Chủ trương mù

Chủ trương mù

Ngô Trường An

12-10-2019

Trong tình trạng bãi Tư Chính như dầu nằm trên chảo lửa, và tàu thăm dò Trung cộng tiến sát vào đất liền như chốn không người. Thế nhưng, đảng csVn vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, kiên định, nhất quán đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại là: “VN không bao giờ liên minh, liên kết với nước khác để chống lại nước thứ 3, hoặc đi với nước này để chống lại nước kia“.

Chẳng biết cái chủ trương, chính sách đối ngoại: không bao giờ liên minh, liên kết với nước này chống lại nước khác nó có từ khi nào nhỉ? Nếu thời ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn mà đưa ra cái chủ trương, chính sách như này thì 17 triệu dân Miền Nam VN hạnh phúc biết bao!

Nói: “Chủ trương của đảng không bao giờ liên minh, liên kết với nước này để chống nước kia” là nói xạo. Thế chủ trương của đảng nào ngày xưa liên minh với Liên Xô, liên kết với Trung cộng để tiến đánh VNCH? Thế chủ trương của đảng nào kêu gọi Trung cộng đưa sang trấn giữ Miền Bắc 320 ngàn binh lính? Thế chủ trương của đảng nào yêu cầu Liên Xô đưa sang Miền bắc hơn 4 ngàn sĩ quan và lính đặc nhiệm để lén vào tấn công Miền Nam?

Khi đã nhấn mạnh cụm từ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG KHÔNG BAO GIỜ LIÊN MINH, LIÊN KẾT… thì có nghĩa rằng, tư xưa đến nay không hề có và tương lai cũng không xảy ra trường hợp này. Vậy, đảng trả lời thế nào đây, khi ngày xưa, đảng liên minh, liên kết, với Nga, với Tàu, kêu gọi bọn họ đưa quân sang tiến đánh VNCH? Còn bây giờ Trung cộng ngang ngược xâm chiếm biển đảo Tổ Quốc thì lại không dám liên minh với nước khác để bảo vệ lãnh hải của mình?

Đánh đồng bào Miền Nam ruột thịt thì liên minh, liên kết với Nga, với Tàu để đánh cho bằng được. Còn chống giặc ngoại bang xâm phạm lãnh thổ thì không dám liên minh với ai để bảo vệ chủ quyền. Chủ trương hèn với giặc, ác với đồng bào ruột thịt này phải gọi là gì cho đúng nghĩa?

Chủ trương mù?

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: