Hàn Quốc: Cắt tóc lên chùa làm chú tiểu

Tin liên quan

 • Ảnh Thái Lan: tranh hiện đại vẽ lại Phật và thánh thần
  7 tháng 12 2017
 • TQ cấm đền chùa kinh doanh vì tiền
  24 tháng 11 2017
 • Phật giáo Tây Tạng với sự sống và môi trường
  2 tháng 8 2017
 • Ảnh Chủ tịch Quang thăm nơi Đức Phật giác ngộ
  2 tháng 3 2018
Advertisements
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: