Tin liên quan

  • Trump chê ‘Brexit mềm’ và khen Boris Johnson
    13 tháng 7 2018
  • Trump ‘cảm thấy ổn’ với biểu tình ở Anh
    12 tháng 7 2018
  • Johnson ra đi trước giờ Trump đến London
    9 tháng 7 2018