Vì sao khủng hoảng Covid ở Ấn Độ khiến thế giới lo ngại?

Vì sao khủng hoảng Covid ở Ấn Độ khiến thế giới lo ngại?

https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/world-56916314/p09g0jgv/viVì sao khủng hoảng Covid ở Ấn Độ khiến thế giới lo ngại?3 giờ trước

Trong khi một số nước trên thế giới bắt đầu nới lỏng hạn chế, dịch Covid-19 ở Ấn Độ vẫn đang bùng mạnh.

Cùng xem video để biết các lý do vì sao khủng hoảng ở Ấn Độ có thể ảnh hưởng cả thế giới.

Advertisement
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: