Hội Đồng Trung Ương

TÂM THƯ KÍNH GỞI GIA ĐÌNH VÀ ANH EM THÂN THIẾT PGHH.

G I Á O H Ộ I P H Ậ T G I Á O H Ò A H Ả O.

TÂM THƯ KÍNH GỞI GIA ĐÌNH VÀ ANH EM THÂN THIẾT PGHH.

Xin giúp HDTSTU Tổ chức Văn Nghệ Gây Quỷ,Xe Hoa Diễn Hành Tết, Từ Thiện tại Nepal và Ấn Độ .

Kính thua Qu1y Vi,

1..Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, đại doanh gia PGHH, chủ

nhân Công Ty Nước Mía Viễn Đông, chủ nhân 200 ha

mẫu rẫy mía,Tổng Quản Nhiêm Chương Trình Gọi là “ LA

Tết Festivals” suốt 20 năm nay, mỗi năm làm Văn Hóa

Xã Hôi Văn Nghệ với Thi Tuyển Hoa Hậu thật xuất sắc

mừng Tết Nguyên Đán tại LosAngeles… Khuyến Nguyễn

là tín đồ PGHH thuần thành kỳ cựu, có ghi danh hoc tại

VDH.HH năm 1970, thuộc đại gia đình nộị và ngoại quy y

làm Đệ Tử Trung thành và Tận tụy của Đức Thầy.

Khuyến Nguyễn là Phó Hôi Trưởng Điều Hành và Phối

Hợp, rất được anh chi em PGHH Trung Ương tin cậỵ,

thương mến và quí trong nhờ các đức tính siêng năng,

rộng rãi, tận tụy, hi sinh và hửu hiệu. HDTSTU, GHPGHH

cảm thấy cần phải nhờ cậy đến khả năng, tài trí , cần

phải nhờ cậy đến tấm lòng và thiện chí, đến hoàn cảnh

và phương tiện của Khuyến Nguyễn để giúp đở cho

PGHH và Quê Hương. Chính vì những lý do trình bày mà

HDTSTU đã trân trọng triệu thỉnh và đề cử Khuyến

Nguyễn giữ chức vụ Chủ Tich Ủy Ban Đặc Nhiệm PGHH

Trung Ương với Sứ Mang “Thực Hiện Tất Cả Các Chương

Trình và Công Tác Qui Định Bỡi TS Hội Trưởng LPSang Và

HDTSTU, GHPGHH”.Đây là một trọng trách rất khổng lồ

vĩ đại và nặng nề, vừa thiêng liêng cao cả và tối cần

thiết. Trong thời buổi hiện nay, không dễ gì có được

một nhân vật như Khuyến Nguyễn. Chính Lam Châu đã

cưc lực hơn hết và khẳng khái quyết liệt hơn bất cứ ai,

bảo đảm rằng Khuyến Nguyễn là người lý tưởng cho nhu

cầu của HDTSTU nhờ đó mà Hội Trưởng LPSang mới có

thể dồn hết tài sức để lo được nhũng viêc cần phải

lo..Lam Châu cam kết sẽ trực tiếp cùng chung lo với

Khuyến Nguyễn và chắc chắn lâ không để PGHH thất

vọng. Lam Châu là ai? Hoa Hậu Hòan Vũ Lam Châu , một

doanh gia rất uy tín và tên tuổi, hiện rất tích cực, tận tụy

và thành công trong vai tuồng Founder and President

Hiệp Hội Từ Thiện Những Tấm Lòng Vàng, gọi bằng

Tiếng Anh là Golden Hearts Foundation,mà đồng bào

Việt nghèo nàn cùng với quần chúng Hoa Kỳ nghèo nàn

và đồng bào túng thiếu khốn khó tai Quốc Nôi cũng như

tại Cambodia rất tri ân, rất kính trọng và nhắc nhở. Lam

Châu là con gái tinh thần của Hội Trưởng PGHH LPSang,

rất được anh chị em PGHH thương mến, tin cậy và quí

trọng vì thấy Cô là người hết sức hửu ích và hửu dụng

cho HDTDTU trong mọi sinh hoạt trên thục tế. LAM

CHÂU BẮNG LÒNG TÌNH NGUYỆN GIỮ CHƯC VỤ ĐỆ

NHƯT PHÓ CHỦ TICH ỦY BAN ĐẶC NHIỆM PGHH TRUNG

ƯƠNG,tiếp tay rất chặc chẻ vói chủ tich Khuyến Nguyễn,

HUYỀN TÂM LÀ TỔNG THƠ KÝ CỦA ỦY BAN, là người

rành rẽ về Giáo Ly PGHH, HOA HẬU HUỲNH NGA

DOANH GIA Ở ALASKA, chủ tich Hội Từ Thiện PGHH

Trung Ương, mỗi lần HDTSTU tổ chúc Đại Lễ đều về dự

và đều ủng hộ HẰNG NGÀN MỸ KIM, HOA HẬU HUYNH

NGA PHẢI LÀM PHÓ CHỦ TICH ỦY BAN ĐĂC NHIỆM

QUAN TRONG NẦY ĐỂ NHỚ RẮNG KHUYẾN NGUYỄN,

LAM CHÂU VÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU RẤT TRÔNG CẬY NƠI

HUỲNH NGA tại vì Huỳnh Nga rất được lòng bạn hửu và

khách quí nên dễ dàng kêu gọi yểm trơ, nữ đại doanh

gia Kim Anh nổi danh nổi tiếng là một Mạnh Thường

Quân rộng rãi, thương người, cả đời ưa thích làm công

cuộc THIỆN ÍCH không ngừng nghỉ, mà vì muốn tỏ lòng

chân thành kính trong, và ngưỡng mộ cho nên HDTSTU,

GH PGHH xin thỉnh Cô Kim Anh làm Cố Vấn Danh Dự Đặc

Biệt, với ước mong rằng những cố gắng thường xuyên

và liên tục phụng sự việc tốt và việc thiện của PGHH

được Mạnh Thường Quân Kim Anh đánh giá là xứng

đáng để tận tình yểm trợ và tận tình giúp đở… Manh

Thướng Quân Kim Anh, do Huyền Tâm mời, đã tham

dự Đại Lễ PGHH và VNDXĐ, nhiều lần ủng hộ năm ngàn

đô, một ngàn đô và nhiều trăm đô. Hôi Trưởng LPSang

cầu nguyện xin Ơn Trện hộ độ để Quý Vỉ đại ân nhân

chịu khó liên lạc và thảo luận thật chặc chẽ với nhau

trong mưu cầu góp ý giúp đở cho PGHH: Cố Vấn Danh

Dự Đặc Biệt Kim Anh (907-349-3766, email là

kimanhlecd@acsalaska.net), Chủ Tich Khuyến Nguyễn

(714-478-5460-), Đệ Nhứt Phó Chủ Tich Lam Châu ( 714-

376-3027), Tổng Thơ Ký Huyền Tâm Hùynh Long Giang

( 657-256-7768), Hùynh Nga (907-230-2723 ). Danh

sách những nhân vật trong Ủy Ban sẽ đươc bổ túc sau.

2. Ủy Ban Đặc Nhiệm PGHH Trung Ương có Sứ Mạng

Thường Trưc và Trường Kỳ Vĩnh Cửu là “Thực Hiện Tất

Cả Các Chương Trình Và Công Tác Qui Đinh Bỡi TS Hội

Trưởng LPSang Và HDTSTU,GHPGHH”.Toàn bộ các

chương trình và công tác của HDTSTU không phải xuất

hiện cùng lúc một lần, mà từ từ mỗi lần và nhiều lần qui

tụ lại. Hôm nay, tôi xác nhận chỉ thảo luận mấy công tác

phải giải quyết trong vòng 5 tháng tới:

a/Khuyến Nguyễn, Lam Châu, LPS, Huyền Tâm, Kim Anh,

Huỳnh Nga v,v, từ hai ba tháng nay đã ráo riết chuẩn bị

một đêm Đại Nhac Hội Gây Qủy tại Restaurant Hoàng

Sa, dự trù 45 hay 50 bàn, mỗi bàn giá 300 Mỹ Kim, Viêt

Thảo, Giáng Ngoc làm MC, với Khuyến Nguyễn là MC

PGHH. Đang lo Nghệ Sỉ, đang làm Bích Chương, đang xin

quảng cáo , đang lo TV, Phát Thanh, Báo Chí, đang phân

phối nhiều nhóm, mỗi nhóm tùy khả năng bán 1 bàn,

hay 2 hoăc 3 bàn, lo tìm người Manh Thường Quân

donations bảo trợ, Khuyến Nguyễn cho biết đã xin đươc

mấy Manh Thường Quân, mỗi người cho vài ba ngàn.

Mỗi vé cá nhân là 30 đô, sẽ chừa riêng lối 100 ghế đặc

biệt, mỗi vé 100 đô. Ráng lo có quà quí bán đấu giá và

ráng lo sổ số để gia tăng tiền thu nhập làm công tác hửu

ích và từ thiện. Cố gắng sắp đặt chương trình đặc biệt

nói chuyện với đồng đạo và đồng bào Quốc nội về việc

“ Những gì Quốc Nội cần xin và nhũng gì Chúng ta có khả

năng cung cấp …”

b/ Lam Châu, Khuyến Nguyễn và LPS lo làm xe hoa Diễn

Hanh Tết gồn 4 xe- PGHH của HDTSTU, Nước Mía của

Khuyến Nguyễn , Từ Thiện của Lam Châu, Dân Quân Cán

Chánh của Đ/uy Hùynh2 Bá Khánh. Xe Hoa Diễn Hanh

Tết vào thang 2.

c/Lam Chau, Khuyen Nguyen, LPS, Huýnh Nga lo làm từ

thiện cứu trợ 2 động đất lớn tại Nepal và cứu trợ thành

phần tàn tật tại Ấn Độ. Tất cả các nổ lực từ thiện cứu

trợ từ trước dến nay đều luôn có sự hiện diện của

HDTSTU,GHPGHH can dự vào và đống góp. Lam Châu và

Huynh Nga sẽ lên đường vào tháng 4 nầy.

3.Hội trưởng LPS nhân danh HDTSTU.GHPGHH và

nhân danh là người thân thuôc ruột thit kêu gọi trong

gia đính- khởi sự từ a/chị hai Lê Thị Phú với các con

n như Đoàn K.Hoàng, Đoàn K.Phượng, Đoàn M.Thuấn,

Đoàn Minh Triêt,Đoàn Minh Đức, Đoàn MinhTâm,

Đoàn Minh Tùng, Đoàn Kim Cương, Đoàn Kim Khánh…

b/ b/ Lê Phước Sang với các con là LP HoàngTrọng, LP T

N Thuy Nga, LP Thùy Phương, LPHoàng Hà

c/LePhước An với các con là LP ThuHồng, LP HoanVu, LP

Hoàn Dũng, LP ThuHà, LP HoànHải

4.Khi Lam Châu va Huỳnh Nga đi làm Từ Thiện tại Đất

Phật tháng 4-2016, chúng ta nên góp phần bố thí để

Cầu nguyện cho bà Lê Phước Sang khuê danh Bùi Thi

Chiêm, Bà quả thật là từ mẫu của chúng ta,quả thậtlà

Ngoại tổ và Nội tổ mà công đức tuyệt vời xuất sắc đối

c với các cháu và các con mến yêu, chúng ta không bao

g giờ có quyền không nhớ đế ca ngợi và tri ân.Tùy hòan

Cảnh, có nhiều đống góp nhiều, có ít thì đống góp ít, dù

1 đô, hay 10 đô hay 100 đô, không nên hoàn toàn bỏ

qua không quan tâm đến. ĐỐI VỚI LP HOÀN TRONG, LP

THÙY NGA, LP THÙY PHƯƠNG, LP HOÀNG HÀ, CÁC ĐỨ

C CON CỦA LP THÙY NGA VÀ NG ANH DŨNG NHƯ NG LÊ

L THÙYNGÂN &NGLÊ BẢO QUỐC,các con LP THPHƯƠNG

H NHƯ TRG PHƯƠC THÙY TRANG,T.P THÙY NHU,T.P TÀI

VÀ T.P NGHĨA.

5. Dương thanh Tồn là con trai cưng nhứt củả Bà Lê Thị Quí, em gái út

của Tía của Tía tôi, rõ rang LPS mắc nợ Dương thanh Tồn từ tiền kiếp nên cảm

thấy vấn vương, thương yêu mến mộ Dương Thanh Tồn lạ lùng vô tận. Dương

Thanh Tồn có 4 con, trưởng nử lá Dương HIỀN, trai duy nhứt là Dương CÒN,

hai gái sau cùng là Dương PHƯỚC, và Dương HOÀI. Tên 4 con là HIỀN-CÒN

PHƯỚC-HOÀI. Thật rất hay và rất đẹp

6. Anh em thân thiết ruột thit PGHH-DXĐ phải kể nử lưu hào kiệ5t

Nancy Nguyễn do Thiếu Tướng Pham Văn Đổng Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô và

Tổng Trưởng Cựu Chiến Binh giới thiệu rằng đây là một kỳ nhân vô cùng xuất

sắc, có khả nâng giúp đở anh nên việc rất kỳ bí lạ lùng hửu hiệu.Nancy Nguyễn

là Chủ Tich Hội Dồng Bảo Trợ Trung Ương Giáo Hội PGHH, Hội Trưởng BTS

PGHH Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Cống hiến ngôi nhà đồ sộ hoành tráng đep đẽ

cho LPSang dung làm Trụ Sổ Trung Ương HĐVNTD và DXĐảng cũng là Trụ Sở

Hội Hop Với American Committee For A Free Viet Nam Chủ Tich bởi

Ambassador William E. Colby, General Westmorelan va Admral Darl P. tes.

Năm 2003, LPSang được bầu làm Hội Trưởng HDTSTU, GHPGHH, chúng tôi

mua Trụ Sờ tại 12432 Euclid St, Garden Grove, CA 92840, Nancy Nguyễn đã

cống hiến 20,000 đô từ năm 2003, và thường xuyên tiếp tay đống góp liên tục..

Thật là một đại ân nhân. DB D ương Minh Quang, năm nay 88 tuổi, đã qui y

theo PGHH khi Đức Thầy khai sáng Đạo năm 1939, bỏ học, vào chiến khu võ

trang chống xâm lược Pháp khắp rừng núi và thành thị Miên Tây Nam

Bộ.Dương Minh Quang là mỏt tri sự viên lãnh đạo cao cấp của PGHH. Đai tá

Nguyễn Văn Nam có nhiều duyên phận với LPSang đã có nhiễu tãm tình và

yểm trợ LPS từ năm 1970 khi V ĐH.HH được thành lập

LPSANG, VỚI TƯ CÁCH HỘI TRƯỞNG HDTSTU, GHPGHH VÀ VỚI TƯ CÁCH LÀ

NGƯỜI NỖNG CỐT, GIỮ TRỌNG TRÁCH LÈO LÁI CÔNG CUỘC GIA ĐÌNH VÀ

PHŨNG SỰ PGHH, SAO CHO ĐƯỢC VỮNG VÀNG PHÁT TRIỄN VÀ PHÁT HUY

TÔI TIN…Tôi khẩn khoản kêu gọi và cầu xin tất cả mọi ngưới hãy cố gắng biết c

tân tình lo giúp cho PGHH, làm cho mọi người kính trọng PGHH.. XIN CHI HAI

LÊ THỊ PHÚ VÀ CÁC CON CÁC CHÁU, XIN GIA ĐÌNH LE PHUOC SANG VÀ CÁC

CON CÁ CHÁU, XIN GIA DÌNH DƯƠNG THANH TỒN VÀ CÁC CON CÁC CHÁU, XIN

GIA DÌNH LE PHƯỚC AN VÁ CÁC CON CÁC CHÁU – TẤT CẢ PHẢI TÙY NGHI

RÁNG CHUNG LO TỔ CHƯC ĐẠI NHAC HỘI GÂY QUỶ GIÚP PGHH QUỐC NỘI,

GIÚP LÀM 4 XE HOA DIỄN HÀNH TÉT NGUYÊN ĐÁN, LO CỬU PHÁI ĐOÀN VỀ

ĐẤT PHẬT LÀ NEPAL VÀ ẤN ĐỘ CỨU NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT VÀ CỨU NGƯỜI

TÀN TẬT KHỐN KHÓ. KÍNH XIN NỮ LƯU HÀ KIỆT NANCY NGUYỄN, DB DƯƠNG

MINH QUANG VÀ ĐẠI TÁ NGYỄN  VAN  NAM  CỐ TÂM VẬN ĐỘNG NGƯỜI HÀO

TÂM HÀO SẢN.

NAM MÔ BỔN SƯ THICH1 CA MÂU NI PHẬT- – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Lephuocsang

Cell 832-397-9813

Lephuocsang.pghh@gmail.com

Advertisement
Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

TÂM THƯ VỀ NGÀY ĐẠI LỄ

TÂM THƯ VỀ NGÀY ĐẠI LỄ

 

Kính thưa quý đồng đạo và quý đồng bào,

 

Năm nay, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương xin kính mời quý vị tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo, được tổ chức tại Hội Quán số 12432 đường Euclid, bên cạnh ngã tư đường Lampson, thành phố Garden Grove.

 

Nhân dịp thiêng liêng trọng đại này, chúng tôi muốn cùng quý vị ôn nhuần lời dạy của Đức Thầy và ưu tư của chúng ta.

 

                    Trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn

                    Cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia

 

Đây là lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

 

Nợ thế tức là nợ đời, nợ Tứ Ân mà ta đã thọ trong kiếp sống. Vì vậy, ta có bổn phận phải đền trả, bởi vì ta đã thọ nhận vay mượn nó từ thuở bé thơ cho đến lúc thành nhân.

 

Cái công ơn cha mẹ nuôi nấng đẻ đau, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Rồi ân tấc đất ngọn rau tạo nên kiếp sống này. Ân được dìu dắt về tâm linh đạo đức, còn ân về Đồng Bào và Nhân Loại nữa. Cho nên ta có trách nhiệm phải cố gắng đền đáp một cách tận tình. Ta sẽ tu không thành nếu nợ đời chúng ta không trả, dù có muốn hay không thì cũng phải:

 

                    Tu đền nợ thế cho rồi

                    Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen

 

*

 

                    Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau

                    Quyết rứt cà sa khoát chiến bào

                    Đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước

                    Ngọn cờ Độc Lập phất phơ cao.

 

Con đường cứu nước với chương trình Dân Chủ Xã Hội tiên tiến được Đức Huỳnh Giáo Chủ mở ra là một sinh lộ thực tiễn cho dân tộc Việt. Trước hiểm họa xâm lấn của Trung Cộng, một quốc nạn có thể đưa đến diệt vong, mộtBiển Đông sôi sục như chảo dầu, một biển lửa sắp bùng cháy, kể cả trên đất liền, hiệu ứng với lời tiên tri của Tứ Thánh Tam Hoàng Thơ, đặc biệt là của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

 

                    Đất Bắc Kỳ sao quá ruộng sâu

                    Tàu Man đến đó giăng câu đặt lờ

 

Hay là:

 

                    Mặt nước biển lô nhô lặn hụp

                    Chim đua bay cá lại tranh mồi

                    Ngọn thủy triều nô nức sục sôi

                    Bầu trái đất một phen luân chuyển.

 

Để cảnh tỉnh cho những đầu óc nô lệ Tàu cộng, ngay từ năm 1946 khi trả lời cho cụ Phạm Thiều (đại diện Việt Minh) mời Đức Thầy tham chánh, bằng những lời thơ xin trích ra đây 2 câu của cụ Phạm Thiều:

 

                    Sao còn lãnh đạm với đồng bang

                    Toan trút cho ai gánh trị an

 

Đức Thầy đáp họa:

 

                    Nhìn xem Trung quốc khách lân bang

                    Cứ cố xỏ ngầm sao trị an?

 

Và đặc biệt với hai câu như một lời cảnh tỉnh:

 

                    Ngàn năm Bắc địch dày bừa

                    Mà còn đứng dậy tống đưa quân thù.

 

Hỡi những đầu óc mông muội hãy tỉnh thức mau lên kẻo trễ.

 

Kính thưa quý đồng hương, quý đồng đạo,

 

Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Đức Thầy bị cộng sản ám hại, tức là ngày Đức Thầy Thọ Nạn Đốc Vàng, chúng ta đang tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm lần thứ 75 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Không những tưởng niệm công đức mở đạo cứu đời của Ngài, mà còn tưởng nhớ đến công lao cứu dân cứu nước khi Đức Thầy dấn thân vào con đường đấu tranh chống Pháp để giành Độc Lập qua các Mặt Trận và Phong Trào do Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập hay cộng tác. Nhất là Ngài đã thành lập chánh đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội.

 

Để tưởng nhớ đến công đức của một vị Phật đã lâm phàm giáo dân độ chúng, đưa muôn người thoát khỏi biển mê sông khổ mà quy về chơn tâm thật tánh để đạt đến cảnh hạnh phúc bình an, tâm linh giác ngộ, như Ngài đã từng bày tỏ:

 

                    Huyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt

                    Vô Vi chánh Đạo hỡi người ơi.

 

Hay một hoài bão chưa thành khi non sông còn dưới ách nông nô độc tài toàn trị. Một đất nước phú cường, một chế độ không độc tài không cộng sản chưa thực hiện được, thì Đức Thầy đã vắng mặt.

 

                    Nước non tan vỡ bởi vì đâu

                    Riêng một ta mang nặng mối sầu

                    Lòng những hiến thân mưu độc lập

                    Nào hay tai họa áp bên lầu.

 

                    *

 

                    Bên lầu tiếng súng nổ vang tai

                    Trời đất phụ chi kẻ trí tài

                    Mưu quốc hóa ra người phản quốc

                    Ngàn thu mối hận dễ nào phai.

 

Kính thưa quý vị,

 

Thư vắn tình dài, chúng ta có thể nghe tiếp hay chia sẻ tâm sự của nhau vào dịp Kỷ Niệm lần thứ 75 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo sẽ được Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức vào ngày Chủ Nhật 29 tháng 6 năm 2014, lúc 2 giờ chiều tại Hội Quán số 12432 đường Euclid, góc Lampson và Euclid.

 

Một lần nữa xin nhắc lại, ở góc đường Euclid và Lampson, quý vị sẽ thấy trên nóc Hội Quán có treo cờ và biểu ngữ tung bay phất phới, thì đó là địa điểm chào mừng quan khách.

 

Xin quý đồng đạo và đồng hương coi đây là thơ mời chính thức phổ biến sâu rộng trên làn sóng truyền hình và truyền thanh cũng như trên báo chí và internet.

 

Với lòng vô cùng trân trọng và tri ân, sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với chúng tôi trên bước đường tầm cầu chân lý, đồng thời phụng sự hữu hiệu cho dân tộc và đạo pháp.

 

Ban Tổ Chức Đại Lễ trân trọng kính mời.

 

 

TM Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm.

 

– Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng HĐTSTƯ. Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ. Cell: 832-397-9813.

 

– Huyền Tâm Huỳnh Long Giang, Tổng Vụ Trưởng Phổ Thông Giáo Lý. Tổng Thư Ký Ban Tổ Chức Đại Lễ. Cell:714-720-5271

 

Xin lưu ý: Đậu xe trên đường Lampson hay những địa điểm thuận tiện gần đó.

Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment
 
 

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Khai Sáng Đạo PGHH

 

GIÁO  HỘI  PHẬT  GIÁO  HÒA  HẢO
HỘI  ĐỒNG  TRỊ  SỰ  TRUNG  ƯƠNG

12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
Tel: 832-397-9813 *
www.tandanhoa.com

pghhlogo

THƯ  MỜI

Trân trọng kính mời

Ô/Bà: __________________________________________________

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO.

Thời gian và dịa điểm như sau:

2:00 chiều ngày 29 tháng 6, năm 2014 tại

TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

Tel: 832-397-9813

12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840

an hoa tu2

Tổ Đình An Hòa Tự

 

CHƯƠNG TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM

 • Quan Khách và đồng đạo đến

II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM

 • Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm
 • Giới thiệu thành phần tham dự
 • Diễn văn của Ban Tổ Chức

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

 • Nghi Thức Hành Lễ
 • Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của
  Đức Huỳnh Giáo Chủ
 • Đọc 8 Điều Răn Cấm

IV.- Phát Biểu của Quan Khách và
Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý: 4:00 PM

V.- Văn Nghệ Giúp Vui
VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức
VII.- Bế Mạc 6:00 PM

*
*     *
“Đạo pháp thường hay dung với hòa
Xét người cho tột xét thân ta
Nếu người rõ phận vui lòng thứ
Ta thứ được người người thứ ta”

Lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ

CỐ VẤN BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ

 • Cụ PHAN NHƯ TOẢN, Chủ Tịch Danh Dự Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Trị Sư Trung Ương GHPGHH
 • TRẦN SINH CÁT BÌNH, Chủ Tịch Danh Dự Hội Đồng Đồng Cố Vấn Hội Đồng Trị Sự Trung Ương HGPGHH
 • LS. Đinh Thạch Bích
 • GS. Trần Văn Chi
 • Ô. Bà Hoàng Đình Từ
 • Thiền Sư Nguyên Linh
 • Ô. Bùi Văn Truyền
 • Đốc Sự HC Châu Văn Để
 • GS Lê Hữu Quế
 • Nghệ Sĩ Tuyết Nga

LIÊN LẠC:
TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;

Lê Văn Tâm, 626-538-3409;
Trần Văn Vui, 619-278-9758;
Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244;
Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;
Đào Bích Ty, 714-726-4002;
Nguyễn Thanh Tân, 714-733-8193;
Ô. Ba Định, 714-837-4857;
Mai Bá Điển, 626-246-5121;
Phạm Diệu Chi, 714-722-8129;
Anh Hiền, 714-310-9369;
Nguyễn Bá Triết, 714-331-0937
Nguyễn Khang, 714-757-1696

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

 • Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự
 • TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng
 • DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng
 • DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách
 • Lê Văn Tâm, Phó Ban Tổ Chức
 • Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức
 • Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức
 • GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức
 • Bà Phạm Diệu Chi, Phó Ban Tổ Chức
 • Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký
 • Ông Hồ Phi
 • Bà Nguyễn Minh Tâm
 • Ô. Trần Ngọc Châu
 • Soạn Giả Trần Văn Hương
 • Nghệ Sĩ Tuyết Nga
 • Soạn Giả Bùi Minh Đức
 • Nhạc Sĩ Ngọc Nôi
 • Ô. Bà Nghệ Sĩ Hoàng Lợi
 • Nghệ Sĩ Phi Loan
 • Ô.Bà Ba Định
 • Bà Đào Bích Ty
 • Ô. Mai Bá Điển
 • Ô. Nguyễn Thanh Tân
 • Ô. Nguyễn Văn Hiền
 • Bà Phạm Mai
 • Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà

Trang mạng Tân Dân Hòa www.tandanhoa.com là cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống tín ngưỡng và văn hóa dân tộc, đồng thời cập nhật và phổ biến tin tức đấu tranh cho tự do hành đạo, cho một Việt Nam Dân Chủ Phú Cường không độc tài, không cộng sản.

Trong điều kiện hiện có, Tân Dân Hòa xin phép được góp nhặt những bài vỡ tin tức từ các nơi. Tân Dân Hòa chân thành biết ơn những tác giả những cơ quan truyền thông đã mặc nhiên rộng lượng cho Tân Dân Hòa đăng tải.

Đôi lời cùng Đồng Đạo và Độc Giả:

Xin phép được hướng dẫn quý vị khi vào trang mạng Tân Dân Hòa, hãy nhìn ngay bên trái sẽ thấy các tiết mục có chủ đề như: Lịch Sử PGHH, quý vị bấm vào đó, một loạt bài vở liên quan sẽ hiện ra. Muốn theo dõi tình hình tranh chấp biển đảo, chạy đua võ trang khí tài như tàu chiến phi cơ, hạm đội tàu ngầm của các nước Đông Nam Á Châu hoăc của các cường quốc liên hệ, thì chỉ cần bấm vào mục Biển Đông. Các mục Chính Trị Thời Sự hay Thắng Tích Cảnh Đẹp cũng bấm vào những mục đó.

Thiết tha kêu gọi:

Thay mặt Trung Ương Giáo Hội, Tổng Vụ Giáo Lý, cũng như Khối Tuyên Huấn Dân Xã, ông Hội Trưởng Tiến Sĩ Lê Phước Sang và Chánh Thư Ký Huyền Tâm Huỳnh Long Giang chân thành mong ước sự đóng góp, bài vở, tin tức, hình ảnh, phim, DVD, thi văn, và những tác phẩm nghệ thuật phù hợp tinh thần nhân văn trong sáng, phù hợp tinh thần văn minh văn hóa dân tộc của các nhân sĩ trí thức và của đồng đạo từ bốn phương gởi về.

Đăc biệt là những tư liệu kỹ năng thuyết trình Giáo Lý, những bài Pháp Luận của quý Tu Sĩ, Cư Sĩ PGHH từ Quốc Nội.

Những công tác dự kiến thực hiện:

Đại Lễ 18 tháng 5 kỹ niệm lần thứ 75 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Đạo PGHH sẽ được tổ chức tại khuôn viên Hội Quán đường Euclid, Ngày Thành Lập Đảng Dân Xã – 21 tháng 9 cũng như Ngàỵ 25 tháng 2 là ngày Đức Thầy Thọ Nạn tại Đốc Vàng, ngoại trừ Đại Nhạc Hội Văn Nghệ gây quỷ sẽ ở địa điểm khác.

Hướng tầm nhìn về quê hương đất nước chúng tôi mong ước có một ngày trong các tỉnh Miền Tây nhất là vùng Thánh Địa thân yêu những mầm mống Giáo Lý, những tinh thần xã hội Từ Thiện được đâm chồi nảy lộc những mảnh tình sắc son được vun quén, để Xã Hội Công Bằng Đức Hạnh được lập thành, những tình nghĩa chân thật vững bền, những hương hoa tâm hồn lan tỏa khắp mọi miền quê hương đất nước. Cúi lạy ơn trên Trời Phật, Hồn Thiêng Sông Núi, anh linh của các Anh Hùng Liệt Nữ gia trì hộ độ cho tất cả chúng ta.

Email của Tiến Sĩ Lê Phước Sang: lephuocsang.pghh@gmail.com
Điện thoại: 832-397-9813

Email của Huyền Tâm Huỳnh long Giang: huyentamhh@gmail.com
Điện thoại: 714-720-5271

Categories: Hội Đồng Trị Sư, Hội Đồng Trung Ương, Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Thư mời Tham dự Lễ cầu siêu 100 ngày cho Bà LPS

 

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Gardem Grove, CA 92840
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2013/8/1
Subject: Fwd: Thư mời Tham dự Lễ cầu siêu 100 ngày cho Bà LPS
To:

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Gardem Grove, CA 92840
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2013/8/1
Subject: Fwd: Thư mời Tham dự Lễ cầu siêu 100 ngày cho Bà LPS
To: triluu9999@yahoo.com

Kinh thưa Ông Hội Trưởng,

Thơ nầy dược gởi đến Ông  Hội Trưởng để cám ơn Ong Hội trưởng đã đến dự Đại Lễ. Tôi  goi diện thoai nhiều lần để nói lời tri ân đối với sự giúp đở  va yểm trợ của Ông Bà Hội Truong.
Hoà Thuợng Minh Tuyên sẽ tổ chức  lễ cầu nguyện 100 ngày cho bà LePhuoc Sang lúc 3 pm chủ nhựt 4 tháng 8 tai Tổ Đinh Minh Đăng Quang , ngay gốc đường Harvard va dường Fairview( tel 619-709-4842). Kinh moi Ong Hội Trưởng va bà con trong Hội tham dự.
Tran trọng,
lephuocsang
Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

Giới thiệu ông Hộitrưởng HĐTSTƯ,GH.PGHH, TS. LêPhước Sang

Giới thiệu ông Hộitrưởng HĐTSTƯ,GH.PGHH, TS. LêPhước Sang

Nhân dịp Đại lễ Kỹ niệm 74 Đức Thầy khai sang nền Đạo PGHH.

Soạn và đọc: Huyền Tâm, Chánh Thư ký HĐTSTƯ, kiêm Tổng Vụ truởng Phổ thong Giáo lý

—————————————————————————————

Kính thưa Quý quan khách,

Kính thưa Quý Đồng đạo,

Hôm nay là ngày Đại lễ Kỹ niệm 74 năm Đức Huỳnh Giáo chủ khai

sáng Đạo PGHH, nhằm ghi nhận công ơn của Ngài và luôn nhắc nhở

đồng đạo tu rèn theo giáo huấn của Đức Thầy.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng không quên công ơn của môt người còn

sống, ông đã tận tụy một đời, một lòng với PGHH trong suốt hơn 70

năm. Dù hôm nay ông đã ngoài bát tuần, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến

đất nước, đến PGHH nhiều hơn cả bản thân. Tôi muốn nói đến TS. Lê

Phước Sang, Hội trưởng HĐTSTƯ-PGHH. Ông là một đồng đaọ lão

thành mà chúng tôi luôn học hỏi và trân quý.

Chắc nhiều người đã biết về TS. Lê Phước Sang, và một số người cũng

đã biết về những sinh hoạt trong chính quyền VNCH, cũng như về đống

góp của Ong cho PGHH trước năm 1975 tại Việt Nam. Thế nhưng, tôi

xin mạn phép được nói thêm về ông nhân dịp Đại lễ Kỹ niệm 74 năm

này.

Thưa quý vị:

Trước năm 1975, lúc thiếu thời, ông đã được HĐTSTƯ của PGHH rất

thương yêu và tin cậy. Khi ấy Cụ Lương Trọng Tường là Hội Trưởng,

cùng các cụ Phó Hội Trưởng, Chánh Thơ ký, Viện Trưởng Phổ thông

Giáo lý kiêm Tổng quản nhiệm Trung tâm Giáo thuyết PGHH thuộc

Viện Đai Học Hòa Hảo, Vien truong Kiểm soát, Vien truong Van Hoá

Xã Hội, VienTruong Tổ Chức và nhiều vị chức sắc cao cấp khác trong

PGHH. Ai ai cũng tin cậy và hy vọng về Lê Phước Sang, một người còn

rất trẻ, nhưng có trình độ và nhiều năng lực. Vì thế, nên HĐTSTƯ đã

giao phó cho ông các trọng trách như sau:

• Đại Diện cho HĐTSTƯ để làm việc với Chánh Phủ đương thời, làm

việc với các Tôn giáo và các Đảng phái, làm việc với các Tòa Đại

sứ và Ngoai giao Đoàn;

• Chủ tich Khối Dân cử PGHH gồm DB, NS, NV Hội đồng tỉnh và

Hội đồng xã;

• Tổng vụ trưởng Văn hoá – Giáo dục và Thanh niên, Vịên Trưởng

Viện ĐH Hoà Hảo để đào tạo nhân tài cho PGHH, cho Miền Tay

va Viet Nam.VĐH.HH đuoc Bộ Giáo Duc cấp Nghi Đinh cho

phep dạy va cấp văn bằng Cử nhân, Tien Sĩ Dẹ tam Cấp va PH.D.

Chủ tich HĐ Quản trị Bệnh viện Nguyễn Trung Trực và Bảo An

Quân, với Nghị định của Bộ Y tế, với ngân sách và thuốc men đủ

điều trị miễn phí cho mấy trăm giuờng bệnh và vô số bệnh nhân

ngoại chẩn;

• Chủ tịch Uỷ ban PGHH,TƯ lo về chánh trị và bầu cử cấp Quốc gia,

nhằm lựa chọn các ứng cử viên của PGHH, và lựa chọn ứng cử viên

Tổng thống nào để thảo luận về điều kiện hợp tác truớc và sau khi

họ đắc cử.

Qua những nhiệm vụ được giao phó và những thành công nhất định

mà ông đã đạt được trong thập niên 70 tại VNCH, chúng ta đã thấy sự

thông minh, và năng lực thiên phú đã tạo nên thành tích và tên tuổi của

TS Lê Phước Sang trước năm 1975.

Chính nhờ vào tiềm năng và vốn liếng của PGHH đã ủng hộ, mà ông đã

thành công trong nhiem vụ Chánh án, Tổng trưởng, phụ tá Thủ tướng

chuyên trách về lãnh vực Giáo dục, Canh nông và Y tế trong Đe Nhị

Cong Hoà Viet Nam. Và, cũng nhờ sự ủng hộ của toàn thể đồng đạo

PGHH, HĐTSTU đã vân động cho LePhuoc Sang đắc cử Dân biểu

Quốc hội Lập hiến tại Long Xuyên với số phiếu cao nhứt toàn quốc, trở

thanhLanh Tụ Khối Đa Số và rồi đắc cử Nghi sĩ trong cuộc bầu Toàn

Quốc với số phiếu cao nhất tại miền tây và vùng 4 chiến thuật. Sau đó

ông đã thành lập Viện Đại học HH nhằm phát triển về văn hóa, giáo

dục tại tất cả các tỉnh thuộc Miền Tây. Đây là niềm tự hào của riêng

GHPGHH và dân chúng Miền Tây của chúng tôi.

Có một điều ít người biết đến. Đó là khi Hoa Kỳ quyết định rời bỏ Việt

Nam vì nhu cầu chiến lược mới của họ, TS. Lê Phước Sang đã vận

động được một Hội nghị Thượng đỉnh tại BTL Vuùng IV, Cần Thơ

giữa Chánh phủ gồm Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần

Thiện Khiêm và Tổng trưởng Nội vụ Lê Công Chất cùng với HĐTSTUGH.PGHH gồm Cụ Hội trưởng Lương Trọng Tường, NS Lê Phuớc

Sang và cụ cố vấn kiêm Chánh thư ký Dật Sĩ Trần Văn Nhựt. Cụ Hôi

truởng Lương Trọng Tuờng uỷ nhiệm cho NS Lê Phước Sang đứng ra

trình bày sách lược của HĐTSTU xin chánh phủ đồng ý võ trang 6 Sư

đoàn Dân quân PGHH, không cần lương bổng, không cần thực phẩm và

quân trang để giữ vững diện địa giúp QLVNCH dồn hết sức lực đối phó

với tình thế đang ngày một nguy kịch, hi vọng tái tạo dựng khí thế cho

Quan Dan Can Chính…. Chánh phủ rất vui mừng, nhưng tiếc thay Hoa

Kỳ đã cản trở Chánh phủ Việt Nam thực hiện, vì những lý do và nhu

cầu đặc biệt của Hoa Kỳ. Và, sau đó là quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975

đã xảy ra khiến cho bao nhiêu đau thương và mất mát như chúng ta đã

thấy.

Từ sau 1975 khi rời khỏi quê hương ra hải ngoại cho đến nay, đứng

trước nhiều biến chuyển đau thương dồn dập đối với tín đồ PGHH, TS

Lê Phước Sang luôn canh cánh bên lòng ngày đêm lo lắng, không một

chút an tâm.. Với bằng cử nhân luật tại VNCH, bằng thạc sĩ và PhD tại

Hoa Kỳ, Vien Đại Học Pittsburgh, với kinh nghiệm cao cấp lãnh đạo

trong tư pháp, hành pháp, lập pháp và PGHH, từ 1975 đến 2013, TS Lê

Phước Sang, suốt 38 nam nay, không hề làm bất cứ một công việc gì

có luơng bổng tại ngoai quốc . Mỗi năm đồng đạo LePhuoc Sang chỉ

về thăm gia đình không quá 40 ngày ngoại trừ truờng hợp Bà Lê Phước

Sang 3 lần đau thật nặng. Và bà vừa mới từ trần ngày 3 tháng 5 nầy..

Trong cả cuôc đời lưu vong,Tiến sĩ Lê Phước Sang luôn tự đặt mình

phải có bổn phận phụng sự PGHH tại quốc nội và tại hải ngoại, và nổ

lực thiêt tha của Ong là luôn tận tình tận lưc kết hợp với các Đoàn thể

Việt chơn chánh đồng thời hết long cộng tác với Hoa Kỳ và với Quốc

tế. Đối với những người dân trong nước chưa có cuộc sống thoải mái,

đạo đức mỗi ngày một càng băng hoại, nên đồng đạo LePhuoc Sang

luôn luôn nghĩ suy và tìm kế hoach để làm một điều gì đó có thể mang

lại lợi ích cụ thể thiết thực cho đồng đạo và đồng bào.

Chúng tôi rất tin tưởng và kính trọng Tiến sĩ Lê Phước Sang cùng với

đại khối 8 triệu đồng đạo PGHH là những người luôn luôn sẵn sàng

dâng hiến bản thân mình cho quốc gia dân tộc, cho Tổ quốc Việt Nam,

cho sự trường tồn và thịnh vượng của PGHH ….

Với những lời tha thiết nầy để chia sẻ tâm tư cùng quý vị Thượng

khách, đồng thời với những lời tri ân nồng nhiệt của đồng đạo chúng

tôi đến ông Hội trưởng HDTSTU, TS Lê Phước Sang, toi xin kính

chúc Ông Hội Truong luôn dồi dào sức khỏe, luôn vững mạnh tinh

thần, và thân tâm an lạc để tiếp tục hòa mình dẩn dắt anh chi em,

tiếp tục đấu tranh cho PGHH và cho quyền lơi chung của đại cuộc.

Xin thành khẩn tri ân và kính chúc toàn thẻ quý vị thương khách hôm

nay hiện diện được hạnh phước và đươc thành công tren mọi phương

diện…

Nam Mô A Di Đà Phật

Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

DIỄN VĂN CỦA TS LÊ PHƯỚC SANG, HỘI TRƯỞNG HDTSTU

DIỄN VĂN CỦA TS LÊ PHƯỚC SANG, HỘI TRƯỞNG HDTSTU

NHÂN NGÀY ĐẠI LỄ KỸ NIỆM 74 NĂM ĐỨC THẦY KHAI SÁNG ĐẠO PGHH

Hội trường VNCR, Morin Street, Westminster, California

Chủ Nhật 21 tháng 7 năm 2013 vào lúc 3 giờ chiều

———————————————————————————————–

Kính thưa HT Giác Lượng, HT Minh Tuyên, HT Minh Đạt, Mục sư TS. Nguyễn

Văn Minh, Linh mục Minh Hạnh và Qúy Vị Lãnh đạo tinh thần,

Kính thưa lãnh tụ Chánh đảng, lãnh tụ Hội đoàn, lãnh tụ Cộng đồng và Truyền

thông Báo chí,

Kính thưa Đồng bào và Đồng đạo,

Kính thưa Đồng đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh, Founder/ Tổng Giám Đốc

Global – TV, Hệ thống Phát hình Toàn cầu,

Kính thưa Quý vị Thượng khách,

I. Nhân danh là tín đồ PGHH đã từng phụng sự với tư cách TBT VN Dân xã

Đảng và Chủ tịch HĐVNTD, hiện này là Hội trưởng HDTSTU, tôi xin hân hoan

kính cẩn chào mừng và tri ân Quý vị tham dự Đại lễ thiêng liêng này của hơn 8

triệu tính đồ PGHH. Nhìn các thượng khách, tôi rất cảm động thấy có những bạn

thân thiết cố tri là lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính trị rất tên tuổi cùng với

đông đảo Dân biểu và Nghị sĩ VNCH như Nghị sĩ Trần Tấn Toàn, Nghị sĩ Nguyễn

Hữu Tiến, Dân biểu Vi Anh Bùi Văn Nhân, Dân biểu Trần Văn Ân, Phát ngôn

viên QLVNHC, Dân biểu Nguyễn Văn sâm, Dân biểu Nguyễn Minh Đăng, Dân

biểu Nguyễn Lý Tuởng, Dân biểu Trương Văn Miên. Tu sĩ Thích Minh Đạt là

nguời bạn lâu đời đã cùng tôi gắng bó từ thời còn tu hành với Hoà thượng Giác

Nhiên, Hoà thượng Giác Lượng, Hoà thượng Minh Tuyên, hiện đang là Viện

truởng Chùa Nhân Quả, hôm nay cùng đến cùng với vài chục phật tử và nhiều tiến

sĩ thiện trí thức – sẽ tiếp tục cùng với An Hoà tự PGHH chung lo đại cuộc. Tôi

không đủ lời tri ân Hoà thượng Giác Lượng và Hoà thượng Minh Tuyên suốt mấy

chục năm nay đã tận tình thương mến và giúp đỡ tôi trong thật nhiều phương diện

để tôi phục vụ PGHH và tổ quốc. Tôi xin đuợc trân trọng trình bày tấm lòng cảm

kích đối với nhiệt tình yểm trợ và đóng góp của đồng đạo PGHH Nguyễn Hữu

Chánh trong quá khứ, hiện tại và tương lai để PGHH phát huy khả năng phụng sự

hữu hiệu của mình.

II. Đức Thầy mở đạo PGHH ngày 18 tháng 5 Kỹ Mảo nhằm 4 tháng 7 năm 1939

dương lịch là ngày độc lập của Hoa Kỳ. Phù hợp với phong hoá và dân sinh của

quốc độ VN trong thời thực dân Pháp đô hộ; phổ thông giáo lý bằng thi thơ lục

bát, thất ngôn truờng thiên thật thâm trầm, êm ái, cảm hoá lòng nguời; tiên tri

thời cuộc và cứu bệnh nan y bằng lá cây, giấy vàng và nuớc lã, Đức Thầy đã thức

tỉnh ngừơi đời nên trùng trùng điệp điệp đồng bào kéo về Thánh địa quy y theo

PGHH. Chính quyền Pháp hoảng sợ đến độ phải lấy nhiều biện pháp ngặt nghèo

để đối phó như di chuyển đi nhiều nơi, đưa vào nhà thương điên Chợ Quán và

đưa ra khỏi nuớc VN. Đức Huỳnh Giáo Chủ hiện thời đã có hơn 8 triệu tín đồ và

chiến hữu trung kiên cư ngụ trên một căn cứ địa là vựa lúa nuôi duỡng cả nước,

một lòng tận tình lo “bảo quốc an dân”, lo “cứu nuớc khi nuớc lâm nguy”. Tín đồ

PGHH hằng năm tổ chức Đại lễ kỹ niệm ngày Đức Thầy lập đạo, không phải là

vấn đề về hình thức mà là vì bổn phận phải nghiền ngẫm, ghi nhớ và thi hành lời

Đức Thầy dạy dỗ. Đức Thầy đã nói: Muốn về cõi Phật thì phải lập thân cõi trần

mà lập thân cõi trần là làm nhiệm vụ tứ ân quan trọng nhất là ân đất nuớc. Đức

Thầy dạy tín đồ phải tha thứ tội lỗi cho nhau khi nóng giận, phải thương yêu lẫn

nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ trọn

lành trọn sang về nơi cõi tây phương an duỡng và học đạo cho hoàn toàn đặng trở

lại cứu vớt chúng sanh.

III. Đức Thầy đã lập PG Liên Hiệp Hội năm 1945 mong đoàn kết các tôn phái

đạo Phật. Sau ngày 1975 tại Nam Cali, một đại hội tổng hợp PG – PGHH với Hoà

Thượng Minh Tuyên, tiến sĩ Trần Quang Thuận cùng với Lê Phuớc Sang và DB

Dương Minh Quang đã quyết định tái sinh hoạt VNPH Liên Hiệp Hội. Hội đồng

điều hợp trung ương đã đuợc thành lập với 4 vị đại diện vừa kể. Hội đồng điều

hợp trung ương này đuợc đại hội hỗn hợp uỷ nhiệm triệu thỉnh hội đồng lãnh đạo

tinh thần tối cao gồm có Đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Hoà thuờng Thích

Hạnh Đạo, Hoà thượng Thích Giác Lượng, Huynh truởng PGHH Trần Kiều Bùi

Văn Mạnh, Hội truởng danh dự Tu sĩ Thái Hoà, Hội truởng Âu Châu Hồ Minh

Châu. Hôm nay chiếu theo yêu cầu của nhiều nhân vật thương nuớc thương dân

tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị lãnh đạo trong hai cơ chế vừa kể cùng với Hoà

Thương Minh Đạt, Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Linh mục Minh Hạnh

và toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần cố gắng thành lập liên minh các tôn giáo để

cùng nhau dùng từ tâm và đạo hạnh tìm đuờng cứu vớt quê hương tránh khổ đau

và mất mát triền miên. Tôi sẵn sàng toàn thì đi theo cùng quý vị và lãnh tụ các

đoàn thể, cộng đồng và chánh đảng để làm công việc tiếp xúc và vận động lớn lao

này.

IV. Tôi tin tuởng và khâm phục Đức Thầy về tấm lòng đạo đức, yêu nước, thương

dân, hài hoà, đoàn kết. Tôi thành tâm hết lòng hết sức “cung kỉnh cầu xin ơn trên

tối cao, cầu xin chư Phật mười phương, cầu xin Phật tổ Phật thầy, Quan Thượng

đẳng Đại thần hộ độ chúng con có đủ tâm đủ lực để hài hoà đoàng kết nhường

nhịn nhẫn nhục với nhau làm cho đại cuộc thành công viên mãn. Hôm nay đứng

truớc nhiều biến chuyển dồn dập của tình thế tôi tự xét có bổn phận kính chuyển

đến toàn thể thượng khách hiện diện và những vị tôn quý không hiện diện được

“tấm lòng cảm kích và tri ân sâu xa của đại đa số 8 triệu đồng đạo PGHH quốc nội

đối với tình nghĩa cao trọng của quý vị mà chúng tôi coi là vô cùng to lớn vĩ đại”.

Tôi hy vọng và mong mỏi rằng chúng ta sẽ càng ngày càng thêm cảm thông, gần

gủi và gắn bó để cùng nhau chung lo cho quê hương và dân tôc. Xin cầu chúc toàn

thể quý vị đuợc sức khoẻ thành công và thân tâm an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

THƯ TRẦN TÌNH PGHH-PGHH

Kính chuyển đến chư qúi đồng đạo và BTS khắp nơi: Tiếng nói và lời yêu cầu quan tâm đến hiện tình PGHH trong nước.

 
Thánh Địa Hòa Hảo, ngày 9/7/2013

THƯ TRẦN TÌNH
 

Kính gởi

– Quí BTS//PGHH Hải Ngoại Các Cấp tại Hoa Kỳ.

– Quí BTS/PGHH Hải Ngoại, Các Cấp tại Canada, Úc Châu, 
Âu Châu .
– Quí Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. 

Trước tiên chúng tôi xin thay mặt bà con đồng đạo quê nhà, chân thành kính lời chúc sức khỏe, chúc phúc an lành và thịnh vượng đến toàn thể quí cộng đồng PGHH hải ngoại, quí cộng đồng Việt kiều khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn quí vị thời gian qua đã không ngừng quan tâm giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất, hỗ trợ tích cực cho các phong trào đấu tranh “Giữ Đạo Chờ Thầy” của đồng đạo tâm huyết nơi quê nhà, góp phần lớn lao bảo vệ và vinh danh nền Đại Đạo của Tổ, 
Thầy suốt thời kỳ pháp nạn thường xuyên xảy ra .

Thưa quí vị, 
Lâu nay, do tính ưu việt chân chính, sáng chói nhiệm mầu của nền Giáo lý Phật Giáo chân truyền, nên PGHH luôn là đối tượng bị chỉ trích, xuyên tạc của nhiều xu hướng tà tây đố kỵ. Nhất là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, lịch sử…Trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ phỉ báng trên sách báo qua các đầu đề: Dòng sông thơ ấu, Sư thúc Hòa Hảo, Tướng phường tuồng…Tâm thư phục đạo, VCD Vạn linh tịnh độ… Nhìn chung những tác phẩm độc hại trên chỉ xuyên tạc khía cạnh lẻ tẻ, vu vơ. Đặc biệt gần đây, sự việc Học viện PGVN tại TP/HCM đã trở thành “Tâm điểm” phỉ báng Đạo PGHH có sự cộng tác của nhiều người, họ dồn tổng lực xuyên tạc, nhục mạ nhằm triệt hạ tận góc rễ nền Phật giáo bản địa (PGHH) bằng cả tính pháp lý. “Đồng hội, đồng thuyền” trong sự công kích bất chính này, ngoài tập luận văn ác kiến của kiêu sinh Thiện huệ còn có phần giải thích sai suyển tôn danh Phật Giáo Hòa Hảo trong quyển Tự Điển Phật Học của hòa thượng Thích Minh Châu, có cả giáo sư Minh Chi hướng dẫn và Hội đồng điều hành Học viện khóa IV phê duyệt “luận văn đạt yêu cầu”. Thủ phạm chính thực hiện hành vi “Vi hiến và phạm Thánh” trong luận văn tốt nghiệp đề tài: “Thực chất của đạo Hòa Hảo” là tăng sinh Thích thiện huệ với ý đồ cực kỳ thâm độc, nham hiểm, thái độ hết sức kiêu căng hỗn láo. Hắn không tiếc lời phỉ báng Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng lời lẽ thô lỗ nặng nề, dùng ma thuyết ngoại đạo công kích giáo lý PGHH còn miệt khinh rằng: “Đạo Hòa Hảo là đạo của những người thất học” hắn lại ngoan cố truy cùng, đuổi tận đã nhiều lần phủ nhận và tướt đoạt tư cách pháp nhân của đạo Phật Giáo Hòa Hảo đến cuồng ngông táng tận, khác nào ma vương phá đạo. Thế mà các thiền sư tiến sĩ trong Học viện PGVN/TP/HCM không biết có còn tu “chánh kiến” nữa không mà đến hai lần phê duyệt “Luận văn đạt yêu cầu”? Lại còn tưởng thưởng cho học trò “cưng” của mình một bằng cấp cử nhân Phật học, đặc biệt còn nâng cấp cho y sang du học ở trường Quốc tế. (University of Pune Ấn Độ thuộc phân khoa Triết, cuối năm 2013 sẽ ra trường với bằng Tiến sĩ). Phẫn uất trước sự chống phá hết sức cực đoan thù địch đến trắng trợn của ranh tăng Thích Thiện Huệ. Cộng đồng PGHH trong và ngoài nước đồng loạt phản ứng viết nhiều đơn khiếu nại, kiến nghị, thư phản đối, kháng thư… gửi dồn dập đến học viện PGVN tại TP/HCM và các cơ quan hành pháp chức năng khác.Tính đến nay đã có hàng trăm văn bản gởi đi,ròng rã hơn bảy tháng trời, nhưng về phía nhà chức trách vẫn chưa vào cuộc để “An dân”, công lý cũng im lìm không hề phán xét, phía Học viện PGVN tại TP/HCM chỉ ra vỏn vẹn một văn bản “Phúc đáp…” hứa suông về hình thức kiểm điểm qua loa mà cũng chưa thực hiện tối thiểu điều gì. Khiến sự phẫn uất của cộng đồng PGHH càng thêm dâng cao khó kiểm soát. 

Nay đã đến giai đoạn phát đơn khởi kiện ra tòa, cũng không có tín hiệu lạc quan. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TP/HCM chưa hồi báo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trả lại hồ sơ và chỉ dẫn khiếu nại đến Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc Hội đồng trị sự PGVN. Xem như việc kiện cáo được đưa trở về điểm xuất phát khiếu nại ban đầu, đúng cái nơi quản lý tôn giáo cao nhất cũng vừa là nơi“vô tư” nhất đối với vụ việc nghiêm trọng lần này, vì họ chưa từng “Đả động bên nào” phó mặc cho “Rồng, cọp” tranh đương, tuy đã có nhiều đơn bức xúc của tín đồ PGHH gửi tới. Kể ra công việc đệ đơn trình tấu xem như “gởi sớ cho hạc”. Đây chính là một vấn đề rất nan giải! 

Dù vậy, tinh thần đấu tranh vì chơn lý, vì chính nghĩa đòi công lý của cộng đồng PGHH nạn nhân quyết không dừng lại bất kể thời gian, bất chấp hi sinh gian khó. Hơn 7 tháng qua đồng đạovẫn tiếp tục đi gõ cửa dặm đi, dặm lại nhiều lần hầu hết các cơ quan Hành pháp, kiện đến cơ quan Tư pháp, tới đây sẽ lần dò đến cơ quan Lập pháp, cũng không mấy hy vọng, nhưng phải khiếu nại cho giáp vòng, may ra sẽ tìm được sự trợ giúp bất ngờ từ phía các nhà soạn thảo Hiến pháp, các vị đã từng ký ban hành các Đạo luật Quốc gia, lẽ nào lại không nóng ruột khi có những cá nhân, tổ chức ngang nhiên vi Hiến và phạm pháp mà không bị xử lý. Nếu thật sự rủi ro, cả ba hệ phân quyền của Đất nước đều quây lưng trước nỗi oan tình của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, thì chúng ta chỉ còn cách ngữa mặt lên Trời mà hát câu: “Thiên lý dị nhiên” thôi! Và đến đây, có lẽ là cùng đường trên tiến trình đấu tranh tuân theo luật pháp Quốc gia, vì phía trước không có một chút tia sáng cuối đường hầm. Lúc ấy, đành phó thác cho ý thức và căn cơ của đa số cộng đồng “tính sao thì tính” vậy! 

Nhận thức khách quan cho thấy hình như công cuộc đấu tranh này đang thiếu một tố chất xúc tác cần yếu nào đó, một là “ Cơ Trời ”, hai là “Quốc tế”. Trời thì cao viễn, chưa đủ cơ duyên khó cầu, Quốc tế thì đất rộng, biển to, thiếu phương tiện và nhân duyên khó gặp! “Nước xa khó chữa lửa gần”. Thực trạng hoang mang này, cộng đồng PGHH quê nhà ví như một đoàn người đang lạc giữa rừng hoang, xung quanh toàn là hầm hố cạm bẫy, tiếng kêu cứu khó thấu trời xanh, chẳng lẽ phải chờ chết thảm giữa cánh rừng già một cách tức tưởi thế ư! 

Linh cảm cho biết, vẫn còn một xuất lộ cầu may, là trông cậy vào vai trò trung gian vận động của Việt kiều PGHH hải ngoại. Chủ yếu dựa vào quí vị là những yếu nhân tối cần, hầu cứu vãn tình thế như: Chòm sao Bắc đẩu soi đường giữa trời đêm cô tịch. Sẵn môi trường giao lưu thuận lợi, quí vị lại từng sống và làm việc nơi những quốc gia dân chủ tiên tiến, có kinh nghiệm giao tiếp nhiều nơi, có tình cảm và uy tín với các tổ chức Tôn Giáo Thế giới … Hoa kỳ và Úc Châu, Âu châu là trung tâm giao lưu Quốc tế tầm cỡ có ảnh hưởng toàn cầu. Tiếng nói từ mối giao hảo thân thiện ngoại giao của quí vị chắc chắn tranh thủ được nhiều sự trợ giúp quan trọng, là cơ hội đối ngoại tốt trong việc thương lượng ôn hòa, thân thiện với các cơ quan quản lý Tôn giáo tại VN để cùng hài hòa tháo gỡ vướng mắc rất đáng quan tâm. Cơ hội giải oan cho PGHH trong sự cố học viện lần này có khả năng mang lại kết quả hữu hiệu như mong đợi, tất cả đều kỳ vọng vào sự vận hành ngoại giao khéo léo của quí vị. 

Theo tâm trạng chung của cộng đồng PGHH quốc nội hiện nay là: Rất trông đợi kết quả tốt lành từ phía quí vị trong việc xúc tiến tổng hợp các chứng cứ trích đoạn từ tập luận văn tốt nghiệp của Thích thiện huệ, sớm gởi đến các cơ quan có trách nhiệm chủ quản du tăng sinh VN du học tại Ấn Độ để kịp thời đề xuất biện pháp chế tài. Với kinh nghiệm sở trường vốn có, đây là việc làm trong tầm tay của quí vị.

Hiện nay theo chúng tôi được biết: Tăng sinh Thích thiện huệ đang theo học tại trường University of Pune Ấn Độ thuộc phân khoa Triết. Có thể liên hệ Tòa đại sứ Ấn Độ tại Hoa Kỳ, Canada và tại Úc Châu,Âu châusẽ có thêm nhiều thông tin cần thiết. 

Thưa quí đồng đạo hải ngoại. 

Có lẽ do tính hiếu hòa và lòng nhân nhượng cố hữu của một cộng đồng sức yếu thế cô, nên PGHH thường bị ngược đãi, phỉ báng thậm tệ, ngay như tăng sinh tầm thường hạ đẳng như T T huệ mà còn tỏ ra hống hách kiêu căng, miệt khinh hỗn láo, thóa mạ cả cộng đồng PGHH chúng ta một cách vô cớ mà vẫn an nhiên tự tại, trong khi chúng ta là nạn nhận vô tội vạ phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục.. Nghĩ tủi cho thân phận Đạo nhà, đã từng lừng danh là một tông phái Phật giáo dân tộc chính thống đường bệ, Đức Giáo Chủ là một cổ Phật lâm phàm, oai đức rộng lớn trùm phủ càn khôn, được cả thế giới tôn vinh, Thần Tiên kính phục, lại vô cớ bị lũ ma trơi phỉ báng nặng lời. Thảm thay vì “Thời quây vận kiểng” cộng đồng chúng ta đành co cụm vào nơi ẩm thấp để chịu nhục nhằn, đau đớn biết bao! 

Tuy nhiên, dù hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào, tinh thần bảo pháp phải luôn được nêu cao. Chúng tôi những tín đồ PGHH tuy thấp cổ bé miệng vẫn luôn thể hiện tiết tháo của những nhà tu hành chân chính, bất chấp gian nguy, quyết đi đòi công lý đến cùng dù phải trả giá đắc bao nhiêu ! Những mong kiều bào đồng đạo khắp năm Châu giúp vùa thêm nghị lực, ý chí để cùng quyết tâm thống nhứt đòi lại sự công bằng cho đoàn thể, hầu bảo toàn danh dự và giá trị thiêng liêng của nền chánh đạo chân truyền, vốn đã bị chỉ trích, phỉ báng một cách nghiệt cay vô lý. Trong lòng chúng ta đừng quên lời nhắc nhở của Đức Tôn Sư: 

“Nhưng cũng chỉ vừa lời với vốn,
Dại gì phải chịu trả ngông nghênh”.

Để thắt chặt nhịp cầu duyên bảo pháp lâu dài vững chắc. Tất cả đồng đạo tâm huyết nơi quê nhà luôn luôn trân trọng sự trợ giúp nhiều mặt của quí vị Việt kiều PGHH Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, tại Úc Châu, Âu châu và cộng đồng kiều bào khắp nơi trên thế giới. Rất mong được cùng gắn kết liên giao, kỳ vọng vào sự vận động thân thiện của quí vị, kịp thời tháo gỡ sự cố học viện cho suôn sẻ, công bằng, nhằm duy trì bền vững tinh thần “Giữ Đạo Chờ Thầy” hầu đền đáp phần nào hồng ân Tam Bảo. 

Trước khi dứt lời tâm ý trần tình, một lần nữa chúng tôi thay mặt cộng đồng PGHH quê nhà chân thành cảm ơn tinh thần hào hiệp của tất cả quí Ban Trị Sự PGHH Hải ngoại các cấp tại Hoa Kỳ, Canada và tại Úc Châu, Âu châu, cộng đồng kiều bào hải ngoại khắp năm Châu, cộng đồng đa sắc tộc bổn quốc liên bang Hoa Kỳ và liên bang Úc. 

Xin gởi lời chúc sức khỏe và lời nguyện cầu ơn trên Thầy, Tổ ban phước lành cho tất cả quí vị.


Trân trọng kính bút
 

Nhóm đồng đạo tâm huyết quê nhà.
Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.