Tàu sân bay Sơn Đông sẵn sàng ra khơi

Ngày đăng 30-10-2020T.P

Chuyên gia Trung Quốc nhận định cuộc huấn luyện mới nhất cho thấy tàu sân bay Sơn Đông của nước này đã đạt khả năng cơ bản và sẵn sàng hoạt động ở Biển Đông, theo Hoàn Cầu thời báo.

Chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay Sơn Đông, trong đoạn video CCTV công bố trên Weibo ngày 27.10

Hôm 27.10, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tàu sân bay Sơn Đông gần đây hoàn tất cuộc thử nghiệm và huấn luyện trên biển nhằm tập trung vào khả năng tác chiến thật sự và kiểm tra vũ khí trên tàu. Đoạn video do CCTV phát cho thấy chiến đấu cơ J-15 cất/hạ cánh trên tàu sân bay Sơn Đông và cảnh tàu khai hỏa.

Chuyên gia quân sự Lý Kiệt ở Bắc Kinh hôm 27.10 nhận định với Hoàn Cầu thời báo rằng tàu Sơn Đông đã đạt được khả năng tác chiến cơ bản ít nhất trong gần một năm sau khi tàu này được đưa vào biên chế. Ông Lý còn nói rằng với việc bắn đạn thật được tiến hành trên tàu Sơn Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay kép của Trung Quốc không còn chỉ có trong khái niệm. Tàu sân bay thứ nhất của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh đã được đưa vào biên chế từ năm 2012.

Cũng theo ông Lý, một tàu sân bay mới thường mất khoảng 1-2 năm mới có thể hình thành khả năng tác chiến cơ bản, nhưng tàu Sơn Đông đạt khả năng này trong vòng chưa đầy một năm, dù Trung Quốc khi đó chỉ có một tàu sân bay đang hoạt động và bị hạn chế về kinh nghiệm. “Điều này cho thấy chất lượng của cuộc huấn luyện khá tốt”, ông Lý nhận định.

Ông Lý còn cho rằng việc công bố video về hoạt động huấn luyện khi ngày đánh dấu một năm tàu Sơn Đông được đưa vào biên chế là sự thể hiện với thế giới rằng tàu này sẵn đến các vùng biển rộng lớn hơn. Được đưa vào biên chế ở thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam vào ngày 17.12.2019 có nghĩa tàu Sơn Đông sẽ phục vụ cho Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Chiến khu Nam bộ, vốn tập trung hoạt động ở Biển Đông.

Ông Lý đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gây quan ngại ở Biển Đông trong khi Bắc Kinh tố Mỹ liên tục có “hoạt động khiêu khích”, như điều máy bay trinh sát và tập trận ở khu vực.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1754d0fa916e8%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff35fed606644364%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=https%3A%2F%2Fwww.biendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37821-tau-san-bay-son-dong-san-sang-ra-khoi.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=70https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.vi.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=vi&original_referer=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37821-tau-san-bay-son-dong-san-sang-ra-khoi.html&size=m&text=Biendong.net%20-%20T%C3%A0u%20s%C3%A2n%20bay%20S%C6%A1n%20%C4%90%C3%B4ng%20s%E1%BA%B5n%20s%C3%A0ng%20ra%20kh%C6%A1i&time=1604115489456&type=share&url=https%3A%2F%2Fwww.biendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37821-tau-san-bay-son-dong-san-sang-ra-khoi.html&via=BowThemeshttps://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&height=20&hl=vi-VN&origin=http%3A%2F%2Fbiendong.net&url=https%3A%2F%2Fwww.biendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37821-tau-san-bay-son-dong-san-sang-ra-khoi.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.6Uw6xjIGoH8.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Fct%3Dzgms%2Frs%3DAGLTcCOCpwZBnKr4AHjJwpr6PLObYk6mnA%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1604115484449&_gfid=I0_1604115484449&parent=http%3A%2F%2Fbiendong.net&pfname=&rpctoken=66791621https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3c59d2b81ea5e%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff35fed606644364%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=https%3A%2F%2Fwww.biendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37821-tau-san-bay-son-dong-san-sang-ra-khoi.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light&width=

Tin mới

Các tin khác

Advertisement
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: