ao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước?

ao nhiêu đảng viên CSVN được Tàu cộng đào tạo thành cán bộ? Và làm gì khi về nước?

< A >
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc né tránh. Điều đó có thể bị cho là “chỉ hèn với giặc”. Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai “đồng minh” – vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau. Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng: Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô…
*
Năm nay là lần thứ 9. 9 lần Trường đảng Tỉnh ủy Quảng Đông mở lớp “Đào tạo cán bộ CSVN”. Trở thành cán bộ phải qua Tàu để được đào tạo. Nói cách khác, nhiều cán bộ, quan chức đang nằm trong guồng máy hiện nay là do Tàu dạy dỗ, huấn luyện, uốn nắn mà thành.
Nhiều là bao nhiêu?
Bắt đầu từ khi nào đảng viên CSVN được gửi qua Tàu để thiên triều “đào tạo cán bộ”? Từ sau Mật ước Thành Đô 1990? Mỗi khóa có bao nhiêu học viên? Ngoài tỉnh ủy Quảng Đông đứng ra làm thầy cho các học trò cộng sản Ba Đình thì còn bao nhiêu tỉnh ủy khác của thiên triều mở lớp đào tạo tay sai người bản xứ?
Học gì?
Những tay sai người bản xứ đã được thiên triều đào tạo những gì? Đào tạo về tình báo leo cao nằm sâu trong guồng máy? Huấn luyện phương thức trấn áp quần chúng, tuyên truyền mị dân? Dạy bảo về phương hướng từng bước hình thành đặc khu? Hướng dẫn quy trình giao dự án, công trình xây dựng, khai thác tài nguyên cho thiên triều? Học tập về nhu cầu và phương cách hợp tác toàn diện với Bắc phương trong các lãnh vực an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, thị trường chứng khoán, ngân hàng…? Nhất quán về Đường Lưỡi Bò và chủ quyền của Bắc Kinh tại biển “Nam Hải”? Nắm vững xuyên suốt đại dự án Một Vành Đai Một Con Đường và Mật ước Thành Đô?…
Làm gì?
Trong số những đảng viên được Tàu cộng đào tạo để trở thành cán bộ trong nhiều năm tháng qua, có bao nhiêu cán bộ ma dzê in Quảng Đông, Phúc Kiến, Thượng Hải, Nam Kinh, Bắc Kinh… đang ngồi trong Bộ Chính trị, Trung ương đảng, trong guồng máy Chính phủ, trong Quốc hội, trong Quân đội, trong Công an, trong hệ thống Tư pháp? Những cán bộ này là ai? Bao nhiêu đã và đang ngồi cao, nằm sâu trong guồng máy chính trị Việt Nam?
Tại sao?
Trong khi Bắc Kinh ngang nhiên xâm lược Bãi Tư Chính thì toàn bộ các lãnh đạo cao cấp của Ba Đình im lặng hoặc tránh né. Điều đó có thể bị cho là “chỉ hèn với giặc”. Nhưng việc vẫn gửi đảng viên sang Tàu để quân xâm lược mở lớp đào tạo cán bộ thì dứt khoát đây là hành động của hai “đồng minh” – vừa là đồng chí vừa là anh em với nhau.
Lớp đào tạo cán bộ CSVN kỳ thứ 9 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Đông và Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông là bằng chứng mạnh mẽ nhất để khẳng định rằng:
Đảng CSVN là tay sai của đảng CSTQ, đang tiếp tay với bá quyền phương Bắc để thôn tính Việt Nam và biến Việt Nam thành một đặc khu của Tàu theo thỏa thuận của Mật ước Thành Đô.
05.10.2019
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: