Những viên tướng ‘giá áo túi cơm’

Những viên tướng ‘giá áo túi cơm’

Lý Trần

14-7-2020

Quân đội của các nước cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng, bao giờ cũng có 2 loại sĩ quan: Sĩ quan chính trị (phim Nga Xô ngày xưa thường được dịch sang tiếng Việt là ‘Chính ủy’ – Kamisar) và sĩ quan thực chiến, nôm na là sĩ quan biết bắn súng.

‘Chính ủy’ có ở mọi cấp. Những kẻ này không cần biết bắn súng, thậm chí không cần có bất cứ chuyên môn gì, nhưng nắm ‘linh hồn’ của đội quân.

Tôi có một ông chú họ xưa cũng là chính ủy một đơn vị quân y. Ông kể, một lần gặp ca khó, sau một cuộc hội chẩn, câu hỏi là mổ hay không mổ, vì phương án nào cũng có rủi ro cao, mấy sĩ quan quân y phải hỏi ý kiến quyết định cấp cao nhất – Chính ủy. Ông phán: “Các đồng chí hãy phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân đội ta mà giải quyết!

Phí cơm nhân dân!

Học theo cách thâu tóm lại quyền lực cho đảng Cộng sản, đảng CSVN ngày càng đề cao những ông tướng vô tích sự này. Một trong số họ là tướng Võ Tiến Trung.

Những người này được tẩy não trong các trường chính trị từ cấp thấp đến cấp cao như trường Nguyễn Ái Quốc. Tướng Công an cũng vậy. Cả hai bộ Quốc phòng và Công an đều có trường Chính trị để làm công việc tẩy não và nhồi sọ này, tựa như loạt trường Madrasa của Hồi giáo cực đoan, ở đó nhấn mạnh học vẹt chứ không phải tư duy phê phán.

Như trên đã nói, loại tướng này không có chuyên môn về quân sự (ông Lê Mã Lương bảo đó là tướng ‘không biết đọc bản đồ quân sự’), không có chuyên môn về bất cứ chuyên ngành khoa học nào, trừ cái gọi là “khoa học” Mác-Lê.

Không phải chỉ trong quân đội, hệ thống cai trị hiện nay của đảng Cộng sản cũng vậy, chủ yếu gồm những cái đầu đất sét với mớ “ní nuận” Mác-Lê, không cần kiến thức khoa học, … nên đất nước Việt mới chịu thảm nạn trong mọi lĩnh vực như ngày nay, từ kinh tế đến giáo dục, xã hội, và đạo đức.

Phát biểu của ông tướng Trung đánh đồng kẻ cướp là Trung Quốc trên biển Đông với lực lượng ngăn trở TQ là Mỹ đã có nhiều lời bàn rồi, xin miễn nhắc lại.

Người dân Việt Nam cũng không ngây thơ cho rằng Mỹ vào Biển Đông là để bảo vệ Việt Nam. Và người Mỹ càng không ngu gì mang sinh mạng con em họ và tiền bạc đến để bảo vệ một nước cộng sản không phải là đồng minh. Họ ở đó để bảo đảm quyền giao thông trên biển của các quốc gia, trong đó có họ.

Mỹ từng tuyên bố rõ là tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải là chuyện của ‘anh-em’ các vị với nhau chứ Mỹ không can thiệp. Mỹ không đến Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Đúng, nhưng khi có một tay giang hồ (là “Đế quốc Mỹ”), có máu Lục Vân Tiên ghé qua nhà chơi, những tên cướp sẽ không dám manh động. Còn hơn những kẻ miệng bảo là “anh-em” như nước Nga của Putin, tay sĩ quan KGB láu cá, phá đám, thì thúc thủ ôm chân tên kẻ cướp.

Thái độ của tướng Trung càng khẳng định một nhận định rằng, để tồn tại, đảng CSVN một mực bám chặt lấy đảng CSTQ và Mỹ luôn được xác định là kẻ thù của chế độ Cộng sản.

Theo tướng Trung, nếu Mỹ không “gây bất ổn” ở biển Đông thì biển của Việt Nam rất “yên bình” vì đã có đồng chí Trung Quốc bảo vệ?

Phát biểu này của tướng Trung khiến ta nhớ lại những phát biểu tương tự, như “các đ/c TQ chiếm Hoàng Sa là để giữ hộ chúng ta”, được cho là câu nói của Hoàng Tùng, TBT báo Nhân Dân thời đó.

Khi nghe tướng Trương Giang Long nói về TQ cài cắm Việt gian trong bộ máy cai trị của đảng CSVN, tôi bán tín bán nghi. Nhưng nay, sau khi nghe tướng Trung phát biểu lên án Mỹ gây bất ổn ở Biển Đông, tôi mới tin lời ông tướng Giang Long nói là đúng.

Và, giờ tôi mới hiểu thế nào là VIỆT GIAN.

Advertisement
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: