh tạc cơ tại Hoàng Sa khiến chu vi ba ngàn cây số chung quanh bị đe dọa, và miền Trung Việt Nam là nằm gần tâm điểm của chu vi này. Có thể nói, tự vị trí này, các oanh tạc cơ H-6K của Trung Cộng có khả năng biến miền Trung Việt Nam thành bình địa trong khoảnh khắc.
Cho nên, việc Hoa Kỳ cử khu trục hạm Higgins và tuần dương hạm Antietam có trang bị các loại hỏa tiển tối tân vào vùng quần đảo Hoàng Sa có đường bay của oanh tạc cơ H-6K đáp xuống cũng là một thông điệp quân sự mà Hoa Thịnh Đốn muốn gởi đến cho Bắc Kinh, ngầm ý cho Bắc Kinh biết các oanh tạc cơ H-6K khó có cơ hội triển khai hết hỏa lực của mình trước các loại khu trục hạm có hỏa tiển tối tân như Higgins.
Cũng xin được lưu ý, khu trục hạm Higgins đã phóng trên 20 hỏa tiển tomahawk vào Syria vào ngày 7 tháng Tư trước đó, làm tê liệt toàn bộ khả năng quân sự của Syria và của Nga tại nơi này. (4)
Mọi người đều đồng ý là Hoa Kỳ đã chọn Syria là nơi thí điểm để “biểu diễn” sức mạnh quân sự của mình trước lãnh tụ Cộng Sản Bắc Hàn, Kim Jong Un. Thái độ và lựa chọn của “cậu bé” Kim trong việc giải quyết căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã thay đổi hẳn 360 độ khi “cậu bé” này nhìn thấy khả năng tấn công từ xa của Hoa Kỳ, và sự chính xác đến tuyệt đối của các loại vũ khí mà Hoa Kỳ có được.
Đương nhiên Bắc Kinh hiểu rõ đây là một thông điệp hăm dọa thẳng mặt mà Hoa Thịnh Đốn gởi đến cho mình khi lựa chọn khu trục hạm Higgins đi vào Hoàng Sa. Thông điệp quân sự này có thể diễn giải nôm na là “thuận Mỹ thì sống yên ổn, nghịch Mỹ thì… “ăn” tomahawk!”
Trước kia, vào thời Obama, Hoa Kỳ cũng đã thực hiện tuần tra sát đảo Hoàng Sa nhiều lần như lần này nhưng lại không được giới lãnh đạo trong vùng xem nặng như lần này, vì vào thời điểm còn tổng thống Obama, mối quan hệ Trung Mỹ không căng thẳng leo thang như bây giờ. Hơn nữa, Tổng thống Obama đã bị các lãnh đạo trong vùng, giới chiến lược gia chê trách là đã không có những phản ứng đúng mức đúng thời điểm về biển Đông trước Trung Cộng, chẳng hạn như đã phớt lờ không giúp Phi Luật Tân lấy lại chủ quyền biển đảo dựa trên tuyên bố chính thức của tòa án quốc tế ở Hague của Tiệp.
Đương nhiên, chúng ta phải hiểu tổng thống Obama chẳng việc gì phải sợ Trung Cộng như mọi người lầm tưởng, mà mọi quyết định của ông, cũng giống như của tổng thốngTrump ngày nay, đều dựa vào sự cố vấn của cơ quan tình báo Hoa Kỳ là CIA. Tổng thống Obama nhịn nhục Trung Cộng hay như tổng thống Trump sát phạt với Trung Cộng vào bây giờ cũng không ngoài lý do này. Dưới thời Obama, bộ trưởng Quốc Phòng Panetta nguyên là cựu giám đốc CIA, dưới thời của tổng thống Trump, đương kim bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo cũng là cựu giám đốc CIA. Mọi quyết định của hai nội các trên về biển Đông, không ít thì nhiều cũng ảnh huởng bởi ý kiến hoặc là của Panetta, hoặc là của Pompeo.
Vì vậy, nếu nhìn cho sâu hơn, cho kỹ hơn, ý nghĩa chính của cuộc tuần tra Hoàng Sa lần này cho thấy đã có sự thay đổi hay chuyển đổi sang một chương mới trong đối sách của CIA về biển Đông.
Một trong những tâm điểm của đối sách CIA về biển Đông trước khi Trump làm tổng thống là ve vãn Cộng Sản Việt Nam vào quỹ đạo quân sự chiến lược của Hoa Kỳ tại biển Đông.
Sự kiện bộ trưởng QP Panetta đi thăm Cam Ranh cho thấy Hoa Kỳ đang ngấm ngầm lựa chọn nơi làm bãi chiến tương lai tại biển Đông. Cảng Cam Ranh nhìn ngó thẳng ra Hoàng Sa.
Quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa mãi cho đến năm 1974 thì mới bị mất vào tay Trung Cộng. Hoa Kỳ có toàn quyền can thiệp vào vùng quần đảo này theo công pháp quốc tế. Tại quần đảo này, Trung Cộng không thể che lấp bằng chứng trận hải chiến cưỡng chiếm quần của mình. Nếu Trung Cộng thua cả về lý lẫn tình, mất luôn khả năng quân sự kiểm soát Hoàng Sa sau trận chiến trong tương lai thì đương nhiên, chủ quyền của các đảo trên quần đảo Trường Sa sẽ không thể thuộc về Trung Cộng. Lựa chọn vị thế Hoàng Sa cho một trận đánh ở Biển Đông trong tương lai là điều hợp lý mà các giới chức quân sự các nước đang lăm le toan tính, trong đó có Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam, Ấn, Úc, Nhật và Hoa Kỳ.
Trung Cộng cũng hiểu ý nên hạ oanh tạc cơ chiến lược H-6K của mình ra Hoàng Sa đe dọa cảnh cáo trực tiếp lên Cộng Sản Việt Nam về thái độ trở cờ theo Mỹ.
Panetta chính thức yêu cầu Việt Nam phải cho Hoa Kỳ sử dụng cảng Cam Ranh thường trực như là điều kiên tiên quyết để sự hợp tác quân sự giữa hai nước được sâu rộng thêm. Khi vấn đề Cam Ranh chưa được ngã ngũ, thì tổng thống Obama sẽ không dại gì gây căng thẳng thêm với Trung Cộng. Hơn nữa, vốn dĩ vào lúc đó, Trung Cộng còn đang đào cát lấp đảo nuôi mộng bá chủ, sẽ không có lợi gì cho người Mỹ nếu triệt tiêu mộng mị bành trướng biển Đông của Trung Cộng khi còn quá sớm.
Nay thì lại khác, sức mạnh quân sự của Trung Cộng trên các đảo đã được cũng cố, thành hình. Các nước trong vùng kể cả Cộng Sản Việt Nam từ nay, hoặc là phải dựa hoàn toàn vào Hoa Kỳ để giữ chủ quyền biển đảo, hoặc là ngã hẳn vào Trung Cộng để đổi lấy an ninh chính trị.
Cộng Sản Việt Nam cũng là chế độ chính trị duy nhất trong vùng lên tiếng ngoại giao công khai dằn mặt chỉ trích Trung Cộng trong suốt hai tháng qua khi Trung Cộng leo thang quân sự tại biển Đông. Các nước còn lại giữ im lặng.
Không có Hoa Kỳ đứng đàng sau bật đèn xanh, cho biết trước sẽ có hành động, Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ giống như các nước khác trong vùng, sẽ im lặng trước việc Trung Cộng đáp máy bay xuống đảo Hoàng Sa thay vì chỉ trích dằn mặt Trung Cộng. Cộng Sản Việt Nam đã từng phải hủy bỏ hợp đồng khai thác khí đốt với công ty Repsol (5), mất cả trăm triệu Mỹ kim để chìu theo sức ép của Trung Cộng thì việc im lặng trước việc Trung Cộng đặt hệ thống nhiễu sóng radar, hay đặt hệ thống hỏa tiển hay đáp oanh tạc cơ xuống Hoàng Sa, đâu có gì là khó khăn.
Không phải vô cớ mà Cộng Sản Việt Nam buộc phải đồng ý để hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ vào Đà Nẵng trong tháng Ba! Rõ ràng, số phận của cảng Cam Ranh đã được định đoạt dù chưa công bố sau chuyến đi của Nguyễn Chí Vịnh vào tháng 10 năm ngoái.
Đối sách của CIA về biển Đông trong tám năm sắp tới, 2018-2026, sẽ như thế nào, đương nhiên sẽ khó có ai biết được tường tận, cũng như lý do vì sao có đối sách này, sẽ khó mà ai phân tích cho rõ, nhưng vụ tuần tra Hoàng Sa lần này, đã hé mở một sự thay đổi có tính tiếp nối trong đối sách của CIA về biển Đông.
Có một điều chắc chắn là đối sách mới này của CIA sẽ làm biển Đông dậy sóng!
*
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionThủ môn tuyển Đức Manuel Neuer luyện tập trước giải World Cup 2018

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Fifa World Cup 2018, sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh tại Nga vào ngày 14/06/2018.

Kể từ lúc Đội tuyển Đức đăng quang thuyết phục tại Brazil bốn năm về trước, tất cả các fan hâm mộ trái bóng tròn đã phải chờ mòn mỏi suốt thời gian dài để tiếp tục được hòa mình và thưởng thức bầu không khí tuyệt vời của lễ hội bóng đá này.

Xin chia sẻ với các bạn những lý do mà khi đọc xong bạn sẽ chỉ muốn World Cup bắt đầu luôn vào ngay ngày mai.

World Cup: ‘VTV cò kè, khán giả sẽ xem lậu?’

VFF: Ông Nguyễn Xuân Gụ xin từ chức phó chủ tịch

Tự truyện Lê Công Vinh bị ghét?

Chủ nhà chuẩn bị kỹ càng

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Trong suốt chiến dịch đăng cai của mình, Nga đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, liên minh Bỉ/Hà Lan và Anh để giành được quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Và nếu như nhìn vào con số đầu tư của Nga năm nay (gần 30 tỷ USD) so với con số mà Brazil đầu tư cho World Cup 2014 (16 tỷ USD) thì các tín đồ yêu bóng đá có quyền mong đợi vào một kỳ World Cup hoành tráng nhất trong lịch sử.

Sáu sân vận động mới, cùng hàng loạt hệ thống sân tập, khách sạn (tổng trị giá gần 12 tỉ USD) cùng với cơ sở hạ tầng để ngày hội bóng đá có thể diễn ra trên 12 sân vận động, tại 11 thành phố khác nhau tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này một cách thuận lợi.

Hai địa điểm thi đấu cách nhau xa nhất là Kaliningrad và Yekaterinburg, hơn 3.000km, tức là còn xa hơn khoảng cách từ London đến Moscow. Vì thế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người hâm mộ bóng đá, chính phủ Nga đã không ngần ngại đầu tư vào cải thiện lại các hệ thống cao tốc liên thành phố giúp giảm nhẹ khó khăn trong việc di chuyển cho người xem.

An ninh cũng được thắt chặt trên khắp 11 thành phố sẽ diễn ra đá bóng tại Nga, Hàng ngàn cảnh sát được trang bị vũ khi hiện đại sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, bốn máy bay phản lực và tiêm kích siêu thanh MiG-28, MiG-29 sẽ liên tục theo dõi các sân bay và bầu trời trong suôt giải đấu cùng các biện pháp an ninh tối tân khác nữa; góp phần vào đảm bảo cho thành công của World Cup 2018.

Hội tụ tuyển mạnh nhất

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionQuan chức lãnh đạo tuyển Nga Stanislav Cherchesov cho hay tuyển ‘các chú Gấu Nga’ đã sẵn sàng

Liverpool: Sự trở lại của nhà vua?

IOC ‘sẽ cho Nga trở lại Olympic’

1000 vận động viên Nga ‘dính doping’

32 đội tuyển bóng đá ‘mạnh nhất’ đến từ năm châu bốn bể trên thế giới; ngoại trừ đội chủ nhà Nga, các đội bóng còn lại đã xuất xắc vượt qua vòng loại để dành được những tấm vé quý giá đến Nga hè này.

Đã có những đội vượt qua vòng loại một cách dễ dàng như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Brazil, Iran và Morocco, trong đó Đức toàn thắng; Bỉ, Tây Ban Nha và Brazil cũng chỉ để mất điểm trong một trận đấu; Iran bất bại; còn Morocco thậm chí không để lọt lưới một bàn nào trong chiến dịch vòng loại World Cup năm nay.

Cũng không thể không nhắc tới phép nhiệm màu thần kỳ của hai đội bóng lần đầu được tham dự World Cup là Panama và Iceland.

Hai đội bóng đã rất xuất sắc trong các vòng đấu cuối để vượt qua các đối thủ trực tiếp của mình để giành những chiếc vé chính thức cuối cùng đến Nga.

Bên cạnh đó cũng không thể kể đến những đội bóng khác cũng đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp. Mohamed salah đá thành công quả phạt penalty quyết định tại phút 90+4′ vào lưới Congo đem lại tấm vé quý giá cho Ai Cập cùng với đó là sự vui sướng tụt độ của người dân cả nước này.

Hay Panama với một cuộc lội ngược dòng lịch sử trước đội tuyển Mỹ vào những phút cuối trận hoặc người hùng Lionel Messi một mình ghi cả 3 bàn thắng trong trận đấu “bản lề” với Ecuador để cứu Argentina khỏi một kì World Cup thất vọng.

Tre già, măng mọc

Rất nhiều ngôi sao đã bước sang nửa kia sườn dốc của sự nghiệp, và đến World Cup 2022, rất nhiều người trong số này sẽ chuẩn bị trạc tuổi tứ tuần, độ tuổi mà các cầu thủ bắt đầu chuyển dần sang công tác huấn luyện.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến những cái tên như Joao Miranda (34 tuổi, Brazil), Pepe (35 tuổi, Bồ Đào Nha), Javier Mascherano (Argentina, 33 tuổi), Ivanovic (34 tuổi, Serbia); tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai cái tên Andres Iniesta (33 tuổi, Tây Ban Nha) và Cristiano Ronaldo (33 tuổi, Bồ Đào Nha).

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHuấn luyện viên trưởng tuyển Nga, Stanislav Cherchesov, trao đổi với các tuyển thủ trong một buổi tập.

Nếu như Iniesta, người đã giành được mọi vinh quang tại cấp độ đội tuyển nhiều khả năng sẽ từ giã đội tuyển sau chiến dịch World Cup năm nay để nhường vị trí lại cho các cầu thủ trẻ thì Ronaldo, quả bóng vàng 2017, vẫn đang khát khao lặp lại chiến tích thần kỳ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha như anh đã làm được tại Euro 2016, vì cũng rất nhiều khả năng, 4 năm nữa, tại World Cup 2022, khi anh đã 37 tuổi, anh sẽ không còn cống hiến được nhiều cho đội tuyển nữa.

Tuy nhiên, khái niệm “Tre già, măng mọc” cũng áp dụng trong cả bóng đá. World Cup 2018 có thể là lời chào cuối cùng của nhiều ngôi sao lớn, nhưng đồng thời đây cũng sẽ là sân khấu mở ra cho các lứa cầu thủ trẻ chỉ mới đang ở độ tuối mười chin đôi mươi, bước đầu tiên, tiến ra trường thế giới.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến các cái tên như Mbappe (19 tuổi, Pháp), Grabiel Jesus (20 tuổi, Brazil), Dembele (20 tuổi, Pháp) cùng nhiều cái tên đáng chú ý khác nữa. Chính họ chứ không phải những người đàn anh của mình, sẽ là yếu tố quan trọng đến thành bại của đội bóng cũng như là những người chịu trách nhiệm với “trái tím” của người hâm mộ sau khi đàn anh của mình giải nghệ.

Và nhiều điều hay nữa

Còn nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón chúng ta tại World Cup 2018 mà có thể kể tới những chiếc áo thi đấu bắt mắt.

Đi theo thiên hướng “Retro” và “Vintage” của giới trẻ hiện nay, phần lớn các áo đấu của 32 đội năm nay đều lấy cảm hứng từ thập niên 90s, tạo cho người hâm mộ một cảm giác mới lạ và thích thú. Hàng loạt các ông lớn trong làng thể thao như Nike, Adidas, Puma… đã cùng trình làng các mẫu bóng đá mới nhất trước giờ các đội lên đường tới Nga.

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionWorld Cup là ngày hội thể thao đem lại niềm vui cho mọi người, đ biệt là các cổ động viên

Ngoài ra, phải kể đến các cổ động viên nữ cuồng nhiệt, “đặc sản” thường thấy của các kỳ World Cup.

Cứ mỗi kì World Cup diễn ra, ống kính máy ảnh không những chỉ hướng vào trong sân nơi các cầu thủ thi đấu tranh tài, mà các phóng viên còn hướng ống kính lên khắp các khán đài để “truy tìm” những cổ độc viên nổi bật nhất, độc đáo nhất và dần dần điều này đã trở thành một chủ đề quen thuộc để nói mỗi khi mùa World Cup đến.

Cuối cùng, Hệ thống trợ lý trọng tài bằng Video (VAR) sẽ được sử dụng chính thức tại World Cup 2018.

Đây là một vấn đề chắc chắn sẽ được đặt nhiều dấu hỏi và gây ra khá nhiều tranh cãi. Một quyết định mà phần lớn cầu thủ, huấn luyện viên hay cổ động viên đều phản đối sử dụng vì e nó sẽ làm mất đi “cảm xúc” của của trận đấu.

Tuy nhiên, dù có phàn nàn hơn nữa thì FIFA cũng đã quyết định sẽ áp dụng VAR vào World Cup năm nay, và theo họ thì “VAR đại diện cho một kỷ nguyên mới của bóng đá, giúp tăng tính toàn vẹn và công bằng trong các trận đấu”.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một khán giả hâm mộ bóng đá và World Cup, đang du học tại London, Anh quốc.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionThủ môn tuyển Đức Manuel Neuer luyện tập trước giải World Cup 2018

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Fifa World Cup 2018, sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh tại Nga vào ngày 14/06/2018.

Kể từ lúc Đội tuyển Đức đăng quang thuyết phục tại Brazil bốn năm về trước, tất cả các fan hâm mộ trái bóng tròn đã phải chờ mòn mỏi suốt thời gian dài để tiếp tục được hòa mình và thưởng thức bầu không khí tuyệt vời của lễ hội bóng đá này.

Xin chia sẻ với các bạn những lý do mà khi đọc xong bạn sẽ chỉ muốn World Cup bắt đầu luôn vào ngay ngày mai.

World Cup: ‘VTV cò kè, khán giả sẽ xem lậu?’

VFF: Ông Nguyễn Xuân Gụ xin từ chức phó chủ tịch

Tự truyện Lê Công Vinh bị ghét?

Chủ nhà chuẩn bị kỹ càng

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Trong suốt chiến dịch đăng cai của mình, Nga đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, liên minh Bỉ/Hà Lan và Anh để giành được quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Và nếu như nhìn vào con số đầu tư của Nga năm nay (gần 30 tỷ USD) so với con số mà Brazil đầu tư cho World Cup 2014 (16 tỷ USD) thì các tín đồ yêu bóng đá có quyền mong đợi vào một kỳ World Cup hoành tráng nhất trong lịch sử.

Sáu sân vận động mới, cùng hàng loạt hệ thống sân tập, khách sạn (tổng trị giá gần 12 tỉ USD) cùng với cơ sở hạ tầng để ngày hội bóng đá có thể diễn ra trên 12 sân vận động, tại 11 thành phố khác nhau tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này một cách thuận lợi.

Hai địa điểm thi đấu cách nhau xa nhất là Kaliningrad và Yekaterinburg, hơn 3.000km, tức là còn xa hơn khoảng cách từ London đến Moscow. Vì thế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người hâm mộ bóng đá, chính phủ Nga đã không ngần ngại đầu tư vào cải thiện lại các hệ thống cao tốc liên thành phố giúp giảm nhẹ khó khăn trong việc di chuyển cho người xem.

An ninh cũng được thắt chặt trên khắp 11 thành phố sẽ diễn ra đá bóng tại Nga, Hàng ngàn cảnh sát được trang bị vũ khi hiện đại sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, bốn máy bay phản lực và tiêm kích siêu thanh MiG-28, MiG-29 sẽ liên tục theo dõi các sân bay và bầu trời trong suôt giải đấu cùng các biện pháp an ninh tối tân khác nữa; góp phần vào đảm bảo cho thành công của World Cup 2018.

Hội tụ tuyển mạnh nhất

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionQuan chức lãnh đạo tuyển Nga Stanislav Cherchesov cho hay tuyển ‘các chú Gấu Nga’ đã sẵn sàng

Liverpool: Sự trở lại của nhà vua?

IOC ‘sẽ cho Nga trở lại Olympic’

1000 vận động viên Nga ‘dính doping’

32 đội tuyển bóng đá ‘mạnh nhất’ đến từ năm châu bốn bể trên thế giới; ngoại trừ đội chủ nhà Nga, các đội bóng còn lại đã xuất xắc vượt qua vòng loại để dành được những tấm vé quý giá đến Nga hè này.

Đã có những đội vượt qua vòng loại một cách dễ dàng như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Brazil, Iran và Morocco, trong đó Đức toàn thắng; Bỉ, Tây Ban Nha và Brazil cũng chỉ để mất điểm trong một trận đấu; Iran bất bại; còn Morocco thậm chí không để lọt lưới một bàn nào trong chiến dịch vòng loại World Cup năm nay.

Cũng không thể không nhắc tới phép nhiệm màu thần kỳ của hai đội bóng lần đầu được tham dự World Cup là Panama và Iceland.

Hai đội bóng đã rất xuất sắc trong các vòng đấu cuối để vượt qua các đối thủ trực tiếp của mình để giành những chiếc vé chính thức cuối cùng đến Nga.

Bên cạnh đó cũng không thể kể đến những đội bóng khác cũng đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp. Mohamed salah đá thành công quả phạt penalty quyết định tại phút 90+4′ vào lưới Congo đem lại tấm vé quý giá cho Ai Cập cùng với đó là sự vui sướng tụt độ của người dân cả nước này.

Hay Panama với một cuộc lội ngược dòng lịch sử trước đội tuyển Mỹ vào những phút cuối trận hoặc người hùng Lionel Messi một mình ghi cả 3 bàn thắng trong trận đấu “bản lề” với Ecuador để cứu Argentina khỏi một kì World Cup thất vọng.

Tre già, măng mọc

Rất nhiều ngôi sao đã bước sang nửa kia sườn dốc của sự nghiệp, và đến World Cup 2022, rất nhiều người trong số này sẽ chuẩn bị trạc tuổi tứ tuần, độ tuổi mà các cầu thủ bắt đầu chuyển dần sang công tác huấn luyện.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến những cái tên như Joao Miranda (34 tuổi, Brazil), Pepe (35 tuổi, Bồ Đào Nha), Javier Mascherano (Argentina, 33 tuổi), Ivanovic (34 tuổi, Serbia); tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai cái tên Andres Iniesta (33 tuổi, Tây Ban Nha) và Cristiano Ronaldo (33 tuổi, Bồ Đào Nha).

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHuấn luyện viên trưởng tuyển Nga, Stanislav Cherchesov, trao đổi với các tuyển thủ trong một buổi tập.

Nếu như Iniesta, người đã giành được mọi vinh quang tại cấp độ đội tuyển nhiều khả năng sẽ từ giã đội tuyển sau chiến dịch World Cup năm nay để nhường vị trí lại cho các cầu thủ trẻ thì Ronaldo, quả bóng vàng 2017, vẫn đang khát khao lặp lại chiến tích thần kỳ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha như anh đã làm được tại Euro 2016, vì cũng rất nhiều khả năng, 4 năm nữa, tại World Cup 2022, khi anh đã 37 tuổi, anh sẽ không còn cống hiến được nhiều cho đội tuyển nữa.

Tuy nhiên, khái niệm “Tre già, măng mọc” cũng áp dụng trong cả bóng đá. World Cup 2018 có thể là lời chào cuối cùng của nhiều ngôi sao lớn, nhưng đồng thời đây cũng sẽ là sân khấu mở ra cho các lứa cầu thủ trẻ chỉ mới đang ở độ tuối mười chin đôi mươi, bước đầu tiên, tiến ra trường thế giới.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến các cái tên như Mbappe (19 tuổi, Pháp), Grabiel Jesus (20 tuổi, Brazil), Dembele (20 tuổi, Pháp) cùng nhiều cái tên đáng chú ý khác nữa. Chính họ chứ không phải những người đàn anh của mình, sẽ là yếu tố quan trọng đến thành bại của đội bóng cũng như là những người chịu trách nhiệm với “trái tím” của người hâm mộ sau khi đàn anh của mình giải nghệ.

Và nhiều điều hay nữa

Còn nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón chúng ta tại World Cup 2018 mà có thể kể tới những chiếc áo thi đấu bắt mắt.

Đi theo thiên hướng “Retro” và “Vintage” của giới trẻ hiện nay, phần lớn các áo đấu của 32 đội năm nay đều lấy cảm hứng từ thập niên 90s, tạo cho người hâm mộ một cảm giác mới lạ và thích thú. Hàng loạt các ông lớn trong làng thể thao như Nike, Adidas, Puma… đã cùng trình làng các mẫu bóng đá mới nhất trước giờ các đội lên đường tới Nga.

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionWorld Cup là ngày hội thể thao đem lại niềm vui cho mọi người, đ biệt là các cổ động viên

Ngoài ra, phải kể đến các cổ động viên nữ cuồng nhiệt, “đặc sản” thường thấy của các kỳ World Cup.

Cứ mỗi kì World Cup diễn ra, ống kính máy ảnh không những chỉ hướng vào trong sân nơi các cầu thủ thi đấu tranh tài, mà các phóng viên còn hướng ống kính lên khắp các khán đài để “truy tìm” những cổ độc viên nổi bật nhất, độc đáo nhất và dần dần điều này đã trở thành một chủ đề quen thuộc để nói mỗi khi mùa World Cup đến.

Cuối cùng, Hệ thống trợ lý trọng tài bằng Video (VAR) sẽ được sử dụng chính thức tại World Cup 2018.

Đây là một vấn đề chắc chắn sẽ được đặt nhiều dấu hỏi và gây ra khá nhiều tranh cãi. Một quyết định mà phần lớn cầu thủ, huấn luyện viên hay cổ động viên đều phản đối sử dụng vì e nó sẽ làm mất đi “cảm xúc” của của trận đấu.

Tuy nhiên, dù có phàn nàn hơn nữa thì FIFA cũng đã quyết định sẽ áp dụng VAR vào World Cup năm nay, và theo họ thì “VAR đại diện cho một kỷ nguyên mới của bóng đá, giúp tăng tính toàn vẹn và công bằng trong các trận đấu”.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một khán giả hâm mộ bóng đá và World Cup, đang du học tại London, Anh quốc.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Thông điệp của Phật Đản và tự do tôn giáo ở VN

Thông điệp của Phật Đản và tự do tôn giáo ở VN

Phật giáoBản quyền hình ảnhBBC NEWS TIẾNG VIỆT
Image captionBên trong một ngôi chùa Phật giáo châu Á ở Paris, Pháp

Thông điệp chính của Phật Đản là ‘hòa bình, không chiến tranh’ cùng với ‘từ bi, hỷ xả với muôn loài’, một nhà nghiên cứu về Phật giáo từ thủ đô Paris của Pháp nói với BBC trong tháng Năm này.

Vẫn theo ‎ý kiến này, Việt Nam nhìn bề ngoài hiện có sự ‘tự do’ và ‘dễ thở hơn’ đối với vấn đề ‘tự do tôn giáo và tín ngưỡng’, nhưng xét về thực chất đó là một sự ‘tự do có điều kiện’.

Mặt khác, thách thức lớn nhất đối với cộng đồng và tăng chúng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và hải ngoại hiện nay là nạn ‘buôn thần bán thánh’, ‘mê tín dị đoan’ và xa rời chánh pháp, ông Thành Đỗ, Trưởng ban Nghiên cứu Phật học thuộc Học viện Phật giáo Linh Sơn tại Pháp nói với BBC Tiếng Việt.

Phật pháp và những vòng tròn ở Kathmandu

Việt Nam: Chùa chiền, tiền bạc?

Chúng tôi đào tạo Phật học ở Paris như thế nào?

Phật giáo Làng Mai và cơ hội trở lại

Làm gì với Hội thánh Đức Chúa Trời?

Mở đầu cuộc trao đổi sau đây, nhà nghiên cứu này đưa ra bình luận về thông điệp của Phật đản với cộng đồng quốc tế:

“Tinh thần chính của phật đản là thông điệp hoà bình, không chiến tranh, là tình yêu thương giữa con người với nhau mà Đức Phật đã truyền dạy trong suốt 45 năm từ 2.562 năm về trước;

ông Thành ĐỗBản quyền hình ảnhBBC TIẾNG VIỆT
Image captionThông điệp chính của Phật đản là ‘Tinh thần hòa bình, không chiến tranh và từ bi, hỷ xả’, theo ông Thành Đỗ, nhà nghiên cứu tại Học viện Phật giáo Linh Sơn, Pháp

“Là tình yêu thương con người với nhau và lòng từ bi, hỷ xả với muôn loài, cũng như với thiên nhiên, để bảo tồn di sản cho nhân loại và thế hệ mai sau.”

BBC: Theo ông Việt Nam hiện nay ở trong nước có tự do tôn giáo, tín ngưỡng như thế nào, đối với riêng Phật giáo ra sao?

Ô. Thành Đỗ: Nhìn về bề ngoài thì tự do tôn giáo tại Việt Nam có dễ thở hơn, nhưng chỉ là một tự do tôn giáo có điều kiện với sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền. Những vị tu sỹ từ chối sự giám sát và tự do có điều kiện thì hoàn toàn bị khống chế và loại ra ngoài vòng của hoạt động tôn giáo.

Một tự do tôn giáo của một con chim được nuôi trong lồng, phải ăn, phải uống những gì mà người chủ cho, không làm khác hơn được. Tự do đó, nhiều vị tu sỹ chân chính đã từ chối từ mấy mươi năm nay như Hòa Thượng Thích Quảng Độ hay nhiều vị giám mục, linh mục bên Công giáo.

BBC: Liệu Phật giáo với tư cách một tôn giáo có được nhà nước cộng sản Việt Nam lâu nay ‘cưng chiều’ hơn Công giáo và các tôn giáo khác không? Hay thực sự có một sự đối xử, đối đãi bình đẳng?

Ô. Thành Đỗ: Chỉ những ai chấp nhận khuôn khổ do chủ nhân ông hướng dẫn mới được ‘cưng’, không nhất thiết là Phật giáo hay bất cứ các tôn giáo nào khác, mặc dù một số tôn giáo hay tín ngưỡng như thờ cúng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các không gian tôn giáo công cộng, hay đạo Thánh Mẫu hết sức được cưng chiều bởi chính quyền.

Phật giáoBản quyền hình ảnhBBC NEWS TIẾNG VIỆT
Image captionPhật giáo là một trong các tôn giáo bắt rễ lâu đời trong đời sống của nhiều người dân châu Á và Việt Nam, dù họ ở trong nước hay ra hải ngoại sinh sống.

Thách thức lớn nhất?

Báo cáo của Mỹ về tôn giáo VN ‘bị sai lệch’

Cựu kỹ sư quốc phòng nói về đạo Phật và Thiền

TS. Nguyễn Thị Hậu nói về Thủ Thiêm và các công trình tôn giáo

Chuyên đề: Làng Mai qua ba thập niên

BBC: Thách thức lớn nhất đối với cộng đồng tăng chúng và tín đồ, phật tử của Phật giáo Việt Nam ở trong nước và hải ngoại hiện nay là gì và tại sao?

Ô. Thành ĐỗThách thức lớn nhất và nhiệm vụ muôn đời của người Phật tử , tăng hay tục là làm sao cho chánh pháp được trường tồn.

Lịch sử dân tộc đã cho thấy rất nhiều thời kỳ mà chánh pháp bị kiếp nạn như thời Lê Ngoạ Triều róc mía trên đầu tu sỹ và làm bộ róc hụt tay cho cây dao phập xuống đầu vị sư, hay những bạo chúa đốt kinh điển và phá chùa.

Ngày nay, nhiều nơi thờ phượng tôn giáo trở thành các siêu địa điểm du lịch mà nhiều cấp chính quyền đã ‘dung túng’ để thu hút ngoại tệ và khách du lịch, kể cả khách du lịch nước ngoài, không cần tôn trọng nơi thờ phượng, đi mà nói cho hẳn hòi, không thực sự là tự do tôn giáo đúng nghĩa, cũng là một ví dụ của thách đố với Phật giáo nói riêng, các tôn giáo chân chính khác nói chung.

Ngày nay, cộng đồng Phật giáo ở Việt Nam và hải ngoại nên cùng nhau xây dựng lại văn hoá dân tộc gắn liền với lời kinh tiếng kệ, mạnh dạn tránh xa các nạn buôn thần bán thánh và các tệ nạn ấy. Đức Phật có lời dạy rằng “Khi còn có người có chánh tín thì chánh pháp sẽ còn trường tồn”, theo tôi, chúng ta chỉ hãy làm công việc duy nhất là vững niềm tin vào chánh pháp.

Phật giáoBản quyền hình ảnhBBC TIẾNG VIỆT
Image captionPhật giáo đề cao tinh thần từ bi, hỷ xả, nhiều tu sỹ, tăng ni lựa chọn cuộc sống thanh đạm, bần hàn để ‘an ủi chúng sinh khổ đau’.

BBC: Ông bình luận thế nào về một số mô hình giáo hội, tăng đoàn Phật giáo ở Việt Nam và thậm chí tại hải ngoại với các ‘siêu trung tâm’, cơ sở Phật giáo có ‘Chùa to, tượng lớn’ đang liên tục được mở rộng ‘cương vực’, cơ sở và thu hút tín đồ, phật tử ở trong và ngoài nước tới con số hàng nghìn, hàng vạn, cùng mạng lưới các trụ sở, phân viện không ngừng mở rộng khắp nơi trên thế giới?

Ô. Thành ĐỗNgày nay, ai ai cũng nhận thấy là tôn giáo Phật giáo có sự chuyển hướng mạnh, trở thành gần như những cơ sở kinh tài quy mô lớn… mô hình này sao chép từ Trung Quốc, thậm chí, thùng Phước sương (hòm Công đức) có thể do chính quyền quản lý; và tu sỹ nếu muốn, tối có thể rời chùa về sống cuộc sống gia đình.

Những cơ sở này “xuất cảng” ra hải ngoại rất nhiều tu sỹ trẻ để tạo thành một mạng lưới kinh tài toàn cầu, nhắm đến các nước giàu có để phục vụ như cầu tâm linh cho những người Việt tha phương và tận dụng tâm lý yêu mến tôn giáo, tôn trọng tín ngưỡng có nguồn gốc phương Đông của tín đồ quốc tế, hải ngoại, kể cả những người có nhu cầu được chữa trị, điều trị về tâm lý mà lẽ ra cần và có thể chỉ nên đáp ứng thông qua hệ thống y tế, sức khỏe và giáo dục, chăm sóc phi tôn giáo cũng đủ.

‘Giàu có quá mức?

Chuyên trang về Phật giáo

Chuyên trang về Tôn giáo

VN phản đối báo cáo tôn giáo của Mỹ

Mô hình đó, còn gần giống như các mô hình nhà thờ tại Âu châu nhiều thế kỷ trước, đem đến sự giàu có quá mức cho giới tu sỹ, một số nơi dường như thích sao chép mô hình của các đại chủng viện ‘có thu phí tinh vi’ của một số giáo hội ở nước ngoài điều không lạ lẫm với truyền thông, cộng đồng và các cơ quan quan thuế ở phương Tây.

Nhưng ngày nay, mặt khác, nhiều nhà thờ và cơ sở ‘kinh doanh tôn giáo tinh vi ấy’ đã và đang phải bán đi vì không còn tín đồ… các chùa Việt Nam tại hải ngoại, nếu không có sự điều chỉnh hợp lý và đúng đắn về nhận thức, rồi cũng có thể theo chân nhiều chùa chiền người Trung Hoa tại Mỹ và nhất là ở vùng San Francisco mà cách đây hơn 100 năm tại đó từng có tới hơn 200 ngôi chùa Tàu của người Hoa.

Ông Thành Đỗ, nhà nghiên cứu, nói về đào tạo Phật học tại Học viện Phật giáo Linh Sơn.

Nhiều mô hình trong số này gây quan ngại vì chúng xa lạ với Chánh pháp của Phật giáo và nhiều tôn giáo khác muốn giác ngộ con người tránh xa các dục vọng, trong đó có tham vọng về tiền tài, danh vọng, quyền lực quá đáng, cũng giống như trong tinh thần của đạo Nho Việt Nam đề cao ‘tri túc’ tức ‘biết đủ, biết vừa’ và nhất là giới tu hành cần lấy đời sống, lối sống thanh đạm là duy nhất, tránh xa phú quý, giàu sang, nổi tiếng, quyền lực, kể cả Thần quyền, Thế quyền, để an ủi chúng sinh còn nhiều người đang sống trong ‘bể khổ’, đói nghèo, bệnh tật, bất công v.v…

BBC: Ông bình luận gì thêm về hiện tượng được cho là buôn thần, bán thánh, mê tín, dị đoan được cho là gây tiêu cực và tác hại cho cộng đồng và văn hóa trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở các cơ sở Phật giáo Việt Nam trong nước, cũng như hải ngoại dưới nhiều hình thức? Giải pháp chính cho vấn đề này, nếu có, nên thế nào và bắt đầu từ đâu?

Ô. Thành Đỗ: Nạn buôn thần bán thánh thời nào cũng có, nhiều hay ít. Khi chánh pháp bị suy đồi thì những hiện tượng ấy trở nên lan tràn khắp nơi, từ cúng sao giải hạn, tới đến dùng máy cái, sổ lớn để đếm tiền công đức, liệt kê nhà đất, tài sản cúng dường.

Hoạt động tôn giáo đúng chánh pháp thường không chủ trương đem đến tài sản thế gian cho giới tu sỹ Phật giáo hay Công giáo, nhưng những hiện tượng mê tín dị đoan thì ngược lại, sẽ thu hút rất nhiều những người đến với tôn giáo do lòng tham lam và sự vô minh.

Giải pháp chính cho các vấn đề này vẫn là Phật pháp chân chính phải được rao giảng đến với mọi tầng lớp trong xã hội càng sớm, càng tốt, để giúp khai mở dân trí và văn hoá dân tộc, như Hòa Thượng Mẫn Giác có dạy: “Mái chùa che chở hồn dân tộc/Nếp sống muôn đời của Tổ Tông!”

Bài phỏng vấn phản ánh quan điểm riêng của người trả lời, một nhà nghiên cứu về Phật học, đang nghiên cứu và giảng dạy Phật học tại Học viện Phật giáo Linh Sơn, nam Paris, Pháp.

Categories: Nhan dinh | Leave a comment

Bước leo thang đáng lo ngại của Trung Quốc ở Biển Đông

    

Bước leo thang đáng lo ngại của Trung Quốc ở Biển Đông

Chuyên gia nhận định các thực thể Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông giờ đây đã hoàn thiện, đặt ra thách thức với an ninh khu vực.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Subi bị Trung Quốc cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo ngày 20/3/0218. Ảnh: Reuters.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Subi bị Trung Quốc cải tạo trái phép thành đảo nhân tạo ngày 20/3/0218. Ảnh: Reuters.

Thoạt nhìn từ trên cao, “nó” trông giống như một thị trấn nhỏ, sạch sẽ và được quy hoạch rõ ràng, hoàn chỉnh với sân thể thao, những con đường gọn gàng cùng nhiều tòa nhà dân sự lớn. Nhưng thị trấn này lại ngự tại đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép và cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo.

Giới chuyên gia an ninh khu vực nhận định Bắc Kinh có thể sẽ sớm sử dụng nơi đây làm nơi đồn trú đầu tiên cho các binh sĩ tại vùng biển trái tim của Đông Nam Á, theo Reuters.

Các bản đánh giá, phân tích dữ liệu cho thấy đá Subi, cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.200 km, nay hiện diện gần 400 tòa nhà, số lượng công trình tương đối lớn nếu so với các thực thể khác.

Theo những nguồn tin am hiểu tình hình khu vực, đá Subi rất có khả năng là nơi đồn trú tương lai cho hàng trăm lính hải quân Trung Quốc cũng như đóng vai trò như một trung tâm điều hành, trong bối cảnh Bắc Kinh đang ráo riết khẳng định tuyên bố chủ quyền phi lý của mình ở Biển Đông bằng cả hiện diện dân sự lẫn quân sự. Nếu kịch bản trên xảy ra, đây sẽ là một bước phát triển “đáng lo ngại”.

Earthrise Media, một nhóm phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu hình ảnh, ủng hộ truyền thông độc lập, đã tiến hành phân tích những bức ảnh chụp từ vệ tinh của DigitalGlobe kể từ đầu năm 2014 đến nay ở Trường Sa, thời điểm Trung Quốc tăng tốc cải tạo các bãi đá thành đảo nhân tạo trái phép. Những bức ảnh cho thấy trên một số thực thể, xuất hiện sân bóng rổ, thao trường cùng hàng loạt tòa nhà được trang bị cả thiết bị radar. Dan Hammer, người sáng lập Earthrise Media, cho biết đội ngũ của ông chỉ kiểm đếm những cấu trúc cố định và có thể nhận biết được.

“Khi tôi nhìn vào các bức ảnh, tôi thấy một căn cứ trên đất liền cơ bản của quân đội Trung Quốc. Nó thực sự đáng kinh ngạc, đầy đủ tới cả sân bóng rổ”, Collin Koh, nhà phân tích về an ninh tại Singapore, nhận xét.

Koh đánh giá việc triển khai binh lính đến đây sẽ là một bước tiến lớn đối với Trung Quốc, tuy nhiên, Bắc Kinh cần phải đảm bảo an toàn và cung cấp những yêu cầu hậu cần cần thiết cho các binh sĩ. Vì vậy, hiện diện quân sự của Trung Quốc chỉ có thể mở rộng từ từ, khó đột biến.

Các nhà ngoại giao cấp cao phương Tây miêu tả việc đưa binh sĩ hay chiến đấu cơ tới những đảo nhân tạo là cách Trung Quốc kiểm tra quyết tâm của quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Kinh thống trị tuyến thương mại đường thủy quan trọng trên Biển Đông.

Subi là thực thể lớn nhất trong 7 đá ở Trường Sa mà Trung Quốc cải tạo phi pháp. Cả đá Subi, Chữ Thập và Vành Khăn đều có những công trình kiến trúc tương tự nhau, bao gồm các vị trí bố trí tên lửa, đường băng dài 3 km, các cơ sở lưu trữ mở rộng và một loạt trang thiết bị có khả năng theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự nước ngoài và thông tin liên lạc. Đá Vành Khăn và đá Chứ Thập, mỗi thực thể hiện có gần 190 tòa nhà và công trình do Trung Quốc xây dựng trái phép, theo phân tích từ Earthrise.

Koh cùng các chuyên gia phân tích khác ước lượng các cơ sở trên đá Subi, đá Vành Khăn và đá Chữ Thập có thể chứa tới một trung đoàn từ 1.500 đến 2.400 binh sĩ.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Chữ Thập ngày 20/3/2018. Ảnh: Reuters.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Chữ Thập ngày 20/3/2018. Ảnh: Reuters.

Toan tính

Nhà Trắng gần đây đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông sau khi CNBC đưa tin về việc các tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa phòng không được triển khai tới đá Subi, đá Vành Khăn và đá Chữ Thập.

Tuần trước, Trung Quốc công bố hình ảnh các oanh tạc cơ nước này tiến hành huấn luyện hạ và cất cánh tại một số đảo và đá. Trang web của quân đội Trung Quốc ngày 18/5 còn đăng hình ảnh cho thấy một oanh tạc cơ H-6K diễn tập tại đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngày 23/5, Lầu Năm Góc đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận hải quân lớn vì hành động quân sự hóa của Bắc Kinh trên các thực thể ở Biển Đông.

Đô đốc Philip Davidson, người được đề cử trở thành chỉ huy tiếp theo của các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hồi tháng trước cho biết các căn cứ mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông đều đã hoàn thành và chỉ chờ triển khai binh sĩ.

Oanh tạc cơ Trung Quốc hạ cánh chớp nhoáng ở Hoàng Sa

 Oanh tạc cơ Trung Quốc hạ cánh chớp nhoáng ở Hoàng Sa.

Đến nay, các cuộc tuần tra lặp lại của Mỹ gần những thực thể Trung Quốc cải tạo phi pháp cũng như sự gia tăng triển khai hải quân ở khu vực chưa mang đến những tác động đáng kể đối với các kế hoạch mà Bắc Kinh theo đuổi.

“Các quốc gia phương Tây dường như đều nhận thấy rằng họ cần những chiến lược mới nhưng họ lại chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu hợp tác có ý nghĩa nào”, một nhà ngoại giao phương Tây am hiểu vấn đề cho hay. “Hành động triển khai chiến đấu cơ của Trung Quốc, dù chỉ tạm thời, sẽ kiểm tra một cách nghiêm túc sự thiếu vắng phản ứng gắn kết giữa các nước”.

Theo các báo cáo thời gian qua, những tàu đổ bộ cỡ lớn Trung Quốc cũng như các loại tàu khác đã bắt đầu sử dụng các cảng hải quân quy mô ở đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn.

Các lực lượng Trung Quốc đang dùng các đảo cải tạo phi pháp để kiểm soát cái mà những sĩ quan hải quân nước này gọi là “vùng cảnh báo quân sự”, một khái niệm mơ hồ mà theo giới chức quân sự phương Tây và châu Á, không có cơ sở pháp lý quốc tế.

Những báo cáo tình báo phương Tây chỉ ra rằng các tàu hải quân Trung Quốc và các trạm giám sát Bắc Kinh đặt trái phép trên đá Chữ Thập còn thường xuyên phát tín hiệu cảnh báo tới những tàu và máy bay quân sự nước ngoài đi qua khu vực. Australia mới đây công bố nội dung một thông điệp cảnh báo “mạnh nhưng lịch sự” của Trung Quốc đối với ba tàu hải quân nước này khi chúng di chuyển trên Biển Đông tới Việt Nam.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho rằng những tình huống chạm trán kiểu như vậy giữa Trung Quốc và các lực lượng quân sự nước ngoài ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn so với trước đây.

“Động thái đã trở thành quy tắc hơn là ngoại lệ tại một số khu vực quan trọng ở Biển Đông”, một nguồn tin nắm rõ các báo cáo an ninh của phương Tây nói với Reuters.

Tàu và máy bay từ Ấn Độ, Pháp, Nhật Bản, New Zealand hay Malaysia và Philippines cũng nhận được những cảnh báo tương tự, theo các quan chức và chuyên gia phân tích quân sự trong khu vực.

Tuy nhiên, vì “vùng cảnh báo quân sự” mà Trung Quốc đưa ra không có bất cứ cơ sở pháp lý nào, các quan chức hải quân nước ngoài luôn nhấn mạnh rằng họ đang ở trên vùng biển quốc tế và tiếp tục hành trình của mình.

Zhang Baohui, chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Đại học Lingnan, Hong Kong, cho rằng Bắc Kinh sắp tới sẽ thận trọng hơn khi thực hiện những động thái có thể kích động bất ổn, chẳng hạn như đồn trú máy bay chiến đấu trên các thực thể tranh chấp.

“Duy trì hiện diện ở những nơi xa bờ biển Trung Quốc là một công việc khó khăn và tôi nghĩ hành động triển khai binh sĩ hay chiến đấu cơ sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của các quốc gia láng giềng”, Zhang nhận xét.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Vành Khăn ngày 20/3/2018. Ảnh: Reuters.

Ảnh chụp từ vệ tinh đá Vành Khăn ngày 20/3/2018. Ảnh: Reuters.

Vũ Hoàng

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

TQ lần đầu tiên cho phi cơ ném bom hạ cánh ở Biển Đông 19 tháng

TQ lần đầu tiên cho phi cơ ném bom hạ cánh ở Biển Đông

H-6K bomber flies over South China SeaBản quyền hình ảnhPEOPLE’S DAILY
Image captionPhi cơ ném bom H-6K bay trên bầu trời Biển Đông

Lần đầu tiên phi cơ ném bom của Trung Quốc hạ cánh trên vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, lực lượng không quân nước này nói, khiến Hoa Kỳ ra cảnh báo mới rằng điều này sẽ gây bất ổn trong khu vực.

Một số phi cơ ném bom H-6K đã rời căn cứ không quân ở Nam Trung Quốc và hạ cánh xuống đường băng trên một hòn đảo ở Biển Đông, China Daily hôm 19/5 dẫn nguồn từ tuyên bố do Lực lượng Không quân Trung Quốc đưa ra hôm thứ Sáu 18/5.

Các phi cơ sau đó tiếp tục tham gia cuộc diễn tập tại nơi này, theo tuyên bố của lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

TQ mở đường bay dân sự ra Hoàng Sa

Hình ảnh từ đảo Phú Lâm

Rosneft ngại TQ khi khai thác ở Biển Đông

Báo này dẫn lời một nhà nghiên cứu nói rằng “việc cất cánh và hạ cánh trên các đảo ở Biển Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông) sẽ giúp lực lượng không quân tăng cường khả năng chiến đấu để đối phó với các mối đe dọa an ninh biển.”

Theo tờ New York Times, có thể chiếc phi cơ ném bom H-6K đã hạ cánh ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa
Image captionMột phi cơ ném bom H-6K được cho là đã hạ cánh trên đảo Phú Lâm

Trung Quốc lâu nay bị cáo buộc là có hành động quân sự hóa ở vùng này nhằm củng cố cho tuyên bố chủ quyền của mình đối với phần lớn diện tích biển.

Bước đi mới nhất có thể sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng mới ở khu vực.

Một phi công lái phi cơ ném bom H-6K, Ge Daqing, được trích lời nói rằng việc huấn luyện “thúc đẩy lòng can đảm và tăng cường khả năng của chúng tôi trong một cuộc chiến thực sự”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nói rõ các phi cơ ném bom đã hạ xuống đâu, nhưng nói việc tập luyện bao gồm cả việc tấn công giả định vào các mục tiêu trên biển.

Tuy nhiên các chuyên gia từ Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) cho biết một đoạn video từ People’s Daily cho thấy một chiếc H-6K hạ cánh và cất cánh từ căn cứ trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Hoàng Sa.

Đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng, cũng là nơi mà Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền.

Trước đây, Trung Quốc đã từng triển khai chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm, nhưng nay là lần đầu tiên các phi cơ ném bom hạ cánh xuống đảo.

AMTI nói rằng từ đảo này, các phi cơ H-6K có thể tiếp cận tất cả các nước Đông Nam Á.

Các nhà phân tích nói rằng phi cơ ném bom có thể sẽ sớm hạ cánh trên quần đảo Trường Sa xa hơn về phía nam, nơi các đường băng được xây dựng trên các rạn san hô.

Từ đó, H-6K có thể vươn tới phía bắc Australia hoặc các căn cứ của Mỹ trên đảo Guam, theo AMTI.

China Daily dẫn lời một nhà quan sát của Trung Quốc:

“Sau khi các phi cơ ném bom của Không quân được triển khai trên các đảo ở Biển Nam Hải, phạm vi hoạt động cũng như các thông số phòng thủ hàng hải của Trung Quốc sẽ được mở rộng một cách vô cùng to lớn, thêm vào sức mạnh hiện tại để ngăn chặn bất kỳ sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của Trung Quốc trên biển.”

Theo chính phủ Trung Quốc, nước này có ít nhất bốn sân bay lớn ở bốn địa điểm trên Biển Đông: Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, và ba sân bay ở Đá Vành Khăn (Meiji), Đá Subi (Zhubi) và Đá Chữ Thập (Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử)

Năm 2016, các máy bay phản lực lớn của Trung Quốc cũng đã hạ cánh ở Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập.

Trung Quốc đã giành kiểm soát đảo Phú Lâm từ năm 1956.
Image captionTrung Quốc đã giành quyền kiểm soát đảo Phú Lâm từ năm 1956.

Theo China Daily, H-6K là phi cơ ném bom tiên tiến nhất của PLA và có khả năng mang tên lửa hành trình siêu âm để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên cạn hoặc các tàu thuyền.

Động thái này của Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi Việt Nam và Nga vừa bắt đầu tiến hành hoạt động khai thác khí ở mỏ Lan Đỏ ngoài khơi Vũng Tàu.

Hoa Kỳ đã cho tàu chiến áp sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trên Biển Đông nhằm thách thức điều được cho là nỗ lực của Trung Quốc trong việc hạn chế tự do hàng hải ở vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này.

Trước hành động mới nhất của Trung Quốc, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Christopher Logan nói với Reuters rằng “Hoa Kỳ duy trì cam kết về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.”

“Chúng tôi đã thấy những báo cáo tương tự và việc tiếp tục quân sự hóa các khu vực tranh chấp trên Biển Đông của Trung Quốc chỉ khiến gia tăng căng thẳng và làm mất ổn định khu vực.”

Xem thêm:

TQ, Nga và VN nói gì về dự án khí của Rosneft?

Tờ Hoàn Cầu: ‘VN thiếu tự tin vụ áo lưỡi bò’

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.