Cảnh-Đẹp

Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảngCùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|[TV. PGHH]
Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảngCùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|[TV. PGHH]
Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảngCùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|[TV. PGHH]
Advertisement
Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Các bức ảnh vào chung kết cuộc thi Ảnh Động vật Hoang dã Vui 2020

Các bức ảnh vào chung kết cuộc thi Ảnh Động vật Hoang dã Vui 2020

Spermophile clutching its paws

Chụp lại hình ảnh,“O sole mio”. ‘Ca sỹ chuột’ ở Hungary đang say sưa hát ca khúc này?

Đã có kết quả: dưới đây là các bức ảnh ứng cử đoạt giải cuộc thi Ảnh Động vật Hoang dã Vui 2020 (Comedy Wildlife Photography Awards), chụp các loài vật ở các góc và tư thế lạ và độc đáo nhất.

Ảnh do Comedy Wildlife Photography Awards cung cấp.

A young otter looking embarrassed while being groomed by its parent
Chụp lại hình ảnh,“Ngày cuối cùng của đợt nghỉ hè”. Ảnh chụp loài rái cá lông mượt ở Singapore, trông chú rái cá con có vẻ rất xấu hổ vì được mẹ cưng.

A raccoon stuck between some branches, but still pretending to look cool
Chụp lại hình ảnh,“Chỉ thư giãn thôi mà”. Một chú chồn trông có vẻ bình thản khi bị kẹt trên cây ở Ohio, Hoa Kỳ

A young langur swinging from the tails of its friends
Chụp lại hình ảnh,“Tuổi nào cũng vui”, ảnh chụp một gia đình voọc ở Ấn Độ.

A fox looking at a mouse
Chụp lại hình ảnh,“Đàm phán căng thẳng” ở Israel giữa chuột và cáo.

A Chacma Baboon seen with a walking stick and scratching its back
Chụp lại hình ảnh,“Hết giãn cách xã hội” – chú khỉ đầu chó Chacma ở Botswana cũng thấy mệt mỏi mấy tháng nay

Mgahinga Gorilla propping up its head in the National Park, Uganda
Chụp lại hình ảnh,“Chán”, chú khỉ đột Mgahinga trong công viên quốc gia Uganda

Two Atlantic puffins, one with a mouth full of fish, another empty-beaked, looks at its peer
Chụp lại hình ảnh,“Chia sẻ đi nào! Thiệt tình!” Bức ảnh được chụp ở Scotland. Chú hải âu mỏ sáng Atlantic bên phải đang nghĩ xem có nên bỏ kết bạn không

A polar bear appearing to be facepalming itself
Chụp lại hình ảnh,“Phiền lòng ghê”. Chú gấu bắc cực ở Spitzberg, Na Uy, chắc cũng chung tâm trạng với nhiều người năm 2020

sparisoma cretense fish pictured smiling, picture taken in the Canary Islands
Chụp lại hình ảnh,“Cười nào”. Chẳng có gì ngoài niềm vui từ chú cá sặc sỡ này ở Canary Islands

Các nhà tổ chức muốn cổ vũ bảo tồn động vật hoang dã với bốn thông điệp chính năm nay: mua sắm ở các cửa hàng nhỏ gần nơi bạn sống, hãy cho loài ong một cơ hội, tránh đi lại bằng máy bay và trở thành một người có ảnh hưởng về bảo tồn động vật hoang dã.

Những bức ảnh đoạt giải sẽ được công bố vào ngày 22/10.

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Morondava

 • SafeSearch:

Avenue of the Baobabs on the island of Madagascar

The Indigenous peoples of sub-Saharan Africa, where baobabs grow wild, have long relied on the trees for a variety of uses. The fruit, seeds, and leaves are all edible, and in some places, the wood pulp is a fermentation ingredient in local beers. Here in Madagascar, the trees are a national symbol, and the Avenue of the Baobabs showcases a few dozen of the majestic titans.

Legends swirl around the trees, especially those explaining their odd appearance: Some tales say they were once uprooted and then turned upside down, leaving roots up in the air where limbs should be. Conservation efforts for the Avenue of the Baobabs got a boost in 2018 when an ecotourism program funded more protective measures for this unique walk among the giants.

 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
 • Image result for avenue of the baobabs
Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Ngôi làng đẹp nhất nước Áo hóa ‘làng ma’ vì Covid-19

Ngôi làng đẹp nhất nước Áo hóa ‘làng ma’ vì Covid-19

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Selena Taylor kiếm sống bằng lái xe đi xuyên lục địa và bay đến các địa điểm khác nhau, nhưng mỗi nơi cô đến đều phải có tính thẩm mỹ nhất định.

Là một blogger và nhiếp ảnh gia du lịch, Taylor săn lùng những điểm đến quyến rũ nhất thế giới và chia sẻ những thành tích của cô với 175.000 người theo dõi trên Instagram.

Người phương Tây ‘không biết dùng nghệ’?

‘Hoàng đế nước Mỹ’ xuất hiện ở San Francisco

Nhà hàng chỉ phục vụ một thực khách thời Covid-19

“Điều then chốt là hiểu về khán giả của bạn,” Taylor nói về những điều làm sức hấp dẫn cho bài đăng trên mạng xã hội.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionLàng Hallstatt đẹp như trong truyện cổ tích là một trong những địa điểm trên thế giới được đăng trên Instagram nhiều nhất

Ngôi làng ma?

Vào tháng 2/2020, Taylor đến thăm làng Hallstatt, tọa lạc ở vùng Salzkammergut của Áo, vốn được cộng đồng người dùng và người có ảnh hưởng trên Instagram yêu thích vì phong cảnh đẹp của nó.

Covid-19: Chào hỏi thế nào khi không thể bắt tay, ôm hôn

Basel, thành phố Thuỵ Sĩ giàu có và ‘quậy ngầm’

Đi du lịch trong mùa Covid-19

Cô đã bị thu hút bởi ‘những ngôi nhà và những quán cà phê quyến rũ, bối cảnh đẹp và vị trí đắc địa trên mặt nước’, cô nói. “Hallstatt đã trở nên rất được yêu thích trong những năm gần đây và nó đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khiến nó trở nên hấp dẫn.”

Taylor đã dành vài ngày lang thang trên các đường phố của ngôi làng cổ tích này, uống cà phê giữa phong cảnh núi non và ngắm mặt trời lặn trên mặt hồ.

Nhưng một tháng sau khi Taylor đến được địa điểm thuộc danh sách nhất định phải đến một lần trong đời, ngôi làng nhỏ bé này đã đi từ một trong những nơi được lên Instagram nhiều nhất, theo tạp chí Harper’s Bazaar, đến trải nghiệm điều mà nó không hề biết trong nhiều năm.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Bình thường thì vào thời điểm này trong năm, ngôi làng với gần 800 dân thường sẽ mở cửa cho gần 10.000 khách đến thăm hàng ngày.

Trong không trung đầy âm thanh của những chiếc xe khách đi lùi và những cuộc trò chuyện bằng vô số ngôn ngữ và bầu trời lấp lánh với những ánh đèn flash từ những máy ảnh kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vào ngày 16/3, lệnh phong tỏa được áp dụng trên khắp nước Áo đã thay đổi mọi thứ đối với người dân Hallstatt.

“Giống như sống trong ngôi làng ma,” Sonja Katharina, cư dân Hallstatt nói. “Thế giới đã ngừng quay. Thật đáng sợ, yên ắng và tĩnh lặng. Không có xe hơi, không có xe buýt và không có du khách. Chúng tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thiên nga đang bơi.”

Khi cú sốc ban đầu dọn đường cho những tháng mùa xuân ấm áp, Katharina đã tận hưởng những lợi ích của sự cô độc. Cô có thể lái xe qua các con phố mà không đối mặt với rủi ro gặp phải khách bộ hành đang bước tới và dành nhiều ngày để đạp xe trên đường Seestraße, hay ‘Đường Hồ’, con đường được chụp ảnh nhiều nhất của làng Hallstatt vốn thường tấp nập với khoảng 4.000 du khách mỗi ngày.

Sức hút của Hallstatt

“Điều tích cực là chúng tôi có thời gian nói chuyện với nhau – dĩ nhiên là giữ khoảng cách,” Katharina cười nói. “Chúng tôi không cần phải vội vàng, và học cách suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.”

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNhững kiến trúc có từ thời Thế kỷ 16 và những con phố lát sỏi của ngôi làng hấp dẫn tới 10 ngàn du khách tới thăm mỗi ngày trước khi Covid-19 ập đến

Giống như Katharina, những người khác cũng đang tận hưởng sự thay đổi nhịp độ. “Sự sụt giảm du khách xảy ra ít nhiều theo cách hoàn toàn bất ngờ,” Gerhard Hallstatt, nhạc sĩ địa phương, nói. “Đột nhiên, Hallstatt đã quay trở lại cội rễ của mình.”

Một thập niên trước, ngôi làng này đón khoảng 100 du khách mỗi ngày. Giờ đây, trước khi có đại dịch Covid-19, nó đón hơn 1 triệu lượt khách qua đêm mỗi năm.

Trong những tháng mùa hè, nhiều du khách đến từ khắp châu Á, Mỹ và Anh; trong khi vào mùa thu và mùa đông, điều lôi cuốn khách du lịch từ các nước lân cận như Ba Lan, Hungary, Đức và Cộng hòa Séc là những cung đường lội bộ, đường đạp xe đèo núi, đường leo núi vốn mở cửa tại những thời điểm trong suốt cả năm.

Làm sao làng Hallstatt thu hút du khách đến vậy?

Một số lý do rất dễ giải thích. Hallstatt và khu vực xung quanh hồi năm 1997 đã được tuyên dương với phong cảnh núi tuyết hùng vĩ và ngành khai mỏ muối có từ lâu đời. Mỏ muối ở đây – nằm trong số lâu đời nhất thế giới – đã đón 19.700 du khách từ tháng 1 đến ngày 15/3 năm nay, tất cả họ đều háo hức muốn tìm hiểu lịch sử của những đường hầm 7.000 năm tuổi hoặc ngắm khung cảnh hồ muối đẹp mê hồn.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHallstatt nổi tiếng với du khách Trung Quốc đến nỗi một ngôi làng y hệt thế đã được xây dựng ở tỉnh Quảng Đông

Kể từ khi phong tỏa xảy ra, tất cả chỉ còn là con số không. Và trong khi dân địa phương có thể tìm lại về cội rễ của họ, lệnh phong tỏa cũng đem lại sự bất định.

“Hallstatt luôn là điểm nóng du lịch, do đó rất nhiều người đã mất việc hoặc bị giảm giờ làm,” ông Kurt Reiger, CEO của mỏ muối Hallstatt, nói. “Không có cảm giác phố cổ trở lại như xưa bởi vì phố cổ của chúng tôi luôn chật kín du khách, điều mà chúng tôi yêu thích.”

Những lý do khác làm nên sức hấp dẫn của Hallstatt còn bất ngờ hơn. Hồi năm 2006, các tập phim Hàn Quốc Spring Waltz (Điệu Valse Mùa xuân) nổi tiếng đã được quay bên trong và xung quanh Hallstatt, giúp giới thiệu ngôi làng với hàng triệu người ở châu Á.

Và khách du lịch Trung Quốc cũng đổ về đây, một phần nhờ vào công ty khai mỏ Trung Quốc Minmetals, vốn vào năm 2012 đã cho ra mắt một bản sao làng Hallstatt với kích thước thật ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Kể từ đó, các du khách đã đi hàng ngàn dặm để trải nghiệm ngôi làng thật. Công trình này được cho là tiêu tốn hơn 6,5 tỷ nhân dân tệ và hoạt động như một dự án xây dựng bất động sản cao cấp dành cho người giàu, thay vì là ‘hòn ngọc nước Áo’ vốn là danh xưng của ngôi làng phiên bản gốc.

Edwin HusicBản quyền hình ảnhEDWIN HUSIC
Image captionHồi tháng Giêng, các quan chức du lịch ở Hallstatt đã phải ra lệnh hạn chế, chỉ cho tối đa 50 chiếc xe buýt đến làng mỗi ngày

Du khách cũng đổ bộ đến Hallstatt nhờ vào phim hoạt hình cực kỳ được ưa chuộng, Frozen. Nhiều người tin rằng ngọn tháp và đỉnh núi băng giá của Hallstatt chính là nguồn cảm hứng cho hầu hết Vùng đất giả tưởng trong Frozen, vương quốc Arendelle. Giả thiết này chỉ có một vấn đề: nó không đúng.

“Khi nói đến Frozen, đó chỉ là tin đồn,” ông Gregor Gritzky, CEO của hội đồng du lịch địa phương Dachstein Salzkammergut, nói. “Báo chí quốc tế đã hỏi chúng tôi về điều này, nhưng tất cả chỉ là tin đồn.” Trên thực tế, nguồn cảm hứng thực sự đằng sau Frozen là ở một số địa điểm trên khắp Na Uy, từ Pháo đài Akershus ở thành phố Oslo đến khu phố buôn bán xưa Bryggen, Bergen.

‘Nhớ du khách’

Tuy nhiên, một niềm tin có thể chính xác là danh tiếng ngôi làng là địa điểm đẹp nhất nước Áo có lẽ đã khiến Hallstatt thân thiện với Instagram. Tìm kiếm #Hallstatt trên Instagram đem lại kết quả hơn 600.000 tấm ảnh chụp của du khách được lấy khung hình hoàn hảo trong các tư thế làm kiểu có đạo diễn.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionSalzwelten, mỏ muối ở Hallstatt đã được Unesco công nhận, là nơi bạn có thể đi từ làng tới bằng cáp treo

“Du lịch có hai mặt cũng như hai mặt của đồng tiền. Đã có những thách thức với con số du khách, nhưng có khách du lịch là điều tốt cho địa phương,” Gritzky nói. “Chúng tôi muốn mọi người làm nhiều hơn là chỉ chụp ảnh, không xuống xe và đến địa điểm tiếp theo.”

Mặc dù mang lại lợi ích rõ ràng về tiền bạc, du lịch ở quy mô này cũng đưa đến các tác dụng phụ.

Một số người dân địa phương đã phàn nàn về việc khách du lịch xuất hiện không báo trước trong khu vườn của họ, và các thiết bị bay không người lái hoạt động vè vè là một vấn đề thường gây bức bối.

Vào tháng 1, các lãnh đạo du lịch ở Hallstatt đã có các bước đi giới hạn xe buýt du lịch xuống còn 50 chiếc mỗi ngày.

Tuy nhiên, mặc dù những hạn chế du lịch mới đây do dịch Covid-19 đã mang lại cho người dân địa phương chút nghỉ ngơi mà họ đáng được có, nhiều người bắt đầu nhớ du khách.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNhiều người tin rằng những ngôi nhà mái nhọn nằm trên những triền núi phủ tuyết của Hallstatt đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của vương quốc Arendelle trong phim Frozen

“Thật là một cảm giác đẹp khi có một số làn đường trống cho ‘chính mình’, nhưng người dân Hallstatt rất vui được chia sẻ vẻ đẹp của ngôi làng với bạn bè và du khách từ khắp nơi trên thế giới,” Gerhard Hallstatt nói. “Dân làng – giống như tất cả những ai sống ở khu vực du lịch – có mối quan hệ yêu-ghét nhất định với du lịch, nhưng phần lớn người dân phụ thuộc vào nó.”

Có tin tốt cho sự phục hồi của làng, vì du khách địa phương đang bắt đầu quay trở lại khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng trên khắp nước Áo.

Vào giữa tháng Năm, Simon König và bạn đời của ông, vốn sống cách Hallstatt khoảng một giờ lái xe, đã tận dụng cơ hội vàng để ‘đến thăm nơi xinh đẹp này mà không gặp đông đảo du khách’.

“Nó chưa bao giờ đẹp đến thế,” König nhớ lại. “Khi chúng tôi đến, thực sự không có ai xung quanh ngoại trừ dân địa phương đang làm việc trong nhà của họ. Khoảng giữa trưa, có một số người từ các cộng đồng xung quanh đến với lý do cũng giống như của chúng tôi.”

Edwin HusicBản quyền hình ảnhEDWIN HUSIC
Image captionDo các biện pháp phong tỏa đã được nới lỏng trên toàn nước Áo, du khách địa phương đang bắt đầu trở lại Hallstatt

Ở Hallstatt, một số khách sạn vừa mới mở cửa trở lại, và những mỏ muối nổi tiếng cũng vậy. Vẫn còn nhiều thách thức sắp tới. “Tôi nghĩ sẽ mất thời gian để du lịch khôi phục trở lại, nhưng một trong những câu hỏi lớn nhất là ai có thể đến và trong khoảng khung thời gian nào?” Gritzky nói.

Nhưng đối với Taylor, Hallstatt đã không đánh mất điều khiến nó trở nên đặc biệt, ngay cả khi nó vẫn còn không thể đến được.

“Hallstatt đặc biệt độc đáo,” cô nói. “Đó là một trong số ít những điểm đến thời thượng mà thực sự vượt quá mong đợi khi đến thăm trực tiếp.”

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Thế giới ngầm rộng lớn dưới đất ở Việt Nam

Thế giới ngầm rộng lớn dưới đất ở Việt Nam

Ba trong số bốn hang động lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Quảng Bình.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionBa trong số bốn hang động lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Quảng Bình.

Ẩn dưới những khu rừng rậm rạp ở miền trung Việt Nam là một mê cung sâu dưới lòng đất gồm 3 trong số 4 hang động lớn nhất thế giới.

Bạn sẽ không bị va đầu vào đá trong các hang ở tỉnh Quảng Bình thuộc miền trung Việt Nam vì chúng lớn tới mức chứa được cả tòa nhà 40 tầng.

Ba trong số bốn hang động lớn nhất thế giới nằm ở khu vực hẹp nhất của đất nước có dáng mảnh dẻ này. Hàng trăm hang động đá vôi khác có các hang nhỏ sâu và sông ngầm cũng nằm ở đây, và mỗi năm lại phát hiện ra các hang động mới. Hang mới là tin vui cho vùng này, một vùng ngay phía Bắc khu phi quân sự đã chia Bắc và Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975. Mỹ đã ném bom ở đây rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam (một hố bom đã được dụng làm địa điểm cho một quán bar ngoài trời), và sự nghèo đói là nghiêm trọng trong hơn một thập kỷ sau đó.

Bây giờ Quảng Bình là điểm nóng mới của thế giới để thăm hang động, nơi có vườn quốc gia, được Unesco bảo vệ, rộng 126.000 ha mà khu rừng nhiệt đới rậm rạp che giấu một thế giới ngầm rộng 104km – biến nó thành một trong những hệ sinh thái hang đá vôi ngoạn mục nhất hành tinh.

Ba giá trị định hình Singapore hiện đại

Hang lớn nhất thế giới, Sơn Doòng, được phát hiện tình cờ vào năm 1991 bởi một người khai thác gỗ địa phương.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionHang lớn nhất thế giới, Sơn Doòng, được phát hiện tình cờ vào năm 1991 bởi một người khai thác gỗ địa phương.

Người Do Thái ‘Baghdadis’ ở Calcutta

Gần đây tôi đến để khám phá một số hang động lớn của Việt Nam, kể cả một hang động được mở ra cho công chúng vài tháng trước. Khi tôi sống ở đây vào những năm 1990, tôi không biết gì về khu vực mê cung ẩn giấu dưới chân mình. Trước đây tôi rất thích hang động – ở một mức độ nào đó. Hầu hết trải nghiệm của tôi là trên xe ô tô mà các chuyến du lịch vào nơi chật chội dẫn đến va đụng biêu đầu, sau đó là các cửa hàng bán toàn đồ vớ vẩn. Giờ đây tôi đang tìm kiếm sự hùng vĩ của hang động.

Phần lớn tin tức ở Quảng Bình tập trung nói về hang Sơn Đoòng cao 200m và dài 5km, lớn nhất thế giới. Một thợ đốn cây đã tình cờ tìm thấy hang này năm 1991, sau đó các nhà khoa học đã khám phá nó năm 2009 trước khi mở cho các tour du lịch vào năm 2013. Nhưng việc vào thăm hang Sơn Đoòng là hạn chế (chỉ 1.000 người một năm) với giá 69.766.100 đồng Việt Nam (2.384 bảng Anh) một người, nghĩa là phần lớn du khách, kể cả tôi, phải tìm tới hàng trăm các hang khác được biết đến của tỉnh này. Một số hang có đường vào dễ dàng bằng ván gỗ, các măng đá và nhũ đá được chiếu sáng. Các hang khác còn hoang sơ, đòi hỏi những chuyến đi bộ trong rừng qua đêm có hướng dẫn đến các điểm cắm trại ở các bãi cát trong hang động dưới lòng đất. Trong khi đó, hệ sinh thái dưới mặt đất này vẫn đang phát triển. Các hang động mới được mở cửa cho du khách mỗi năm.

“Chúng tôi vẫn chỉ khám phá khoảng 30% khu vực. Vì vậy, việc tìm kiếm còn nhiều lắm, Lim Limbert, thuộc Hiệp Hội Nghiên Cứu Hang Động Anh, người đầu tiên đến Việt Nam vào năm 1990 cùng với vợ ông, Deb, nói. Họ ở lại đây để khám phá và giúp các nhà khai thác địa phương mở hang động cho công chúng, kể cả hang Sơn Đoòng vào năm 2013.

Cuộc sống, cái chết và vẻ đẹp trong mất mát

Tại làng Phong Nha yên tĩnh của Việt Nam, các nhà nghỉ do gia đình tự quản cung cấp chỗ ở ngay gần trung tâm của Vườn Quốc Gia Phong Nha-Ke Bàng được Unesco bảo vệ.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionTại làng Phong Nha yên tĩnh của Việt Nam, các nhà nghỉ do gia đình tự quản cung cấp chỗ ở ngay gần trung tâm của Vườn Quốc Gia Phong Nha-Ke Bàng được Unesco bảo vệ.

Cây cầu gỗ dài thứ nhì thế giới ở Thái Lan

Theo Howard, sự kết hợp giữa trầm tích đá vôi 450 triệu năm tuổi và mưa lớn ở Quảng Bình là điều kiện để tạo ra hang động. Nước mưa được dẫn qua đá cứng hơn (không phải đá vôi) dần dần hình thành nên các dòng sông ngầm và các buồng/vòm hoành tráng kéo dài hàng km. Ở một số vòm hang, bạn có thể nhìn thấy các rãnh trần vòm, cách sàn hang hàng trăm mét, được tạo thành do xoáy nước khi mà các các hang động tràn ngập nước trong mùa gió mùa thu.

Trung tâm của những điểm tham quan tự nhiên này là Vườn Quốc Gia Phong Nha- Kẻ Bàng, cách thị trấn ven biển Đồng Hới 50 phút ô tô về phía tây. Ở làng Phong Nha khiêm nhường, hàng chục nhà nghỉ do gia đình điều hành chạy dọc vài km theo một con sông ven núi, nơi người dân dùng sào chống đẩy các ghe dài để thu hoạch cỏ trên sông dùng làm thức ăn cho các trang trại nuôi cá. Hiện không có khu nghỉ dưỡng nào (mặc dù nhiều tin đồn là có). Và điều ấn tượng là người dân ở đây làm đủ các nghề kinh doanh.

Hang động gần nhất với ngôi làng là Phong Nha, du khách đến đây bằng thuyền đi từ bến đỗ ở làng. Nhưng tôi lại khám phá cách đi khác, đi vào và đi quanh vườn quốc gia, một tuyến đường vòng 50 Km đi qua các hang, vườn bách thảo, đường mòn sinh thái và thậm qua 1 hoặc 2 đường cáp thô sơ.

Bằng xe máy, tôi đi theo đường mòn Hồ Chí Minh cũ (trước dùng để vận chuyển thiết bị và nhân sự trong chiến tranh Việt Nam) từ làng vào công viên. Bản thân chuyến đi là rất thích thú. Những tán cây chùm lên nhau giữa những ngọn núi xanh xen kẽ nhìn xuống một thung lũng sâu bị cắt bởi một dòng sông nhỏ bé màu nâu bùn.

Tôi đi đường vòng đến một hang miếu thờ ảm đạm, Hang Tám Cô, nơi tưởng nhớ 8 bộ đội nữ Việt Nam bị mắc kẹt ở đây sau một cuộc ném bom của Mỹ vào năm 1972, và cuối cùng chết trong bóng tối. Ở điểm dừng tiếp theo, Hang Thiên Đường, mở cửa vào năm 2011, một chiếc xe ô tô điện đã đưa tôi đến một đoạn đường dốc lát đá để rồi tôi leo qua các cây để tới một cầu thang bằng gỗ dẫn xuống các vòm hang khổng lồ chạy dài 32km.

Cây cầu gỗ dài thứ nhì thế giới ở Thái Lan

Tỉnh Quảng Bình ở Miền Trung Việt Nam là nơi có hàng trăm hang động đá vôi, mà mỗi năm lại phát hiện ra những hang mới.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionTỉnh Quảng Bình ở Miền Trung Việt Nam là nơi có hàng trăm hang động đá vôi, mà mỗi năm lại phát hiện ra những hang mới.

Năm quốc gia trên tuyến đầu của công nghệ

Cho đến lúc đó, Hang Tám Cô dễ dàng là hang động gây ngạc nhiên nhất mà tôi từng thấy. Nhưng chính những chuyến du lịch, có người hướng dẫn, đến các hang động xa hơn khiến Quảng Bình trở thành điểm đến lớn nhất thế giới về du lịch hang động. Hai cửa hàng của địa phương về thiết bị du lịch, Oxalis và Jungle Boss, có đặc quyền vào nhiều hang động khác nhau, chủ yếu phục vụ du khách ở các cấp độ kỹ năng khác nhau. Tôi quyết định không đi các chuyến qua đêm mà đi 3 chuyến, mỗi chuyến 1 ngày.

Cái tên Hang Tiên cám dỗ tôi trước hết. Tôi đã tham gia cùng 12 du khách khác, hai hướng dẫn viên nói tiếng Anh và hai người khuân vác để mạo hiểm vào đi mạng lưới hang Tu Lan, cách công viên quốc gia 70km về phía tây bắc. Cảnh núi non xung quanh ở đây được sử dụng cho bộ phim Kong: Đảo Đầu Lâu, khi ngồi trên xe, tôi cứ dán mắt vào cửa sổ khi xe đi qua các ngôi làng dựa vào các núi có đỉnh răng cưa, um tùm cây và đầy ấn tượng, vươn lên bầu trời.

Chuyến đi bộ của chúng tôi bắt đầu từ một con đường đất đi vào khu rừng tưởng như không thể xuyên qua nổi. Con đường đất hẹp leo qua các dễ cây xù xì và những tảng đá vôi lởm chởm trong khi dây leo cọ sát vào vai chúng tôi. Khi chúng tôi đi, hướng dẫn viên Tham ‘Katy’ Nguyễn, vui vẻ chỉ ra những dấu vết chân còn mới của gấu đen và tiếng xào xạc của khỉ trên những tán cây phía trên đầu.

Không khí oi ả và ẩm, và chẳng mấy chốc tôi đã đẫm mồ hôi. Sau vài giờ, chúng tôi đến một ngách trong núi nơi bóng râm che một lối vào hang rộng mở.

‘Tấc đất cắm dùi’ giữa lòng New York

Những chiếc thuyền dài đưa du khách từ làng Phong Nha yên tĩnh dọc theo sông đến hang Phong Nha.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionNhững chiếc thuyền dài đưa du khách từ làng Phong Nha yên tĩnh dọc theo sông đến hang Phong Nha.

Những tảng đá vôi khổng lồ chen chúc bên trong hang động, nơi dương xỉ xanh nhạt mọc lên từ những tảng đá bậc thang. Đèn pha trên mũ chúng tôi tia xuyên vào bóng tối cao chót vót. Mỗi vòm hang mới mà chúng tôi tới được đều có sự kỳ diệu riêng của nó, chúng tôi bước qua nền cát và các vũng nước lưu huỳnh, trèo qua những thành hệ địa chất giống như những con rắn cuộn khổng lồ và sau đó đến một đầm phá màu xanh lục sáng, cách cửa hang 1 Km.

Trong vài ngày tiếp theo, sự cảm kích của tôi đối với hang động ngày càng sâu sắc. Trong một chuyến đi đến Thung lũng Ma Da, một phương tiện giao thông Bắc Việt cũ từ thời chiến tranh đã đưa tám người chúng tôi trở lại công viên quốc gia. Chúng tôi đã vượt qua các sông và trèo qua những cây cầu gỗ để đến một “hang ướt’, nơi chúng tôi bơi gần 1km theo một dòng sông ngầm, nước sâu, tối tăm, trong khi những con dơi nhào lộn trên đầu chúng tôi. Ở một hang khác, chúng tôi đã đi qua một đống chai cũ, đế giày, túi da, tất cả do bộ đội Bắc Việt để lại trong chiến tranh.

Hướng dẫn viên địa phương của chúng tôi, tên là Đại Úy, thường xuyên khám phá rừng rậm trong nhiều ngày mà chỉ mang theo một cái võng, dao rựa và bật lửa. Ông đã tự mình khám phá ra nhiều hang động.

“Để tìm một cái hang, hãy đi theo dòng sông”, ông nói khi chúng tôi ăn gà nướng sau khi ngâm mình trong một cái hố bơi màu xanh sáng. “Tôi đã tìm thấy một cái hang mới cách đây 3 tháng. Tôi chưa đặt tên cho nó.”

Tôi đã đến đây không phải để đặt tên cho các hang động, nhưng tôi đã trở thành người Mỹ đầu tiên đến thăm một hang với một câu chuyện đáng ngạc nhiên mà nó vừa được khai trương trong năm nay.

Trong những năm gần đây, tỉnh luôn nghèo này đã nổi lên như một trong những điểm đến thăm hang động vĩ đại thế giới.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionTrong những năm gần đây, tỉnh luôn nghèo này đã nổi lên như một trong những điểm đến thăm hang động vĩ đại thế giới.

Cách Phong Nha khoảng 80km về phía đông nam, hang Võ Nguyên Giáp được lấy tên của vị tướng Bắc Việt tự học, đã đánh bại người Pháp năm 1954 và người Mỹ và người miền Nam vào những năm 1970. Tướng Giáp được sinh ra gần đó và đã dành vài năm trong Chiến Tranh Việt Nam ở trong hang động sâu 5km này. Chuyến thăm của tôi đến các phòng hẹp của hang khiêm tốn này bao gồm cả chuyến di thăm một làng dân tộc thiểu số Văn Kiều và một bữa ăn trưa với những người dân địa phương mà họ chia sẻ những câu chuyện về các loại thuốc tự nhiên được tìm thấy trong rừng.

Tướng Giáp – qua đời năm 2013 ở tuổi 102 – đã từng sử dụng những hang động này để tránh bom Mỹ, nhưng thấy các hang động này là tiềm năng lớn hơn như một địa điểm du lịch sinh thái một khi hòa bình trở lại. Ngày nay ý kiến của ông đang giúp Quảng Bình không đi theo sự phát triển thái quá của các kỳ quan thiên nhiên khác ở Việt Nam, như vịnh Hạ Long. Vai trò của ông, như người gìn giữ cho khu vực, nảy sinh trong bữa ăn trưa tình cờ với vợ chồng Howard và Deb Limbert năm 1992.

“Chúng tôi không biết ông là ai,” Deb nói. “Nhưng ông rõ ràng là người quan trọng vì theo ông có đoàn tùy tùng.”

Gần như tất cả các nhà nghỉ trong Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng đều do người dân địa phương điều hành và hiên chưa có khu nghỉ dưỡng lớn nào.Bản quyền hình ảnhKIM I MOTT
Image captionGần như tất cả các nhà nghỉ trong Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng đều do người dân địa phương điều hành và hiên chưa có khu nghỉ dưỡng lớn nào.

Ông Giáp rất thích thú với những nhận xét của Limbert về việc khám phá các hang động xung quanh Phong Nha. Ngay sau bữa trưa, các ông Limbert nhận được một lá thư định mệnh của ông.

“Ông viết, ‘Việc ông bà chăm sóc và bảo tồn các hang động là hết sức quan trọng,’ Howard nói. “Ông đã đi trước thời đại của mình.”

Năm tháng trôi qua, nhiều nhà phát triển đã để mắt đến những ngọn núi cho các dự án khai mỏ, khai thác gỗ hoặc đường cáp treo, và Limbert luôn dẫn lời ông Giáp.

“Tôi đã đưa cho họ xem lá thư này và họ không làm nữa,” Howard nói.

Các hang động đã phục vụ rất nhiều thứ cho con người: nơi trú ngụ, nơi ẩn náu, tấm vải tranh chưa được vẽ, phép ẩn dụ, một nguồn để nghiên cứu khoa học chuyển động chậm. Và ở Quảng Bình, hang động không chỉ là một xứ sở thần tiên cho các nhà thám hiểm, mà còn là hy vọng đang tiếp diễn để bảo tồn một trong những khu vực đẹp nhất Đông Nam Á.

Bài tiếng Anh trên BBC Travel

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Những cột đá khổng lồ trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc

Những cột đá khổng lồ trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Đột ngột nhô lên từ biển, các cột đá bazan khổng lồ được hình thành sau 66 triệu năm tạo quang cảnh siêu thực đến khó tin tại tỉnh Chiết Giang.

Dọc theo bờ biển gập ghềnh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có hơn 1.800 hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên Biển Hoa Đông. Nhiều hòn đảo không có người ở. Những đảo khác thì chỉ vừa đủ lớn để vượt lên được ngọn sóng. Nhưng có một hòn đảo kỳ lạ, nơi có một kỳ quan địa chất nhô đột ngột lên từ biển.

Dòng sông trốn từ thiên đường xuống

Một mình trên đảo hoang của Na Uy

Thủ đô xấu nhất châu Âu

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Được biết đến với tên gọi Đảo Hoa Liên (Hua’ao Island) hoặc là Sơn Lâm (Shilin) (tức là ‘rừng đá’ trong tiếng Hoa), hòn đảo nhỏ, chỉ rộng 13 cây số vuông này chủ yếu được bao phủ bởi một thảm cây xanh.

Ngôi làng ẩn mình trong vách đá ở Oman

Nhà khách Thái Lan đã kiếm sống cho cả ngôi làng

Safari bí hiểm gần nơi sinh của Fidel Castro

Nhưng dọc the bờ biển lởm chởm đá của đảo là hàng ngàn cột đá bazan đen xám chồng lên nhau nhô cao 30m bên trên mặt nước, tạo thành quang cảnh như ở một thế giới khác, giống như một chiếc đại phong cầm khổng lồ do núi lửa tạo thành.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Những gì hiện diện ở Hoa Liên được hình thành qua quá trình hơn 66 triệu năm, khi dung nham từ núi lửa phun ra dần kết lại thành đá khối. Qua năm tháng, tác động của thời tiết cùng sóng biển ăn mòn khiến mảng đá bazan này trở thành các cột đá vát chéo, có hình dạng từ khối cột ba cạnh cho tới bảy cạnh khác nhau.

Thành phố cổ ‘không có linh hồn’ của Jordan

Hành trình xuyên mây trên Nóc nhà Thế giới

Schengen, ngôi làng nhỏ và tấm thị thực đi khắp châu Âu

Do có những nét tương đồng trong cấu trúc đá-và-biển mà khu vực nhô lên ít được biết đến này thường được so sánh với một trong những địa điểm Unesco nổi tiếng nhất ở Anh: Giant’s Causeway. Cả hai nơi đều gồm những cột đá bazan khổng lồ vươn lên từ biển, nhưng các cột đá Hoa Liên có tuổi đời lâu hơn, cứng hơn và cao hơn gã ‘khổng lồ’ ở Bắc Ireland.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Truyền thuyết kể rằng những cột đá bazan ở Bắc Ireland là do một gã khổng lồ tạo nên, còn tại Hoa Liên thì đó lại là nơi trú ngụ của những thiên tinh bé tí. Nhiều người Trung Quốc tin rằng những thiên tinh sống trong các hang động, và bởi ở đảo này có 108 hang động lớn nhỏ khác nhau, nêu Hoa Liên được người địa phương gọi là Vương quốc Thần tiên trên Biển.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Tuy đã bắt đầu lác đác có du khách đến thăm, nhưng để ra được “vương quốc thần tiên” này quả là một hành trình táo bạo.

Thành phố gần nhất là Ninh Ba, cách đó 135km. Sau khi lái xe về phía nam gần ba giờ đồng hồ qua các đoạn đường lên lên xuống xuống dọc biển và vượt qua những cây cầu, du khách tới Bến Kim Du (Jinyu Wharf), nơi sẽ có phà chở tiếp ra đảo.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Có hơn 1.000 người sống tại Đảo Hoa Liên, hầu hết là ngư dân hoặc làm nghề nuôi cua, tôm. Mười năm về trước, chính quyền địa phương bắt đầu chú ý tới vùng duyên hải lởm chởm đá này, quảng bá nó là ‘công viên cảnh quan địa chất học’. Ngày nay, Hoa Liên có ba khách sạn, và nhiều người dân đã biến phòng ngủ còn dư trong nhà thành chỗ cho khách trú qua đêm.

“Tôi ngạc nhiên khi thấy rừng cột đá này khi lần đầu tới nơi. Nhưng nếu bạn sống ở đây và nhìn nó mỗi ngày thì nó trở thành một phần cuộc sống của bạn,” Yang Huang, một cư dân địa phương ở Đảo Hoa Liên, người đã chuyển tới đây sống sau khi kết hôn với một người dân đảo hồi 10 năm về trước và rồi mở một khách sạn, nói.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Ngoài các tay săn ảnh tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng núi đá, nhiều người khác cũng tìm đến Đảo Liên Hoa để đi bộ trekking vài giờ đồng hồ lên đỉnh Núi Đại Phật, được đặt tên theo hình dạng núi khi du khách từ một cây cầu nhìn lên trước khi đến được bến phà.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Để đáp ứng nhu cầu của dân địa phương và của dòng khách tuy lác đác nhưng ngày càng nhiều thêm, chính quyền cuối cùng đã làm một con đường duy nhất trên đảo hồi năm ngoái. Nhưng các cột đá khổng lồ của Hoa Liên vẫn là một kỳ quan thiên nhiên ít ai biết đến, nơi con người còn chưa khai phá.

Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU
Runze YuBản quyền hình ảnhRUNZE YU

Được hình thành từ dung nham, được canh giữ và tạo hình bởi gió và nước, rừng đá trông như siêu thực này có đời sống riêng của nó, và vẫn đang tiếp tục tiến hoá theo thời gian.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Quan Sơn – Điểm dừng chân lý tưởng cho du kháchCập nhật: 17:08 | 12/03/2019

Quan Sơn – Điểm dừng chân lý tưởng cho du kháchCập nhật: 17:08 | 12/03/2019

 Quan Sơn là huyện vùng cao biên giới cách thành phố Thanh Hóa khoảng 150km về phía tây. Với diện tích tự nhiên 92,662ha, trong đó rừng và đất rừng chiếm trên 80% diện tích, với độ che phủ rừng đạt 88,9%, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, đó chính là tiềm năng, thế mạnh lớn nhất của huyện. Huyện Quan Sơn có 12 xã và 1 thị trấn, trong đó có 6 xã biên giới, với 64km đường biên giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sầm Tớ – tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào).
quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Một thoáng Quan Sơn

Dân số có 37342 người, với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống là Kinh, Thái, Mường, Mông, trong đó dân tộc Thái chiếm hơn 81% dân số. Con người Quan Sơn nhân ái, thuỷ chung và hiếu khách, có truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất…

Quan Sơn còn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có quốc lộ 217 chạy qua và có cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Địa bàn huyện lại có nhiều danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái trong lành, đa dạng về văn hóa và hệ thống hang động, thác nước đẹp ngoài sức tưởng tượng hứa hẹn đây sẽ là Điểm dừng chân lý tưởng cho du khách như:

Động Bo Cúng – xã Sơn Thủy (Thiên đường đệ nhất động – được coi là Sơn Đoòng của Thanh Hóa). Trước khi vào động chúng ta có thể dừng chân ngắm cảnh dòng xuối Xia trong xanh, uốn lượn quanh dãy núi Bo Cúng. Theo các cụ cao tuổi ở bản Chanh cho biết dòng suối này nổi lên rất nhiều tôm, vì vậy theo tiếng địa phương thì nơi này còn có tên gọi là “mó tôm”.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Động Bo Cúng – “Sơn Đoòng” của Quan Sơn

Bước vào động chắc chắn du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ trong động Bo Cúng này. Động có chiều dài gần 2km. Trong không gian vời vợi, du khách có thể chiêm ngưỡng những nhũ đá đủ các hình khối, màu sắc, sinh động, lấp lánh dưới ánh điện huyền ảo như được sắp đặt một cách tài tình, để rồi chiêm nghiệm ra những hình người, hình vật, những nương lúa, nương ngô vàng ruộm, những cánh rừng bạt ngàn gắn với những câu chuyện tình huyền bí, nên thơ. Càng đi sâu vào hang động du khách được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những khối đá, nhũ đá đủ các hình thù khác nhau, cùng những khối thạch nhũ lấp lánh mờ mờ ảo ảo…

Tất cả hiện lên vô cùng sống động và đặc sắc, là 1 kỳ quan hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quan Sơn. Ngoài động Bo Cúng thì Quan Sơn còn rất nhiều hang động khác để du khách thăm quan như: Nang Non, Pha Bái, Co Láy, Pha Khua… đấy là những hang động hoang sơ, huyền bí tạo thành một quần thể hang động hấp dẫn du khách.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Chợ cửa khẩu Quan Sơn

Bên cạnh đấy Quan Sơn còn có 1 chuỗi hệ thống Thác nước vô cùng kỳ vĩ, tuyệt đẹp để du khách thăm quan và thư giãn như Thác Cánh Đăng bản Ngàm. Đến với Quan Sơn thì mỗi thác nước là một cảnh tượng lạ mắt, mỗi thác nước là một bất ngờ với du khách, ngoài thác Cánh Đăng thì Quan Sơn còn nhiều thác khác: Thác Sava bản Pa – xã Tam Thanh, thác bản Nhài, xã Sơn Điện, thác Ma Hao bản Din – xã Trung Hạ.

Với vẻ đẹp đơn sơ, giản dị thì guồng nước ở Trung Tiến đã trở thành điểm du lịch độc đáo của Quan Sơn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Những guồng nước quay đều như bánh xe khổng lồ, phát ra âm thanh của tiếng sáo đã làm say đắm lòng người đến đây.

Đặc biệt là suối nước nóng – xã Trung Thượng là suối khoáng nóng tự nhiên, có nhiều khoáng chất rất tốt cho sức khoẻ con người. Nằm tại tâm mạch nước khoáng nóng phun lên từ lòng đất, được biết đến như dòng nước thần kỳ mà người dân nơi đây đã truyền tụng qua bao đời. Với truyền thống yêu nước nồng nàn Quan Sơn còn có di tích lịch sử cầu Phà Lò (bắn rơi máy bay Mỹ năm 1966) là niềm tự hào về dất và người Quan Sơn.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Mùa lễ hội Mương Xia

Lễ hội Mường Xia – một lễ hội truyền thống, gắn với huyền sử về cuộc đời binh nghiệp của Tư Mã Hai Đào thế kỷ XVII và câu chuyện tình Pha Dua thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Trong không gian lễ hội, du khách được tận mắt chứng kiến một nghi lễ văn hóa tâm linh đặc biệt, đó là tục cúng tế “Hòn đá vía” nhằm bày tỏ lòng tri ân thành kính, đối với người anh hùng Tư Mã Hai Đào đã có công bảo vệ bờ cõi biên cương, dựng nên vùng đất Mường Xia đông vui, trù phú. Đây cũng chính là nét nhân văn trong tục “gửi vía” rất riêng đã trở thành tập quán nối đời của người Thái vùng biên giới xứ Thanh. Ngoài các nghi lễ và trò chơi dân gian, lễ hội còn có nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong vùng.

Lễ hội nhằm tôn vinh những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước đồng thời khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hoá, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc trên đất Mường Xia, góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach

Bà Lương Thị Hạnh – phó chủ tịch UBND huyện Quan Sơn đánh cồng chiêng khai hội Mường Xia 2018

Cửa khẩu quốc tế Na Mèo vừa là tụ điểm kinh tế vừa là cung đường thú vị với khách du lịch. Đến với Na Mèo bạn sẽ không khỏi bất ngờ trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ, những tảng đá lớn nhỏ, nhiều dáng hình lô nhô bên dòng suối với làn nước trong xanh.

Bốn bề là những ngọn núi cao ngất, cây rừng nguyên sinh nổi bật trên nền trời xanh ngắt. Na Mèo có phiên chợ độc đáo chỉ họp duy nhất buổi sáng thứ bảy hằng tuần. Chính vì thế, để kịp có mặt cho buổi họp chợ, rất nhiều người dân ở xa của huyện Quan Sơn đã phải mang hàng đi khỏi nhà từ sáng thứ sáu, đến chiều tối là họ đã có mặt tại chợ Na Mèo.

Đồng bào các dân tộc nước bạn Lào cũng vậy, những người ở xa đến từ chiều thứ sáu, họ tụ tập gần khu vực biên giới. Sáng thứ bảy làm thủ tục qua cửa khẩu xong là xuống chợ. Đi chợ Na Mèo không đơn thuần chỉ để mua bán, trao đổi hàng hóa mà đây còn là nơi giao lưu văn hóa để thanh niên nam nữ từ các bản làng xa xôi hẹn hò, tìm kiếm bạn tình.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach

Các tiết mục văn nghệ của đoàn Quan Sơn được BTC và khán giả Thanh Hóa đánh giá rất cao, vừa thể hiện truyền thống văn hóa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Những ngày cận kề Tết, đêm ở cửa khẩu Na Mèo đông đúc và tưng bừng hơn ngày thường. Ánh đèn cao áp từ khu cửa khẩu soi sáng cả một vùng. Từng tốp thanh niên nam nữ người Mông, Mường, Thái… của 2 nước từ các bản làng đã dập dìu cùng nhau xuống chợ từ sớm trong bộ áo mới thơm lừng hương vị thổ cẩm. Họ tụ tập bên những quán nhỏ ven đường, uống rượu ngô và ca hát suốt đêm.

Phiên chợ Na Mèo thường diễn ra đến khoảng 11 giờ trưa thì kết thúc. Họ chia tay nhau trong cái nắm tay thật chặt thắm tình đoàn kết.

Với các tiềm năng, lợi thế sẵn có trong những năm qua huyện Quan Sơn đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc. Điển hình như Liên Hoan Văn Hóa Các Dân Tộc Tỉnh Thanh Hóa Lần Thứ XVII năm 2018, bằng các tiết mục truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, đoàn Quan Sơn đã xuất xắc giành 2 giải Nhất và 1 giải Nhì mang vinh quang về cho huyện. Tại liên hoan đích thân chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Đạt đã có mặt để động viên, cỗ vũ tinh thần cho đoàn Quan Sơn.

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Sắc màu Quan Sơn

Đặc biệt từ ngày 14 đến 16-3-2019 Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn sẽ tổ chức lễ Công bố và trải nghiệm tour du lịch Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) – Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào).

quan son diem dung chan ly tuong cho du khach
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith trao Huân chương Vàng – phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào cho huyện Viêng Xay, huyện láng giềng của Quan Sơn.

Đây là cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch mới tới du khách trong, ngoài nước, tăng cường liên kết với các đơn vị lữ hành, thúc đẩy việc khảo sát, xây dựng các tour, tuyến du lịch, từ đó mở ra cơ hội thu hút đầu tư và phát triển điểm đến. Đồng thời, thông qua việc chuẩn bị công bố tour nhằm tập trung huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng, tăng cường dịch vụ hoàn thiện tuyến du lịch Quan Sơn – Viêng Xay.

Ông Vũ Văn Đạt chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: trong thời gian tới để quản lý, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch vừa đa dạng, vừa phong phú, vừa hấp dẫn. Huyện đã công bố quy hoach xây dưng chi tiết các khu, điểm du lịch và rất cần sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tỉnh, các ngành và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông, đường điện và khách sạn, nhà hàng tới các điểm du lịch của huyện Quan Sơn. Để tạo điều kiện giúp du khách có thể tiếp cận các điểm du lịch tại địa bàn mà còn có ý nghĩa trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Góp phần phát triển tiềm năng du lịch để Quan Sơn sẽ là Điểm Dừng Chân Lý Tưởng Cho Du Khách.

Quản Trọng Hải

http://tamnhin.net.vn/widgets@/article_statistic&aid=NjgwNTk=&ctc=1&sid=clig8382u0odstckkb08e2nuk5

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua – có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ!

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua – có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ!

Nguyễn Hằng | 

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ!

Ảnh minh họa

Những bức ảnh mộc mạc, giản dị nhưng cho thấy sức hút khó tả từ những người phụ nữ được coi là đẹp nhất trong hơn một thế kỷ qua. Bầu chọn của trang web Bright Side.

Người ta nói rằng “vẻ đẹp nằm trong mắt người xem”. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, đôi khi để tìm kiếm vẻ đẹp thực sự trong rất nhiều khuôn mặt thực không hề dễ dàng.

Ngược lại, khi nhắc về những người phụ nữ trong quá khứ, dù đôi khi chỉ xuất hiện trong một tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng kỳ thực khiến chúng ta không thể rời mắt, một vẻ đẹp rất mộc mạc, không cầu kỳ.

Ione Bright

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 1.

Người phụ nữ bí ẩn này là một diễn viên nhạc kịch Broadway. Cô đã tham gia khoảng 5 vở nhạc kịch từ năm 1910-1937. Dù không có nhiều thông tin, nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên này khiến nhiều không thể rời mắt trong 100 năm qua. Ảnh: Vintage Photography

Lina Cavalieri

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ người Ý xinh đẹp và đa tài. Ảnh: East News

Lina Cavalieri (1874-1944) là một nữ nghệ sĩ đa tài người Ý. Không chỉ là một ca sĩ opera nổi tiếng, cô còn là một nữ diễn viên xuất sắc.

Trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất lúc bấy giờ, những bức ảnh của Lina Cavalieri với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đồng hồ cát quyến rũ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, từ những bao bì xà phòng cho tới các tấm bưu thiếp.

Cléo de Mérode

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 3.

Vũ công xinh đẹp người Pháp được phong tặng danh hiệu “Nữ hoàng sắc đẹp”. Ảnh: East News

Cléo de Mérode (1875-1966) là một vũ công người Pháp, từng được phong tặng danh hiệu “Nữ hoàng sắc đẹp” do tạp chí Illustration tổ chức vào năm 1896.

Vẻ đẹp yêu kiều và mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh chẻ ngôi giữa của “nàng thơ” Cléo de Mérode từng khiến không chỉ đàn ông và ngay cả nhiều người phụ nữ thời đó cũng phải mê mệt.

Maude Adams

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 4.

Nữ diễn viên gặt hái được thành công lớn với vai diễ Peter Pen. Ảnh: Portland Center Stage

Maude Adams (1872-1953) là nữ diễn viên người Mỹ, từng được đông đảo công chúng biết đến qua vai diễn Peter Pen trong một vở kịch Broadway.

Carolina Otero

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 5.

Khuôn mặt vô cùng xinh đẹo của nữ diễn viên Carolina Otero. Ảnh: Internet

Carolina “La Belle” Otero (1868-1965) là một nữ diễn viên, ca sĩ, vũ công người Tây Ban Nha. Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, Otero từng là mỹ nhân khiến nhiều người đàn ông si mê, đặc biệt là những vị hoàng tử ở nhiều quốc gia châu Âu.

Maude Fealy

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 6.

Vẻ đẹp cực kỳ thu hút của nữ diễn viên Maude Fealy. Ảnh: East News

Maude Fealy (1883-1971) là một nữ diễn viên kịch và phim câm của điện ảnh Mỹ. Vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng của cô khiến người xem không thể rời mắt, dù bức ảnh đã được chụp cách đây khoảng 100 năm.

Rita Martin

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 7.

Rita Martin (1875-1958) là một nữ nhiếp ảnh gia tài năng và xinh đẹp trong những năm đầu thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest

Nữ hoàng Marie của Romania

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 8.

Nữ hoàng Marie (1875-1938) là nữ hoàng cuối cùng của Romania. Ảnh: East News

Marie Doro

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 9.

Marie Doro (1882-1956) là nữ diễn viên đời đầu của thời kỳ phim câm của điện ảnh Mỹ với vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật với đôi mắt to tròn. Ảnh: Internet

Agnes Ayres

Những người phụ nữ đẹp nhất hơn 100 năm qua - có thể sẽ khiến bạn ngẩn ngơ! - Ảnh 10.

Agnes Ayres (1898-1940) là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ trong thời kỳ phim câm. Ảnh: Internet

>> Xem tiếp

Tham khảo nguồnBS, Medium

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Ngắm mùa vàng trên vùng cao Mù Cang Chải

Ngắm mùa vàng trên vùng cao Mù Cang Chải

(ĐCSVN) – Là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải hấp dẫn du khách với những dãy núi trùng điệp và nhiều thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, lúa trên các thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng rượi và cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được hình thành từ nhiều đời nay do tập quán canh tác của người Mông. Với địa hình có độ dốc lớn, lại bị chia cắt mạnh, rất khó trồng lúa theo phương thức nương rẫy, vì thế người dân ở đây đã chọn những quả đồi thấp, có diện tích rộng và độ dốc vừa phải, đồng thời tận dụng nguồn nước suối từ trên núi tràn xuống để khai khẩn ruộng bậc thang. Việc canh tác lúa nước của người Mông nơi đây trên những thửa ruộng bậc thang đã trở thành nét văn hóa độc đáo ở Mù Cang Chải.


Từ trên cao nhìn xuống, Mù Cang Chải đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Những thung lũng rộng hút tầm mắt, ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp lượn sóng
theo sườn núi tạo nên vẻ đẹp khó quên của Mù Cang Chải.

Trên đường lên với xứ Mù, đi qua đèo Khau Phạ, một trong tứ đại
đỉnh đèo của Việt Nam, trong làn sương mờ bao phủ, bức tranh
ruộng bậc thang Mù Cang Chải hiện ra ngày càng rực rỡ.

Ruộng xếp tầng, xếp lớp trải rộng giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc với

vẻ đẹp hoang sơ, bình dị nhưng rất hùng vĩ.


Thời điểm này ở Mù Cang Chải lúa đang chín vàng trĩu hạt.
Lác đác trên các thửa ruộng bậc thang là những ngôi nhà
nhỏ hoặc chòi canh lúa của người dân.

Trong nắng thu vàng, Mù Cang Chải trở nên quyến rũ hơn bởi những

 thửa ruộng lúa bậc thang hệt như một tấm thảm đa màu với gam vàng là chủ đạo.


Trên đỉnh núi cao, mây lững lờ trôi, dưới chân núi là những dòng suối
uốn lượn. Tất cả tạo nên một bức tranh đồng quê đẹp và thật hiền hòa.

Ruộng bậc thang tập trung nhiều ở 3 xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình…


… đây đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và
ngoài nước tới tham quan, thưởng ngoạn.

Đặc biệt, trong tuần Văn hóa – Du lịch danh thắng ruộng bậc thang
Mù Cang Chải vào cuối tháng 9 hàng năm, du khách còn được tham gia
chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc như: Phiên chợ vùng cao, triển lãm ảnh
ruộng bậc thang Mù Cang Chải, festival dù lượn “Bay trên mùa vàng 2018” diễn ra từ ngày 21-23/9.

Phương Thanh

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Những kỳ quan đẹp tới khó tin trên Trái Đất

Những kỳ quan đẹp tới khó tin trên Trái Đất

Từ hồ Grand Prismatic Spring ở Công viên Quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ, tới hồ nước mặn Hutt Lagoon ở Tây Úc, và nhiều nơi khác nữa, Trái Đất có những cảnh quan ngoạn mục tới mức kinh ngạc.

Xem thêm:

Bí ẩn vụ nổ khổng lồ ở Siberia

Con người trông sẽ thế nào sau 1 triệu năm nữa?

Những thảm họa núi lửa khủng khiếp nhất thế giới

‘Đời sống ái ân’ kỳ quặc ở loài rắn

Những hiện tượng kỳ thú của đại dương vào ban đêm

Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.