Cỏ non xanh sắc thanh minh
Bao nhiêu kiếp trước của mình dưới kia
Tổ tiên chài lưới, tát đìa
Ông cha dời núi cũng về nơi đây

Bỏ buông đồng dở luống cày
Quên đi năm tháng những ngày đói no
Lỡ làng xưởng máy, hầm lò
Cuộc đời người giống một trò chơi thôi

Tình, tiền, quyền lực qua rồi 
Trời xanh vẫn đợi, ai người nhớ chăng
Giật giành, thù hận, đua tranh
Ghét ghen cũng nấm cỏ xanh vuông tròn

Thanh minh mây trắng như bông
Hồn người nhang khói giữa hồn tiền nhân
Âm dương chạm cõi tri âm
Mang mang như lọc mình gần mình hơn...

Clip hay: Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt để dành phúc phận cho

Play Video