Bác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’

Bác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’

https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/media-57162497/p09hxsyl/viBác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’18 tháng 5 2021

Các cuộc không kích ác liệt trên dải Gaza trong tuần qua là “rất thảm khốc”, theo lời bà Helen Ottens-Patterson, người phụ trách văn phòng của Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới – Médecins Sans Frontières (MSF).

Bà nói rằng đường xá, hệ thống cấp nước, vệ sinh và cơ sở hạ tầng đã bị hủy hoại, gây áp lực rất cao lên hệ thống y tế vốn đã mỏng manh.

Advertisement
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: