Lịch Sử PG Hòa Hảo

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Ðại

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ

và Phật Giáo Thời Ðại

Lê Hiếu Liêm

 

 

Chương một: Dẫn nhập Việt Nam và Phật Giáo đầu thế kỷ hai mươi.

 

Đầu thế kỷ 20, tư tưởng Nho Giáo, thống trị độc tôn đất nước từ Thời Hồ Quý Ly, nhà Lê và nhà Nguyễn suốt 400 năm, hoàn toàn sụp đổ. Tư tưởng Phật Giáo, ngự trị vinh quang trong thời đại Lý Trần từ thế kỷ thứ 11 đến cuối thế kỷ 14, suy đồi tận gốc. Tư tưởng Tây Phương và tôn giáo của nó, Thiên Chúa Giáo La Mã, bị đại đa số trí thức và nhân dân coi như sản phẩm và công cụ của chế độ Thuộc Địa và thực dân Pháp nên vẫn không được chấp nhận. Ý thức hệ Cộng Sản cũng như các tư tưởng mới khác chưa ra đời. Cả một khoảng trống tư tưởng, cũng có nghĩa là một khoảng trống tôn giáo và chính trị, to lớn bao trùm trên một nước Việt Nam bị nô lệ, bóc lột, áp bức, lạc hậu và nghèo đói. Nhưng đây cũng là môi trường lý tưởng cho sự ra đời của những tư tưởng mới, những tôn giáo mới, những chính đảng mới và những phong trào mới: Phong trào Đông Du và Việt Nam Duy Tân Hội của Phan Bội Châu từ năm 1904, Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can và các nhà Nho tiến bộ năm 1907, tư tưởng dân quyền và dân chủ của Phan Chu Trinh suốt hai mươi năm (1905-1925), phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội cùng năm, Việt Nam Quang Phục Hội năm 1912, cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ và ở Huế năm 1916 của Thái Phiên, Trần Cao Vân, Lê Ngung, vua Duy Tân…, phong trào Hội Kín ở miền Nam năm 1913-1916 lan rộng khắp Lục Tỉnh và cuộc tấn công Sài Gòn năm 1916. Các hoạt động này đã liên tục diễn ra từ đầu thế kỷ 20 đến cuối đệ nhất thế chiến.

Tuy nhiên mãi đến đầu thập njiên 20 Việt Nam mới thật sự thức dậy với sự ra đời Việt Nam Thanh Niên Cách mạng Đồng Chí Hội và Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1925, Đạo Cao Đài năm 1926, Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1927, Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự ra đời của Đảng Cộng SảnĐông Dương năm 1930 và phong trào Sô Viết Nghệ Tỉnh 1930-1931.

 

Trong thời gian sôi động này, từ 1925 trở đi, Phật Giáo cũng đã thức dậy. Từ năm 1923, thiền sư Khánh Hòa và thiền sư Thiện Chiếu đã thành lập, tại chùa Long Hòa ở Trà Vinh, Hội Lục Hòa Liên Hiệp với mục đích vận động thành lập một Hội Phật Giáo Việt Nam toàn quốc để chấn hưng Phật Giáo. Thiền sư Thiện Chiếu, khác hẳn tất cả tăng sĩ Phật Giáo đương thời, là một tăng sĩ có tân học. Ông đã đi ra Trung và Bắc vận động thống nhất Phật Giáo năm 1927 nhưng bất thành.

Năm 1928 thiền sư Khánh Hòa xây dựng Thích Học Đường và Phật Học Thư Xã tại Chùa Linh Sơn, Sài Gòn và năm 1929 Ông cho ấn hành tạp chí Viên Âm, tập san Phật Học đầu tiên bằng quốc ngữ tại Việt Nam, đặt trụ sở tại chùa Xoài Hột, Mỹ Tho. Cùng thời, thiền sư Thiện Chiếu xuất bản một tạp chí Phật Học nhắm vào giới thanh niên trí thức lấy tên là Phật Hòa Tân Thanh Niên, đặt tòa soạn tại chùa Chúc Thọ ở Gia Định.

 

Năm 1931 thiền sư Khánh Hòa cùng nhiều tăng sĩ và cư sĩ thành lập Hội Phật Học đầu tiên tại Việt Nam, lấy tên là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học và thiền sư Từ Phong được mời làm Chánh Hội Trưởng. Hội ra tờ Từ Bi Âm năm 1932. Thiền sư Khánh Hòa, cùng người cộng sự thân tín là thiền sư Thiện Chiếu đã đóng vai trò tiền phong khai mở phong trào chấn hưng Phật Giáo và hiện đại hóa Phật Giáo, chuyển động sâu rộng lịch sử Phật Giáo và lịch sử Việt Nam trong suốt 65 năm qua.

Tại miền Trung, thiền sư Giác Tiên mở Phật Học Đường  tại chùa Trúc Lâm năm 1929 và ủy thác cho đệ tử là bác sĩ Lê Đình Thám thành lập Hội An Nam Phật Học năm 1932. Hội quy tụ đông đảo những danh tăng và cư sĩ trí thức tại miền Trung. Cư sĩ Lê Đình Thám được bầu làm Hội Trưởng và vua Bảo Đại được mời làm Hội Trưởng Danh Dự. Hội ra tạp chí Phật Học Viên Âm năm 1933. Năm 1934, thiền sư Giác Tiên, cư sĩ Lê Đình Thám… đã thành lập Trường An Nam Phật Học, trong đó có mở cấp Đại Học Phật Giáo. Đặc biệt hơn nữa là Hội đã phát động phong trào “Chỉnh Lý Tăng Già” rất quyết liệt để loại trừ ra khỏi tăng già những thành phần phạm giới, bất xứng. Chính nhờ những nổ lực cấp tiến này mà Phật Giáo miền Trung đã đóng được một vai trò quan trọng trong những thập niên sau đó.

Năm 1934 các thiền sư Trí Hải, Tâm Ứng, Tâm Bảo cùng với giới cư sĩ trí thức tên tuổi tại Hà Nội như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Dương Bá Trạc, Trần Văn Giáp, Nguyễn Năng Quốc, Nguyễn Hữu Kha, Bùi Kỷ, Lê Dư… thành lập Bắc Kỳ Phật Giáo Hội, bầu cư sĩ Nguyễn Năng Quốc làm hội trưởng và suy tôn thiền sư Thanh Hanh làm Thiền Gia Pháp Chủ.Đặc biệt là trong buổi lễ suy tôn Pháp Chủ này, cư sĩ Trần Trọng Kim đã thuyết pháp về đề tài; “Thập Nhị Nhân Duyên”. Hội ra tạp chí Đuốc Tuệ năm 1935 và phát triển mạnh mẽ khắp miền Bắc (Nguyễn Lang, Phật Giáo Việt Nam Sử Luận, q 3, t 51-173).

Đặc tính của cả ba Hội Phật Học tại ba miền là vai trò nổi bật của giới trí thức cư sĩ, là thuần túy Phật học và sinh hoạt Phật sự. Thời điểm 1925-1945 là thời điểm chuẩn bị trong kiên nhẫn và thầm lặng. Các hội Phật Học đã làm đúng chức năng và vai trò lịch của mình, một cách khiêm tốn, từ đống gạch vụn đổ nát của nền Phật học và Phật Giáo Việt nam trong thời Thực Dân Pháp thống trị.

Trong thời kỳ này xuất hiện những con người đặc biệt, xuất sắc và những tư tưởng mạnh mẽ, quyết liệt, trong Phật Giáo cũng như ngoài Phật Giáo. Từ đầu thập niên 30, tư tưởng Phật Hộc của Thích Thiện Chiếu đã là những quả bom chấn động. Và năm 1939 Huỳnh Phú Sổ xuất hiện làm một cuộc cách mạng tôn giáo, cải cách toàn bộ và triệt để Phật Giáo chưa từng có trong hai ngàn năm lịch sử Phật Giáo Việt Nam. Miền Nam, một vùng đất lạ lùng và kỳ diệu…

 

An Hòa Tự

Phan Chu Trinh từ Pháp trở về Sài Gòn năm 1925, đất nước bùng lên những làn sóng tư tưởng dân quyền và dân chủ. Ông khẳng định phải tìm nguyên nhân mất nước trong sự mất đạo đức, mất luân lý, trong bài diễn thuyết Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây, và ông cũng khẳng định chế độ quân chủ chuyên chế là nguyên nhân chính làm mất nước trong bài thuyết giảng Quân Trị Chủ Nghĩa và Dân Trị Chủ Nghĩa tại Sài Gòn năm 1925. Ông mất năm sau đó và đám tang ông cùng với cuộc vận động ân xá nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã khơi bùng phong trào yêu nước và yêu tự do dân chủ trên toàn quốc, đặc biệt là trong giới thanh niên.

Nhưng dữ dội, bốc lửa và sấm sét trong tư tưởng yêu nước chống thực dân cũng như tư tưởng tự do dân chủ, trong thời này, chỉ có Nguyễn An Ninh là đi xa nhất, quyết liệt nhất. Là một thanh niên miền Nam, Ông đi du học ở Pháp và trở về nước với bằng cử nhân Luật. Lợi dụng quy chế thuộc địa của Nam Kỳ, nơi mà báo chí bằng tiếng Pháp được tự do, không bị kiểm duyệt, Ông ra tờ La Cloche fèlèe (Tiếng Chuông Rè) từ năm 1923 đến năm 1926. Ông tự xưng tờ báo của Ông là “cơ quan tuyên truyền tư tưởng Pháp”, lấy tư tưởng của kẻ xâm lăng để đập những nhát búa tạ vào chế độ Thực Dân, đồng thời tờ báo cũng tự nhận là “cơ quan chuẩn bị cho tương lai dân tộc”. Thật là độc đáo và tuyệt vời.

Ngoài việc phê bình kịch liệt, thẳng tay chính sách và chế độ thực dân, Ông cổ võ cho việc đào tạo một tầng lớp thanh niên Việt Nam tân học, có văn hóa, có lý tưởng, có chí khí, có năng lực và có tổ chức và Ông tuyệt đối tin vào sức mạnh và vào tương lai của nhân dân Việt Nam. Ông chủ trương một nước Việt Nam thống nhất từ Nam chí Bắc và trở về lịch sử dân tộc để tìm niềm tin và sức mạnh. Ông hô hào, khi chỉ mới ngoài 20 tuổi, “Chẳng những phải duy trì những giấc mộng vĩ đại, mà còn phải tổ chức thành một nhóm quan trọng để chuẩn bị cho tương lai”. Không những tư tưởng táo bạo, độc đáo, mới lạ, kiến thức của Ông cũng rất uyên bác. Khi Thống Đốc Nam Kỳ tuyên bố: “Xứ này không cần trí thức”. Ông đã viết bài trả lời bốc lửa: “… Những thảm khổ của chúng ta ngày nay, còn gì nữa, đúng là do tổ tiên của chúng ta đã sờ mó vào cây kiến thức. Hạng trí thức đã làm đảo lộn thế giới, làm hư hỏng hạnh phúc của thế giới. Hãy nguyền rủa tên tuổi của Prométhé, kẻ đã lấy trộm chút lửa của Trời. Hãy nguyền rủa con người đã bày ra cái ná cao su cho trẻ con bắn đá vào trán ông khổng lồ… Trí Tuệ, đó là cái tai hại. Trí tuệ, đó là con rắn cuốn quanh thân cây đã làm cho chúng ta vĩnh viễn mất cõi thiên đường… Nói đến vai trò giáo dục, vai trò văn minh của các ông chủ xứ Đông Dương này, thưa các ông, điều ấy làm ta mỉm cười… Người ta đã quỳ lụy bái phục những vị “đem ánh sáng tới”, những vị “làm điều kỳ diệu ở Ấu Châu”… Cái gì kỳ diệu? Thực ra cái kỳ diệu đó là, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, người ta đã có thể làm cho trình độ trí thức của người Nam đã thấp đi lại càng rơi vào chỗ cực kỳ dốt nát. Cái kỳ diệu đó là người ta đã có thể, trong một thời gian ngắn như thế, xô đẩy một dân tộc có tư tưởng dân chủ, ngã nhào vào tình trạng nô lệ hoàn toàn“. (Trần Văn Giàu, Sự Phát Triển Của Tư Tưởng ở Việt Nam Từ Thế Kỷ 19 đến Cách Mạng Tháng Tám, q2, t 311).

Nguyễn An Ninh cũng là một trong những nhà trí thức tân học đầu tiên nghiên cứu Phật Học và hoàn thành một tác phẩm Phật Học quan trọng, cuốn “Phê Bình Phật Giáo”. Sau thời kỳ hoạt động sôi nổi từ 1923 đến 1926, Nguyễn An Ninh bị ở tù trong thời gian 1926-1927, sau đó Ông về nghiên cứu Phật Giáo. Trên bàn làm việc của Ông, có một cái chuông, một cái mõ, Ông cạo trọc đầu và đi chân không. Ông nghiên cứu Phật Giáo qua tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và các hoạt động Phật Giáo trong nước. Cuốn Phê Bình Phật Giáo xuất bản năm 1937 là kết quả của sự nghiên cứu này. Tựa đề của cuốn sách, 70 năm sau cũng không có ai dám viết một cuốn sách Phật Học có tựa đề thách thức và can đảm như vậy. Mục đích và phương pháp luận còn mới lạ, táo bạo hơn, đó là “so sánh Phật Giáo với thời đại của nó để chỉ chỗ hay, chỗ đúng hơn của nó đối với các thuyết khác và so sánh Phật Giáo với thời đại này để chỉ sai lầm của Phật Giáo“. Tác phẩm này được giới trí thức, giới chính trị cũng như giới Phật Giáo chú ý đặc biệt.

Nhưng không gây sóng gió và tranh luận suốt nhiều năm trời như những tác phẩm của Thích Thiện Chiếu. Đối với Tăng, Ni, Phật Tử thập niên 30, những tư tưởng Phật Học của Thích Thiện Chiếu là những tiếng sét ngang tai. Ngày nay đọc lại, chắc chắn quý vị tăng sĩ, cư sĩ và Phật Tử cũng không khỏi giựt mình, chấn động và suy nghĩ. Những tư tưởng này, được viết từ thập niên 30, ngày nay, cuối thập niên 90, vẫn còn mới, còn táo bạo, còn chứa đầy sức nặng của đá tảng và sức nổ của sấm sét. Thích Thiện Chiếu là tinh hoa sáng chói của Phật Giáo trong thập niên 20, 30. Ông đã đi tiền phong trong mọi lãnh vực chấn hưng và hiện đại hóa Phật Giáo Việt Nam trong thế kỷ 20 này.

Ta phải đứng trên một đỉnh núi cao, mới hy vọng nhìn thấy những cái gì chưa ai nhìn thấy, những cái gì nằm khuất sau dãy núi cao. đó có thể là những dãy núi cao hơn, hay là một đại dương mênh mông hay là một bình nguyên rực rỡ. Thích Thiện Chiếu là một ngọn núi cao của Phật học và Phật Giáo Việt Nam trước đệ nhị thế chiến. Ta hãy đứng trên đỉnh núi cao ngất, hùng tráng này để nhìn rõ một đỉnh núi cao ngất, hùng vĩ khác, là Cư sĩ, Bồ Tát, Giáo Chủ Huỳnh Phù Sổ.

 

|Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|

Advertisements
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

MẦU NHIỆM Chuyện Bên Thầy Rất Hay

PGHH: KỂ LẠI CHUYỆN SỰ HUYỀN DIỆU VÀ MẦU NHIỆM KHI ĐỨC THẦY THUYẾT PHÁP

489,672 views

Published on Nov 15, 2016

Sấm Giảng từ Quyển 1- 6 : https://goo.gl/iUxufU Thi văn Giáo Lý Toàn Bộ : https://goo.gl/NreEb5 100 Chuyện bên Thầy : https://goo.gl/S6j8GY Bộ Hiển Đạo của Ngài Thanh Sĩ: https://goo.gl/SFJTj7 Chú Giải Sấm Giảng từ Quyển 1- 6: https://goo.gl/fZrk2k Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” : https://goo.gl/wMlG3Q Thuyết Giảng Giáo Lý PGHH: https://goo.gl/rlXoog Triết Lý Nhà Phật rất hay: https://goo.gl/FFE6Jt Pháp Lý Trích Yếu : https://goo.gl/h8oDua Giảng Xưa SƯ VÃI BÁN KHOAI: “Quyển 1 Khuyên Người Đời Tu Niệm” https://goo.gl/pME37K “Quyển 2 Kệ Dân Của Người Khùng” “Quyển 3 Sám Giảng” “Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ” “Quyển 5 Khuyến Thiện” “Quyển 6 Tôn Chỉ Hành Đạo” “Xem Các Bài Thi Văn Giáo Lý” “Tám Điều Răn Cấm” “Xem Giảng Bửu Sơn Kỳ Hương” “Xem Mười Điều Khuyến Tu” “Xem Chuyện Bên Thầy đầy đủ” “Xem Giải Đáp Nghi Vấn Bác Hai Tho” “Xem Thuyết Pháp” ” Chú Giải Sấm Giảng Quyển 1″ :https://goo.gl/gIwh2Z ——————— Email liên hệ:hanhtrangcoitinh@gmail.com —————

SHOW MORE

phatphap ety
Tôi rất ngưỡng mộ lời dạy của Đức Thầy : << Làm người thì phải bíết ơn : Ơn cha mẹ _ Ơn tổ quốc _ Ơn đồng bào _ Ơn nhân loại . Để đền ơn quê hương đất nuớc , ta phải nổ lực hy sinh ,bảo vệ tổ quốc của tổ tiên để lại thì phải chống lạii xăm lăng bất luận từ đâu ,bất luận dưới hình thức nào >> .Dân ViệtNam có đạo lý đạo nầy nên lịch sữ V.N có rất nhiều vị anh hùng dân tộc .

Show less

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Ðại

…… … .  . .  .  . Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ

và Phật Giáo Thời Ðại

Lê Hiếu Liêm

 

 

Chương một: Dẫn nhập Việt Nam và Phật Giáo đầu thế kỷ hai mươi.

 

Đầu thế kỷ 20, tư tưởng Nho Giáo, thống trị độc tôn đất nước từ Thời Hồ Quý Ly, nhà Lê và nhà Nguyễn suốt 400 năm, hoàn toàn sụp đổ. Tư tưởng Phật Giáo, ngự trị vinh quang trong thời đại Lý Trần từ thế kỷ thứ 11 đến cuối thế kỷ 14, suy đồi tận gốc. Tư tưởng Tây Phương và tôn giáo của nó, Thiên Chúa Giáo La Mã, bị đại đa số trí thức và nhân dân coi như sản phẩm và công cụ của chế độ Thuộc Địa và thực dân Pháp nên vẫn không được chấp nhận. Ý thức hệ Cộng Sản cũng như các tư tưởng mới khác chưa ra đời. Cả một khoảng trống tư tưởng, cũng có nghĩa là một khoảng trống tôn giáo và chính trị, to lớn bao trùm trên một nước Việt Nam bị nô lệ, bóc lột, áp bức, lạc hậu và nghèo đói. Nhưng đây cũng là môi trường lý tưởng cho sự ra đời của những tư tưởng mới, những tôn giáo mới, những chính đảng mới và những phong trào mới: Phong trào Đông Du và Việt Nam Duy Tân Hội của Phan Bội Châu từ năm 1904, Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can và các nhà Nho tiến bộ năm 1907, tư tưởng dân quyền và dân chủ của Phan Chu Trinh suốt hai mươi năm (1905-1925), phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội cùng năm, Việt Nam Quang Phục Hội năm 1912, cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ và ở Huế năm 1916 của Thái Phiên, Trần Cao Vân, Lê Ngung, vua Duy Tân…, phong trào Hội Kín ở miền Nam năm 1913-1916 lan rộng khắp Lục Tỉnh và cuộc tấn công Sài Gòn năm 1916. Các hoạt động này đã liên tục diễn ra từ đầu thế kỷ 20 đến cuối đệ nhất thế chiến.

Tuy nhiên mãi đến đầu thập njiên 20 Việt Nam mới thật sự thức dậy với sự ra đời Việt Nam Thanh Niên Cách mạng Đồng Chí Hội và Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1925, Đạo Cao Đài năm 1926, Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1927, Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự ra đời của Đảng Cộng SảnĐông Dương năm 1930 và phong trào Sô Viết Nghệ Tỉnh 1930-1931.

 

Trong thời gian sôi động này, từ 1925 trở đi, Phật Giáo cũng đã thức dậy. Từ năm 1923, thiền sư Khánh Hòa và thiền sư Thiện Chiếu đã thành lập, tại chùa Long Hòa ở Trà Vinh, Hội Lục Hòa Liên Hiệp với mục đích vận động thành lập một Hội Phật Giáo Việt Nam toàn quốc để chấn hưng Phật Giáo. Thiền sư Thiện Chiếu, khác hẳn tất cả tăng sĩ Phật Giáo đương thời, là một tăng sĩ có tân học. Ông đã đi ra Trung và Bắc vận động thống nhất Phật Giáo năm 1927 nhưng bất thành.

Năm 1928 thiền sư Khánh Hòa xây dựng Thích Học Đường và Phật Học Thư Xã tại Chùa Linh Sơn, Sài Gòn và năm 1929 Ông cho ấn hành tạp chí Viên Âm, tập san Phật Học đầu tiên bằng quốc ngữ tại Việt Nam, đặt trụ sở tại chùa Xoài Hột, Mỹ Tho. Cùng thời, thiền sư Thiện Chiếu xuất bản một tạp chí Phật Học nhắm vào giới thanh niên trí thức lấy tên là Phật Hòa Tân Thanh Niên, đặt tòa soạn tại chùa Chúc Thọ ở Gia Định.

 

Năm 1931 thiền sư Khánh Hòa cùng nhiều tăng sĩ và cư sĩ thành lập Hội Phật Học đầu tiên tại Việt Nam, lấy tên là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học và thiền sư Từ Phong được mời làm Chánh Hội Trưởng. Hội ra tờ Từ Bi Âm năm 1932. Thiền sư Khánh Hòa, cùng người cộng sự thân tín là thiền sư Thiện Chiếu đã đóng vai trò tiền phong khai mở phong trào chấn hưng Phật Giáo và hiện đại hóa Phật Giáo, chuyển động sâu rộng lịch sử Phật Giáo và lịch sử Việt Nam trong suốt 65 năm qua.

Tại miền Trung, thiền sư Giác Tiên mở Phật Học Đường  tại chùa Trúc Lâm năm 1929 và ủy thác cho đệ tử là bác sĩ Lê Đình Thám thành lập Hội An Nam Phật Học năm 1932. Hội quy tụ đông đảo những danh tăng và cư sĩ trí thức tại miền Trung. Cư sĩ Lê Đình Thám được bầu làm Hội Trưởng và vua Bảo Đại được mời làm Hội Trưởng Danh Dự. Hội ra tạp chí Phật Học Viên Âm năm 1933. Năm 1934, thiền sư Giác Tiên, cư sĩ Lê Đình Thám… đã thành lập Trường An Nam Phật Học, trong đó có mở cấp Đại Học Phật Giáo. Đặc biệt hơn nữa là Hội đã phát động phong trào “Chỉnh Lý Tăng Già” rất quyết liệt để loại trừ ra khỏi tăng già những thành phần phạm giới, bất xứng. Chính nhờ những nổ lực cấp tiến này mà Phật Giáo miền Trung đã đóng được một vai trò quan trọng trong những thập niên sau đó.

Năm 1934 các thiền sư Trí Hải, Tâm Ứng, Tâm Bảo cùng với giới cư sĩ trí thức tên tuổi tại Hà Nội như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Dương Bá Trạc, Trần Văn Giáp, Nguyễn Năng Quốc, Nguyễn Hữu Kha, Bùi Kỷ, Lê Dư… thành lập Bắc Kỳ Phật Giáo Hội, bầu cư sĩ Nguyễn Năng Quốc làm hội trưởng và suy tôn thiền sư Thanh Hanh làm Thiền Gia Pháp Chủ.Đặc biệt là trong buổi lễ suy tôn Pháp Chủ này, cư sĩ Trần Trọng Kim đã thuyết pháp về đề tài; “Thập Nhị Nhân Duyên”. Hội ra tạp chí Đuốc Tuệ năm 1935 và phát triển mạnh mẽ khắp miền Bắc (Nguyễn Lang, Phật Giáo Việt Nam Sử Luận, q 3, t 51-173).

Đặc tính của cả ba Hội Phật Học tại ba miền là vai trò nổi bật của giới trí thức cư sĩ, là thuần túy Phật học và sinh hoạt Phật sự. Thời điểm 1925-1945 là thời điểm chuẩn bị trong kiên nhẫn và thầm lặng. Các hội Phật Học đã làm đúng chức năng và vai trò lịch của mình, một cách khiêm tốn, từ đống gạch vụn đổ nát của nền Phật học và Phật Giáo Việt nam trong thời Thực Dân Pháp thống trị.

Trong thời kỳ này xuất hiện những con người đặc biệt, xuất sắc và những tư tưởng mạnh mẽ, quyết liệt, trong Phật Giáo cũng như ngoài Phật Giáo. Từ đầu thập niên 30, tư tưởng Phật Hộc của Thích Thiện Chiếu đã là những quả bom chấn động. Và năm 1939 Huỳnh Phú Sổ xuất hiện làm một cuộc cách mạng tôn giáo, cải cách toàn bộ và triệt để Phật Giáo chưa từng có trong hai ngàn năm lịch sử Phật Giáo Việt Nam. Miền Nam, một vùng đất lạ lùng và kỳ diệu…

 

An Hòa Tự

Phan Chu Trinh từ Pháp trở về Sài Gòn năm 1925, đất nước bùng lên những làn sóng tư tưởng dân quyền và dân chủ. Ông khẳng định phải tìm nguyên nhân mất nước trong sự mất đạo đức, mất luân lý, trong bài diễn thuyết Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây, và ông cũng khẳng định chế độ quân chủ chuyên chế là nguyên nhân chính làm mất nước trong bài thuyết giảng Quân Trị Chủ Nghĩa và Dân Trị Chủ Nghĩa tại Sài Gòn năm 1925. Ông mất năm sau đó và đám tang ông cùng với cuộc vận động ân xá nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã khơi bùng phong trào yêu nước và yêu tự do dân chủ trên toàn quốc, đặc biệt là trong giới thanh niên.

Nhưng dữ dội, bốc lửa và sấm sét trong tư tưởng yêu nước chống thực dân cũng như tư tưởng tự do dân chủ, trong thời này, chỉ có Nguyễn An Ninh là đi xa nhất, quyết liệt nhất. Là một thanh niên miền Nam, Ông đi du học ở Pháp và trở về nước với bằng cử nhân Luật. Lợi dụng quy chế thuộc địa của Nam Kỳ, nơi mà báo chí bằng tiếng Pháp được tự do, không bị kiểm duyệt, Ông ra tờ La Cloche fèlèe (Tiếng Chuông Rè) từ năm 1923 đến năm 1926. Ông tự xưng tờ báo của Ông là “cơ quan tuyên truyền tư tưởng Pháp”, lấy tư tưởng của kẻ xâm lăng để đập những nhát búa tạ vào chế độ Thực Dân, đồng thời tờ báo cũng tự nhận là “cơ quan chuẩn bị cho tương lai dân tộc”. Thật là độc đáo và tuyệt vời.

Ngoài việc phê bình kịch liệt, thẳng tay chính sách và chế độ thực dân, Ông cổ võ cho việc đào tạo một tầng lớp thanh niên Việt Nam tân học, có văn hóa, có lý tưởng, có chí khí, có năng lực và có tổ chức và Ông tuyệt đối tin vào sức mạnh và vào tương lai của nhân dân Việt Nam. Ông chủ trương một nước Việt Nam thống nhất từ Nam chí Bắc và trở về lịch sử dân tộc để tìm niềm tin và sức mạnh. Ông hô hào, khi chỉ mới ngoài 20 tuổi, “Chẳng những phải duy trì những giấc mộng vĩ đại, mà còn phải tổ chức thành một nhóm quan trọng để chuẩn bị cho tương lai”. Không những tư tưởng táo bạo, độc đáo, mới lạ, kiến thức của Ông cũng rất uyên bác. Khi Thống Đốc Nam Kỳ tuyên bố: “Xứ này không cần trí thức”. Ông đã viết bài trả lời bốc lửa: “… Những thảm khổ của chúng ta ngày nay, còn gì nữa, đúng là do tổ tiên của chúng ta đã sờ mó vào cây kiến thức. Hạng trí thức đã làm đảo lộn thế giới, làm hư hỏng hạnh phúc của thế giới. Hãy nguyền rủa tên tuổi của Prométhé, kẻ đã lấy trộm chút lửa của Trời. Hãy nguyền rủa con người đã bày ra cái ná cao su cho trẻ con bắn đá vào trán ông khổng lồ… Trí Tuệ, đó là cái tai hại. Trí tuệ, đó là con rắn cuốn quanh thân cây đã làm cho chúng ta vĩnh viễn mất cõi thiên đường… Nói đến vai trò giáo dục, vai trò văn minh của các ông chủ xứ Đông Dương này, thưa các ông, điều ấy làm ta mỉm cười… Người ta đã quỳ lụy bái phục những vị “đem ánh sáng tới”, những vị “làm điều kỳ diệu ở Ấu Châu”… Cái gì kỳ diệu? Thực ra cái kỳ diệu đó là, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, người ta đã có thể làm cho trình độ trí thức của người Nam đã thấp đi lại càng rơi vào chỗ cực kỳ dốt nát. Cái kỳ diệu đó là người ta đã có thể, trong một thời gian ngắn như thế, xô đẩy một dân tộc có tư tưởng dân chủ, ngã nhào vào tình trạng nô lệ hoàn toàn“. (Trần Văn Giàu, Sự Phát Triển Của Tư Tưởng ở Việt Nam Từ Thế Kỷ 19 đến Cách Mạng Tháng Tám, q2, t 311).

Nguyễn An Ninh cũng là một trong những nhà trí thức tân học đầu tiên nghiên cứu Phật Học và hoàn thành một tác phẩm Phật Học quan trọng, cuốn “Phê Bình Phật Giáo”. Sau thời kỳ hoạt động sôi nổi từ 1923 đến 1926, Nguyễn An Ninh bị ở tù trong thời gian 1926-1927, sau đó Ông về nghiên cứu Phật Giáo. Trên bàn làm việc của Ông, có một cái chuông, một cái mõ, Ông cạo trọc đầu và đi chân không. Ông nghiên cứu Phật Giáo qua tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và các hoạt động Phật Giáo trong nước. Cuốn Phê Bình Phật Giáo xuất bản năm 1937 là kết quả của sự nghiên cứu này. Tựa đề của cuốn sách, 70 năm sau cũng không có ai dám viết một cuốn sách Phật Học có tựa đề thách thức và can đảm như vậy. Mục đích và phương pháp luận còn mới lạ, táo bạo hơn, đó là “so sánh Phật Giáo với thời đại của nó để chỉ chỗ hay, chỗ đúng hơn của nó đối với các thuyết khác và so sánh Phật Giáo với thời đại này để chỉ sai lầm của Phật Giáo“. Tác phẩm này được giới trí thức, giới chính trị cũng như giới Phật Giáo chú ý đặc biệt.

Nhưng không gây sóng gió và tranh luận suốt nhiều năm trời như những tác phẩm của Thích Thiện Chiếu. Đối với Tăng, Ni, Phật Tử thập niên 30, những tư tưởng Phật Học của Thích Thiện Chiếu là những tiếng sét ngang tai. Ngày nay đọc lại, chắc chắn quý vị tăng sĩ, cư sĩ và Phật Tử cũng không khỏi giựt mình, chấn động và suy nghĩ. Những tư tưởng này, được viết từ thập niên 30, ngày nay, cuối thập niên 90, vẫn còn mới, còn táo bạo, còn chứa đầy sức nặng của đá tảng và sức nổ của sấm sét. Thích Thiện Chiếu là tinh hoa sáng chói của Phật Giáo trong thập niên 20, 30. Ông đã đi tiền phong trong mọi lãnh vực chấn hưng và hiện đại hóa Phật Giáo Việt Nam trong thế kỷ 20 này.

Ta phải đứng trên một đỉnh núi cao, mới hy vọng nhìn thấy những cái gì chưa ai nhìn thấy, những cái gì nằm khuất sau dãy núi cao. đó có thể là những dãy núi cao hơn, hay là một đại dương mênh mông hay là một bình nguyên rực rỡ. Thích Thiện Chiếu là một ngọn núi cao của Phật học và Phật Giáo Việt Nam trước đệ nhị thế chiến. Ta hãy đứng trên đỉnh núi cao ngất, hùng tráng này để nhìn rõ một đỉnh núi cao ngất, hùng vĩ khác, là Cư sĩ, Bồ Tát, Giáo Chủ Huỳnh Phù Sổ.

 

|Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|

[BHH430] [PGHH] [THƯ VIỆN PGHH]

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

Ðức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,

Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.

(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

Phần I:

HÀNH TRẠNG

 

Thiên thứ nhứt

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

Chương I: Bối cảnh xã hội

Chương II:Thân thế

Chương III: Ra Tế độ

Chương IV: Đăng Sơn

Chương V: Sứ Mạng

Chương VI: Lưu Cư

Chương VII: Vận Ðộng Ðộc Lập

Chương VIII: Tổ Chức Hàng Ngũ

Chương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh

 

Thiên thứ hai

Giai đoạn hoạt động đấu tranh

 

Chương X: Dấn Thân

 

Thiên thứ ba

Giai Ðoạn Vắng Mặt

 

Chương XI: Lý Do Thọ Nạn

Chương XII: Còn Hay Mất

 

Phần II:

SỰ NGHIỆP

 

Thiên thứ tư

Sự Nghiệp Về Mặt Ðạo

Tôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo

 

Chương XIII: Học Phật

Chương XIV: Tu Nhân

 

Thiên thứ năm

Sự Nghiệp Về Mặt Ðời:

Công nghiệp cách mạng

 

Chương XV: Quân Sự.

Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực

 

Chương XVI: Chánh Trị

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng

Cùng một tác giả:

Long Hoa xuất bản

–         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)

–         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)

–         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)

–         Ðời Hạ Ngươn (1960)

–         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)

–         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)

–         Hành sử Đạo Nhân (1970)

–         Tu Hiền (1972)

–         Đời Thượng Ngươn (1973)

–         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)

–         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)

Dân Xã Tùng Thư

–         Chánh trị thường thức (1956)

–         Tinh thần cán bộ (1971)

–         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)

MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | |CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang bị kết án tù

6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang bị kết án tù

Tường trình phiên xử 6 đồng đạo PGHH ở An Giang ngày 09/02/2018
Fb Bùi Văn Trung – Lúc 12 giờ 30 trưa hôm nay, 09/02/2018, trong một phiên xử không công khai, bất công và ngắn ngủi kéo dài 3 tiếng rưỡi (sau khi trừ thời gian nghị án và đọc lại ghi chép phiên xử), Tòa án Nhân dân huyện An Phú đã đưa những bản án bất công đối với 6 đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở tỉnh An Giang:

1) Ông Bùi Văn Trung (chủ Đạo tràng Út Trung, sinh năm 1964): 6 năm tù giam;
2) Ông Bùi Văn Thâm (con ông Trung, sinh năm 1987): 6 năm tù giam;
3) Ông Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1982): 4 năm tù giam;
4) Bà Lê Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979): 3 năm tù giam;
5) Bà Bùi Thị Bích Tuyền (con ông Trung, sinh năm 1982): 3 năm tù giam;
6) Bà Lê Thị Hên (vợ ông Trung, sinh năm 1962): 2 năm tù giam cho hưởng án treo.
Tất cả 6 đồng đạo bị vu khống tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999. Riêng đồng đạo Bùi Văn Thâm bị vu khống thêm tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự 1999. Các đồng đạo Trung và Thâm đã từng bị giam giữ 4 năm và 2 năm rưỡi vì tội tranh đấu bảo vệ cho đạo tràng trong vụ đàn áp tôn giáo hồi năm 2012.
Phiên xử không công khai hôm nay diễn ra dưới quyền chủ tọa của thẩm phán Lê Thanh Hoàng là người thiên vị về phía công tố và các nhân chứng buộc tội. Các kiểm sát viên Hứa Thoại Khương và Huỳnh Văn Thanh giữ quyền công tố. Ở phía ngoài, công an, cảnh sát cơ động và những người mặc thường phục vây kín tòa án. Ban đầu 2 bị cáo tại ngoại và một số thân nhân bị cáo đã bị công an chặn không cho vào dự phiên xử. Khi thấy đồng đạo bị cáo Lê Thị Hên lên cơn đau tim thì công an mới cho nhóm thân nhân vào tòa. Trong phòng xử bà Hên bị đau tim nên phải nằm. Một số thân nhân và bạn bè không được vào tòa. Khi vào phòng xử các đồng đạo PGHH bị người của chính quyền bắt ngồi vào chỗ chỉ định và kèm chặt. Các luật sư Đoàn Thái Duyên Hải, Nguyễn Mạnh Phong và Nguyễn Minh Đức thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM đã đảm nhiệm phần bào chữa.
Kiểm sát viên Hứa Thoại Khương đề nghị mức án 6-7 năm tù cho ông Trung; 5-6 năm (l/q Điều 245) và 9 tháng đến 1 năm tù (l/q Điều 257) – gom lại thành 6-7 năm tù – cho ông Thâm; 3-4 năm tù cho ông Nam; 3-4 năm tù cho bà Hạnh; 3-4 năm tù cho bà Bích Tuyền; 2-3 năm tù cho bà Hên. Hứa Thoại Khương từ chối tranh luận với luật sư để làm rõ sự thật cho nên cuối cùng chánh án đọc bản án có sẵn.
Những cảnh sát giao thông Đại Hải Đăng, Huỳnh Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hiền, Giang Văn Tảng và công an Huỳnh Văn Nhã (Phó trưởng công an xã Phước Hưng) tham gia trong vai trò biện minh cho hành vi dùng biện pháp kiểm tra hành chánh để ngăn cản đồng đạo đến đạo tràng vào ngày 19/04/2017. Đăng là tên CSGT chặn xe trái phép trong cả 2 ngày 18 và 19/04/2017, và là nguyên nhân gây ra rối loạn. CSGT Nguyễn Văn Hiền thú nhận với luật sư rằng ông Thâm chưa đánh Hiền nên luật sư cho như vậy là chưa đủ kết tội. Tòa làm ngơ các phản bác của luật sư về những chứng cứ không có khả năng buộc tội.
Tòa đã chỉ mời 5 nhân chứng buộc tội và chứ không cho bất cứ nhân chứng gỡ tội nào vào tham dự. Nguyễn Hoàng Tâm (kẻ mạo nhận là họ hàng với ông Trung) và Võ Văn Sanh là 2 người viết 2 lá đơn tố cáo được phô tô giống hệt nhau nên bị luật sư chất vấn đến nỗi cuối cùng tên Sanh từ chối trả lời tiếp và được tòa chấp nhận. Lữ Chí Út xưng là hàng xóm và tố cáo ông Trung gây rối trật tự.
Sáu đồng đạo PGHH nói trên là những người đứng ra tranh đấu bảo vệ cho các đồng đạo bị một nhóm người mặc thường phục do chính quyền thuê mướn cùng công an mật vụ ra đường chặn xe đồng đạo PGHH về tham dự lễ giỗ mẹ của ông Trung tại Đạo tràng Út Trung vào ngày 18 và 19/04/2017 ở ấp Phước Hòa (xã Phước Hưng, huyện An Phú). Công an và cảnh sát giao thông mặc sắc phục có mặt tại chỗ đã không làm gì để ngăn chặn hành động phi pháp này mà còn lợi dụng cơ hội để tịch thu giấy tờ xe và xe gắn máy của đồng đạo .
Tổng cộng trong ngày 18/04/2017 đã có ít nhất 20 đồng đạo bị chặn không cho đến đạo tràng Út Trung và ngày 19/04/2017 đã có ít nhất 20 đồng đạo PGHH bị chính quyền đe đọa, xô đẩy hay hành hung có thương tích, trong đó có 2 người bị đánh ngất xỉu, 2 người bị lấy xe máy, 2 người bị cướp chìa khóa xe, 2 người bị lấy giấy tờ xe. Vào ngày 03/05/2017, có 2 đồng đạo PGHH đến lấy xe bị thu giữ thì bị một nhóm người chặn đánh trên đường về. Ngày 15/05/2017 có 2 đồng đạo cũng bị 8 kẻ lạ mặt đánh đến ngất xỉu sau khi dự đám giỗ của đồng đạo ở xã Phước Hưng. Ngày 26/06/2017 công an chặn bắt ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Thâm trên đường về từ một đám giỗ PGHH. Trong khi bắt họ công an đã bóp cổ con gái út ông Trung đến ngất xỉu và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 27/06/2017 ông Nguyễn Hoàng Nam bị bắt tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Ngày 13/11/2017 bà Lê Hồng Hạnh bị bắt ở thị trấn An Phú. Ngày 24/07/2017 và ngày 18/10/2017 bà Lê Thị Hên (vợ ông Trung) và bà Bùi Thị Bích Tuyền (con ông Trung) nhận quyết định khởi tố nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
 
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Kết luận: Ai là nạn nhân, ai là thủ phạm?

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Kết luận: Ai là nạn nhân, ai là thủ phạm?

5. Đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả? Ai là nạn nhân, ai là thủ phạm?
a. Lịch sử đàn áp Đạo tràng Út Trung 
Hiện nay chính quyền Việt Nam chỉ công nhận duy nhất Ban Trị sự Trung Ương của Giáo hội PGHH Trung ương (quốc doanh) và bắt các tín đồ PGHH phải gia nhập vào đó. Nhiều tín đồ PGHH cho rằng Giáo hội PGHH Trung ương đưa ra những khuôn khổ sinh hoạt chật hẹp và không theo đúng tôn chỉ của PGHH nên họ hoạt động tôn giáo hoàn toàn độc lập với giáo hội này và bị đàn áp.
Ông Bùi Văn Trung là người sáng lập “Đạo tràng Út Trung” ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đạo tràng Út Trung được dựng vào năm 2005 dựa trên quan niệm tu tại gia của PGHH. Đạo tràng Út Trung là nơi để tín đồ PGHH đến cúng Phật, tu học và nghe thuyết giảng vào ngày chủ nhật, ngày rằm và các lễ giỗ của gia đình ông Trung. Vì không chấp nhận gia nhập vào Giáo hội PGHH quốc doanh nên đạo tràng này bị chính quyền xem là bất hợp pháp. Từ lúc mới thành lập đạo tràng, chính quyền đã tuyên truyền rằng ông Trung chống lại luật về tôn giáo của nhà nước và yêu cầu tín đồ không nên đến đạo tràng. Từ đó công an đã chặn đường, hăm dọa, hành hung, tịch thu xe gắn máy, thu giữ giấy tờ xe và bắt tạm giữ những người đến đạo tràng để làm cho họ e ngại và sợ hãi. Tại nhiều buổi lễ đã bị công an dùng máy phát thanh có công suất lớn để lấn át lời thuyết giảng giáo lý trong đạo tràng. Có lúc đạo tràng bị ném gạch đá và đồ ô uế vào nhà. Đạo tràng của ông Trung bị cắt điện nên phải câu nhờ điện từ nhà kế cận. Từ năm 2012 đến năm 2016 ông Trung, con trai là Thâm và con rể là Minh đã bị giam giữ vì các hoạt động bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam cáo buộc họ có hành vi “chống người thi hành công vụ” và “gây rối trật tự công cộng”.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 7/2014, Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Niềm tin của LHQ đã bỏ dở chương trình đi thăm tín đồ PGHH ở tỉnh An Giang để phản đối điều ông cho rằng “một số cá nhân tôi muốn gặp đã bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ, cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản việc đi lại. Ngay cả những người đã gặp được tôi cũng không tránh khỏi việc bị công an theo dõi hoặc chất vấn ở một mức độ nhất định” và như thế vi phạm các cam kết với LHQ. Báo cáo viên Đặc biệt này của LHQ đã nhiều lần yêu cầu nhà nước Việt Nam trả lời về những vi phạm đối với Đạo tràng Út Trung.
Trong thư số 09/HR.VNM.2017 của Phái bộ Thường trực của Việt Nam tại Genève trả lời văn thư số UA VNM 8/2016 của Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Niềm tin, chính quyền Việt Nam cho rằng Đạo tràng Út Trung là “một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận” và “thường xuyên có những hoạt động bất hợp pháp và gây mất trật tự tại khu vực lân cận”. Gây mất trật tự thế nào, chúng ta cứ xem những điều xảy ra trong ngày 19/04/2017 thì sẽ rõ.

Hình: Đạo tràng Út Trung ở thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Hình: Sau cuộc biểu tình, ông Bùi Văn Trung (trái), ông Đặng Thành Tân (giữa) và ông Bùi Văn Thâm (phải) cấu nguyện trong đám giỗ mẹ ông Trung tại Đạo tràng Út Trung (19/04/2017).
Hình: Khoảng 40 tín đồ PGHH vào được đám giỗ mẹ ông Trung tại Đạo tràng Út Trung (19/04/2017).
b. Biến nạn nhân thành thủ phạm
Trong vụ này hiện có 6 người bị khởi tố, trong đó có 5 người về tội “Gây rối trật tự công cộng” và một người về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Ông Bùi Văn Trung, năm nay 53 tuổi, bị bắt ngày 26/06/2017, và vợ ông là bà Lê Thị Hên, năm nay 55 tuổi, bị quản chế tại nhà từ ngày 24/07/2017. Ông bà hiện bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm c khoản 2 Điều 245.
Ông Trung, chủ Đạo tràng Út Trung, trước đây là một giáo viên, là một người thuyết giảng đạo PGHH xuất sắc. Trên Google người ta có thể nghe các video thuyết giảng của ông để hiểu sự ôn hòa và chừng mực của ông. Ông Trung mới ra tù vào ngày 30/10/2016. Ông từng bị bắt vào ngày 30/10/2012, sáu tháng sau vụ đàn áp đám giỗ ở đạo tràng vào ngày 01/05/2012. Hồi đó công an đến yêu cầu ông giải tán đám giỗ nhưng ông không chịu. Vì phản đối công an đưa nhân viên điện lực đến cắt điện đạo tràng ông bị kết án 4 năm tù vì tội “Chống người thi hành công vụ”. Vụ này được quốc tế chú ý nên sau đó chính quyền đã chuyển sang phương sách ngăn chặn tín đồ đến đạo tràng.
Là chủ đạo tràng ông Trung cảm thấy có trách nhiệm đối với khách mời nên đã ra can ngăn khi họ bị chính quyền sách nhiễu. Các đoạn video clip cho thấy ban đầu ông chạy từ chỗ này sang chỗ kia để tìm cách khuyên giải một cách ôn hòa. Bị lấn ra ngoài ông vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Theo logic ông Trung không có lợi gì khi “kích động” trong tình thế đó. Nhưng vì cảm thấy bất lực trước sự lộng hành càng lúc càng gia tăng của CSGT và nhóm côn đồ, trước cảnh nhiều đồng đạo bị đánh, bị lấy xe, lấy giấy tờ ông Trung và bà Hên định xông ra đường cho xe cán chết. CT&KLĐT đã đảo lộn hậu quả và nguyên nhân khi cáo buộc: “Ngay sau đó, Bùi Văn Trung và các con kéo nhau ra quốc lộ 91C đưa tay ra ngăn chặn xe qua lại, manh động hơn là Trung, Hên, Thâm nằm ngữa xuống đường cản đầu xe ô tô và mô tô làm ách tắt giao thông, công an và lực lượng CSGT phải liên tục phân luồng cho xe qua lại. Người dân xung quanh thấy vậy đến khuyên ngăn và khiêng họ vào lề nhưng họ vẫn cố chấp la hét, vu cáo công an cướp xe của dân.” Các video tìm được trên youtube cho thấy nhiều con đồ đã kẻ lôi người kéo bà Hên khi bà định nhào ra đường tự tử.

Hình: Cảnh bà Lê Thị Hên (1) quá tuyệt vọng nên định nhào ra đường cho xe cán chết. Nhưng bà bị đám côn đồ giữ tay trái và tay phải, và lôi vào. Bà la lên là bà muốn chết để chứng minh đàn áp tôn giáo (19/04/2017).
Hình: Bà Lê Thị Hên (1) bị 2 côn đồ (A, B) cưỡng bức đi mà công an sắc phục (C, D) không can thiệp mà chỉ lo quay phim hay chụp ảnh (C). Chung quanh bà chỉ toàn côn đồ thược phe chính quyền. (19/04/2017)
Thấy đàn áp không giảm, thấy nhiều đồng đạo bị đánh ngất xỉu và chảy máu, nên sau đó ông Trung, bà Hên và một số tín đồ đã ra đường để phản đối. Theo CT&KLĐT: “nhóm của Trung quay trở lại mang theo 05 bảng giấy catton, có nội dung “Đả đảo cộng sản đàn áp tính đồ phật giáo hòa hảo” “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe-đánh dân”, “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe-đánh đồng đạo”, “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe- đồng đạo”, “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe của dân”…”. Phải công bằng nhìn nhận rằng nội dung những biểu ngữ này phản ánh đúng tình trạng đàn áp trong ngày 19/04/2017. Nói “cộng sản” là thủ phạm đàn áp cũng không sai. CT&KLĐT cho rằng ông “Bùi Văn Trung cầm micrô đi giữa nói những lời lẽ kích động, xúi giục các đối tượng hô to các khẩu hiệu trên nhiều lần.” Nếu hiểu tất cả những áp bức đối với gia đình ông trong bao năm trời người ta sẽ hiểu tại sao ông Trung cầm micrô tay nói: “Tôi là Bùi Văn Trung chỉ làm đám giỗ cúng cha mẹ mà bị nhốt 4 năm, chưa đủ tôi chấp nhận chết thân này để cho đảng cộng sản được an lòng, thỏa mãn, chả nghĩ gì về thân xác hết, muốn sao cho bà con, cô bác, anh chị em và đảng cộng sản hãy quay về với tự do tín ngưỡng tôn giáo và trở về nhân quyền, trở về sống với cộng hòa của Việt Nam, cộng hòa chớ không còn đảng cộng sản nữa, một thời gian gần đây cộng sản đã tiêu diệt rồi, quý vị đừng nên theo cộng sản nữa”. Gạt sang một bên lý do bức xúc, ông Trung có quyền tự do nói lên nhận xét và ý kiến của mình nơi công cộng mà không gây rối gì cả. Nếu công bình, chính quyền phải bắt hết tất cả những hàng ngày nói to, nói nhỏ, ở chỗ riêng tư lẫn nơi thị tứ về quan điểm của họ.

Hình trên: Khoảng 8 tín đồ PGHH (áo tràng nâu) ra đường phản đối đàn áp tôn giáo (19/04/2017). 

Hình dưới: Ông Bùi Văn Trung dùng một micro cầm tay giải thích tại sao các tín đồ phản đối (19/04/2017). 
Hình: Khoảng 8 tín đồ PGHH ra đường phản đối đàn áp tôn giáo(19/04/2017).
Hình: Đi được khoảng 30 mét và chỉ sau một phút) các tín đồ PGHH (áo tràng nâu) bị côn đồ (áo thun trắng), công an sắc phục và mật vụ (áo thun đỏ, tay trắng) chặn đường, giựt cướp và xé các tấm bảng(19/04/2017). 

Hình trên: Ông Bùi Văn Thâm bị đánh một lần nữa khi cầm bảng ra đường phản đối (19/04/2017). 

Hình dưới: Ông Cao Văn Hứng bị đánh ngất xỉu lần thứ 2 trong ngày 19/04/2017 và bị tiếp tục đạp vào người khi nằm xỉu dưới đất (19/04/2017). 
Hình trên: Bà Lê Thị Hồng Hạnh bị đánh vào mặt trong cuộc biểu tình (19/04/2017). 
Hình dưới: Ông Cao Văn Hứng bị đạp thâm tím bên sườn trong cuộc biểu tình (19/04/2017). 
Kết luận
Đạo tràng Út Trung nằm ở xã Phước Hưng gần biên giới Việt – Miên là một cái gai mà chính quyền cộng sản Việt Nam tìm cách nhổ đi. Làm sao tránh tiếng đàn áp tôn giáo trong cuộc đàn áp tôn giáo? Cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” là đòn được chính quyền ưa chuộng nhất hiện nay. Phải làm sao ném đá dấu tay, phải kích động tín đồ sa vào bẫy vi phạm hành chánh, phải cho thủ phạm mặc thường phục, phải ra tay ở những nơi cách xa cơ sở tôn giáo, phải kiên nhẫn tấn công rải rác trong nhiều tháng trời. Đó là lý do tại sao chính quyền cộng sản không trực tiếp ra lệnh cấm Đạo tràng Út Trung hay không xông vào giải tán buổi giỗ mẹ của ông Trung vào ngày 19/04/2017 mà chọn một kế hoạch tốn công tốn sức hơn nhiều. Chính quyền Việt Nam tưởng làm như thế sẽ không để lại những bằng chứng hiển nhiên về đàn áp tôn giáo và sẽ dễ trốn tránh trách nhiệm hơn.
Dư luận trong nước và quốc tế không nghi ngờ gì về ý định đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam nhưng cần bằng chứng và lý luận vững chắc để chứng minh trách nhiệm của chính quyền. Trong vụ đàn áp này, chính quyền phải chịu trách nhiệm trên cả 2 mặt: trực tiếp vi phạm nhân quyền và từ chối bảo vệ cho những nạn nhân. Nếu tin vào sự thật và quyền tự do tôn giáo hiến định thì các tín đồ PGHH sẽ trở thanh những nhân chứng cung cấp những thông tin và bằng chứng về âm mưu đàn áp tôn giáo. Các luật sư của 6 tín đồ bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ” sẽ phải chứng minh ý đồ thực sự của vụ xử án này là đàn áp tôn giáo.
(hết)
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Chìa khóa logic thứ ba và cách điều tra cẩu thả (Bài 3)

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Chìa khóa logic thứ ba và cách điều tra cẩu thả (Bài 3)

c. Chìa khóa logic thứ ba: Các tín đồ không tin vào sự chính đáng của chính quyền 
Cáo trạng và Kết luận điều tra (CT&KLĐT) không có một chữ nào nhắc đến buổi lễ giỗ mặc dù buổi lễ giỗ chính là sự kiện khiến các tín đồ PGHH đến Đạo tràng Út Trung. Tại sao? Vì chính quyền vừa muốn đàn áp tôn giáo và vừa không muốn bị mang tiếng đàn áp tôn giáo. Tâm lý mâu thuẫn này khiến cho chính quyền không thể nhất quán trong chủ trương và hành động. Biện pháp dùng CSGT để kiểm tra hành chính và việc dùng côn đồ đã không thể che giấu được động cơ đàn áp tôn giáo.
Bài đã đăng:
Bài 1: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng 
Bài 2: Các chìa khóa logic

Bản Kết luận Điều tra cho rằng CSGT đã làm đúng nhiệm vụ và có “lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh, quy trình dừng, kiểm tra đúng quy định Luật giao thông đường bộ (các trường hợp dừng, kiểm tra đều có hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ và thuộc trường hợp phải giữ giấy tở và phương tiện liên quan)”. Thực tế có xảy ra đúng như vậy hay KLĐT bịa đặt ra?

CT&KLĐT không đề cập đến sự kiện tín đồ PGHH Lê Thị Diệu Hiền bị tịch thu giấy tờ xe mặc dù giấy tờ của bà hoàn toàn hợp lệ, khi bà từ đạo tràng ra về vào tối hôm trước giỗ. Bà Lê Thị Hồng Hạnh, em gái của bà Diệu Hiền, sau khi chứng kiến hành vi ngang ngược của CSGT đối với chị mình vào tối hôm 18/04/2017, đã ra cảnh báo cho từng đồng đạo vào hôm sau. Khi ra hiện trường vào ngày 19/04/2017 thì bà gặp lại chính viên CSGT Đại Hải Đăng (số hiệu 453 – 803) là người tịch thu giấy xe của chị bà. Bà hỏi hắn tại sao lại thu giữ giấy xe của chị bà thì hắn không trả lời được mà vẫn tiếp tục hành vi sách nhiễu các đồng đạo của bà. CSGT Đại Hải Đăng là người được tòa triệu tập đến phiên xử ngày 09/02/2018. Hắn sẽ phải trả lời câu hỏi hắn đã dựa vào đâu để cho rằng giấy thật của bà Diệu Hiền là giả và quyết định tịch thu. Công an huyện An Phú sẽ phải trả lời tại sao bà Diệu Hiền bị giữ giấy tờ 2 tháng trời dù giấy tờ là thật. Nếu không trả lời được, thì việc giữ giấy tờ là sai phạm luật và là hành vi đàn áp tôn giáo. Như đã trình bày ở phần trên hành vi vi phạm luật rõ ràng của CSGT Đăng vào ngày 18/04/2017 chính là cái mồi lửa cho thùng thuốc súng vào ngày hôm sau. Bà Hồng Hạnh có làm gì sai khi ra cảnh báo cho đồng đạo?
Hình: Bà Lê Thị Hồng Hạnh (áo bà ba xanh, bên trái) chất vấn Cảnh sát Giao thông Đại Hải Đăng (sắc phục) về việc thu giữ giấy xe hợp lệ của chị bà là bà Lê Thị Diệu Hiền vào hôm trước. Đứng sau CSGT Đăng là một tên giang hồ khét tiếng trong vùng (lè lưỡi) và tên mật vụ Tuần (áo đỏ viền trắng) là người chuyên theo dõi Đạo tràng Út Trung đứng yểm trợ. Ông Bùi Văn Trung (áo nâu, đứng giữa) chứng kiến và ông Bùi Văn Thâm giơ điện thoại ra quay lấy bằng chứng (cánh tay ở bìa phải). (19/04/2917)
Một video trên mạng còn ghi lại một cảnh tượng buồn cười trong vụ côn đồ chặn xe tín đồ vào ngày 19/04/2017. Một lúc sau thì CSGT Đăng xuất hiện và không có ý kiến gì về việc côn đồ dừng xe không đúng quy trình nhưng lại đòi tín đồ phải xuất trình giấy tờ xe ra cho CSGT kiểm soát. Khi có một tín đồ hỏi là CSGT Đăng đã chào dân chưa thì viên CSGT Đăng mới nhớ đến “lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh” và yêu cầu mọi người khác phải tránh ra cho cảnh sát nghiêm chào dân trước khi làm việc!
Dựa trên các diễn biến của hôm trước và trong ngày 19/04/2017 các tín đồ PGHH tin chắc rằng nếu cho xem giấy tờ thì giấy tờ của họ sẽ bị CSGT thu giữ cho đến khi họ bỏ ý định đến đạo tràng. CT&KLĐT cố tạo ra tính chính đáng khi đưa “Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông số 55” làm cơ sở cho hành vi kiểm tra giấy tờ xe của CSGT. Nhưng văn bản này chỉ có tính trang trí vì trong ngày 19/04/2017, CSGT đã không thi hành nhiệm vụ một cách công bằng đối với MỌI xe cộ giao thông mà chỉ nhắm đến việc chặn xe của tín đồ PGHH. Các tín đồ PGHH biết rõ điều này nên đã yêu cầu CSGT cho xem công lệnh và hỏi tại sao không chặn những người giao thông khác thì CSGT không trả lời được. Vì thế các tín đồ càng tin rằng CSGT chỉ mượn cớ xét giấy tờ để đàn áp tôn giáo. Bà Mai Thị Dung kể rằng sau khi níu giữ xe của bà lại khoảng gần một tiếng, một người của nhóm chính quyền nói rằng nếu bà không vào đạo tràng mà quay về thì họ sẽ không xét giấy tờ của bà nữa. CT&KLĐT không nhắc đến rất nhiều phát biểu của các viên chức công an bộc lộ động cơ đàn áp tôn giáo trong khi họ tranh luận với các tín đồ PGHH. Ngoài ra CSGT và công an – cả người mặc sắc phục lẫn thường phục – có mặt tại hiện trường đã không có hành động nào để ngăn chặn sự vô pháp của những tên côn đồ, dù thấy sự việc xảy ra trước mắt hay được tín đồ báo lại. Tại sao côn đồ được chặn xe, níu xe, đánh người, bắt người? Nếu áp dụng luật một cách nhiêm minh và công bằng thì chắc chắn sự việc đã diễn biến theo hướng khác.
Công an huyện An Phú lý luận rằng họ đã không phân biệt đối xử vì bằng chứng là có nhiều tín đồ PGHH đã vào được đạo tràng. Lý luận này ngây ngô vì sự kiện có vài tín đồ vào được đạo tràng không phải vì họ được công an cho vào mà vì công an không thể chặn được họ: Nhiều tín đồ đã đến từ nhiều ngày trước, đi từ đêm khuya hay đi lọt qua những kẽ hở của vòng vây. Ngoài ra sự phản đối và giám sát của tín đồ cũng có phần nào hiệu quả. Sau phản ứng dữ đội của các tín đồ PGHH trong vụ chặn xe của ông Lê Văn Bảy, CSGT và nhóm côn đồ đã không còn dám lộng hành quá đáng nữa và phải để cho một số tín đồ có giấy tờ hợp lệ được vào.
4. Điều tra và kết luận cẩu thả 
Các điều tra viên chính của công an huyện An Phú trong vụ án này là Trung tá Nguyễn Văn Cường, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn và Lê Thị Diễm. Họ có nhiệm vụ xào nấu vụ đàn áp tôn giáo với thủ phạm là công an thành một vụ án hình sự với thủ phạm là các tín đồ PGHH. Họ thống nhất mở đầu câu chuyện bằng việc CSGT kiểm tra giấy xe của nhóm ông Trần Thanh Nhiên (lái xe số 66P1- 234.45), ông Lưu Chí Hải (51U5- 5394) và bà Mai Thị Dung (67L1-450.53) vào lúc 6g30 ngày 19/04/2017. CT&KLĐT cho rằng 3 người này “sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không giấy phép lái xe; không giấy chứng nhận đăng kí xe; không giấy chứng nhận bảo hiểm”. CT&KLĐT viết rằng “Anh Đăng (CSGT) đã yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm tra nhưng họ vẫn ngồi trên xe và không xuất trình giấy tờ. Đồng thời, phản đối việc kiểm tra và cho rằng họ không vi phạm luật giao thông. Mặc dù, cán bộ CSGT đã giải thích rõ lí do dừng phương tiện và kiểm tra nhưng họ vẫn không đồng ý, cố tình trì hoãn”.
Câu chuyện nói trên chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của công an vì 3 nạn nhân này đi đến đạo tràng vào giờ khác nhau và bị chặn trong các hoàn cảnh khác nhau. Nói chung khi đi dự lễ giỗ tại Đạo tràng Út Trung, các tín đồ PGHH ở tỉnh An Giang và các tín đồ ở tỉnh Đồng Tháp đi riêng thành nhiều nhóm nhỏ nhưng luôn luôn gồm người cùng tỉnh. Điều này cũng dễ hiểu vì những tín đồ ở gần nhà nhau và thường rủ nhau đi chung. CT&KLĐT gộp chung họ lại để tạo cảm tưởng họ tập trung gây rối. Trên thực tế, nhóm ông Lưu Chí Hải và Lê Văn Bảy từ tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường lúc 6g30 ngày 19/04/2017. Còn nhóm ông Trần Thanh Nhiên và bà Mai Thị Dung từ tỉnh An Giang sau đó mới đến hiện trường, vào khoảng 7g sáng cùng ngày.
a. Vụ Lưu Chí Hải bị vu cáo 
Ông Lưu Chí Hải (người Đồng Tháp) đi xe riêng chứ không lái chiếc xe mang số 51U5- 5394, như được ghi trong CT&KLĐT, vì xe mang bảng số 51U5- 5394 là xe của ông Bảy. Ông Hải bị những côn đồ chặn xe cho CSGT đến xét. Ông Hải đã đưa giấy tờ cho CSGT xem và CSGT cho ông đi tiếp. Nhưng sau đó ông chỉ còn có thể dắt xe vì chìa khóa xe đã bị một tên nào đó cướp mất. Tóm lại ông Hải không thuộc thành phần “không có giấy tờ” hay “không xuất trình giấy tờ” như CT&KLĐT đã ghi. Ông Hải có giấy tờ hợp lệ và đã trình giấy tờ. Vậy tại sao CSGT không can thiệp khi ông Hải khiếu nại là ông bị côn đồ cướp chìa khóa xe? Tại sao CT&KLĐT không nêu việc cướp chìa khóa xe là nguyên nhân làm tín đồ PGHH bức xúc?
Hình: Ông Lưu Chí Hải (áo vàng, mũ đen bên trái) bị côn đồ chặn xe, cướp chìa khóa xe, khống chế chờ Cảnh sát Giao thông đến khám giấy tờ. Dù đã trình giấy tờ hợp lệ và được cho đi tiếp công an vẫn ghi vào bản kết luận điều tra là ông Hải không trình giấy tờ, không có giấy tờ không hợp lệ. (19/04/2917)
b. Vụ ông Lê Văn Bảy ở Đồng Tháp bị cướp xe chưa trả
CT&KLĐT hoàn toàn không nhắc đến ông Lê Văn Bảy mặc dù ông là một nạn nhân chính vì ông bị CSGT lấy một chiếc xe gắn máy mà đến nay vẫn chưa trả. Khi nhóm ông Lưu Chí Hải và Lê Văn Bảy từ Đồng Tháp đến nơi thì họ bị nhóm côn đồ ra chặn xe lúc 6g30 ngày 19/04/2017. Ông Bảy là chủ và người lái chiếc xe mang biển số 51U5- 5394 (chú: chứ không phải là Lưu Chí Hải như CT&KLĐT ghi). Việc CT&KLĐT cho rằng có 18 người từ Đạo tràng Út Trung (chú: con số này sai vì lúc đó có ít nhất 6 người chưa có mặt tại hiện trường) “kéo đến đồng loạt ngăn cản; người thì xô đẩy các anh CSGT đang làm nhiệm vụ, người thì la, chửi công an ăn cướp xe của dân và hô ‘Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo’…”. Sự thực là các tín đồ ở Đạo tràng Út Trung không “đồng loạt” chạy ra mà đi lẻ từng người hay thành nhóm nhỏ đến chỗ các khách mời bị làm khó dễ. Lúc đầu các tín đồ PGHH còn bình tĩnh yêu cầu CSGT phải xuất trình giấy tờ công vụ hay chuyên đề khi thấy chỉ có tín đồ PGHH bị chặn xét. Lúc đó bà Lê Thị Hồng Hạnh cũng chạy ra cảnh báo cho mọi người biết trường hợp của chị bà là bà Diệu Hiền bị CSGT Đăng tịch thu giấy tờ xe vào hôm trước. Sau một lúc đối chất, ông Bảy và các tín đồ PGHH đòi CSGT phải hứa trả lại giấy tờ cho chủ xe nếu thấy giấy tờ của họ là hợp lệ. Nhưng lúc đó CSGT không chịu hứa mặc dù CSGT đã đồng ý cách làm việc như vậy ở các trường hợp khác. Vì thế ông Bảy không đưa giấy tờ xe ra. CSGT Đăng bèn ra lệnh cho những côn đồ dắt đẩy xe ông Bảy lên xe chuyên dụng nhưng không lập biên bản giữ xe. Khi ông Bùi Văn Thâm đến phản đối hành vi ngang ngược này và tìm cách níu xe ông Bảy lại thì bị hai viên công an mặc thường phục tên Tuấn và Bình (chú: là 2 người thường xuyên canh giữ Đạo tràng Út Trung) và hai người khác xông vào đánh một cách dã man: tên thì lên gối vào ngực, công an Tuấn dùng tay đấm thẳng vào mặt làm ông Thâm bị sứt môi chảy máu, tên thì vật ông Thâm xuống đất. Gia đình ông Trung hoảng sợ, kêu la cứu người. Một video clip cho thấy nhiều công an mặc sắc phục đứng tại đó đã dùng máy điện thoại để ghi hình thay vì xông vào can ngăn và bắt các thủ phạm đang đánh ông Thâm. Lúc đó một số đồng đạo của ông Thâm bức xúc hô lớn “Đả đảo cộng sản đàn áp tôn giáo, cướp xe, đánh đồng đạo”. Một đoạn video khác cho thấy các hung thủ định xông vào đánh tiếp các người con khác của ông Trung. Chi tiết mà CT&KLĐT dùng để cáo buộc ông Thâm “dùng tay đánh anh Hiền (lực lượng CSGT) nhằm mục đích không cho anh Hiền dẫn xe 51U5- 5394 lên xe chuyên dụng” là BỊA ĐẶT. Ông Thâm không khờ dại đánh người mặc sắc phục mà chính ông mới là người bị đánh. Thế mà ông bị bắt tạm giam và truy tố vì hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Cái logic đảo lộn này đã từng xảy ra trong vụ bắt giam anh rể của ông Thâm là Nguyễn Văn Minh hồi tháng 2 năm 2014 ở Lấp Vò.
Tại sao CT&KLĐT bỗng nhiên gán cho ông Lưu Chí Hải là chủ chiếc xe 51U5- 5394 trong khi xe đó lại là xe của ông Bảy? Lý do rất đơn giản là CSGT không còn biết chiếc xe bị giữ xe mang số 51U5- 5394 là của ai nữa vì đã không lập biên bản khi tịch thu chiếc xe gắn máy tại hiện trường. Hành vi này có theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ hay là hành vi cướp xe giữa ban ngày? Nếu công an cho rằng chính quyền luôn hành xử đúng vậy thì hành vi cướp xe như vậy có chính đáng và có tạo bức xúc không?
Việc ông Bảy chưa dứt ở đó. Vào sáng ngày 03/05/2017 ông Võ Thanh Tâm chở ông Lê Văn Bảy từ tỉnh Đồng Tháp đem giấy tờ xe đến công an huyện An Phú để lấy lại chiếc xe gắn máy mang số 51U5- 5394 của ông Bảy. Ban đầu viên công an trực nói rằng ông Bảy không có biên bản thu giữ nên không giải quyết. Sau khi ông Bảy nói rằng CSGT không lập biên bản thì ông không làm sao có được biên bản thì viên công an này xoay qua sách nhiễu bắt ông Bảy phải đi lấy giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Vì biết đây là chiêu thức thông dụng để thông báo cho chính quyền địa phương biết để quản lý tín đồ nên ông Tâm nói: “Nếu công an không giải quyết thì chúng tôi bỏ luôn chiếc xe gắn máy”. Sau đó ông Tâm chở ông Bảy về nhà. Lúc ra khỏi trụ sở công an hai ông bị một nhóm 6 người mặc thường phục do Huỳnh Văn Nhã, Phó trưởng Công an xã Phước Hưng (huyện An Phú), cầm đầu bám theo trên 3 chiếc xe gắn máy. Đến một chỗ vắng trên Tỉnh lộ 956, 6 tên này chặn xe của ông Tâm lại và xông vào đánh ông Tâm cho đến khi dân chúng bu lại thì chúng mới bỏ đi. Đến nay, công an huyện An Phú vẫn không trả xe gắn máy cho ông Lê Văn Bảy.
Tóm lại hành vi cướp xe của ông Bảy đã tạo ra cảnh hỗn loạn tại hiện trường. Nhưng đó là do côn đồ gây ra và do hành vi bất chính của CSGT. Ông Bùi Văn Thâm bị công an đánh hay ông đánh CSGT? Bà Lê Thị Hồng Hạnh là nạn nhân hay thủ phạm? Tại sao công an huyện An Phú nhất định không trả xe cho ông Lê Văn Bảy? Tại sao phó công an xã Huỳnh Văn Nhã được phép tổ chức đánh hội đồng ông Bảy?
Hình: Khi đến bênh vực cho ông Lê Văn Bảy (không có trong hình) ông Bùi Văn Thâm (mũi tên đỏ) bị mật vụ mũ vàng (mũi tên xanh) và 3 mât vụ khác vây đánh dã man trước sự chứng kiến của công an sắc phục (A, B) và cảnh sát giao thông (C). Ông Tô Văn Mảnh (1) đứng gần đó. Hình này cho thấy ai là kẻ gây sự, đánh người và số đông áp đảo của nhóm côn đồ vây quanh các tín đồ PGHH và đứng tràn ra đường. (19/04/2017)

Hình trên: Hai tên mât vụ (A, B) tham gia vây đánh dã man ông Bùi Văn Thâm. (19/04/2017) 
Hình dưới: Ông Bùi Văn Trung (1) ngăn cản 3 tên mật vụ (A, B, C)định đánh tiếp đánh con gái ông là Bùi Thị Thắm (2) đứng ra chất vấn họ về việc đánh anh cô là Bùi Văn Thâm. (19/04/2017)
c. Vụ ông Tô Văn Mãnh và Trần Thanh Nhiên ở An Giang bị côn đồ chặn xe
Khi đoàn An Giang đến hiện trường vào lúc 7g sáng ngày 19/04/2017 thì đã thấy nhóm chính quyền mặc thường phục đứng tràn ra con lộ dẫn vào đạo tràng. Lúc đó xe của ông Tô Văn Mãnh đi trước và bị chặn khi vừa quẹo phải từ Quốc lộ 91C vào con lộ dẫn đến đạo tràng. CT&KLĐT không nhắc đến ông Tô Văn Mãnh, có lẽ cố ý không nhắc đến sự kiện xe của ông Mãnh bị một nhóm côn đồ chặn lại để chờ cho CSGT đến xét giấy tờ xe của ông mặc dù sự kiện này có trên youtube và được nộp vào làm chứng cứ. Hôm đó tên thì níu xe ông Mãnh, tên thì đứng cản trước đầu xe, còn một người đàn bà trẻ của Hội Phụ nữ thì nắm giữ tay lái không cho ông đi tiếp. Khi thấy CSGT đến các tín đồ PGHH đã yêu cầu CSGT xử lý hành vi chặn xe bất hợp pháp của nhóm côn đồ nhưng CSGT đã làm ngơ. Sau một hồi tranh luận ông Mãnh đồng ý cho CSGT xem giấy tờ với điều kiện là CSGT phải trả lại mỗi tờ giấy cho ông rồi ông mới đưa tờ kế tiếp ra. CSGT đồng ý điều kiện của ông Mãnh. Đến tờ giấy cuối cùng, CSGT trở mặt không trả lại cho ông Mãnh khiến ông phải giựt lại tờ giấy này. Khi ông Mãnh tiếp tục đi thì nhóm mặc thường phục lại ra níu xe của ông lại. Sau khi được CSGT ra hiệu thì họ mới buông xe ông Mãnh ra. Tóm lại, vụ việc này cho thấy rõ sự cấu kết chặt chẽ giữa CSGT và nhóm côn đồ trong hành vi bất chính. Tại sao CT&KLĐT không nhắc đến trường hợp ông Mãnh? Lý do là nếu gọi ông Mãnh ra làm chứng thì ông Mãnh sẽ có đủ hình ảnh chứng minh xe ông bị đám côn đồ chặn giữ trước khi CSGT xuất hiện.
Hình: Ông Tô Văn Mảnh (1) và ông Trần Thanh Nhiên (2) bị côn đồ (A, B, C, D, E, F, G) ngang nhiên chặn xe. Côn đồ A (áo sọc xanh) nắm tay lái của ông Mảnh. Mật vụ (B và E) giám sát tình hình. Bà Lê Thị Hên (4) bị đẩy khỏi vòng vây. Không có bóng dáng của CSGT trong việc chặn xe phi pháp này (6g30, 19/04/2917)
Ông Trần Thanh Nhiên chạy chiếc xe thứ hai trong đoàn An Giang và bị một nhóm côn đồ khác bao vây chờ CSGT đến. Khi ông Nhiên đưa giấy tờ xe ra thì CSGT cho là giấy giả và thu giữ luôn. Đến nay, ông Trần Thanh Nhiên không đi lấy lại giấy tờ xe vì biết sẽ bị công an tiếp tục sách nhiễu. Một video clip cho thấy CSGT Đăng đắc chí giải thích tại sao giấy của ông Nhiên là giả. Vấn đề ở đây là tại sao CSGT lại để cho nhóm thường phục được phép chặn xe ông Nhiên? Nếu không bị chặn thì ông Nhiên đã đi lọt và không bị chặn xét. Giả thử CSGT có làm đúng nhưng hành động của CSGT nói chung vẫn sai vì đã dựa vào một hành vi sai trái mà không bị trừng phạt trước đó của nhóm côn đồ. Tóm lại, trường hợp ông Mãnh và ông Nhiên cho thấy các tín đồ PGHH không phải không cho xem giấy tờ như CT&KLĐT đã ghi. Họ đồng ý cho CSGT xem nếu như CSGT chịu làm việc đàng hoàng. Thực tế CSGT chỉ lợi dụng sự ngay tình của tín đồ PGHH để có cơ hội thu giữ giấy tờ.
d. Vụ bà Mai Thị Dung ở An Giang bị tịch thu xe
Bà Mai Thị Dung là một người từng bị giam cầm gần 10 năm tù vì hoạt động tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và vừa được thả vào tháng 04/2015. Bà Dung là người đi sau cùng trong đoàn An Giang đến Đạo tràng Út Trung vào ngày 19/04/2017. Trường hợp của bà Dung cho thấy rõ ai là kẻ gây rối. Khi xe của bà vừa quẹo phải từ Quốc lộ 91C vào con lộ dẫn đến đạo tràng thì bà thấy xe của những người đi trước bị chặn nên bà liền tấp xe vào bên lề đường phải của con lộ và dừng lại để quan sát tình trạng của ông Mãnh và ông Nhiên. Một nhóm côn đồ thấy vậy nên chạy đến bao vây xe của bà và đòi bà phải xuất trình giấy tờ. Vì bà không chấp nhận hành vi vô pháp này nên bọn chúng xúm nhau lôi xe bà từ con lộ sang bên phía lề đường bên trái của Quốc lộ 91C và cầm giữ bà tại đó để chờ CSGT đến. Bọn côn đồ này mới chính là kẻ mở rộng hiện trường lan ra Quốc Lộ 91C trong khi những nhóm côn đồ khác còn đứng trong con lộ ngang. Bọn côn đồ này mới gây rối trật tự và cản trở giao thông khi lôi xe bà Dung băng ngang qua đường và đứng lan xuống lòng đường khi vây quanh bà Dung. Thấy bà Dung bị xâm phạm, gia đình ông Trung chạy đến để bảo vệ cho bà. Bà Dung không chịu xuất trình giấy tờ xe khi CSGT đến kiểm tra vì cho rằng xe của bà đang dừng tại chỗ chứ không lưu thông trên đường cho nên bà không vi phạm luật giao thông. Bà Dung có nhiều kinh nghiệm đối phó với CSGT vì trong các ngày lễ đạo PGHH trước đây bà thường xuyên bị CSGT chặn đường và bị buộc quay về dù giấy tờ của bà hợp lệ. Trong một đoạn video clip, bà nói, nếu CSGT mà kiểm tra bà thì là đàn áp tôn giáo. Bà cũng cho CSGT biết giấy tờ của bà lúc đó để trong cốp xe mà chìa khóa đã bị một tên côn đồ nào đó cướp mất trong lúc kéo xe. Một lúc sau đó tự nhiên có một người đem trả chìa khóa cho bà nhưng lúc đó bà Dung không chịu xuống xe nữa vì thấy rõ ràng CSGT cấu kết với côn đồ và có thể lấy mất xe như trường hợp ông Bảy. Đến khoảng 8 giờ, một nhóm côn đồ đến xô bà Dung xuống xe để khiêng xe gắn máy của bà lên một chiếc xe tải. Đến ngày 26/04/20 17 bà Mai Thị Dung đến công an huyện An Phú để lấy lại chiếc xe gắn máy thì bị bắt đóng phạt 300.000 VND vì tội không mang theo giấy xe. Tóm lại, trường hợp bà Mai Thị Dung cho thấy sự ngang ngược lộng quyền (kéo xe, cướp chìa khóa, cướp xe) của nhóm chính quyền trước sự chứng kiền của CSGT và công an.
Hình trên: Một đám côn đồ lôi xe của bà Mai Thi Dung từ con lộ dẫn vào đạo tràng và sang phia bên kia đường của Quốc lộ 91C và như thế cố tình mở rộng hiện trường gây rối trật tự công cộng. Bức hình này cho thấy bọn chúng chứ không phải tín đồ PGHH đứng lấn xuống lòng đường. Người nào không là tín đồ PGHH vẫn được lưu thông trên Quốc Lộ 91C. (19/04/2017)

Hình dưới: Bà Mai Thị Dung (1) nói rằng bà không thể lấy giấy tờ để trong cốp xe vì bị côn đồ cướp chìa khóa xe. Ông Bùi Văn Trung (2) chứng kiến. Bao vây xung quanh là côn đồ và mật vụ. Mật vụ A là tên hành hung ông Bùi Văn Thâm vào lúc trước đó. (19/04/2017)
(Xem tiếp Bài 4: Kết luận Ai là nạn nhân, ai là thủ phạm?)
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Tố cáo âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền nhằm đàn áp tự do tôn giáo từ gốc rễ

Tố cáo âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền nhằm đàn áp tự do tôn giáo từ gốc rễ

Kính thưa các đồng đạo,
Kính thưa bà con trong và ngoài nước,
Từ ngày 26/06/2017 cha chúng tôi, ông Bùi Văn Trung và anh/em chúng tôi, ông Bùi Văn Thâm bị công an huyện An Phú bắt giữ, các đồng đạo và bà con xa gần có lòng thương, lưu tâm thăm hỏi, chúng tôi rất mang ơn và cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng vì ngoài ông Trung và Thâm, mẹ chúng tôi là bà Lê Thị Hên cũng như chị/em Bùi Thị Bích Tuyền cũng bị khởi tố và quản thúc tại gia, sức khoẻ bà Hên sa sút trầm trọng, lại thêm em Bùi thị Thắm bị công an đánh và bóp cổ phải vào nhà thương, mọi người trong gia đình bị kêu tới kêu lui làm việc với công an, nên gia đình phải dồn hết sức tranh đấu để thăm nuôi người bị bắt, tìm luật sư đòi công lý v.v… và lâm vào cảnh khó khăn mọi mặt, tinh thần cũng như vật chất, không còn thời gian, sức lực, để tường thuật đều đặn tình hình cho bà con cô bác.
Nay đã có quyết định là ngày 9/02/2018, bốn người bị khởi tố (ông Trung, bà Hên, Thâm và Bích Tuyền) sẽ ra toà cùng các đồng đạo Nguyễn Hoàng Nam và Lê Hồng Hạnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”(điều 245) vả tội “Chống người thi hành công vụ”(điều 257)
Việc truy tố hình sự và bắt giữ nói trên xuất phát từ việc chính quyền ngăn cản một số bà con đồng đạo đến tham dự buổi lễ giỗ bà nội chúng tôi ngày 19/04/2017 tại Đạo tràng Út Trung. Trong sự kiện này có 8 đồng đạo bị hành hung có thương tích trong đó có một người bị đánh ngất xỉu 2 lần, 2 người bị thu giữ xe gắn máy, 2 người bị thu giữ giấy tờ xe, và có ít nhất 40 người bị ngăn cản không tới được Đạo Tràng.
Trong những ngày sau còn có những đồng đạo khác (đã tới dự lễ rồi về) đã bị tấn công bởi công an hoặc những người bị tình nghi do công an chỉ huy.
Hôm nay gia đình chúng tôi, đạo tràng Út Trung, thấy phải lên tiếng trình bày rõ ràng những chuyện đã xảy ra, vì thấy đúng là có những sắp xếp rất bài bản của nhà cầm quyền để ngăn chặn phá hoại một buổi lễ giỗ, hoàn toàn chống lại đạo đức dân tộc cũng như cốt lõi lời dạy của Đức Huỳnh giáo Chủ.
Một lễ giỗ cha mẹ ông bà thì gia đình Việt Nam bất kể theo tôn giáo nào cũng đều tổ chức, có chăng khác một chút về hình thức, rồi mời bà con cô bác đến tham dự. Ngày giỗ là ngày thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên.
Còn Phật giáo Hoả Hảo chúng ta thì thêm Đức Thầy đã dạy bản chất là tại gia, nhà nhà đồng tu,
 
” Mong cho già trẻ gái trai,
Rủ nhau niệm Phật, liên-đài ắt lên”
Rủ nhau niệm Phật, rủ nhau làm việc thiện, ắt là tạo những đạo tràng vậy.
Đó là sức mạnh của PGHH, người tín đồ ở đâu là có đạo ở đó. Phải chăng vì vậy mà bị đàn áp?
Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những bằng chứng là nhà cầm quyền đã cố tình làm những chuyện để người PGHH đau lòng, uất ức, chịu không nổi mà phản ứng với nhà nước bất lương đàn áp tôn giáo, thế là họ có cớ, hô mình chống đối để bắt bỏ tù. Họ kéo lực lượng tới, thuê xã hội đen rầm rầm, đông gấp năm số người muốn đến dự lễ giỗ, rồi ngăn cản không cho người tới dự lễ vào nhà, nhưng lại đổ tội cho mình gây rối trật tự công cộng. Họ đánh mình đổ máu đầu, tét miệng, mình chống cự lại thì họ buộc tội chống người thi hành công vụ.
Chúng tôi cương quyết làm sáng tỏ mọi chuyện để nhà nước thôi đừng ép bức tín đồ PGHH, đừng dùng sức mạnh đàn áp hay bóp méo luật pháp để xuyên tạc, ngăn chận các tín đồ PGHH vững tâm hướng về Đạo, về chính những lời Đức Thầy chúng ta giảng dạy.
Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo Tràng Út Trung.
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1)

Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1)

Người tổng hợp – Ngày 09/02/2018 Tòa án Nhân dân huyện An Phú sẽ mang 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở tỉnh An Giang ra xét xử. Vào cuối năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện An Phú phát ra Bản Kết luận Điều tra số 55 vào ngày 20/11/2017 và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Phú phát ra Cáo trạng số 57/VKS-HS.TA vào ngày 30/11/2017 về vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Phiên xử này nhằm trả thù các tín đồ PGHH đến tham dự lễ giỗ mẹ của ông Bùi Văn Trung, chủ Đạo tràng Út Trung, vào ngày 18 và 19/04/2017 ở ngã ba Chợ Mới thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Liên quan đến sự kiện này có 6 người bị đưa ra xử, trong đó 1) ông Bùi Văn Trung, 2) ông Nguyễn Hoàng Nam, 3) bà Lê Thị Hên, 4) bà Lê Thị Hồng Hạnh, 5) bà Bùi Thị Bích Tuyền bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm c khoản 2 Điều 245 [với mức án từ 2 đến 7 năm tù] và 6) ông Bùi Văn Thâm bị truy tố về tội „Chống người thi hành công vụ“ theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật Hình sự [với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù]. Những nạn nhân 1, 2, 4 và 5 đang bị tạm giam. Các nạn nhân 3 và 5 hiện được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi địa phương.
Cả Cáo trạng lẫn Bản Kết luận Điều tra (CT&KLĐT) đã không phản ánh ĐÚNG và ĐẦY ĐỦ DIỄN BIẾN VỤ VIỆC và đã chọn lọc và bóp méo những thông tin cho mục đích gán tội hình sự cho các nạn nhân. Các văn bản này không nêu được NGUYÊN NHÂN của các sự kiện xảy ra ngày 18 và 19/04/2017. Chúng không trả lời được câu hỏi tại sao bỗng dưng những tín đồ PGHH hiền lành và vốn bị đàn áp nặng nề nay lại gây rắc rối cho mình hay lại phản ứng mạnh mẽ bằng cuộc xuống đường. Nhìn bao quát, việc khởi tố một tội danh hình sự chỉ là khâu cuối trong kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô của chính quyền Việt Nam.
Bài này thu thập, so sánh thông tin từ nhân chứng của những vụ việc xảy ra trong 9 tháng qua để đưa ra thẩm định khách quan và trả lại công bằng cho các nạn nhân. Việc công bố mối liên hệ giữa các sự kiện rải rác sẽ cho dư luận trong và ngoài nước thấy sự thật về một âm mưu đàn áp tôn giáo có tính hệ thống của chính quyền được trá hình bằng các biện pháp kiểm tra hành chánh thực hiện bởi cảnh sát giao thông và những nhân viên công an mặc thường phục.
Không có lửa sao có khói
CT&KLĐT hoàn toàn không nhắc đến một sự kiện then chốt xảy vào ra ngày 18/04/2017, một ngày trước giỗ chính. Hôm đó, khoảng 20 giờ, sau khi tham dự buổi cầu nguyện tại Đạo tràng Út Trung ra về, nữ tín đồ PGHH Lê Thị Diệu Hiền thấy hai người mặc thường phục chạy theo và chặn xe bà lại để kiểm tra giấy tờ của bà. Bà phản đối vì cho rằng người dân thường không được phép kiểm tra giấy tờ xe. Một lúc sau thì có 2 viên CSGT đến để kiểm tra bà. Viên CSGT tên Đại Hải Đăng (số hiệu 453 – 803, đi xe có bảng số 67-A1 0084) nói là giấy phép lái xe của bà Hiền là giả nên phải tạm giữ giấy tờ. Bà Hiền phản đối và khẳng định giấy tờ của bà là thật nhưng CSGT vẫn thu giữ giấy tờ của bà. Các tín đồ PGHH khác phản đối cũng không được.
Hình: CSGT Đại Hải Đăng (số hiệu 453 – 803) đi xe môtô số 67-A1 0084 
là người thu giữ giấy xe của tín đồ PGHH Lê Thị Diệu Hiền 
dù giấy tờ của bà hợp lệ vào đêm ngày 18/04/2917.
Hơn môt tháng sau, vào ngày 26/05/2017, khi bà Hiền đến CSGT huyện An Phú để lấy lại giấy tờ xe thì CSGT không những không trả mà còn bắt bà làm tường trình về vụ việc khiến bà tức giận bỏ về. Hơn nửa tháng sau, ngày 16/06/2017, CSGT huyện An Phú bỗng nhiên gọi bà đến trả lại giấy tờ xe mà không ra điều kiện gì khác. Như thế giấy tờ xe của bà tuy hợp lệ mà vẫn bị CSGT thu giữ 2 tháng trời mới trả. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy việc lấy giấy tờ xe của bà Hiền trong ngày 18/04/2017 là tùy tiện và có mục đích sách nhiễu các tín đồ đến Đạo tràng Út Trung. Sự kiện viên CSGT Đại Hải Đăng xuất hiện vào ngày hôm sau, 19/04/2017, để chặn xe của những tín đồ PGHH đến Đạo tràng Út Trung càng làm cho tín đồ PGHH tin rằng lần này chính quyền đang cố tình thu giữ xe hoặc giấy xe để sách nhiễu họ như các năm trước đây.
Cũng cần biết rằng tình hình trong khu vực đã rất căng thẳng trong ngày 18/04/2017.Từ sáng sớm công an đã bắt đầu đeo bám theo các tín đồ PGHH ra vào đạo tràng và đe dọa họ bằng những câu như: “Mày đi vô thì được chứ không đi ra được”, “Đã biết (chỗ cấm) rồi mà còn lủi đầu vô”, “Tội đi tu thì phải đi tù”. Công an xã đến yêu cầu gia đình ông Trung phải đăng ký tạm trú, dù chưa biết có ai đến đó. Khoảng 5 giờ chiều ngày 18/04/2017 có 20 tín đồ PGHH bị chặn phải quay lui. Nói chung mục đích ngăn chặn tín đồ PGHH và đàn áp tôn giáo bằng biện pháp kiểm tra hành chính đã lộ rõ từ ngày 18/04/2017.
Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng
Việc đàn áp Đạo tràng Út Trung được hoạch định một cách qui mô và kéo dài từ ngày 18/04/2017. Tính chất đàn áp tôn giáo đã xuyên suốt tất cả các sự kiện xảy ra cho dù chính quyền Việt Nam cố tình che giấu bằng phương cách kiểm tra hành chánh hay vu cáo tội gây rối. Sơ đồ dưới đây cho thấy những sự kiện đàn áp xảy ra trong khu vực quanh đạo tràng từ ngày 18/04 đến 26/06/2017.
Riêng trong 2 ngày 18 và 19/04/2017, công an đã cho lập 5 chốt canh gác chặn tất cả các ngõ đường dẫn đến Đạo tràng Út Trung, kể cả đường bộ lẫn đường thủy, trong một khu vực có bán kính 15 km, và cho tăng cường thêm nhiều nhân sự cho những chốt gác cố định.
Hai chốt gác số 1 và số 2 ở cách Đạo tràng Út Trung từ 30 m đến 100 m là những chốt gác chính. Chốt gác số 1 có nhiệm vụ theo dõi và ngăn chặn những tín đồ đi đường sông từ bến đò Phú Hữu đến và thành viên của Đạo tràng Út Trung. Cạnh chốt gác này là một cây cột đèn có gắn loa để phát thanh át tiếng giảng trong đạo tràng và một camera hướng vào đạo tràng để theo dõi người ra vào. Trong ngày 19/04/2017 chốt gác số 2 có nhiệm vụ chặn xe của những tín đồ ở xa đến bằng Tỉnh lộ 956 (nay gọi là Quốc lộ 91C). Những người mặc thường phục ngồi trực ở chốt gác số 2 có nhiệm vụ ra đường chặn xe gắn máy để chờ Cảnh sát giao thông (CSGT) đến tạm giữ giấy tờ xe hoặc tạm giữ xe, nếu như CSGT không chặn kịp tất cả khách đến đạo tràng. Không phải xe nào cũng bị chặn mà chỉ có xe của những tín đồ PGHH mới bị chặn lại khám xét dựa trên những đặc điểm sau đây: người lái xe mặc áo bà ba, đàn ông để tóc dài búi tó theo truyền thống PGHH, xe có biển số của các địa phương khác, đi thành từng nhóm 3-4 xe, hay xe của những người thường xuyên đến đạo tràng trong nhiều năm qua. Bao vây chung quanh những xe tín đồ bị chặn là hàng chục người mặc thường phục, đứng lấn ra cả lòng đường, chạy đi chạy lại qua đường hỗ trợ nhau, gây trở ngại giao thông, tạo ra cảnh hỗn loạn. Người dân hiếu kỳ bị họ đuổi đi chỗ khác để dễ kiểm soát tình thế.
Chốt gác số 5, ở cách Đạo tràng Út Trung 15 km, có nhiệm vụ chặn các tín đồ đến từ bến đò Vĩnh Trường. Chốt này đã chặn khám giấy tờ của 20 tín đồ PGHH tìm cách đến đạo tràng vào lúc 5g chiều ngày 18/04/2017. Họ phải đi sớm vì sợ bị chặn vào ngày chánh lễ hôm sau. Trong số này có 10 tín đồ bị đe dọa nên đã sợ hãi quay về luôn. Còn lại 10 tín đồ khác vẫn quyết tâm đi tiếp thì bị chặn lại và thu giữ giấy tờ xe ở chốt gác số 4, ở cách đạo tràng 10 km. Đến khi họ chấp nhận quay về thì công an mới chịu trả giấy tờ cho họ. Rõ ràng công tác của hai chốt gác số 5 và số 4 được phối hợp rất nhịp nhàng để không để lọt các tín đồ đến từ bến đò Vĩnh Trường.
Chốt gác số 4 và số 3 còn có nhiệm vụ chặn các tín đồ đi từ thị trấn An Phú kế cận về đạo tràng. Thí dụ bà Hồng Hạnh là một tín đồ ở thị trấn này và hiện đang bị bắt giam và khởi tố. Trong số nhiều người ở thị xã này đến dự lễ thì có người bị lấy giấy tờ xe, người bị phạt tiền, người bị đánh ngất xỉu, người bị bắt khiêng về nhà. Cũng giống như các năm trước, phần lớn những vụ đánh người để lại thương tích nặng nề đều xảy ra gần các chốt số 3 và số 4, nghĩa là nằm cách xa Đạo tràng Út Trung để che giấu bằng chứng đàn áp tôn giáo liên quan trực tiếp đến đạo tràng.

_____________________________________

Chú thích:

* Tòa án Nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã quyết định đưa 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có tên sau đây ra  xét xử vào ngày 09/02/2018:

1) Bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm c khoản 2 Điều 245 gồm có ông Bùi Văn Trung, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Lê Thị Hên, bà Lê Thị Hồng Hạnh và bà Bùi Thị Bích Tuyền;

2) Bị truy tố về “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật Hình sự có  ông Bùi Văn Thâm.

Theo cáo trạng Cáo trạng  số 57/VKS-HS.TA do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Phú đưa ra ngày 30/11/2017 thì họ đã “ngăn cản, phản đối, xô đẩy, la hét để khiêu khích, vu cáo lực lượng CSGT, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây ách tắt giao thông cục lộ trên tuyến Quốc lộ 91C”. Sự thực đây là một vụ đàn áp các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến dự lễ giỗ mẹ của ông Trung tại Đạo tràng Út Trung.

Share

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Các chìa khóa logic (Bài 2) Đảo lộn logic để che giấu âm mưu đàn áp tôn giáo Người tổng hợp – CT&KLĐT chỉ liệt kê một số sự kiện trong ngày 19/04/2017, bắt đầu từ 6g30 sáng, cho nên đã đẻ ra nhiều câu hỏi về mạch logic của vấn đề. Bình thường mỗi sự kiện đều có một cái mạch logic nội tại, dẫn từ nguyên nhân đến hậu quả bằng một diễn biến hợp lý. Rộng ra, toàn bộ sự việc cũng phải theo một logic nhất định, bắt nó phải diễn ra theo cách này mà không thể theo cách khác được. Đó là cái logic tự nhiên làm cho người ta thấy câu chuyện không có mâu thuẫn. CT&KLĐT thiếu tính thuyết phục vì đã không thể trình bày một cái logic nào đó để có thể vừa buộc tội nạn nhân mà lại vừa che giấu được âm mưu đàn áp tôn giáo. Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1) Chìa khóa logic thứ nhất: Vụ đàn áp tôn giáo kéo dài suốt 9 tháng Cần biết biết rằng Đạo tràng Út Trung bị đàn áp liên tục từ khi thành lập vào năm 2005 đến nay và năm nào cũng bị ít nhất một trận đàn áp lớn. Đợt đàn áp năm nay bắt đầu từ ngày 18/04/2017, kéo dài qua ngày 19/04/2017 và vẫn còn tiếp diễn. Những sự kiện xảy trong ngày 19/04/2017 chỉ là cái cớ dùng để buộc tội các tín đồ. CT&KLĐT chỉ khoanh vùng một số sự kiện xảy trong ngày 19/04/2017 nên thiếu sót và không cho thấy bức tranh toàn cảnh trải dài nhiều ngày sau đó. Thí dụ CT&KLĐT không cho biết là trong ngày 19/04/2017 đã có ít nhất 47 tín đồ PGHH bị chính quyền đe đọa, sách nhiễu hay hành hung có thương tích, trong đó có 2 người bị đánh ngất xỉu (Cao Văn Hứng, Nguyễn Hoàng Nam), 2 người bị lấy xe máy, 2 người bị cướp chìa khóa xe, là những sự kiện đáng bị xem là quan trọng hơn sự kiện “gây rối trật tự”. CT&KLĐT cũng không ghi những sự kiện xảy ra liên tiếp như là vào ngày 03/05/2017, có 2 tín đồ PGHH đã không lấy lại được xe mà còn bị công an xã chặn đánh hội đồng. Hay ngày 15/05/2017, khi có 2 tín đồ khác đến xã dự đám giỗ cũng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu. Hay ngày 26/06/2017, khi công an chặn bắt ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Thâm ở giữa đường. Trong vụ này cô Bùi Thị Thắm, con gái út ông Trung, bị bóp cổ đến ngất xỉu và phải đưa vào bệnh viện. Hay ngày 27/06/2017 ông Nguyễn Hoàng Nam bị bắt tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Hay ngày 24/07/2017, khi bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, nhận quyết định khởi tố và cho tại ngoại. Hay ngày 18/10/2017, khi bà Bùi Thị Bích Tuyền, con ông Trung, nhận quyết định khởi tố và cho tại ngoại. Hay ngày 13/11/2017, khi bà Lê Hồng Hạnh bị bắt giữ tại xe bán bánh mì. Hay trong thời gian qua có ít nhất 16 tín đồ PGHH bị triệu tập hay mời lên làm việc nhiều ngày, gây cản trở sinh hoạt đời sống của họ và tạo ra một không khí khủng bố bao trùm tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Ông Phan Đức Phước bị 8 kẻ lạ mặt bao vây đánh ngất xỉu khi đến dự đám giỗ ở xã Phước Hưng vào ngày 16/05/2017. Vợ ông phải nằm lên người ông để đỡ đòn. Xe cứu thương đến chở ông Phước vào bệnh viện. Ông Phước tỉnh lại trong bệnh viện sau 3 tiếng ngất xỉu. Bên lề là chiếc xe máy màu đỏ của ông Phước. Vợ chồng ông Phan Đức Phước nằm tại Bệnh viên Châu Đốc (tỉnh An Giang) vào ngày 16/05/2017. Ông Phước và vợ lên điều trị tại bệnh viện Bưu Điện (thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 17/05/2017. Xe cứu thương chở bà Bùi Thị Thắm từ bệnh viện về Đạo tràng Út Trung (26/06/2017). Bà Thắm nằm cáng trong tình trạng không thể nói ra tiếng, tức ngực và khó thở (26/06/2017). Những sự kiện này có liên quan chặt chẽ với nhau và nằm trong kế hoạch làm cho những tín đồ PGHH phải sợ hãi, bỏ cuộc sống tâm linh và xa lánh những nơi bị chính quyền cấm đoán. Chính quyền đang làm mọi cách để tách rời chúng ra. CT&KLĐT là những bằng chứng của sự chọn lọc sự kiện. Một bằng chứng khác là công an tìm mọi cách để cản trở một sự liên kết các sự kiện. Đến nay công an không chịu mở cuộc điều tra về những vụ đánh người có thương tích kể trên hoặc những vi phạm của công an. Các nạn nhân đã làm nhiều đơn tố cáo nhưng công an huyện An Phú đã tìm đủ mọi cách để từ chối giải quyết. Công an dùng từ thủ thuật sơ đẳng như không chấp nhận đơn không ghi quốc hiệu đến thủ thuật từ chối xét đơn tố cáo theo luật tố cáo, nghĩa là không truy cứu hành vi vi phạm luật hình sự của nhân viên nhà nước. Các nạn nhân tiếp tục tranh đấu bắt công an phải tuân thủ luật pháp và không dược giả mù sa mưa, bao che cho tội phạm. Công an đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giải quyết đơn tố cáo thì sẽ vi phạm luật pháp nhà nước, nguyên tắc pháp quyền. Nếu cho điều tra về những đơn tố cáo này, chính quyền sẽ phải thừa nhận chính quyền là thủ phạm gây ra các sự kiện xảy ra trong ngày 19/04/2017. Mà nếu thừa nhận nguyên nhân này thì toàn bộ CT&KLĐT sẽ xụp đổ và kế hoạch đàn áp tôn giáo sẽ lộ nguyên hình. Chìa khóa logic thứ hai: Gây rối là phe chính quyền Như đã trình bày ở trên, các tín đồ PGHH là những nạn nhân lâu năm của chính sách đàn áp nên tâm lý của họ là chỉ muốn được yên thân chứ họ không muốn gây sự để gặp thêm rắc rối. Từ “gây rối” bao hàm tính chủ động trong khi nạn nhân là người hứng chịu hậu quả nên không thể là người chủ động mà chỉ là người thụ động và phản ứng. Vậy dựa vào đâu mà CT&KLĐT cáo buộc các tín đồ PGHH “ngang nhiên ngăn cản, phản đối, xô đẩy, la hét để khiêu khích, vu cáo lực lượng CSGT, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây ách tắt giao thông cục lộ trên tuyến Quốc lộ 91C”? Số tín đồ PGHH tham dự buổi giỗ ở Đạo tràng Út Trung khoảng dưới 40 người, trong đó có trên 10 người thuộc gia đình của ông Trung. Nhóm khách mời gồm các tín đồ đi rải rác thành từng đoàn nhỏ khoảng 3-4 xe gắn máy để bảo vệ cho nhau vì biết sẽ bị chính quyền ngăn chặn. Họ không dại làm bất cứ hành vi nào để chính quyền có cớ mà gây sự với họ, cướp xe, cướp giấy tờ của họ ngoại trừ trường hợp họ bị dồn vào đường cùng và phải tự vệ. Các nhóm tín đồ PGHH này không có khả năng gây rối vì xét về tương quan lực lượng thì họ là thiểu số và chỉ có khả năng phản ứng lại hành vi sai trái của chính quyền. Nhóm chính quyền mới thực sự là kẻ gây rối vì đông người hơn (khoảng trên 100 người), gồm phần lớn là người mặc thường phục (từ đây sẽ gọi tắt là “côn đồ”), có hành vi rất ngang ngược, bất kể luật pháp. Những côn đồ này được tổ chức đến canh chừng khu vực quanh đạo tràng từ 6g sáng ngày 19/04/2017 chứ không phải như CT&KLĐT nói chúng là “một số người dân xung quanh ở gần đó nghe được liền đến xem”. Bọn chúng cũng có một vài người là “người dân xung quanh” được trả tiền đến để hãm hại gia đình ông Trung, còn lại là nhân viên của UBND xã, đoàn thanh niên cộng sản, hội phụ nữ và thành phần bất hảo. Còn những công an xã, huyện, tỉnh cũng chủ động có mặt từ sớm chứ không phải do “tổ tuần tra điện thoại trình báo” hay gọi đến hỗ trợ. Vào ngày 19/04/2017, nhóm côn đồ này tràn ra đường, ngang nhiên ngăn cản xe trái phép, xô đẩy tín đồ PGHH. Bọn chúng khiêu khích tín đồ PGHH bằng những lời xúc phạm tôn giáo, những đòn đánh lén và những hành vi đe dọa tấn công. Nếu có mặt tại các tụ điểm, các tín đồ PGHH vẫn là thiểu số vài người so với đám đông vài chục côn đồ nên KHÔNG thể làm mất an ninh trật tự. Nếu họ có phản đối hành vi ngang ngược của CSGT, có hô đả đảo cộng sản cướp xe và đàn áp tôn giáo thì đó là hậu quả chứ không phải nguyên nhân. Nếu có cho những hành vi này là phạm pháp thì hàng chục viên chức công an và an ninh của xã Phước Hưng và huyện An Phú đã thừa sức xử lý ngay tại chỗ để tránh lây lan và kéo dài. Họ không ra tay vì không muốn để lộ kế hoạch đàn áp tôn giáo trên hình ảnh và video. Trong số những viên chức mặc thường phục này, có nhiều viên chức công an thường ngày theo dõi Đạo tràng Út Trung hôm đó có nhiệm vụ bám sát và khống chế gia đình ông Trung, có một số viên chức công an cao cấp của tỉnh và huyện hôm đó có nhiệm vụ quan sát và chỉ huy nhóm thường phục, và có một số viên chức chính quyền của thị trấn An Phú hôm đó có nhiệm vụ đến hiện trường để bắt người của địa phương mang về. Hình: Chính quyền thị trấn An Phú áp lực gia đình bà Đinh Thị Hồng Trang (dấu X) đến hiện trường bắt bà đưa về nhà. Viên chức chính quyền thị trấn An Phú tham gia vào việc khiêng bà lên xe. Côn đồ bao vây hỗ trợ cho hành vi bạo lực này. Cảnh sát giao thông không can thiệp dù bà Trang chống cự lại hành vi cưỡng bức này. Ba tên mật vụ (mũi tên đỏ) bao vây ông Bùi Văn Trung (dấu X) khi ông đứng xem côn đồ chặn xe một tín đồ (19/04/2917). Hình trên: Hai tên mật vụ (áo đen) sừng sộ khiêu khích tín đồ (19/04/2917). Hình dưới: Đứng sau tín đồ Cảnh (áo đen bìa phải) là ba tên mật vụ có nhiệm vụ thu hình. Mật vụ Thủ (áo ca rô đen) vừa quay phim vừa chọc tức tín đồ (19/04/2917). Mật vụ Thủ là người nhét giẻ vào miệng và kẹp cổ cô Bùi Thị Thắm đến ngất xỉu khi chặn bắt ông Trung và ông Thâm vào ngày 26/06/2016. Ngoài ra tại hiện trường còn có khoảng 20 công an và CSGT mặc cảnh phục nhưng không can thiệp khi thấy côn đồ có hành vi phạm pháp. Huỳnh Văn Nhã, phó trưởng công an xã Phước Hưng, mặc cảnh phục tại hiện trường, là một trong những tên lãnh đạo cuộc đàn áp từ chiều ngày 18/04/2017 đến hết ngày 19/04/2017. Các tín đồ PGHH đã chỉ dùng lời để bảo vệ mình. CSGT và công an thường lý luận rằng dù công an có làm sai thì lúc đó tín đồ phải chấp hành trước và khiếu nại sau. Lập luận này thực ra chỉ áp dụng được cho một nhà nước thực sự pháp quyền, cho một chính quyền thực sự biết phục thiện. Lập luận này không thể áp dụng cho hành vi đàn áp tôn giáo vì hành vi này tự nó đã vi phạm luật. Lập luận này càng không thể dùng để bao che cho một nhà nước có chủ trương đàn áp tôn giáo bằng mọi phương tiện, kể cả bất chính, khi mà mọi khiếu nại và tố cáo về hành vi phạm pháp của côn đồ tại hiện trường đã bị công an mặc cảnh phục làm ngơ. Trong trường hợp này các tính đồ có quyền bất tuân dân sự và tự vệ chính đáng. Không cho tín đồ PGHH bất tuân dân sự là đồng lõa với cái ác và ngụy biện. Vì nhóm chính quyền chủ động gây rối cho nên nhóm chính quyền cần phải bị truy tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Thí dụ nếu có một tên gây án cướp của và giết người bị người dân hợp lực đuổi theo bắt và làm mất trật tự của khu phố thì chẳng lẽ bắt người dân chịu tội “Gây rối trật tự công cộng”? Nếu chính quyền cố tình bắt phạt người dân tội gây rối thì chính quyền đã bất cần logic và đạo lý. Hình: Thí dụ về tương quan lực lượng trong một bao vây: 3 tín đồ PGHH (Lê Thị Hồng Hạnh số 1, Bùi Văn Trung số 2 và Nguyễn Hoàng Nam số 3) giữa vòng vây thứ nhứt gồm Cảnh sát Giao thông không mang bảng tên và số hiệu (A), công an xã (B), Nguyễn Thanh Tuấn – trưởng công an xã Phước Hưng (C), Sóc – dân phòng (D), viên chức của UBND xã Phước Hưng (E, J), người chuyên khiêu khích, sách động trong đám đông (I), mật vụ Tuấn (F). Những người bao vây đàng sau thuộc phe chính quyền. (19/04/2917) Hình: Cảnh sát Giao thông hợp lực với những cánh tay lực lưỡng của 2 tên côn đồ (bìa trái) để kéo, đẩy bà Lê Thị Hồng Hạnh (áo bà ba xanh) khi bà đứng bảo vệ tín đồ Lưu Chí Hải. Ông Bùi Văn Trung (áo bà ba nâu đứng giữa 2 CSGT) ôn hòa và bình tĩnh. (19/04/2917) * Xem tiếp Bài 3: Chìa khóa logic thứ ba và cách điều tra cầu thả Bài đã đăng: Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1) Người tổng hợp danlambaovn.blogspot.com

Vụ đàn áp Đạo tràng Út Trung: Các chìa khóa logic (Bài 2)

Đảo lộn logic để che giấu âm mưu đàn áp tôn giáo

Người tổng hợp – CT&KLĐT chỉ liệt kê một số sự kiện trong ngày 19/04/2017, bắt đầu từ 6g30 sáng, cho nên đã đẻ ra nhiều câu hỏi về mạch logic của vấn đề. Bình thường mỗi sự kiện đều có một cái mạch logic nội tại, dẫn từ nguyên nhân đến hậu quả bằng một diễn biến hợp lý. Rộng ra, toàn bộ sự việc cũng phải theo một logic nhất định, bắt nó phải diễn ra theo cách này mà không thể theo cách khác được. Đó là cái logic tự nhiên làm cho người ta thấy câu chuyện không có mâu thuẫn. CT&KLĐT thiếu tính thuyết phục vì đã không thể trình bày một cái logic nào đó để có thể vừa buộc tội nạn nhân mà lại vừa che giấu được âm mưu đàn áp tôn giáo.
Chìa khóa logic thứ nhất: Vụ đàn áp tôn giáo kéo dài suốt 9 tháng 
Cần biết biết rằng Đạo tràng Út Trung bị đàn áp liên tục từ khi thành lập vào năm 2005 đến nay và năm nào cũng bị ít nhất một trận đàn áp lớn. Đợt đàn áp năm nay bắt đầu từ ngày 18/04/2017, kéo dài qua ngày 19/04/2017 và vẫn còn tiếp diễn. Những sự kiện xảy trong ngày 19/04/2017 chỉ là cái cớ dùng để buộc tội các tín đồ.
CT&KLĐT chỉ khoanh vùng một số sự kiện xảy trong ngày 19/04/2017 nên thiếu sót và không cho thấy bức tranh toàn cảnh trải dài nhiều ngày sau đó. Thí dụ CT&KLĐT không cho biết là trong ngày 19/04/2017 đã có ít nhất 47 tín đồ PGHH bị chính quyền đe đọa, sách nhiễu hay hành hung có thương tích, trong đó có 2 người bị đánh ngất xỉu (Cao Văn Hứng, Nguyễn Hoàng Nam), 2 người bị lấy xe máy, 2 người bị cướp chìa khóa xe, là những sự kiện đáng bị xem là quan trọng hơn sự kiện “gây rối trật tự”. CT&KLĐT cũng không ghi những sự kiện xảy ra liên tiếp như là vào ngày 03/05/2017, có 2 tín đồ PGHH đã không lấy lại được xe mà còn bị công an xã chặn đánh hội đồng. Hay ngày 15/05/2017, khi có 2 tín đồ khác đến xã dự đám giỗ cũng bị đánh hội đồng đến ngất xỉu. Hay ngày 26/06/2017, khi công an chặn bắt ông Bùi Văn Trung và ông Bùi Văn Thâm ở giữa đường. Trong vụ này cô Bùi Thị Thắm, con gái út ông Trung, bị bóp cổ đến ngất xỉu và phải đưa vào bệnh viện. Hay ngày 27/06/2017 ông Nguyễn Hoàng Nam bị bắt tại nhà ở thành phố Châu Đốc. Hay ngày 24/07/2017, khi bà Lê Thị Hên, vợ ông Trung, nhận quyết định khởi tố và cho tại ngoại. Hay ngày 18/10/2017, khi bà Bùi Thị Bích Tuyền, con ông Trung, nhận quyết định khởi tố và cho tại ngoại. Hay ngày 13/11/2017, khi bà Lê Hồng Hạnh bị bắt giữ tại xe bán bánh mì. Hay trong thời gian qua có ít nhất 16 tín đồ PGHH bị triệu tập hay mời lên làm việc nhiều ngày, gây cản trở sinh hoạt đời sống của họ và tạo ra một không khí khủng bố bao trùm tỉnh An Giang và Đồng Tháp.
Ông Phan Đức Phước bị 8 kẻ lạ mặt bao vây đánh ngất xỉu khi đến dự đám giỗ ở xã Phước Hưng vào ngày 16/05/2017. Vợ ông phải nằm lên người ông để đỡ đòn. 
Xe cứu thương đến chở ông Phước vào bệnh viện. Ông Phước tỉnh lại trong bệnh viện sau 3 tiếng ngất xỉu. Bên lề là chiếc xe máy màu đỏ của ông Phước.
Vợ chồng ông Phan Đức Phước nằm tại Bệnh viên Châu Đốc (tỉnh An Giang) vào ngày 16/05/2017.
Ông Phước và vợ lên điều trị tại bệnh viện Bưu Điện (thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 17/05/2017.
Xe cứu thương chở bà Bùi Thị Thắm từ bệnh viện về Đạo tràng Út Trung (26/06/2017).
Bà Thắm nằm cáng trong tình trạng không thể nói ra tiếng, tức ngực và khó thở (26/06/2017). 
Những sự kiện này có liên quan chặt chẽ với nhau và nằm trong kế hoạch làm cho những tín đồ PGHH phải sợ hãi, bỏ cuộc sống tâm linh và xa lánh những nơi bị chính quyền cấm đoán. Chính quyền đang làm mọi cách để tách rời chúng ra. CT&KLĐT là những bằng chứng của sự chọn lọc sự kiện. Một bằng chứng khác là công an tìm mọi cách để cản trở một sự liên kết các sự kiện. Đến nay công an không chịu mở cuộc điều tra về những vụ đánh người có thương tích kể trên hoặc những vi phạm của công an. Các nạn nhân đã làm nhiều đơn tố cáo nhưng công an huyện An Phú đã tìm đủ mọi cách để từ chối giải quyết. Công an dùng từ thủ thuật sơ đẳng như không chấp nhận đơn không ghi quốc hiệu đến thủ thuật từ chối xét đơn tố cáo theo luật tố cáo, nghĩa là không truy cứu hành vi vi phạm luật hình sự của nhân viên nhà nước. Các nạn nhân tiếp tục tranh đấu bắt công an phải tuân thủ luật pháp và không dược giả mù sa mưa, bao che cho tội phạm. Công an đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giải quyết đơn tố cáo thì sẽ vi phạm luật pháp nhà nước, nguyên tắc pháp quyền. Nếu cho điều tra về những đơn tố cáo này, chính quyền sẽ phải thừa nhận chính quyền là thủ phạm gây ra các sự kiện xảy ra trong ngày 19/04/2017. Mà nếu thừa nhận nguyên nhân này thì toàn bộ CT&KLĐT sẽ xụp đổ và kế hoạch đàn áp tôn giáo sẽ lộ nguyên hình.
Chìa khóa logic thứ hai: Gây rối là phe chính quyền 
Như đã trình bày ở trên, các tín đồ PGHH là những nạn nhân lâu năm của chính sách đàn áp nên tâm lý của họ là chỉ muốn được yên thân chứ họ không muốn gây sự để gặp thêm rắc rối. Từ “gây rối” bao hàm tính chủ động trong khi nạn nhân là người hứng chịu hậu quả nên không thể là người chủ động mà chỉ là người thụ động và phản ứng. Vậy dựa vào đâu mà CT&KLĐT cáo buộc các tín đồ PGHH “ngang nhiên ngăn cản, phản đối, xô đẩy, la hét để khiêu khích, vu cáo lực lượng CSGT, làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây ách tắt giao thông cục lộ trên tuyến Quốc lộ 91C”?
Số tín đồ PGHH tham dự buổi giỗ ở Đạo tràng Út Trung khoảng dưới 40 người, trong đó có trên 10 người thuộc gia đình của ông Trung. Nhóm khách mời gồm các tín đồ đi rải rác thành từng đoàn nhỏ khoảng 3-4 xe gắn máy để bảo vệ cho nhau vì biết sẽ bị chính quyền ngăn chặn. Họ không dại làm bất cứ hành vi nào để chính quyền có cớ mà gây sự với họ, cướp xe, cướp giấy tờ của họ ngoại trừ trường hợp họ bị dồn vào đường cùng và phải tự vệ.
Các nhóm tín đồ PGHH này không có khả năng gây rối vì xét về tương quan lực lượng thì họ là thiểu số và chỉ có khả năng phản ứng lại hành vi sai trái của chính quyền. Nhóm chính quyền mới thực sự là kẻ gây rối vì đông người hơn (khoảng trên 100 người), gồm phần lớn là người mặc thường phục (từ đây sẽ gọi tắt là “côn đồ”), có hành vi rất ngang ngược, bất kể luật pháp.
Những côn đồ này được tổ chức đến canh chừng khu vực quanh đạo tràng từ 6g sáng ngày 19/04/2017 chứ không phải như CT&KLĐT nói chúng là “một số người dân xung quanh ở gần đó nghe được liền đến xem”. Bọn chúng cũng có một vài người là “người dân xung quanh” được trả tiền đến để hãm hại gia đình ông Trung, còn lại là nhân viên của UBND xã, đoàn thanh niên cộng sản, hội phụ nữ và thành phần bất hảo. Còn những công an xã, huyện, tỉnh cũng chủ động có mặt từ sớm chứ không phải do “tổ tuần tra điện thoại trình báo” hay gọi đến hỗ trợ. Vào ngày 19/04/2017, nhóm côn đồ này tràn ra đường, ngang nhiên ngăn cản xe trái phép, xô đẩy tín đồ PGHH. Bọn chúng khiêu khích tín đồ PGHH bằng những lời xúc phạm tôn giáo, những đòn đánh lén và những hành vi đe dọa tấn công. Nếu có mặt tại các tụ điểm, các tín đồ PGHH vẫn là thiểu số vài người so với đám đông vài chục côn đồ nên KHÔNG thể làm mất an ninh trật tự. Nếu họ có phản đối hành vi ngang ngược của CSGT, có hô đả đảo cộng sản cướp xe và đàn áp tôn giáo thì đó là hậu quả chứ không phải nguyên nhân. Nếu có cho những hành vi này là phạm pháp thì hàng chục viên chức công an và an ninh của xã Phước Hưng và huyện An Phú đã thừa sức xử lý ngay tại chỗ để tránh lây lan và kéo dài. Họ không ra tay vì không muốn để lộ kế hoạch đàn áp tôn giáo trên hình ảnh và video. Trong số những viên chức mặc thường phục này, có nhiều viên chức công an thường ngày theo dõi Đạo tràng Út Trung hôm đó có nhiệm vụ bám sát và khống chế gia đình ông Trung, có một số viên chức công an cao cấp của tỉnh và huyện hôm đó có nhiệm vụ quan sát và chỉ huy nhóm thường phục, và có một số viên chức chính quyền của thị trấn An Phú hôm đó có nhiệm vụ đến hiện trường để bắt người của địa phương mang về.
Hình: Chính quyền thị trấn An Phú áp lực gia đình bà Đinh Thị Hồng Trang (dấu X) đến hiện trường bắt bà đưa về nhà. Viên chức chính quyền thị trấn An Phú tham gia vào việc khiêng bà lên xe. Côn đồ bao vây hỗ trợ cho hành vi bạo lực này. Cảnh sát giao thông không can thiệp dù bà Trang chống cự lại hành vi cưỡng bức này.
Ba tên mật vụ (mũi tên đỏ) bao vây ông Bùi Văn Trung (dấu X) khi ông đứng xem côn đồ chặn xe một tín đồ (19/04/2917). 

Hình trên: Hai tên mật vụ (áo đen) sừng sộ khiêu khích tín đồ (19/04/2917). 

Hình dưới: Đứng sau tín đồ Cảnh (áo đen bìa phải) là ba tên mật vụ có nhiệm vụ thu hình. Mật vụ Thủ (áo ca rô đen) vừa quay phim vừa chọc tức tín đồ (19/04/2917). Mật vụ Thủ là người nhét giẻ vào miệng và kẹp cổ cô Bùi Thị Thắm đến ngất xỉu khi chặn bắt ông Trung và ông Thâm vào ngày 26/06/2016.
Ngoài ra tại hiện trường còn có khoảng 20 công an và CSGT mặc cảnh phục nhưng không can thiệp khi thấy côn đồ có hành vi phạm pháp. Huỳnh Văn Nhã, phó trưởng công an xã Phước Hưng, mặc cảnh phục tại hiện trường, là một trong những tên lãnh đạo cuộc đàn áp từ chiều ngày 18/04/2017 đến hết ngày 19/04/2017.
Các tín đồ PGHH đã chỉ dùng lời để bảo vệ mình. CSGT và công an thường lý luận rằng dù công an có làm sai thì lúc đó tín đồ phải chấp hành trước và khiếu nại sau. Lập luận này thực ra chỉ áp dụng được cho một nhà nước thực sự pháp quyền, cho một chính quyền thực sự biết phục thiện. Lập luận này không thể áp dụng cho hành vi đàn áp tôn giáo vì hành vi này tự nó đã vi phạm luật. Lập luận này càng không thể dùng để bao che cho một nhà nước có chủ trương đàn áp tôn giáo bằng mọi phương tiện, kể cả bất chính, khi mà mọi khiếu nại và tố cáo về hành vi phạm pháp của côn đồ tại hiện trường đã bị công an mặc cảnh phục làm ngơ. Trong trường hợp này các tính đồ có quyền bất tuân dân sự và tự vệ chính đáng. Không cho tín đồ PGHH bất tuân dân sự là đồng lõa với cái ác và ngụy biện.
Vì nhóm chính quyền chủ động gây rối cho nên nhóm chính quyền cần phải bị truy tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Thí dụ nếu có một tên gây án cướp của và giết người bị người dân hợp lực đuổi theo bắt và làm mất trật tự của khu phố thì chẳng lẽ bắt người dân chịu tội “Gây rối trật tự công cộng”? Nếu chính quyền cố tình bắt phạt người dân tội gây rối thì chính quyền đã bất cần logic và đạo lý.
Hình: Thí dụ về tương quan lực lượng trong một bao vây: 3 tín đồ PGHH (Lê Thị Hồng Hạnh số 1, Bùi Văn Trung số 2 và Nguyễn Hoàng Nam số 3) giữa vòng vây thứ nhứt gồm Cảnh sát Giao thông không mang bảng tên và số hiệu (A), công an xã (B), Nguyễn Thanh Tuấn – trưởng công an xã Phước Hưng (C), Sóc – dân phòng (D), viên chức của UBND xã Phước Hưng (E, J), người chuyên khiêu khích, sách động trong đám đông (I), mật vụ Tuấn (F). Những người bao vây đàng sau thuộc phe chính quyền. (19/04/2917)
Hình: Cảnh sát Giao thông hợp lực với những cánh tay lực lưỡng của 2 tên côn đồ (bìa trái) để kéo, đẩy bà Lê Thị Hồng Hạnh (áo bà ba xanh) khi bà đứng bảo vệ tín đồ Lưu Chí Hải. Ông Bùi Văn Trung (áo bà ba nâu đứng giữa 2 CSGT) ôn hòa và bình tĩnh. (19/04/2917)
Xem tiếp Bài 3: Chìa khóa logic thứ ba và cách điều tra cầu thả
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Blog at WordPress.com.