Video: Nhân viên bưu chính Hoa Kỳ tố giác được chỉ thị gian lận phiếu bầu tại Michigan

Phụng Minh | DKN 21 giờ trước 7,833 lượt xem

Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn người tố giác nghi vấn gian lận phiếu bầu tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.

Một người tố giác tại Công ty Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) ở Michigan tuyên bố rằng, cấp trên đã hướng dẫn nhân viên gian lận phiếu bầu để trông như nó được nhận vào ngày 3/11.

Project Vertas vừa có một video cho biết người tố giác tại USPS Michigan đã vạch trần hành vi gian lận đối với các phiếu bầu cử tại tiểu bang này, theo đó anh nói với người sáng lập và Giám đốc điều hành Project Veritas, James O’Keefe, rằng người giám sát của anh ấy đã hướng dẫn những người vận chuyển thư tại địa điểm làm việc của anh rằng tất cả các phong bì phiếu bầu mới nên được tách biệt trong các thùng, để nhân viên bưu điện có thể đánh dấu bưu điện một cách gian lận, trông như đã được nhận vào ngày 3/11.

Theo Project Veritas, người tố giác vụ gian lận phiếu bầu tại Michigan đã liên hệ với Project Veritas – một kênh truyền thông độc lập và cho biết, anh ta làm việc cho chi nhánh bưu cục Barlow thuộc Bưu chính Thành phố Traverse (tiểu bang Michigan).https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=2391351179&adk=884465546&adf=696944579&pi=t.ma~as.2391351179&w=300&lmt=1604563153&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fnhan-vien-buu-chinh-hoa-ky-to-giac-duoc-chi-thi-gian-lan-phieu-bau-tai-michigan.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChEIgIWU_QUQwte748CO7KupARJIAHX9LxIh6Z16hadKK4-jNjJ38IRF-Mud-mQoEbwbWA4bQvS3mHckWLsm0MD5WxNWr1WP5jfOwPoBiVf89WlXeRYcx6CTwla2&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604690171568&bpp=122&bdt=7854&idt=2105&shv=r20201104&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250%2C300x250%2C300x250%2C300x250%2C300x250%2C0x0&nras=1&correlator=2466924965609&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604690174&ga_hid=2092740194&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=97&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=3&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=1193&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=2384&eid=21068084&oid=3&psts=AGkb-H8xsBjKbJx7zBGEbnON6dWY74K9gNX1WUNIBqYI_FkleYMQ9Q8EzAqpbx7u1NvGaw%2CAGkb-H9paJBmRi9HNhB8CNRaTxYxi2TqlT_qfGVXoC4f5tbEZvyiZ15OKoI9UbhfMQ7XBg%2CAGkb-H_xI-uZyEyMJVNjs0qiKRbea5HLV4A6hlCzSa_daaWqpOpm54P_3veffJZsiut4hw%2CAGkb-H_6Zxi8ZvoIOHVnmd8mMueclii1IxZlTDSpDioGD96pvyTsZtmt-8-KWKogy9CvqQ%2CAGkb-H_B0DqetyHJcil8OWX5id-h17zaRmljs3-as-LIO-qWQC0-pMWSL5rjJxB7DNDTrtlxe6bYtiEsepCzXVzpZdY&pvsid=1180670257787525&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-11-06-19&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&xpc=gH9nrHT9XH&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=Mhttps://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1324174186366074880&lang=vi&origin=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fnhan-vien-buu-chinh-hoa-ky-to-giac-duoc-chi-thi-gian-lan-phieu-bau-tai-michigan.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Người tố giác cho biết anh đã bị sốc khi giám sát buổi sáng của Chi nhánh Barlow, Jonathan Clarke, nói với một nhóm người vận chuyển thư về cách xử lý các lá phiếu trễ.

Tiết lộ với người sáng lập Project Veritas, người giấu tên giải thích: “Chúng tôi đã được yêu cầu sáng nay rằng phải thu thập bất kỳ lá phiếu nào mà chúng tôi tìm thấy trong hộp thư gửi đi, tách chúng ra vào cuối ngày, để họ có thể đóng dấu bằng tay dấu của ngày hôm trước. Và đưa họ qua hệ thống Express Mail, để đến bất cứ nơi nào họ cần đến”.

Luật Michigan quy định rằng các lá phiếu phải được nhận trước 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử, tức ngày 3/11, mới được tính. Thời hạn này đã được khẳng định bởi Tòa phúc thẩm Michigan.

Nghĩa là “cấp trên” của “người tố giác” ra chỉ thị cho nhân viên của mình (bao gồm cả anh ấy) đóng dấu vào các lá phiếu đến vào ngày 4/11 thành ngày 3/11, để lách luật Michigan quy định rằng tất cả các lá phiếu hợp pháp phải đến trước 8h tối của Ngày bầu cử (3/11).https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=3868084373&adk=2050115159&adf=3750602988&pi=t.ma~as.3868084373&w=300&lmt=1604563153&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fnhan-vien-buu-chinh-hoa-ky-to-giac-duoc-chi-thi-gian-lan-phieu-bau-tai-michigan.html&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604690171691&bpp=71&bdt=7978&idt=2127&shv=r20201104&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250&correlator=2466924965609&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604690174&ga_hid=2092740194&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=97&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=3&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=2226&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=3250&eid=21068084&oid=3&pvsid=1180670257787525&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=GqLnbCwbHD&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=2496

O’Keefe, người đã phỏng vấn người tố giác trong một cuộc gọi video cho biết: “Dự án Veritas của chúng tôi đang chấp nhận rủi ro rất lớn để giúp đưa ra sự thật”

James O’Keefe hỏi: “Người ta tự tay đóng dấu chúng vào ngày 3/11?”

Người tố giác của USPS: “Vâng”

O’Keefe: “Điều đó có vẻ sai “.

Người tố giác của USPS: “Vâng, đó là lý do tại sao tôi đưa ra thông tin này. Đó là một điều rất mờ ám, ngoài ra, theo như tôi biết, chúng tôi không nên đếm những lá phiếu được đóng dấu bưu điện sau ngày 3/11 ở bang Michigan”..https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?guci=2.2.0.0.2.2.0.0&client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=5344817570&adk=1359787238&adf=3558114581&pi=t.ma~as.5344817570&w=300&lmt=1604563153&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Fnhan-vien-buu-chinh-hoa-ky-to-giac-duoc-chi-thi-gian-lan-phieu-bau-tai-michigan.html&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6MH1d&dt=1604690171762&bpp=109&bdt=8049&idt=2075&shv=r20201104&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&correlator=2466924965609&frm=20&pv=2&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1604690174&ga_hid=2092740194&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=96&mdo=0&mso=0&u_tz=-480&u_his=3&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=2873&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=3250&eid=21068084&oid=3&pvsid=1180670257787525&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&xpc=wuzHUsao0i&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=2210

Khi được hỏi lý do tại sao anh ta quyết định làm việc này, người tố giác trả lời: “Đó là một sự tính toán thiếu hoàn hảo. Tôi không thích như vậy. Họ kêu gào tham nhũng. Ngoài ra, (tôi) biết các bưu chính nghiêng về chính trị, điều đó có vẻ không ổn”.

Người tố giác cũng khuyến khích các nhân viên bưu điện cùng tham gia với anh ấy để báo cáo bất kỳ hành vi gian lận nào có thể gặp phải.

O’Keefe đã liên hệ với người giám sát của người tố giác, tức là nhân vật “cấp trên” được cho là đã ra lệnh cho nhân viên của mình gửi phiếu bầu vắng mặt muộn hơn (sau ngày 3/11), tuy nhiên người đàn ông này đã ngay lập tức cúp máy.

Trước đó, người sáng lập trang Project Veritas đã tweet vào thứ Tư (4/11 theo giờ miền Đông, Hoa Kỳ) cho biết sẽ tiết lộ câu chuyện “bom tấn” vào tối cùng ngày.

Categories: Tin Hoa Kỳ | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: