Covid-19: Ấn Độ lây nhiễm kỷ lục, cạn oxi cho bệnh nhân

Covid-19: Ấn Độ lây nhiễm kỷ lục, cạn oxi cho bệnh nhân

https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/media-56845691/p09ffyq2/viCovid-19: Ấn Độ lây nhiễm kỷ lục, cạn oxi cho bệnh nhân22 tháng 4 2021

Rơi vào làn sóng dịch bệnh lần thứ hai, Ấn Độ trở thành quốc gia bị Covid-19 tàn phá dữ dội nhất thế giới.

Trong tuần rồi, có lúc chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ đã có hơn 2.000 người thiệt mạng và gần 300 ngàn ca lây nhiễm mới được ghi nhận tại nước này.

Video do Yogita Limaye, Fred Scott và Sanjay Ganguly thực hiện.

Advertisement
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: