Phóng sinh và ăn chay tịnh như thế nào mới đạt được phúc báo?

Quỳnh Chi | DKN 2 giờ trước 582 lượt xem

Ảnh: Tổng hợp

Cuộc đối thoại giữa viên quan lớn và vị du tăng

Tiên sinh Đới Toại Đường kể lại một câu chuyện mà ông từng tận mắt chứng kiến như sau: Có một vị quan lớn nọ đến hành hương và chiêm bái tại một ngôi chùa vào ngày mùng 8 tháng tư. Khi viên quan đang tản bộ giữa vườn hoa trong chùa thì gặp một vị du tăng, vị tăng nhân chắp tay hỏi vị đại quan rằng: “Ngài vì cớ gì lại đến nơi đây?”.

Vị đại quan đáp rằng: “Để làm việc tốt”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=2391351179&adk=884465546&adf=696944579&pi=t.ma~as.2391351179&w=300&lmt=1604505080&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fvan-hoa%2Fphong-sinh-va-anchay-tinh-nhu-the-nao-moi-dat-duoc-phuc-bao.html&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604525015422&bpp=34&bdt=6588&idt=2031&shv=r20201029&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&correlator=8620892354178&frm=20&pv=2&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604525017&ga_hid=690774167&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=93&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=975&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=950&eid=21067466&oid=3&pvsid=627573910340031&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fbau-cu-my-nhung-bang-nao-co-nhieu-phieu-dai-cu-tri-nhat.html&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&xpc=TCHXkEXWeY&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=2157

Tăng nhân lại hỏi: “Tại sao phải làm việc tốt vào hôm nay?”

Vị đại quan trả lời: “Vì hôm nay là ngày Phật Đản”.

Tăng nhân lại hỏi: “Ngày Phật Đản thì làm việc tốt, vậy 359 ngày còn lại thì không làm việc tốt hay sao? Hôm nay ngài phóng sinh, là công đức trước mắt. Không biết mỗi ngày nhà bếp trong phủ ngài giết gà mổ vịt, năm này qua năm khác, con số đó có so sánh được với số ngài phóng sinh hôm nay không?”

Vị quan lớn nhất thời không biết đáp làm sao.

Đúng lúc này một vị tăng nhân chuyên tiếp đãi khách đứng bên cạnh thấy vậy bèn đi lên lớn tiếng nói: “Cách quý nhân bảo vệ chúng sinh, Tam Bảo đều tỏ tường. Một hòa thượng nghèo nàn rách rưới như ngươi sao dám nói năng bừa bãi!”https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=3868084373&adk=2050115159&adf=3750602988&pi=t.ma~as.3868084373&w=300&lmt=1604505080&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fvan-hoa%2Fphong-sinh-va-anchay-tinh-nhu-the-nao-moi-dat-duoc-phuc-bao.html&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604525015456&bpp=78&bdt=6623&idt=2287&shv=r20201029&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250&correlator=8620892354178&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604525017&ga_hid=690774167&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=94&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=1667&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=950&eid=21067466&oid=3&pvsid=627573910340031&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fbau-cu-my-nhung-bang-nao-co-nhieu-phieu-dai-cu-tri-nhat.html&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=jIiLr0wyQa&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=2328

Vị du tăng vừa đi vừa cười nói rằng: “Hòa thượng áo tím không nói, nên hòa thượng nghèo cũng không thể không nói”. Nói xong bèn phất tay áo ung dung ra khỏi cửa chùa, chẳng biết đi đâu.

Một vị sư già thầm thở dài: “Vị sư tiếp khách kia thật quá vô lý. Ông ta đối với những người tu hành Phật pháp chúng tôi thì giống như là nghe thấy tiếng sư tử gầm vậy”.

Tăng nhân Minh Ngọc ở Ngũ Đài Sơn từng nói: “Thành tâm niệm Phật thì sẽ không sinh ác niệm, không phải là mỗi ngày niệm mấy tiếng thì đã thành công đức rồi. Nếu ngày ngày giữ giới thì tội nghiệp sát sinh có thể tiêu trừ vĩnh viễn chứ không phải một tháng dăm ba ngày ăn chay niệm Phật thì đã thành công đức. Ngày nào cũng cá to thịt dày, ăn uống vô độ rồi mỗi tháng định ra ngày nào, ngày nào không ăn thịt mà đã có thể xưng là thiện nhân. Vậy thì khi quan chức công khai nhận hối lộ không ngừng, tham lam thành tính, rồi định ra mỗi tháng ngày này, ngày này không nhận của đút lót, như vậy là có thể xưng là quan thanh liêm rồi chăng?”

Lời của hiền sư Minh Ngọc rất giống với lời của vị du tăng này, góp phần xác thực lẫn nhau. Trưởng quan viện giám sát Lý Hạnh Phổ lại nói rằng: “Đây là cách nói trong Phật giáo của họ. Nếu bảo người làm quan phải ăn chay cả đời thì chẳng ai làm được. Nếu mỗi tháng có thể ăn chay vài ngày thì mấy ngày đó có thể giảm bớt sát sinh; nếu có bao nhiêu người ăn chay thì bấy nhiêu người có thể giảm bớt sát sinh. Như vậy không phải tốt hơn nhiều việc hoàn toàn không ăn chay hay sao?”

Đây cũng là vấn đề quan điểm, ai cũng có lý lẽ của riêng mình.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=5344817570&adk=1359787238&adf=3558114581&pi=t.ma~as.5344817570&w=300&lmt=1604505080&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fvan-hoa%2Fphong-sinh-va-anchay-tinh-nhu-the-nao-moi-dat-duoc-phuc-bao.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgL-J_QUQ1fflpvXQjOZwEkgAOCs2X9hk5tSNR37xNvmhYOVN-8_Z6Day0WZrCN_3iA61INeLSZbpfKduFdrtOkpO1Y3CaGwrPMlH-NncdHIotYvVOZ8ZGaY&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604525015534&bpp=14&bdt=6701&idt=2448&shv=r20201029&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250%2C300x250&correlator=8620892354178&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604525017&ga_hid=690774167&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=94&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=2543&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=1400&eid=21067466&oid=3&pvsid=627573910340031&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fbau-cu-my-nhung-bang-nao-co-nhieu-phieu-dai-cu-tri-nhat.html&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-11-04-21&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=hejrHFHb2B&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=4119

Có điều không biết nếu hòa thượng Minh Ngọc vẫn còn, thì liệu có phải ngài ấy sẽ còn lời để phản biện hay không.

Tuyết Lợi cho rằng: đây là tiêu chuẩn yêu cầu khác nhau mà thôi. Nếu không làm được tốt hơn vậy thì lùi một bước xuống yêu cầu thấp hơn, việc thiện, việc tốt có thể làm một chút còn hơn là không làm gì.

Lão nho cố chấp…

Tiên phụ Diêu An Công kể rằng: một lần ở nhà người cậu Trần Đức Âm, trời đột nhiên đổ mưa, từ giờ Tỵ đến tận giờ Ngọ mới tạnh. Mọi người nhìn hạt mưa rơi xuống đều là những giọt nước lạnh lẽo.Khi đó trong nhà cữu cữu có một vị nho sinh già đang giảng bài, học trò bèn hỏi ông rằng: “Trời mưa thế này là có chuyện gì?”

Lão nho sinh quay đầu lại nói: “Khổng Tử không bàn luận chuyện kỳ quái”.

Có một số người cố chấp như vậy. Đối với những vấn đề bản thân không thể lý giải hay những hiện tượng mình không thể giải thích bèn coi như không thấy.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=8505263573&adk=2904022356&adf=4083209426&pi=t.ma~as.8505263573&w=300&lmt=1604505080&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fvan-hoa%2Fphong-sinh-va-anchay-tinh-nhu-the-nao-moi-dat-duoc-phuc-bao.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChAIgL-J_QUQ1fflpvXQjOZwEkgAOCs2X9hk5tSNR37xNvmhYOVN-8_Z6Day0WZrCN_3iA61INeLSZbpfKduFdrtOkpO1Y3CaGwrPMlH-NncdHIotYvVOZ8ZGaY&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604525015548&bpp=6&bdt=6715&idt=3099&shv=r20201029&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250%2C300x250%2C300x250%2C0x0&nras=1&correlator=8620892354178&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604525017&ga_hid=690774167&ga_fc=0&iag=0&icsg=16258&dssz=95&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=5&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=3329&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=2100&eid=21067466&oid=3&psts=AGkb-H-OzlL-N5Gm_7wIkT74o6YcFSfTSf3lLOuFzqYjRVaas35gSNw_yZ7Kmv_xs6Du%2CAGkb-H9sEchzzUefrzGHwZRJybHbXwqypm981Sy1-DOcuqRGdpoFXYRMYEbkWN-y0103%2CAGkb-H_Bk3L38RpPTdiQOFaw8kFQ7MwJ-9-d9-YQWon7qUdF2Zj7IF7W8D4dA2kKLn8w&pvsid=627573910340031&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fbau-cu-my-nhung-bang-nao-co-nhieu-phieu-dai-cu-tri-nhat.html&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-11-04-21&ifi=4&uci=a!4&btvi=3&fsb=1&xpc=jvMLgLbu3v&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=7681

Theo Sound Of Hope
Quỳnh Chi biên dịch

Advertisement
Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: