Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng: Cần xóa bỏ cơ chế đảng cử dân bầu

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng: Cần xóa bỏ cơ chế đảng cử dân bầu

Nguyễn Ngọc Chu

10-11-2019

Ảnh: TTXVN

1. Đất Đà Nẵng – Quảng Nam đã sinh ra bao nhiêu anh hùng hào kiệt cho Đất Nước từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Khí phách người Đà Nẵng – Quảng Nam vang danh đời nối đời. Quật cường sáng lòa không chỉ khi chống giặc ngoại xâm mà trong những thời khắc “trở dạ” của Đất Nước.

Ngày 26/6/2019 trong phiên tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng (QH khóa XIV), các cử tri Đà Nẵng đã kiến nghị yêu cầu một loạt các bộ trưởng phải từ chức.

Trước đó nữa vào ngày 16/6/2014 tại phiên thảo luận Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đã đề nghị XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU (Tuổi Trẻ ngày 16/6/2014).

2. Trong ba ngày vừa qua (6 – 8/11/2019), tại kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã chất vấn các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ thông tin và Truyền thông. Cử tri cả nước đã nhìn thấy rõ những yếu kém của các bộ trưởng và cả sự yếu kém ngay của chính các ĐBQH. Đặt những câu hỏi thẳng thắn bao nhiêu thì càng thấy rõ khuyết tật bấy nhiêu.

Đặt câu hỏi không né tránh tuy là đáng khen, nhưng không thể chữa được bệnh khi bác sĩ vẫn chính là những con người đó. Muốn chữa được bệnh thì phải thay người chữa bệnh. Nghĩa là phải chọn các bộ trưởng mới giỏi hơn thì mới có một Chính phủ mới giỏi hơn. Nhưng muốn có một Chính phủ giỏi thì phải có một Quốc hội giỏi mới đủ năng lực để chọn được một Chính phủ giỏi. Cho nên bài toán cần phải giải chính là chọn cho được các ĐBQH giỏi. Từ đó mới có được một Quốc hội giỏi. Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã đưa ra lời giải là phải XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU.

3. Các ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Lưu Bình Nhưỡng và các vị ĐBQH khác, cần tập trung vào bốc thuốc chữa bệnh. Thay vì đặt những câu hỏi thì hãy đồng thành cùng Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng mà đề nghị XÓA BỎ CƠ CHẾ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU. Khi DÂN CỬ thì mới là ĐẠI BIỂU CỦA DÂN. Còn ĐẢNG CỬ thì đó là ĐẠI BIỂU CỦA ĐẢNG.

4. Đảng muốn nhận được lòng tin của Dân thì trước hết Đảng phải tin Dân. Đảng đã tin Dân thì để Dân tự lựa chọn các ĐBQH. Dân lựa chọn ĐBQH thì chắc chắn sẽ có được một Quốc hội mạnh. Một Quốc hội mạnh sẽ gánh vác bớt trọng trách cho Đảng và làm cho Đảng khỏe hơn. Một Quốc hội yếu chỉ làm khổ Đảng.

5. Đất Nước ta vùng nào cũng có hào kiệt. Các vị ĐBQH vùng khác ở đâu?

Bình Luận từ Facebook
Advertisement
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: