Sắc Luật Số 002/65

Ngày 12 tháng Bảy năm 1964, cho phép GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO hoạt động theo Hiến Chương ngày mồng sáu tháng chạp năm 1964.

CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

– Chiếu ước pháp ngày 19 tháng sáu năm 1965,
– Chiếu quyết định số 3-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng lãnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia,
– Chiếu sắc lệnh số 001/CT/LDQG/SL ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
– Chiếu Dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950, sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952, và Dụ số 6 ngày 3 tháng tư năm 1954, ấn định quy chế hiệp hội,
– Chiếu đề nghị của Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương,
– Sau khi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết,


SẮC LUẬT:

ĐIỀU 1.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là Giáo Hội duy nhứt của khối tín đồ hội viên Phật Giáo Hòa Hảo được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam, theo Hiến Chương ngày 6 tháng chạp năm 1964, đính theo luật nầy.

ĐIỀU 2.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo có tư cách pháp nhân, được quyền sở hữu,thủ đắc, tạo mãi, hoặc chuyển nhượng những động sản, bất động sản cần thiết để đạt mục đích của Giáo Hội.
Những bất động sản đó gồm có những Tự viện, Hội quán, Độc giảng đường, Trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hóa, xã hội.

ĐIỀU 3.- Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sinh tặng hoặc di tặng.

ĐIỀU 4.- Dụ số 10 ngày 9 tháng tám năm 1950, ấn định quy chế hiệp hội và các luật lệ trái với sắc luật này, không áp dụng cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.
Sắc luật này sẽ đăng vào Công báo Việt Nam Cộng Hòa


Saigon, ngày 12 tháng bảy năm 1965
Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

GHI CHÚ: Đã đăng Công Báo Việt Nam Cộng Hòa số 36, ngày 31-7-1965.


***

LỄ TIẾP NHẬN SẮC LUẬT SỐ 002/65 nhìn nhận Tư Cách Pháp Nhân
của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO*12-8-1965, tại Thánh địa Hòa Hảo, một cuộc lễ được cử hành vô cùng trọng thể để tiếp nhận Sắc Luật số 002/65 do Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia trao cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo.

Từ một tuần lễ trước đó, Ban Tổ Chức Trung Ương Giáo Hội đã bắt đầu hoạt động.
Tổ Đình được trang hoàng rực rỡ, một khán đài to rộng cũng được dựng lên trước công trường tại phía ngoài Đình Thần Hòa Hảo, bên cạnh trụ sở của Ban Trị Sự Trung Ương.

*Ngày 11-8-1965, cờ xí đã rợp mát một vùng trời Thánh Địa . Các cấp Trị sự từ các tỉnh Châu Đốc, An Giang, Phong Dinh, Chương Thiện, Kiên Giang, Kiến Phong, Vĩnh Long, Định Tường, Long An, Sài Gòn, Gia Định, Vĩnh Bình, .v.v… cũng nhất loạt kéo về để tham gia đại lễ.
Suốt buổi chiều ngày 18, hai bến đò Hòa Hảo Kiến An và Hòa Hảo Năng Gù chật nghẹt hành khách, người ta phải gia tăng thêm nhiều đò máy mới kịp đưa khách sang sông .
Xe cô rầm rập từ các vùng đổ xô về Thánh Địa: một khung cảnh rộn rịp đã diễn ra và kéo dài mãi đến giữa khuya.

*3 giờ sáng ngày 18, trên đường từ Chợ Đình đến Chợ Tắt dày đặt những chân người . Tiếng nói chuyện, tiếng động cơ, tiếng chân đi lẫn với tiếng điều khiển lồng lộng của Ban Tổ Chức trên máy phóng thanh hòa nhau thành một âm thanh hỗn tạp.

Dưới sông, ghe tàu đậu chật một khúc sông và một số đồng còn được xê dịch để rước thêm dân chúng từ các quận Chợ Mới, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tân Châu, Châu Phú về Thánh Địa.
Khi bình minh hiện rõ thì một rừng người cũng được hiện ra . Từ Chợ Đình đến Chợ Tắt, dẫn tới phần mộ của Đức Ông, kéo dài trên hai cây số ngàn, không một nơi nào là không đông nghẹt người tín đồ PGHH.

Đặt biệt là con số dân chúng tham dự trên 130.000 người, mà toàn thể đều xếp vào kỷ luật, hàng ngủ chỉnh tề và đứng im phăng phắc.

Hàng trăm biểu ngữ được trương lên vô số khẩu hiệu: Việt Nam Công Hòa muôn năm; Phật Giáo Hòa Hảo trường cửu; Long trọng chào mừng Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia; Toàn thể tín đồ PGHH hân hoan tiếp nhận Sắc luật 002/65 .v.v…
Đúng 8 giờ 30, quan khách đến.

Tại phòng khách danh dự của Tổ Đình, ngoài các cấp quân sự, hành chánh các địa phương lân cận Thánh Địa, các vị cố vấn ngoại quốc, và hằng ngàn Trị Sự Viên Giáo Hội PGHH, người ta nhận thấy có đông đủ đại diện các tôn giáo bạn đến dự lễ:

Thượng tọa Thích Pháp Tri, đại diện Viện Hóa Đạo, Ông Trịnh Đình Khôi, đại diện Hội đồng Tinh thần đạo BaHai, Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài Lê Quang Tấn, đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh và các vị Giáo Hữu, Lễ Sanh, Khâm Châu, Đầu Tộc .v.v..


*9 giờ, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đáp phi cơ trực thăng đến Thánh địa.

Trong những tiếng hoan hô vang dậy một góc trời để đón mừng Thượng khách, người ta thấy có:

Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư ký Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Đặng văn Quang, Ủy viên Ban Lãnh Đạo Quốc Gia kiêm Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao, Giám Đốc Chánh Trị Cục, Đại Tá Bùi văn Mạnh, đại diện Thiếu Tướng Tổng ủy viên chiến tranh, ông Ủy viên Tâm Lý Chiến Đinh trình Chính, ông Ủy viên Xây Dựng Nông Thôn Nguyễn tất Ứng và Ông Thứ Ủy Nội Vụ Phạm văn Tương.

Từ sân bay, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia tiến về phía phần mộ Đức Ông để kỉnh lễ và đặt một tràng hoa tại đó.

*9 giờ 30, giữa một rừng người dày đặt, đứng theo hàng ngũ chỉnh tề, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, để cho được gần gũi và thăm hỏi dân chúng, đã đi bách bộ về Tổ Đình. Nơi đây, Ủy Ban được Đức Bà, thân mẫu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, Hội Trưởng Danh Dự Tối Cao Giáo Hội PGHH tiếp kiến .


Đúng 10 giờ, sau khi Trung Tướng Chủ Tịch thăm hỏi sức khỏe của Đức Bà và ngỏ lời về việc Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã ký một Sắc luật thừa nhận tư cách pháp nhân của Giáo Hội PGHH, một cuộc lễ Cáo trình Chư Phật, Đức Thầy và Các Đấng Thiêng Liêng được cử hành. Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu, Thiếu Tướng Nguyễn cao Kỳ và Trung Tướng Phạm xuân Chiểu tiến vào dâng hương trước ngôi Tam Bảo. Sau đó, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Quan khách và các cấp Trị Sự trong Giáo Hội từ Tổ Đình đến công trường .

Xe chạy từ từ giữa tiếng hoan hô bất tận của biển người chật nghẹt như niêm.

*10 giờ 5 phút, khi toàn thể Thượng khách đã an tọa tại khán đài trước công trường Chợ Đình, ông Hội Trưởng Lương Trọng Tường đã nhân danh Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH lên đọc diễn văn.


Trung Tướng Chủ Tịch Nguyễn Văn Thiệu, nhân danh Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa trao sắc luật 002/65 cho Ông Lương Trọng Tường Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH.

(Trong bài diễn văn ấy, Ông Hội Trưởng Trung Ương có đoạn nói):

Thật là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi khi được thay mặt Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Ban Trị Sự các cấp Tỉnh, Quận, Xã, Ấp và toàn thể tín hữu của chúng tôi để ngỏ lời chào mừng Trung Tướng Chủ Tịch cùng quý vị tướng lãnh trong Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Pháp Trung Ương, Phái Đoàn Trung Ương Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Tướng Tư Lệnh Vùng 4 Chiến thuật, quý vị Tỉnh Trưởng và chư quý Quan Khách, chư quý Đồng bào, Đồng đạo hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm long trọng nầy .Thừa lệnh Đức Bà, vị lãnh đạo tối cao tinh thần khối Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi, với tư cách Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, xin tỏ lời thành kính tri ân Trung Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và Phái Đoàn Chánh Phủ đã đến đây trao tận tay chúng tôi bản Sắc luật số 002/65 thừa nhận tư cách pháp nhân của Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo .
Theo Sắc luật này và bản Hiến Chương phụ đính thì Tôn Giáo Phật Giáo Hòa Hảo được hưởng một quy chế hoạt động rộng rãi, không còn bị hạn chế bởi Dụ số 10 ngày 6-8 năm 1950 và các luật kế tiếp áp dụng cho các Hiệp Hội thông thường.
Sắc luật này đã làm thỏa mãn hai triệu đồng đạo của chúng tôi và luôn luôn cả những Đồng bào thường mong mỏi một chánh sách bình đẳng Tôn Giáo và công bằng xã hội.
Sắc luật này chẳng những là một văn kiện lịch sử công nhận quyền lãnh đạo duy nhất của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đối với khối hai triệu tín hữu của chúng tôi mà còn là một văn kiện đánh dấu sự xác nhận thành tích đấu tranh của Đoàn Thể Phật Giáo Hòa Hảo sau hơn một phần tư thế kỷ phục vụ chánh nghĩa quốc gia.
Với quan điểm ấy, Sắc Luật này sẽ được ghi trong lịch sử của Đoàn Thể chúng tôi.

Ông Hội Trưởng cũng không quên tỏ lời nồng nhiệt cảm ơn Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và kế tiếp Ông Văn Phú, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Trung Ương, đọc nguyên văn bản Sắc Luật.
10 giờ 40, Trung Tướng Chủ Tịch lên diễn đàn .

Trung Tướng đã nhấn mạnh về việc 
“Sắc luật này không phải là một ân huệ đặc biệt, mà chỉ thể hiện một chánh sách và hợp thức hóa một tình trạng sẵn có xứng đáng của một đoàn thể vừa hội đủ điều kiện, vừa có một quá trình phục vụ Quốc Gia Dân Tộc …”, đồng thời Trung Tướng cũng long trọng tuyên bố:

“Tôi thành tâm nghiêng mình cảm phục Đức Huỳnh Giáo Chủ, Người đã lấy Tứ Ân làm giáo lý, lấy Tịnh Độ làm pháp môn để khai sáng đạo giáo này. Người còn là một nhà cách mạng Quốc Gia với một quá trình trong sạch, tranh đấu bất vị lợi vì Tổ Quốc và Dân Tộc.
Tuy ngày nay Giáo Chủ vắng mặt, nhưng công nghiệp của Người vẫn nối tiếp và phát triển thêm, thể hiện bằng một khối tín hữu hùng mạnh với một tinh thần Quốc Gia chân chính và vững chắc”.

*11 giờ, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia từ giã các cấp Trị Sự và đồng bào để lên phi cơ về tỉnh lỵ Châu Đốc.


Tinh thần thân mật giữa chánh quyền và Tôn giáo, giữa Quân đội và Nhân dân, qua buổi lễ này, đã thể hiện một cách đậm đà và cụ thể .


Nguyễn Bút Trạch